Κατηγορία: γενικός

Ορισμός της τιμιότητας

Ορισμός της τιμιότητας

Η ειλικρίνεια Είναι μια αξία ή ποιότητα των ανθρώπων που έχει στενή σχέση με τις αρχές της αλήθειας και της δικαιοσύνης και με την ηθική ακεραιότητα. Ένας ειλικρινής άνθρωπος είναι αυτός που προσπαθεί πάντα να βάζει την αλήθεια στις σκέψεις, τις εκφράσεις και τις πράξεις του. Έτσι, αυτή η ποιότητα δεν έχει μόνο σχέση με τη σχέση ενός ατόμου με ένα άλλο ή με άλλους ή με τον κόσμο, αλλά μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι ένα άτομο είναι ειλικρινές με τον εαυτό του όταν έχει σημαντικό βαθμό αυτογνωσίας και ε
Ορισμός της θερμοκρασίας

Ορισμός της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία είναι αυτή η φυσική ιδιότητα ή μέγεθος που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τις θερμοκρασίες, δηλαδή μας δίνει μια πλήρη ιδέα για το πόσο κρύο ή ζεστό είναι το σώμα ενός ατόμου, ενός αντικειμένου ή μιας συγκεκριμένης περιοχής.. Έτσι, εάν μετρήσουμε τη θερμοκρασία ενός καυτού αντικειμένου, θα έχει υψηλότερη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία σχετίζεται στενά με την εσωτερική ενέργεια του θερμοδυναμικού συστήματος ενός σώματος
Ορισμός της ταυτότητας

Ορισμός της ταυτότητας

ορίζεται ως Ταυτότητα προς την μια σειρά χαρακτηριστικών, χαρακτηριστικών, πληροφοριών, που διακρίνουν ή επισημαίνουν κάτι ή κάποιον, είτε πρόκειται για ένα άτομο, μια κοινωνία, έναν οργανισμό, μεταξύ άλλων, και που συμβάλλουν επίσης στην επιβεβαίωση ότι επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτό που λέγεται είναι.Σύνολο χαρακτηριστικών που διακρίνουν κάτι ή κάποιονΕφαρμόστηκε η ιδέα στους ανθρώπους, θα πούμε ότι η ταυτότητα κάποιου υπονοεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν αυτά που είναι.Κατασκευή προσωπικής ταυτότηταςΠρόκειται για την κατασκευή ενός α
Ορισμός του διαγράμματος ροής

Ορισμός του διαγράμματος ροής

ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ, επίσης λέγεται ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ, είναι ένα οπτική απεικόνιση μιας γραμμής ενεργειών που περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή, το διάγραμμα ροής αποτελείται από γραφικά αντιπροσωπεύουν καταστάσεις, γεγονότα, κινήσεις και σχέσεις κάθε είδους από σύμβολα.Βασικά, το διάγραμμα ροής καθιστά την ανάλυση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας πολύ πιο εύκολη την αναγνώριση, για παράδειγμα, των εισροών των προμηθευτών, των αποτελεσμάτων των πελατών και αυτών των κρίσιμων σημείων της διαδικασίας.Συνήθως, τ
Ορισμός των κανονικών και ακανόνιστων ρημάτων

Ορισμός των κανονικών και ακανόνιστων ρημάτων

Ένα ρήμα είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται για να εκφράσει κάποιο είδος αντίδρασης που επηρεάζει ένα ή περισσότερα θέματα. Διαφορετικές γλώσσες έχουν μια λεκτική δομή για να αναφέρονται σε γεγονότα στο παρόν, στο παρελθόν ή στο μέλλον. Κάθε γλώσσα έχει τις ιδιαιτερότητές της σε όρους ρήματος.Τα ρήματα έχουν πρωτόγονη μορφή, το άπειρο, το οποίο χρησιμοποιείται για την ονομασία τουςΕίναι μια μη προσωπική φόρμα, όπως το participle
Ορισμός της ικανότητας

Ορισμός της ικανότητας

Η ικανότητα είναι η έμφυτη ικανότητα, ταλέντο, δεξιότητα ή ικανότητα που πρέπει να εκτελέσει ένα άτομο και φυσικά με επιτυχία, μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, εργασία ή εμπόριο.Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και αυτοί που παρατηρούν ένα κινητικό πρόβλημα ή διανοητική αναπηρία, μεταξύ άλλων, διακρίνονται από κάποιο είδος ικ
Ορισμός της συν-αξιολόγησης

Ορισμός της συν-αξιολόγησης

ο Συν-αξιολόγηση Αποτελείται από το αξιολόγηση της απόδοσης ενός μαθητή μέσω της παρατήρησης και των προσδιορισμών των δικών τους συμφοιτητών. Ο προαναφερόμενος τύπος αξιολόγησης αποδεικνύεται πραγματικά καινοτόμος επειδή προτείνει στους ίδιους τους μαθητές, που είναι αυτοί με την αποστολή της μάθησης, να τοποθετηθούν για μια στιγμή στα παπούτσια του δασκάλου και να αξιολογήσουν τις γνώσεις που απέκτησε ένας συμμαθητής και ότι έπρεπε επίσης να μάθουν εγκαίρως. Αυτή η ανατροφοδότηση που μας προτείνει αυτός ο τύπος αξιολόγησης, επιδιώκει και τείνει να βελτιώσει τη μάθηση, επειδή θα ενθαρρύνει τους
Ορισμός των χαρακτηριστικών

Ορισμός των χαρακτηριστικών

Τι είναι το χαρακτηριστικό; Είναι ένα χαρακτηριστικό ή μια μοναδικότητα που προσδιορίζει κάποιον ή κάτι τέτοιο. Κανονικά ο όρος χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, καθώς υπάρχουν πολλά στοιχεία που χρησιμεύουν στην περιγραφή των διαφορετικών πραγματικοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνα τα ζητήματα που διακρίνουν και διαφοροποιούν μπορεί να σχετίζονται με την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα, τη φυσική εμφάνιση ενός ατόμου ή τη συμβολική πλευρά. Ακριβώς, προέρχεται στα ελλην
Ορισμός της ανάπτυξης

Ορισμός της ανάπτυξης

Η ανάπτυξη λέξεων έχει διαφορετικές έννοιες. Πρώτον, μπορεί να νοηθεί ως η διαδικασία της εξέλιξης, της αλλαγής και της ανάπτυξης που σχετίζεται με ένα αντικείμενο, ένα άτομο ή μια συγκεκριμένη κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, ο όρος ανάπτυξη μπορεί να εφαρμοστεί σε καταστάσεις που επηρεάζουν ένα σύνολο από πτυχές, για παράδειγμα την ανθρώπινη ανάπτυξη ενός έθνους. Παρά τ
Ορισμός της εξίσωσης

Ορισμός της εξίσωσης

Στα μαθηματικά, η ισότητα μεταξύ δύο αλγεβρικών εκφράσεων ονομάζεται εξίσωση, η οποία θα ονομάζεται μέλη της εξίσωσης. Σε εξισώσεις, θα εμφανίζονται σχετικές μέσω μαθηματικών πράξεων, αριθμών και γραμμάτων (άγνωστα).Τα περισσότερα μαθηματικά προβλήματα βρίσκουν τις συνθήκες που εκφράζονται με τη μορφή μιας ή περισσότερων εξισώσεων. Εν τω μεταξύ, όταν οποιαδήποτε από τις τιμές των μεταβλητών στ
Ορισμός του CEO

Ορισμός του CEO

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (Διευθύνων Σύμβουλος, όπως ονομάζεται στα Αγγλικά) ή Εκτελεστικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς παραδοσιακά κλήθηκε μέχρι την παγκοσμιοποίηση να φέρει αναρίθμητες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Είναι επίσης το άτομο που είναι υπεύθυνος για την ανώτατη διαχειριστική αρχή και διοικητική διεύθυνση σε μια εταιρεία, οργανισμό, ένωση ή ίδρυμα.Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο ανώτερος αξιωματικός, στην πραγματικότητα, είναι ένας τίτλος και μια ονομασία που Για χρόνια υ
Ορισμός της ταχύτητας

Ορισμός της ταχύτητας

ο Η ταχύτητα είναι το φυσικό μέγεθος που δείχνει και εκφράζει τη διακύμανση της θέσης ενός αντικειμένου και ως συνάρτηση του χρόνου, η οποία θα ήταν η ίδια με το να λέμε ότι είναι η απόσταση που διανύει ένα αντικείμενο στη μονάδα του χρόνου. Αλλά Εκτός από το χρόνο, για τον καθορισμό της ταχύτητας κίνησης ενός αντικειμένου, θα είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η κατεύθυνση και η κατεύθυνση της προαναφερθείσας κίνησης..Επομένως,
Ορισμός της εκπαίδευσης

Ορισμός της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση ονομάζεται η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζεται, ενθαρρύνοντάς το να αναπτύξει το δικό του γνωστικές και φυσικές ικανότητες να είναι σε θέση να ενσωματωθεί πλήρως στην κοινωνία που την περιβάλλει. Επομένως, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των εννοιών του εκπαίδευση (διέγερση ενός ατόμου προς το άλλο) και μάθηση, που είναι στην πραγματικότητα η υποκειμενική δυνατότητα ενσωμάτωσης
Ορισμός ιστορικού λογαριασμού

Ορισμός ιστορικού λογαριασμού

Μια ιστορική ιστορία είναι ένα έργο μυθοπλασίας που έχει μια πραγματική ιστορική συνιστώσα, η οποία μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη περίοδος, πραγματικοί χαρακτήρες ή μια πραγματική σύγκρουση στην ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο τρόπος ιστοριών έχει δύο αλληλένδετα στοιχεία: το φανταστικό και το ιστορικό.Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο συγγραφέας μιας ιστορίας ή ενός ιστορικο
Ορισμός των εικαστικών τεχνών

Ορισμός των εικαστικών τεχνών

Οι εικαστικές τέχνες είναι μορφές, εκφράσεις τέχνης που επικεντρώνονται κυρίως στη δημιουργία έργων που είναι από τη φύση οπτικά όπως ζωγραφική, φωτογραφία, εκτύπωση και κινηματογράφος.. Δηλαδή, οι εικαστικές τέχνες είναι καλλιτεχνικές εκφράσεις που εκτιμώνται και απολαμβάνουν κατ 'εξοχήν μέσω της αίσθησης της όρασης, μέσω των ματιών μα
Ορισμός της υποδομής

Ορισμός της υποδομής

Η υποδομή είναι το σύνολο στοιχείων ή υπηρεσιών που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία ενός οργανισμού ή για την αποτελεσματική εκτέλεση μιας δραστηριότητας.Μαρξισμός: είναι η υλική βάση στην οποία βασίζεται η κοινωνία και παίζουν οι δυνάμεις και οι σχέσεις της παραγωγήςΑφ 'ετέρου, Η υποδομή
Ορισμός της αυτοδιδασκαλίας

Ορισμός της αυτοδιδασκαλίας

Ένα αυτοδίδακτο άτομο είναι εκείνο που διδάσκει τον εαυτό του και εκτελεί την εκμάθηση νέων γνώσεων με τα δικά του μέσαΔηλαδή, δεν επιδιώκει διδασκαλία, διδάσκει από επίσημα μέσα όπως το σχολείο, τους δασκάλους, αλλά μάλλον, είπαμε, μαθαίνουμε νέες γνώσεις διαβάζοντας βιβλία για διάφορα θέματα.Είναι μαθητής και δάσκαλοςΧωρίς τη βοήθεια τρίτων επαγγελματιών ή τυποποιημένης εκπαίδευσης, ο αυτοδίδακτος θα εκπαιδεύσει τον εαυτό του. Λειτουργεί ως δάσκαλος και μαθητής, δηλαδή αλληλεπιδρά συνεχώς μεταξύ των δύο ρόλων, ανταλλάσσοντάς τους φυ
Ορισμός της ευθύνης

Ορισμός της ευθύνης

Η ευθύνη είναι μια αρετή που μπορεί να παρατηρηθεί στον εαυτό μας ή σε άλλους. Οι άνθρωποι το λένε αυτό Ένα άτομο είναι υπεύθυνο όταν, γνωρίζοντας τις ενέργειές του, γνωρίζουν ότι αυτές είναι οι άμεσες ή έμμεσες αιτίες ενός συμβάντος, για το οποίο είναι εύλογο να καταλογιστούν και θα πρέπει ακόμη και να απαντήσουν σε αυτές τις πράξεις, εάν είναι απαραίτητο.Με τα πρώτα συντάγματα που έχουν γραφτεί στον κόσμο (Δυτικά, πρέπει να διευκρινίσουμε) εμφανίζονται οι έννοιες της ελευθερίας, του δικαιώματος και της ευθύνης. Θα λέγαμε ότι το ένα είναι αδιανόητο χωρίς την παρουσία του άλλου, με την έννοια ότ
Ορισμός γεωμετρικών σχημάτων

Ορισμός γεωμετρικών σχημάτων

Το γεωμετρικό σχήμα είναι ένα σύνολο του οποίου τα συστατικά αποδεικνύονται σημεία (μία από τις θεμελιώδεις οντότητες της γεωμετρίας), ενώ η Γεωμετρία είναι η πειθαρχία που θα ασχοληθεί με τη λεπτομερή μελέτη της, τα κύρια χαρακτηριστικά της: το σχήμα της, την επέκτασή της, τις ιδιότητές της και τα σχετική θέση.Το γεωμετρικό σχήμα ορίζεται ως ένα άδειο σύνολο που αποτελείται από σημεία και κατανοείται ως γεωμετρικό μέρος είναι μια περιοχή κλειστή με γραμμές ή επιφάνειες, είτε σε επίπεδο είτε στο διάστημα. Ένα γεωμετρικό σχήμα είναι ένα σύνολο που δεν είναι άψογα,
Ορισμός των Λογοτεχνικών Πόρων

Ορισμός των Λογοτεχνικών Πόρων

Οι λογοτεχνικοί πόροι είναι το σύνολο τεχνικών, μορφών λόγου και στιλιστικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να δημιουργήσει ένα λογοτεχνικό έργο. Λάβετε υπόψη ότι κάθε συγγραφέας επιδιώκει να επικοινωνήσει και, ταυτόχρονα, να το κάνει με όμορφο και δημιουργικό τρόπο.Οι λογοτεχνικοί πόροι είναι οι διαφορετικοί τρόποι συνδυασμού λέξεων και δημιουργίας του δικού σας αφηγηματικού στυλΟι λογοτεχνικές συσκευές χρησιμοποιούνται σε όλα τα λογοτεχνικά είδη, αν και στην ποίηση χρησιμοποιούνται ευρύτερα, καθώς η
Ορισμός της βιογραφίας

Ορισμός της βιογραφίας

Η βιογραφία είναι η ιστορία ενός ατόμου που διηγείται σε λίγο ή πολύ σύντομο και συνεπές κείμενο από τη γέννησή του έως το θάνατό του, δίνοντας λεπτομέρειες σχετικά με γεγονότα, επιτεύγματα, αποτυχίες και άλλες σημαντικές πτυχές που θέλουν να ξεχωρίζουν από το εν λόγω άτομο. Η λέξη προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει «να γράφεις τη ζωή». Κυρίως, υπάρχουν δύο τύποι βιογραφιών: ένας που λέγεται από ένα τρίτο άτομο με αφηγηματικό στυλ που επιδιώκει να καταγράψει τα πιο σχετικά δεδομένα
Ορισμός της στρατηγικής

Ορισμός της στρατηγικής

Μια στρατηγική είναι το σύνολο των δράσεων που θα υλοποιηθούν σε ένα δεδομένο πλαίσιο με στόχο την επίτευξη του προτεινόμενου σκοπού.Όσο σας έλεγα, μια στρατηγική είναι εύλογο να εφαρμοστεί και να είναι απαραίτητο σε διάφορους τομείς, όπως ο στρατός και η επιχείρηση, για να αναφέρουμε μερικά από τα πιο κοινά και κοινά για εμάς.Στον καθαρά στρατιωτικό τομέα, η στρατηγική νοείται ως η τέχνη, την οποία φυσικά απολαμβάνουν μερικοί, να κατευθύνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια ένοπλη αντιπαράθεση και, φυσικά, να τους φέρουν σε καρπούς για να επιτύχουν τη νίκη που είναι σε αυτήν την περίπτωση
Ορισμός της πινακίδας κυκλοφορίας

Ορισμός της πινακίδας κυκλοφορίας

Τα σήματα κυκλοφορίας είναι εκείνες οι αφίσες που συσσωρεύονται σε ποσότητες μεταξύ δρόμων, διαδρομών και δρόμων, μεταξύ άλλων και έχουν σκοπό να διατάξουν την κυκλοφορία των οχημάτων, την κυκλοφορία πεζών, μοτοσυκλετιστών και ποδηλατών, μεταξύ άλλων. Βασικά περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και λειτουργούν ως οδηγός μας στους δρόμους ή τις διαδρομές για να δείξουν πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, από τον ρόλο που έχουμε, να κυκλοφορούμε σωστά, με ασφάλεια και
Ορισμός του Σκίτσου

Ορισμός του Σκίτσου

Ένα σκίτσο είναι μια αναπαράσταση ενός τόπου, με τέτοιο τρόπο ώστε να σχεδιάζεται ένας συγκεκριμένος χώρος μέσω μιας σειράς εγκεφαλικών επεισοδίων. Σε γενικές γραμμές, αυτοί οι τύποι σχεδίων προορίζονται να προσφέρουν κατά προσέγγιση εικόνα για κάτι, για παράδειγμα ένα σπίτι ή έναν αστικό χώρο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σκίτσο είναι μια απλοποιημένη έκδοση ενός αεροπλάνου, οπότε δεν αφορά τη σχεδίαση όλων των λεπτομερειών ενός χώρου αλλά την προσφορά μιας κατά προσέγγιση εικόνας.Στα ισπανικά υπάρχουν μια σειρά όρων που χρησιμεύουν ω
Ορισμός της Φιλοσοφίας

Ορισμός της Φιλοσοφίας

Η φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απάντηση στις μεγάλες ερωτήσεις που αποκαλύπτουν στον άνθρωπο πώς να είναι η προέλευση του σύμπαντος ή του ανθρώπου, το νόημα της ζωής, μεταξύ άλλων, για να επιτύχετε σοφία και όλα αυτά θα επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής μιας συνεκτικής και ορθολογικής ανάλυσης που θα αποτελείται από την προσέγγιση και την απάντηση σε κάθε ερώτημα που μας συμβαίνει, για παράδειγμα, τι είναι ο άνθρωπος, τι ο κόσμος, τι μπορώ να ξέρω, τι εγώ μπορεί να ελπίζει για κάτι τέτοιο.Κατανόηση της ιστορίας του όρου και των κορυφαίων μυαλούΣε σχέση με την προέλευση αυτής της
Ορισμός του Στόχου

Ορισμός του Στόχου

Ένας στόχος είναι ένας στόχος ή ένας σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί για τον οποίο υπάρχουν ειδικά μέσα. Γενικά, η επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιτεύγματος συνεπάγεται την υπέρβαση εμποδίων και δυσκολιών που μπορούν να καταστρέψουν το έργο ή, τουλάχιστον, να καθυστερήσουν την ολοκλήρωσή του. Επιπλέον, η εκπλήρωση ή η μη επίτευξη των στόχων μπορεί να οδηγήσει σε συναισθήματα ευφορίας ή απογοήτευσης, τα οποία θα επηρεάσουν την ψυχική υγεία για καλύτερα ή για χειρότερα από εκείνους που επηρεάζονται από αυτούς.Η φυσιολογική ανάπτυξη τη
Ορισμός της νοημοσύνης

Ορισμός της νοημοσύνης

Η ευφυΐα είναι η ικανότητα επιλογής, μεταξύ πολλών δυνατοτήτων, της πιο επιτυχημένης επιλογής για την επίλυση ενός προβλήματος. Υπό αυτήν την έννοια, μπορεί να διακριθεί από τη σοφία, αφού η τελευταία είναι μόνο μια συσσώρευση γνώσης, ενώ η νοημοσύνη συνεπάγεται την καλύτερη χρήση της προηγούμενης γνώσης. Ωστόσο, ο τρόπος αναγνώρισης της ποιότητας του ευφυούς έχει συζητηθεί σε μεγάλο βαθμό.Η νοημοσύνη είναι μια ποιότητα που διαθέτουν όλα τα ανθρώπινα όντα, αν και δεν μπορούμε όλοι να την έχουμε με τον ίδιο διεγερμένο και ανεπτυγμένο τρόπο. Για το λόγο αυ
Ορισμός συστήματος

Ορισμός συστήματος

Ένα σύστημα είναι ένα σύνολο λειτουργιών που λειτουργούν αρμονικά ή με τον ίδιο σκοπό και που μπορεί να είναι ιδανικές ή πραγματικές. Από τη φύση του, ένα σύστημα έχει κανόνες ή κανόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία του και, ως εκ τούτου, μπορεί να γίνει κατανοητό, να μάθει και να διδαχθεί. Επομένως, εάν μιλάμε για συστήματα, μπορούμε να αναφερθούμε σε ερωτήσεις τόσο διαφορετικές όσο η λειτουργία ενός διαστημικού σκάφους ή η λογική μιας γλώσσας. Οποιοδήποτε σύστημα είναι λίγο πολύ περίπλοκο, αλλά πρέπει να έχει μια διακ
Ορισμός του ατόμου

Ορισμός του ατόμου

Ο όρος άτομο είναι γνωστό ως μια λογική οντότητα που γνωρίζει τον εαυτό της και έχει τη δική της μοναδική ταυτότητα, δηλαδή, ένα άτομο είναι το ίδιο με το να λέει έναν άνθρωπο που παρουσιάζει συγκεκριμένες φυσικές και πνευματικές πτυχές, οι οποίες είναι τελικά αυτό που θα το δώσουν αυτός ο μοναδικός και μοναδικός χαρακτήρας που ανέφερα. Κοινωνικότητα, ευαισθησία, ευφυΐα και θα συνυπάρχουν στο άτομο, με αυτές τις πτυχές να παρατηρούνται μόνο σε αυτά, μόνο η ευαισθησία μοιράζεται από ανθρώπους και ζώα.Η προέλευση της λέξης βρίσκεται στην Αρχαία Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα στο θεατρικό πλαίσιο, είτε π
Ορισμός της ανάγκης

Ορισμός της ανάγκης

Η αναγκαιότητα θα ονομάζεται εκείνες οι αισθήσεις της έλλειψης, τυπικές για τα ανθρώπινα όντα και που συνδέονται στενά με την επιθυμία για την ικανοποίησή τους.. Για παράδειγμα, η δίψα, το κρύο, η πείνα, το επίτευγμα, η στοργή, η δύναμη, η προσωπική εκπλήρωση, είναι μερικές από τις πιο κοινές ανάγκες που τα ανθρώπινα όντα, σίγουρα, θα βιώσουμε ακόμη μία φορά στη ζωή μας επειδή είναι στην ανθρώπινη φύση μας.Υπάρχουν πέντε τύποι βασικών αναγκών, ομαδοποιούνται σύμφωνα με το αντικείμενο. Ψυχολογικές ανάγκες, εκείνα τα πιο βασικά που αισθάνεται ένα άτομο, όπως φαγητό, ποτό, ρούχα και στέγαση, τότε,
Τι είναι η έρευνα

Τι είναι η έρευνα

Η έρευνα είναι συνώνυμη με την ανάλυση, την εύρεση ή την έρευνα. Πραγματοποιούμε έρευνα επειδή δεν γνωρίζουμε κάτι και πρέπει να παρέχουμε κάποια λύση σε αυτό το θέμα. Η έννοια της έρευνας εφαρμόζεται σε διαφορετικούς τομείς, ειδικά στην επιστημονική, την αστυνομία ή το ιστορικό. Η ερευνητική δραστηριότ
Ορισμός της πιθανότητας

Ορισμός της πιθανότητας

ο πιθανότητα είναι τη δυνατότητα που υπάρχει ανάμεσα σε πολλές πιθανότητες, ότι συμβαίνει ένα συμβάν ή μια κατάσταση. Η πιθανότητα, λοιπόν, μετρά τη συχνότητα με την οποία επιτυγχάνεται ένα αποτέλεσμα κατά τη διεξαγωγή ενός πειράματος στο οποίο όλα τα πιθανά αποτελέσματα είναι γνωστά χάρη στις συνθήκες σταθερότητας που προϋποθέτει το περιβάλλον εκ των προτέρων..Η επιστημονική μελέτη της πιθανότητας, σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί με άλλες μαθηματικές ερωτήσεις (επειδή προφανώς και οι δύο κλάδοι συνδέονται στενά μεταξύ τους), δεν αποδεικνύεται ανησυχία που επιστρέφει στην αρχαιότητα, για παρ
Ορισμός του Σχεδίου

Ορισμός του Σχεδίου

Το σχέδιο είναι η οπτική τέχνη της αναπαράστασης κάτι σε ένα δισδιάστατο ή τρισδιάστατο μέσο μέσω διαφόρων εργαλείων ή / και μεθόδων. Το συμβατικό σχέδιο γίνεται με μολύβι, στυλό, γραφίτη ή κραγιόν, αλλά υπάρχουν πολλές τεχνικές και δυνατότητες που σχετίζονται με το σχέδιο. Εάν έπρεπε να ορίσετε με λίγα λόγια τι είναι το σχέδιο, θα λέγαμε ότι είναι η πράξη χειροκίνητης παραγωγής μιας εικόνας με κάποιο στοιχείο ή ουσία. Έτσι, χρησιμοποιείται συχνά μολύβι σε χαρτί, αλλά μπορείτε επίσης να τραβήξετ
Ορισμός της συνήθειας

Ορισμός της συνήθειας

Η συνήθεια είναι οποιαδήποτε συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται με την πάροδο του χρόνου με συστηματικό τρόπο. Πρέπει να είναι σαφές ότι μια συνήθεια δεν είναι μια απλή επιμελής συμπεριφορά, αλλά πρέπει να έχει κάποιο βαθμό κανονικότητας που συγχέεται με τη ζωή του ατόμου που την εμφανίζει. Κατ 'επέκταση, ο τρόπος ζωής των ιερέων ονομάζεται συχνά συνήθεια.Όλοι οι άνθρωποι έχουν εισχωρήσει σε μια σειρά συνήθειες Έχουν μια αξιοσημείωτη επιρροή στη ζωή τους, σε σημείο που καθορίζουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες σε διάφορες
Ορισμός της φύσης

Ορισμός της φύσης

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, η λέξη φύση αναφέρεται σε διάφορα θέματα ...Σε γενικές γραμμές και σε ποια θα ήταν η πιο διαδεδομένη χρήση του, Ο όρος φύση δηλώνει το σύνολο όλων όσων απαρτίζουν το σύμπαν και στο οποίο η δημιουργία και η σύνθεση δεν έχει υπάρξει κανένας τύπος παρέμβασης ανθρώπινης φύσης ή οποιουδήποτε άλλου, δηλαδή, δόθηκε και δημιουργήθηκε με έναν εντελώς φυσικό τρόπο, χωρίς απαιτήσεις ή παρεμβάσεις, αναπτύχθηκε και έτσι παρουσιάζεται και διατηρείται, ή εκείνα τα πράγματα, οντότητες, οι οποίες, παρά το μερικές φορές κακόβουλο χέρι του ανθρώπου και τους σκοπούς του, παραμένου
Ορισμός της ουτοπίας

Ορισμός της ουτοπίας

Τι είναι η ουτοπία;.- Η ουτοπία είναι η ανθρώπινη προβολή ενός ιδανικού κόσμου, δηλαδή, είναι η σύλληψη ενός ιδανικού κόσμου που αναπτύχθηκε από αυτό ή εκείνο το άτομο και αυτό θα εξαρτηθεί σαφώς από τα κίνητρα, τις εμπειρίες του, μεταξύ άλλων, που είναι αυτά που τους οδηγούν χτίστε στο μυαλό σας αυτόν τον ιδανικό κόσμο.Τώρα, πρέπει να σημειωθεί ότι το χέρι-χέρι με την ουτοπία περπατά την αδυναμία πραγματοποίησης ενός τέτοιου έργου ή ιδέας, γιατί ακριβώς αυτό το καθιστά ουτοπία: την αδυναμία να το συνειδητοποιήσουμε όπως πιστεύεται στην εποχή και τη μορφή στην οποία το σκέφτ
Ορισμός της υφής

Ορισμός της υφής

Ο όρος υφή αναφέρεται στην αίσθηση ότι το τρίψιμο με ένα συγκεκριμένο υλικό παράγει στην αφή και στην οποία η αίσθηση της αφής είναι ο κύριος αποκωδικοποιητής του, καθώς είναι το όχημα ή είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της αίσθησης που έχει η εν λόγω υφή: απαλότητα, σκληρότητα, τραχύτητα, μεταξύ άλλων.Αν και το άγγιγμα είναι η αίσθηση που ξεχωρίζει σαφέστερα τη μία υφή από την άλλη, όπως είπαμε, Υπάρχουν δύο τύποι υφής, αφενός έχουμε την αίσθηση και αφετέρου το οπτικό. Το απτό είναι αυτό που γίνεται αντιληπτό μόνο μέσω της αφής και που επιτρέπε
Ορισμός της ισορροπίας

Ορισμός της ισορροπίας

Ονομάζεται ισορροπία με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα σώμα όταν οι δυνάμεις που δρουν σε αυτό αντισταθμίζουν και ακυρώνουν το ένα το άλλο. Όταν ένα σώμα βρίσκεται σε στατική ισορροπία, εάν διατηρηθεί έτσι, χωρίς κανένα είδος τροποποίησης, δεν θα υποστεί επιτάχυνση μετατόπισης ή περιστροφής, ενώ αν κινείται ελαφρώς, μπορούν να συμβούν τρία πράγματα: το αντικείμενο επιστρέφει στην αρχική του θέση ( σταθερή ισορροπία), το αντικείμενο αποκλίνει ακόμη περισσότερο από την αρχική του θέση (ασταθή ισορροπία) ή παραμένει στη νέα του θέση (αδιάφορη ή ουδέτερη ισορροπία).Εν τω μεταξύ, αν και ο όρο
Ορισμός της σχολικής βίας

Ορισμός της σχολικής βίας

Η σχολική βία ορίζεται ως εκείνες οι ενέργειες που έχουν άμεση βλαβερή πρόθεση εναντίον ενός μέλους της σχολικής κοινότητας, των μαθητών, των δασκάλων, των διευθυντών, των γονέων ή των υπαρχόντων υπαλλήλων και που επινοούνται επίσης από ένα μέλος που ανήκει σε αυτό και που μπορεί να λάβει χώρα εντός εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο είναι συνήθως η πιο συχνή περίπτωση ή σε άλλους φυσικούς χώρους που σχετίζονται με το σχολείο, όπως το περιβάλλον του ίδιου του σχολείου ή εκείνοι στους οποίους διεξάγονται εξωσχολικές δραστηριότητες.Αν και η πιο κοινή έκφραση αυτού συμβαίνει συνήθως μεταξύ των ίδιων ζευ
Ορισμός της κατασκευής

Ορισμός της κατασκευής

Ο όρος Κατασκευή ορίζεται ως αυτή η διαδικασία που περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση οτιδήποτε, από πράγματα που θεωρούνται πιο βασικά όπως ένα σπίτι, κτίρια, έως κάτι πιο μεγαλόπρεπο όπως ένας ουρανοξύστης, ένας δρόμος και ακόμη και μια γέφυρα..Έτσι, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, την τέχνη ή την τεχνική κατασκευής κτιρίων και υποδομών, ως η πιο διαδεδομένη αίσθηση της λέξης, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ...Ξεκινήστε από ένα έργο και προγραμμ
Ορισμός Ευχαριστώ

Ορισμός Ευχαριστώ

Η λέξη Σας ευχαριστώ είναι αυτός όρος που χρησιμοποιείται περισσότερο στη γλώσσα μας για να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη και ευγνωμοσύνη σε κάποιον για κάτι. Έκφραση ευγνωμοσύνης και ευγνωμοσύνης στην ισπανική γλώσσαΜε άλλα λόγια, είναι η πιο διαδεδομένη φόρμουλα στον ισπανόφωνο κόσμο για εξωτερικεύω την ευγνωμοσύνη. Έτσι, όταν κάποιος μας δίνει κάτι, μας παρακολουθεί κάπου με διακριτικό τρόπο, ή μας βοηθά στην εκτέλεση μιας εργασίας, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε αυτήν τη λέξη για να δείξουμε ότι είμαστε ευγνώμονες για τη θεραπεία που παρέχεται.Από την πλευρά του, η ευγνωμοσύνη
Ορισμός της αντίληψης

Ορισμός της αντίληψης

Η αντίληψη είναι η πράξη της λήψης, της ερμηνείας και της κατανόησης μέσω της ψυχής των αισθητηριακών σημάτων που προέρχονται από τις πέντε οργανικές αισθήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αντίληψη, αν και απευθύνεται στο σώμα και τα φυσικά ζητήματα, συνδέεται άμεσα με το ψυχολογικό σύστημα κάθε ατόμου, το οποίο κάνει το αποτέλεσμα εντελώς διαφορετικό σε ένα άλλο άτομο. Είναι επίσης η περίπτωση από την οποία το άτομο κάνει αυτό το ερέθισμα, το σήμα ή την αίσθηση κάτι συνειδητό και μεταμορφώσιμο.Προέρχονται από τα Λατινικά, από τη λέξη αντίληψη, που σημαίνει λήψη, συλλογή ή κατοχή κάτι, η
Ορισμός του ηθικού

Ορισμός του ηθικού

Η ηθική είναι το σύνολο των πεποιθήσεων και των κανόνων που καθοδηγούν και καθοδηγούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων, ατομικά ή σε ομάδες.ομάδα, σε μια δεδομένη κοινωνία, είναι κάτι σαν παράμετρο που πρέπει να γνωρίζουν πότε κάτι είναι λάθος ή σωστό. Ετυμολογικά, η λέξη προέρχεται από τα λατινικά moris, των οποίων η μετάφραση θα είναι έθιμο, τότε και παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους όρους ηθικής και ηθικής εναλλάξιμα και δεν εί
Ορισμός του Παραδείγματος

Ορισμός του Παραδείγματος

Ένα παράδειγμα είναι ένα μοντέλο ή ένα πρότυπο που στηρίζεται σε μια επιστημονική ή επιστημολογική πειθαρχία ή, σε διαφορετική κλίμακα, σε άλλα πλαίσια μιας κοινωνίας. Η λέξη "παράδειγμα" προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει "μοντέλο" ή "παράδειγμα". Η σύλληψη του παραδείγμ
Ορισμός του κώδικα

Ορισμός του κώδικα

Υπάρχουν πολλοί τύποι κωδικών και αυτό εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται αυτός ο όρος. Σε γενικές γραμμές, ο κώδικας είναι ένα σύστημα σημείων ή / και συμβόλων που απαιτούν εκπαίδευση ή εκμάθηση από τον χρήστη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σωστά. Επί θεωρία επικοινωνίας και πληροφοριών, ο κώδικας είναι το αναπόσπαστο στοιχείο ενός επικοινωνιακού συστήματος που σχηματίζει ή κρυπτογραφεί το μήνυμα προορίζεται να μεταδοθεί. Συνήθως, σε μια λεκτική επικοινωνία, ο
Ορισμός της ανάλυσης

Ορισμός της ανάλυσης

Αναλύει είναι ένα εξαιρετική πνευματική δράση χαρακτηριστική των ανθρώπων και που συνεπάγεται την εκτέλεση μιας ανάλυσης για ένα συγκεκριμένο θέμα ή θέμα ενδιαφέροντος.Εν τω μεταξύ, το ανάλυση θα περιλαμβάνει το Η αναγνώριση των στοιχείων που αποτελούν ένα σύνολο, επομένως, είναι ότι διακρίνονται και παρατηρούντ
Ορισμός των διαδικασιών

Ορισμός των διαδικασιών

Ο όρος διαδικασίες αντιστοιχεί στον πληθυντικό της λέξης διαδικασία, ενώ μια διαδικασία είναι ο τρόπος προόδου ή η μέθοδος που εφαρμόζεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων πραγμάτων, εργασιών ή ορισμένων ενεργειών.Βασικά, η διαδικασία συνίσταται στην παρακολούθηση μιας σειράς καλά καθορισμένων βημάτων που θα επιτρέψουν και θα διευκολύνουν την εκτέλεση μιας εργασίας με τον πιο σωστό και επιτυ
Ορισμός των φυσικών αριθμών

Ορισμός των φυσικών αριθμών

Ονομάζεται ως Φυσικός αριθμός σε αυτό αριθμός που επιτρέπει την καταμέτρηση των στοιχείων ενός συνόλου. Τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... είναι φυσικοί αριθμοί.Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτοί ήταν το πρώτο σύνολο αριθμών που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για να μετρήσουν αντικείμενα.Αυτός ο τύπος αριθμού είναι απεριόριστος, δηλαδή, όποτε ο αριθμός προστίθεται ένας προς έναν, θα υποχωρήσει σε διαφορετικό αριθμό.Οι δύο μεγάλες χρήσεις των φυσικών αριθμών είναι, αφενός, για να υποδείξουν το μέ
Ορισμός της δυναμικής

Ορισμός της δυναμικής

Το Dynamics είναι ένας κλάδος της φυσικής που μελετά και περιγράφει την εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου οποιουδήποτε φυσικού συστήματος, ειδικά, εστιάζει το ενδιαφέρον του σε αυτούς τους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις στο φυσικό σύστημα, αντικείμενο μελέτης και γι 'αυτό θα τους ποσοτικοποιήσει και θα προτείνει εξισώσεις κίνηση και εξέλιξη σε σχέση με το προαναφερθέν σύστημα.Μηχανικά, κλασικά, σχετικιστικά ή κβαντικά συστήματα είναι εκείνα στα οποία η δυναμική εστιάζει το έργο της.Ο Isaac Newton ήταν ο πρώτος μελετητής που διατύπωσε ορισμένους θεμελιώδεις νόμους σε αυτόν το
Ορισμός του ευρετηρίου

Ορισμός του ευρετηρίου

Ως ευρετήριο νοείται το σύστημα που χρησιμοποιείται κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά σε βιβλία με σκοπό την οργάνωση και παραγγελία του υλικού που θα βρεθεί σε ολόκληρο. Το ευρετήριο είναι μια ταξινομημένη και περισσότερο ή λιγότερο προσβάσιμη παρουσίαση που επιδιώκει να επιτρέψει στον αναγνώστη να βρει τις
Ορισμός της ταξινόμησης

Ορισμός της ταξινόμησης

Η ταξινόμηση είναι η παραγγελία ή η ρύθμιση κατά τάξεις.Βασικά, η ταξινόμηση θα συνεπάγεται την αναζήτηση σε όλα αυτά τα πράγματα που διατηρούν ή μοιράζονται κάποιο είδος σχέσης προκειμένου να τα ομαδοποιήσουν. Γενικά, ο κύριος στόχος της ταξινόμησης είναι να βρούμε την καλύτερη δυνατή σειρά, δηλαδή, το πιο ξεκάθαρο, έτσι ώστε, όταν έρθει η ώρα να αναζητήσουμε ένα συγκεκριμένο στοιχε
Ορισμός του χρωματικού κύκλου

Ορισμός του χρωματικού κύκλου

Ο όρος «χρωματικός κύκλος» χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στη γεωμετρική και επίπεδη αναπαράσταση των χρωμάτων. Ο χρωματικός κύκλος δεν είναι παρά ένας συμβολισμός της κλίμακας των χρωμάτων που απαρτίζουν το σύμπαν και που τα ανθρώπινα όντα μπορούν να παρατηρήσουν με το όραμά τους. Αυτά τα χρώματα είναι διατεταγμένα με σταδιακό και προοδευτικό τρόπο μεταξύ διαφορετικών αποχρώσεων του ίδιου χρώματος που φέρνουν το ένα ή το άλλο διαφορετικό χρώμα το ένα κοντά στο άλλο. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής
Ορισμός σχεδίου

Ορισμός σχεδίου

Ένα διάγραμμα είναι μια γραφική ή συμβολική αναπαράσταση μιας σειράς ιδεών ή εννοιών που συνδέονται μεταξύ τους σε διαφορετικά πεδία μελέτης. Το Σχέδιο είναι η οπτική αναπαράσταση συχνά αφηρημένων ή άυλων εννοιών που σχετίζονται με το σχηματισμό συμβολικής μορφής. Το σχήμα χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς, για παράδειγμα για τη διευκόλυνση της κατανόησης μιας επιστημονικής, λογικής ή μαθηματικής έννοιας. Ή, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέσο σύνοψης ή απλοποιημένης σύλληψ
Ορισμός της απόδειξης

Ορισμός της απόδειξης

Η απόδειξη είναι ένα γραπτό έγγραφο που παραδίδεται για να καταγράψει και να πιστοποιήσει ότι κάποιος έχει πληρώσει αυτά που οφείλει ή έπρεπε να πληρώσει. Γραπτό έγγραφο που παραδίδεται για να εγγυηθεί μια πληρωμή που έχει ληφθεί ή παραδοθεί ή για να πιστοποιηθεί ότι έχει ληφθεί κάτι Ονομάζεται επίσης ως πληρώνει σταθερότητα.Από την άλλη πλευρά, αυτό το γραπτό έγγραφο επεκτείνεται επίσης για να αποδείξει ότι κάτι έχει ληφθεί σύμφωνα με κάτι, για παράδειγμα μια παραγγελία, μεταξύ άλλων.Είναι κοινό, για το ίδιο να έχει μεγαλύτερη ισχύ, να υπογράφεται από το άτομο που το παραδίδει, σε περίπτωση πο
Ορισμός της λογικής

Ορισμός της λογικής

Η λογική είναι το σύνολο των ψυχικών δραστηριοτήτων που συνίσταται στη σύνδεση ιδεών σύμφωνα με ορισμένους κανόνες και που θα υποστηρίζουν ή θα δικαιολογούν μια ιδέα. Με άλλα απλά λόγια, η συλλογιστική είναι η ανθρώπινη ικανότητα που επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων αφού καταλήξει σε συμπεράσματα που επι
Ορισμός της εκπαίδευσης

Ορισμός της εκπαίδευσης

Σύντομη εκπαιδευτική διαδικασία με την οποία αποκτώνται γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες για την επίτευξη στόχωνΣε γενικές γραμμές, η εκπαίδευση αναφέρεται στη διάθεση και την ικανότητα που θα παρατηρήσει κάποιος προκειμένου να επιτύχει έναν συγκεκριμένο στόχο.Βασικά, η Εκπαίδευση θεωρείται ως μια βραχυπρόθεσμη εκπαιδευτική διαδικασία που χρησιμοποιεί μια προγραμματισμένη, συστηματική και οργανωμένη διαδικασία μέσω της οποίας το διοικητικό προσωπικό μιας εταιρείας ή οργανισμού, γι
Ορισμός της Ανατολής

Ορισμός της Ανατολής

Η λέξη αυγή είναι ο όρος που συνήθως χρησιμοποιούμε για να δείξουμε τη στιγμή της ανατολής πάνω από τον ορίζοντα, δηλαδή, η ανατολή του ηλίου είναι η εμφάνιση του φωτός της ημέρας, αυτό το γεγονός της εμφάνισης της φυσικής φωτεινότητας επιτρέπει στους ανθρώπους να γνωρίζουν ότι έχει ήδη ξημερώσει και ότι η μέρα έχει ξεκινήσει.Ανατολή και αρχή της ημέρας Μόλις το αστέρι, στην περίπτωση αυτή ο ήλιος, διασχίσει το επίπεδο του ορίζοντα και περάσει στο ορατό ημισφαίριο, αλλάζοντας το αστρονομικό του ύψος από αρνητικό σε θετικό και τοποθετώντας το στο μηδέν, θα είναι αυγή.Θα πρέπει να σημειωθεί ότ
Τι είναι το τρίγωνο scalene

Τι είναι το τρίγωνο scalene

ο τρίγωνο είναι ένα τύπος πολυγώνου του οποίου το διαφορικό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι αποτελείται από τρεις πλευρές. Χτίζεται ένα τρίγωνο ενώνοντας τρεις γραμμές, που θα είναι οι πλευρές αυτού γεωμετρικό σχήμα, εν τω μεταξύ, οι προαναφερθείσες πλευρές βρίσκονται σε σημεία που ονομάζονται κορυφές.Τα αναφερόμενα μέρη που παρουσιάζει το τρίγωνο, δηλαδή, πλευρές, κορυφές και εσωτερικές γωνίες , υπάρχουν πάντα σε ένα τρίγωνο και είναι ημιτονοειδείς συνθήκες αυτού του γεωμετρικού σώματος.Υπάρχουν δύο τρόποι ταξινόμησης των τριγώνων, ένας που συνδέεται
Ορισμός της λιθόσφαιρας

Ορισμός της λιθόσφαιρας

Η λιθόσφαιρα είναι το το πιο απομακρυσμένο στρώμα του πλανήτη μας και αποτελείται από την κρούστα και μέρος του μανδύα, είναι συμπαγές και άκαμπτο και το πιο επιφανειακό που υπάρχει.Έτσι, δεδομένου ότι είναι το πιο απομακρυσμένο μέρος, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή ακριβώς με την εξωτερική πλευρά του, καθώς για παράδειγμα αποτελεί τ
Ορισμός των ορθολογικών αριθμών

Ορισμός των ορθολογικών αριθμών

Η μελέτη των αριθμών είναι μέρος της ουσίας των μαθηματικών. Η ιδέα του αριθμού είναι ευρεία και περίπλοκη ταυτόχρονα. Οι πιο συνηθισμένοι είναι οι λεγόμενοι φυσικοί αριθμοί (0, 1, 2, 3, 4 ...), με τους οποίους είναι δυνατή η μέτρηση και η προσθήκη, αλλά πολλές άλλες λειτουργίες δεν είναι εφικτές (το σύνολο αυτών των αριθμών εκφράζετ
Ορισμός της κίνησης

Ορισμός της κίνησης

ο κίνηση, για τη μηχανική, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που περιλαμβάνει την αλλαγή θέσης ενός σώματος που βυθίζεται σε ένα σύνολο ή σύστημα και θα είναι αυτή η τροποποίηση της θέσης, σε σχέση με τα υπόλοιπα σώματα, η οποία χρησιμεύει ως αναφορά για την παρακολούθηση αυτής της αλλαγής και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε κίνηση ενός σώματος αφήνει τροχιά.Η κίνηση είναι πάντα μια αλλαγή θέσης σε σχέση με το χρόνο. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η κίνηση εάν δεν γίνεται σε καθορισμένο πλαίσιο, τόσο ως προς το διάστημα όσο και ως προς το χρονικό πλαίσιο.Αν και είναι εντυπωσιακό, δε
Ορισμός της χρωματικής παλέτας

Ορισμός της χρωματικής παλέτας

Η έννοια της παλέτας χρωμάτων είναι αυτή που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το σύνολο χρωμάτων και αποχρώσεων που υπάρχουν ή επιλέγονται για να διακοσμήσουν, να χρωματίσουν, να χρωματίσουν ένα αντικείμενο ή μια επιφάνεια. Η παλέτα χρωμάτων μπορεί να είναι πλήρης, δηλαδή με όλα τα γνωστά χρώματα, αλλά μπορεί επίσης να είναι η επιλογή χρωμάτων με βάση την ομοιότητα των τόνων κ.λπ. Στον κόσμο των πλαστικών, της
Ορισμός της εμπειρίας

Ορισμός της εμπειρίας

Ο όρος Εμπειρία ορίζεται ως αυτή η μορφή γνώσης ή ικανότητας, η οποία μπορεί να προέλθει από την παρατήρηση, από την εμπειρία ενός γεγονότος ή από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει σε μας στη ζωή και που είναι εύλογο να αφήσουμε ένα σημάδι πάνω μας, για τη σημασία του ή για τη σημασία του. Επίσης, αυτή η ικανότητα ή η γνώση μπορεί να προκύψει χάρη στη συστηματική πρακτική ή σε κάποια ερώτηση.Αυτός ο τύπος ή μορφή γνώσης, εμπειριών, τόσο ανθρώπινων όντων όσο και ζώων, αποκτώνται καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής
Ορισμός του Select

Ορισμός του Select

Η λέξη επέλεξε χρησιμοποιείται ευρέως στη γλώσσα μας για να λογοδοτήσει η δράση από την οποία επιλέγουν, επιλέγουν, με προσεκτικό τρόπο, είτε πράγματα είτε άτομα, από πολλές επιλογές που αντιστοιχούν στο ίδιο είδος ή κατηγορία, διότι θεωρείται ότι είναι αυτές που πληρούν καλύτερα τις προϋποθέσεις που αναζητούνται.Δράση που αποτελείται από την επιλογή πραγμάτων ή ατόμων που πληρούν τα καλύτερα χαρακτηριστικάΠρέπει να σημειωθεί ότι όταν πραγματοποιούμε τη δράση της επιλογής του τι θα αποκτήσουμε είναι ένα επιλογή χαρακτηρίζεται από την παρουσίαση των κριτηρίων που χρησιμοπο
Ορισμός της επιμονής

Ορισμός της επιμονής

Είναι γνωστό ως επιμονή σε αυτήν την αξία που έχουν ορισμένα ανθρώπινα όντα στις πράξεις τους και αυτό συνεπάγεται σταθερότητα, σταθερότητα και επιμονή στην επίτευξη κάτιΕίτε ένας προτεινόμενος στόχος, όπως η αποφοίτηση από το πτυχίο που έχετε επιλέξει, η έναρξη μιας οικογένειας ή η επίτευξη μιας εργασίας που θέλετε να πάρετε, είτε για τις οικονομικές και επαγγελματικές αποδόσεις που μπορεί να σας δώσει. Και συγκεκριμένα, η επιμονή είναι αυτό που κάποιος σκοπεύει να επιτύχει και με το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα μέσα, τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτού ή αυτού του σκοπού
Ορισμός της πλανημετρίας

Ορισμός της πλανημετρίας

ο πλανημετρία είναι αυτό Υποκατάστημα τοπογραφίας που φροντίζει το αναπαράσταση της επιφάνειας της γης σε ένα επίπεδο. Έτσι, εστιάζει τη μελέτη της στο σύνολο των μεθόδων και διαδικασιών που θα τείνουν να επιτυγχάνουν την αναπαράσταση κλίμακας όλων αυτών των ενδιαφέρων λεπτομερειών του εν λόγω εδάφους σε μια επίπεδη επιφάνεια, εκτός από την ανακούφισή του και αντιπροσωπεύονται σε μια οριζόντια προβολή.Στη συνέχεια, η πλανημετρία, προβάλλει στο οριζόντιο επίπεδο τα στοιχεία της διασταύρωσης όπως σημεία, ευθείες γραμμές, διαγώνιες, καμπύλες, επιφάνειες, περιγράμματα, σώματα κ.λπ., χωρίς να λαμβάνε
Ορισμός της χωρητικότητας

Ορισμός της χωρητικότητας

Η ικανότητα ονομάζεται σύνολο πόρων και δεξιοτήτων που ένα άτομο πρέπει να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. Υπό αυτήν την έννοια, αυτή η έννοια συνδέεται με αυτήν της εκπαίδευσης, η οποία είναι μια διαδικασία ενσωμάτωσης νέων εργαλείων για λειτουργία στον κόσμο. Ο όρος χωρητικότητα μπορεί επίσης να αναφέρεται σε θετικές δυνατότητες οποιουδήποτε στοιχείου.Γενικά, κάθε άτομο έχει ποικίλες ικανότητες για τις οποίες δεν γνωρίζει πλήρως. Έτσι, αντιμετωπίζει διαφορετικά καθήκοντα που τ
Ορισμός της γεωργίας

Ορισμός της γεωργίας

Ορίζεται από τον όρο γεωργικός Σε αυτό ανθρώπινη δραστηριότητα που προσανατολίζεται τόσο στην καλλιέργεια του χωραφιού όσο και στην εκτροφή ζώων, δηλαδή σχετίζεται στενά με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Πρέπει να τονίσουμε ότι και οι δύο δραστηριότητες ανήκουν σε αυτό που ονομάζεται πρωτογενής δραστηριότητα της οικονομίας. Ανήκει στην πρωταρχική δραστηριότητα της οικονομία
Ορισμός της τεχνικής

Ορισμός της τεχνικής

Ορίζεται από τη λέξη τεχνική σε αυτό διαδικασία που συνήθως αποτελείται από μια σειρά κανόνων ή πρωτοκόλλων και της οποίας η τελική αποστολή είναι να επιτύχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε μια εργασία ή δραστηριότητα που μπορεί να σχετίζεται με διάφορους τομείς όπως: επιστήμη, τέχνη, τεχνολογία, κάποιο άθλημα, μεταξύ άλλων.Διαδικασία που αποτελείται από κανόνες που στοχεύουν στην επίτευξη ενός θετικού στόχου σε κάποιο πλαίσιο ή δράσηΗ τεχνική, όποια κι αν είναι, και ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται, επιδιώκει πάντα την επίτευξη ενός στόχου με την παρέμβαση του ελάχιστου ποσού
Τι είναι η σκέψη

Τι είναι η σκέψη

Η λέξη νομίζω Είναι ένας όρος που συνδέεται στενά με την πνευματική δραστηριότητα, καθώς τον χρησιμοποιούμε συνήθως στη γλώσσα μας για να εκφράσουμε διάφορα θέματα.Στο σχηματισμό και τη σχέση διαφόρων ιδεών που περνούν από το μυαλό μας το λέμε σκέψης. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα φτάσουμε εκεί.Επίσης η
Ορισμός του πυρήνα της Γης

Ορισμός του πυρήνα της Γης

Ο πυρήνας της γης είναι το όνομα που δίνεται στο κεντρική και εσωτερική του πλανήτη Γη. Μεταξύ των θεμελιωδών συστατικών του βρίσκουμε νικέλιο και σίδηρο, σε υψηλότερη αναλογία και σε μικρότερη ποσότητα με οξυγόνο και θείο.Η ακτίνα που έχει είναι περίπου 3.500 χιλιόμετρα, ένα μέγεθος που είναι μεγαλύτερο από αυτό του πλανήτη Άρης και η εσωτερική της πίεση είναι εκατομμύρια φορές πιο σημαντική από αυτήν τη
Ορισμός της Άνοιξης

Ορισμός της Άνοιξης

Ο όρος άνοιξη χαρακτηρίζεται ως μία από τις τέσσερις εποχές του έτους που παρέλθει μεταξύ του χειμώνα και του καλοκαιριού, αν και παρουσιάζει ορισμένες αλμανικές διαφορές ως ημισφαίριο. στο βόρειο ημισφαίριο ξεκινά στις 21 Μαρτίου και τελειώνει στις 21 Ιουνίου και στο νότιο ημισφαίριο ξεκινά στις 21 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου
Ορισμός της συντήρησης

Ορισμός της συντήρησης

Σύνολο ενεργειών που στοχεύουν στη διατήρηση ενός αντικειμένου ή στην επαναφορά του σε σωστή σειρά λειτουργίαςΣε γενικές γραμμές, η συντήρηση αναφέρεται στο σύνολο ενεργειών που έχουν ως στόχο τη διατήρηση ενός αντικειμένου ή την επαναφορά του σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία ή εκείνες που είχε εκτελέσει μέχρι τη στιγμή που υπέστη ζημιά, εάν υπάρχει. υπέστη ζημιά που απαιτούσε τη σχετική συντήρηση και επισκευή.Η δράση συντήρησης και αποκατάστασης συνήθως δεν περιλαμβάνει μόνο τεχνικές ενέργειες αλλά και διοικητικές.Ενώ, Κατόπιν αιτήματος του κόσμου των τ
Ορισμός της παρουσίασης

Ορισμός της παρουσίασης

Με παρουσίαση, αναφέρεται στη διαδικασία μέσω της οποίας το περιεχόμενο ενός δεδομένου θέματος θα παρουσιαστεί σε ένα κοινό ή σε άλλο επιλεγμένο μέρος, επειδή είναι ή αντιπροσωπεύει το καλύτερο πλαίσιο για να το παρουσιάσει.. Βασικά, ο στόχος μιας παρουσίασης είναι να δώσει μια ιδέα και να ενημερώσει τους ανθρώπους για ένα εν λόγω θέμα και ότι για κάποιο λόγο x, θα εκτιμηθεί ευρέως και θα ληφθεί από αυτούς, κ
Τι είναι η απόχυση

Τι είναι η απόχυση

Η απόχυση είναι μια διαδικασία που ασχολείται με το διαχωρισμό ενός πυκνού στερεού ή υγρού από ένα άλλο υγρό που χαρακτηρίζεται από το ότι είναι λιγότερο πυκνό και στη συνέχεια με αυτό το χαρακτηριστικό θα καταλάβει το άνω μέρος του μίγματος που σχηματίζουν και τα δύο. Χρησιμοποιείται ευρέως για τον διαχωρισμό ετερογενών μειγμάτων που αποτελούνται από μια στερεή και μια υγρή ουσία ή από δύο πυκνές υγρές ουσίες.Αν και οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, πρέπει να τονίσουμε ότι η κ
Ορισμός της αξιολόγησης

Ορισμός της αξιολόγησης

Ονομάζεται εκτίμηση στη δυναμική διαδικασία μέσω της οποίας, και αδιακρίτως, μια εταιρεία, ένας οργανισμός ή ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα μπορεί να γνωρίζει τη δική του απόδοση, ειδικά τα επιτεύγματα και τις αδυναμίες της και, επομένως, να επαναπροσανατολίζει προτάσεις ή να επικεντρώνεται σε αυτά τα θετικά αποτελέσματα για να τα καταστήσει ακόμη πιο κερδοφόρα..Ιστορικά, η αξιολόγηση έχει αναδειχθεί ως εργαλείο ελέγχου, οπότε μέσω αυτών τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όχι μόνο ελέγχουν τη μάθηση των μαθητών τους, αλλά και τους επιτρέπουν να ασκούν προσεκτικό έλεγχο στην εργασία που εκτελούν οι εκπαιδευτικοί, α
Ορισμός της νομικής προσωπικότητας

Ορισμός της νομικής προσωπικότητας

Ο νόμος είναι ο τρόπος ταξινόμησης των ανθρώπινων σχέσεων μέσα σε μια κοινωνία. Για να υπάρχει αρμονία και σεβασμός των κανόνων μεταξύ των ατόμων που είναι μέλη μιας κοινότητας, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν κανόνες που οργανώνουν τη συνύπαρξη. Ο νόμος αναπτύσσει διάφορους κανονισμούς, κώδικες και τομείς εφαρμογής (αστικός κώδικας, ποινικός κώδικας, διοικητικός νόμος, εμπορικός ...). Ένα από τα βασικά στοιχεία είναι οι βασικές αρχές του νόμου, δη
Ορισμός του Σχεδίου

Ορισμός του Σχεδίου

Ενα σχέδιο είναι πάνω απ 'όλα συνέπεια μιας ιδέας, γενικά και προκειμένου να επιτευχθεί μια βέλτιστη οργάνωση, Θα λάβει τη μορφή ενός γραπτού εγγράφου στο οποίο η εν λόγω ιδέα θα αντικατοπτρίζεται μαζί με τους στόχους, τις στρατηγικές, τις τακτικές, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται στο χρόνο και στο χώρο, καθώς και τα μέσα, τους μηχανισμούς και τις δράσεις που θα χρησιμοποιηθούν για επιτύχετε τους προτεινόμενους σκοπούς και ποια ήταν τα κίνητρα του σχεδίου. Ο πόρος της σύνταξής του σε ένα φύλλο ή η πληκτρολόγησή του στον υπολογιστή θα αποφύγει το ξεχασ
Ορισμός των πραγματικών αριθμών

Ορισμός των πραγματικών αριθμών

Οι πραγματικοί αριθμοί είναι όλοι αυτοί που μπορούν να αναπαρασταθούν σε μια γραμμή αριθμών. Επομένως, αριθμοί όπως -5, - 6/2, 0, 1, 2 ή 3.5 θεωρούνται πραγματικοί επειδή μπορούν να αντικατοπτρίζονται σε μια διαδοχική αριθμητική αναπαράσταση, σε φανταστική γραμμή. Το κεφαλαίο γράμμα R είναι το σύμβολο που αντιπροσωπεύει το σύνολο των πραγματικών αριθμών.Παραδείγματα πραγματικών αριθμώνΟι πραγματικοί αριθμοί είναι ένα σύνολο αριθμών και μεταξύ τους υπάρχουν πολλές υπ
Ορισμός των στατιστικών

Ορισμός των στατιστικών

Το όνομα της στατιστικής ορίζεται σε εκείνη την επιστήμη που έχει ισχυρή παρουσία και δράση στα μαθηματικά στις βάσεις της και που ασχολείται κυρίως με τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων που επιδιώκουν να εξηγήσουν τις συνθήκες σε αυτά τα φαινόμενα τυχαίου τύπου. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της στατιστικής είναι αυτό Είναι μια εγκάρσια επιστήμη που είναι λειτουργική σε μια ευρεία ποικιλία επιστημονικών κλάδων που την χρησιμοποιούν για να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν ορισμένα ερωτ
Ορισμός του Antecedent

Ορισμός του Antecedent

Ο όρος προηγούμενος χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφέρεται σε αυτά Περιπτώσεις που έχουν συμβεί πριν και εν αναμονή άλλων και που μπορούν κανονικά να χρησιμοποιηθούν για να κρίνουν μεταγενέστερες καταστάσεις ή γεγονότα ή για να συγκρίνουν τα προηγούμενα γεγονότα με τα παρόντα και μελλοντικά γεγονότα.Επίσης, ο όρος χρησιμοποιείται συχνά όταν για παράδειγμα υπάρχουν μια σειρά από εκκρεμότητες Σε ένα δεδομένο πλαίσιο, όπως αυτό μιας εταιρείας και όταν έρθει η ώρα για μια συνάντηση στην οποία θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα, παραδοσιακά θα αναφέρονται ως προη
Ορισμός της εποπτείας

Ορισμός της εποπτείας

ο εποπτεία υπονοεί το δράση επιθεώρησης, ελέγχου, είτε μιας εργασίας είτε ενός είδους δραστηριότητας και ασκείται πάντα από έναν ανώτερο επαγγελματία ο οποίος είναι πλήρως εκπαιδευμένος για το σκοπό αυτό. Το τελευταίο αποδεικνύεται ότι είναι μια ημιτονοειδής κατάσταση, διότι όποιος έχει την αποστολή να επιβλέπει κάτι πρέπει να είναι σε υψηλότερο επίπεδο από εκείνους που εκτ
Ορισμός των ηθικών αξιών

Ορισμός των ηθικών αξιών

Αξίες που βελτιώνουν και τελειοποιούν τον άνθρωποΟι ηθικές αξίες είναι όλα αυτά τα ζητήματα που οδηγούν τον άνθρωπο να υπερασπιστεί και να μεγαλώσει στην αξιοπρέπεια του ως άτομο, επειδή η ηθική αξία θα οδηγήσει αναπόφευκτα τον άνθρωπο σε ηθικό καλό, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι αυτό που τελειοποιεί, ολοκληρώνει και βελτιώνει..Οι ηθικές αξίες θα τελειοποιούν πάντα τον άνθρωπο στο βαθμό που είναι άνθρωπος, οι καλές ενέργειες, όπως η ειλικρίνεια να ζουν, να λένε την αλήθεια και να ενεργούν πάντα σκέφτοντας τους άλλους, δεν μπορούν ποτέ να έρχονται σε αντίθεση με το δρόμο προς την τελειότητα.Δω
Ορισμός υλικών

Ορισμός υλικών

Όταν ο όρος υλικό χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, δηλαδή υλικά, αναφέρεται γενικά στο σύνολο των στοιχείων που είναι απαραίτητα για συγκεκριμένες δραστηριότητες ή εργασίες. Η έννοια των υλικών μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές καταστάσεις και χώρους, αλλά πάντα περιστρέφεται γύρω από διάφορα στοιχεία που είναι σημαν
Ορισμός της κατάχρησης

Ορισμός της κατάχρησης

Η κατάχρηση είναι η παραμόρφωση κάποιας βλάβης αυτό μπορεί να είναι τόσο πολύ σωματική και ψυχική και αυτό, γενικά, λαμβάνει χώρα και λογικά χάρη στη δύναμη που έχει το άτομο που προκαλεί ή υλοποιεί την κακοποίηση έναντι του ατόμου στο οποίο συμβαίνει, είτε από μια υλική υπεροχή που τον προστατεύει και του δίνει αυτή τη δύναμη έναντι του άλλου, ή από τη συστηματική απειλή ότι κάτι κακό θα του συμβεί αν δεν συμφωνήσει με αυτήν την καταχρηστική ενέργεια. Σε πολλές περιπτώσεις, η κατάχρηση είναι συνήθως μία από τις κύριοι παράγοντες του μελλοντικού τραύματος για τη ζημιά και την ενοχή που περιέχει
Ορισμός της αίσθησης

Ορισμός της αίσθησης

Εντύπωση που κάτι προκαλεί στις αισθήσεις μας Σύμφωνα με τη χρήση που του δίνεται, η λέξη αίσθηση θα έχει διαφορετικές έννοιες.Πρωτα απο ολα, Η αίσθηση ονομάζεται η εντύπωση ότι ένα πράγμα παράγει μέσω των αισθήσεων, δηλαδή, είναι η άμεση απόκριση που δίνουν τα αισθητήρια όργανα στη λήψη ενός ερεθίσματος. Ως αισθητήρια όργανα εννοούμε τα μάτια, τα αυτιά, την όραση, τη μύτη, το στόμα και το δέρμα.Η αίσθηση συνεπάγεται μια διαδικασία στην οποία είναι το νευρικό μας σύστημα και οι σχετικοί αισθητήρες που είναι υπεύθυνοι για την αναπαράσταση της ενέργειας
Ορισμός της μεταποίησης

Ορισμός της μεταποίησης

Βιομηχανικό προϊόν που προκύπτει από τον μετασχηματισμό των πρώτων υλών που το αποτελούν Μια κατασκευή είναι ένα βιομηχανικό προϊόν, δηλαδή, είναι η μετατροπή των πρώτων υλών σε ένα τελειωμένο προϊόν που είναι ήδη σε θέση να πωληθεί σε μια αγορά, δηλαδή, είναι εισηγμένη στην αντίστοιχη αγορά. Η διανομή της κατασκευής είναι υπεύθυνη για την περιοχή αποστολής της εταιρείας.Η λέξη συνδέεται με την έννοια του χεριού, διότι ακριβώς στο πιο απομακρυσμένο παρελθόν, η κατασκευή παρήχθη με χειροκίνητα μέσα, δηλαδή με το χέρι. Σε αυτές τις
Ορισμός του Waifu

Ορισμός του Waifu

Το Anime και το manga είναι ένας τύπος ιαπωνικών κόμικς που έχουν παγκόσμια παρακολούθηση. Το στυλ σχεδίασης και των δύο φύλων είναι πολύ ακριβές και μοναδικό και οι χαρακτήρες παρουσιάζονται με έντονη προσωπικότητα. Στον κόσμο των anime και manga, ένα waifu είναι γυναικείος χαρακτήρας. Η λέξη waifu είναι ισοδύναμη με τη σύζυγο, καθώς είναι μια τροποποίηση της λέξης σύζυγος στα αγγλικά
Ορισμός του μαθητή

Ορισμός του μαθητή

Η λέξη μαθητης σχολειου είναι ο όρος που επιτρέπει την ονομασία του άτομο που πραγματοποιεί σπουδές ενδιάμεσου ή ανώτερου επιπέδου σε ακαδημαϊκό ίδρυμα, αν και φυσικά, πρέπει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούμε επίσης τη λέξη με μεγάλη επανάληψη ως συνώνυμο του μαθητή και κατά περίπτωση ισχύει για όλα τα άτομα που πραγματοποιούν μια συγκεκριμένη μελέτη, ανεξάρτητα από το επίπεδο των σπουδών που σπουδάζουν.Άτομο που μελετά ένα μάθημα, μια καριέρα, σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα που ανήκει στην τυπική εκπαίδευση ή σε άτυπο τρόποΒασικά, ο μαθητής χαρακτηρίζεται από το δικό του σύνδεση με τη μάθηση και για τη
Ορισμός της στάσης

Ορισμός της στάσης

Η στάση είναι η εθελοντική διάθεση ενός ατόμου μπροστά στην ύπαρξη γενικά ή σε μια συγκεκριμένη πτυχή αυτού. Τα ανθρώπινα όντα βιώνουν διάφορα συναισθήματα στη ζωή τους, που απέχουν πολύ από την ελεύθερη επιλογή τους. από την άλλη πλευρά, η στάση περιλαμβάνει εκείνα τα ψυχικά φαινόμενα πάνω στα οποία ο άνθρωπος έχει τη χρήση της ελευθερίας και τα οποία τον βοηθούν να αντιμετωπίσει τις διάφορες
Ορισμός των σχολικών κανονισμών

Ορισμός των σχολικών κανονισμών

Όλα τα σχολεία χρειάζονται μια σειρά κανόνων έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής σειρά στη διαδικασία διδασκαλίας. Αυτά τα πρότυπα ενσωματώνονται σε σχολικό κανονισμό.Η θεμελιώδης ιδέα οποιουδήποτε σχολικού κανονισμού είναι να καθοριστεί τι επιτρέπεται και, πάνω απ 'όλα, τι απαγορεύεται σε σχέση με τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και των μαθητών.Βάσεις για την καλή λειτουργία μιας κοινότηταςΟ κανονισμός για το σχολείο είναι ένα έγγραφο που καθορίζει λεπτομερώς ποιο είναι το εσωτερικό καθεστώς που πρέπει να διέπει τις οδηγίες συμπεριφοράς ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Υπάρχουν μια σειρά α
Ορισμός της Επαγγελματικής Ηθικής

Ορισμός της Επαγγελματικής Ηθικής

Η επαγγελματική ηθική συνεπάγεται μια σειρά αρχών και κανόνων που πρέπει να τηρεί μια επαγγελματική δραστηριότητα κατά την εκτέλεση της εργασίας της και στη συνέχεια από την ίδια που λαμβάνεται με τους πυλώνες και τις βάσεις δράσης που σκοπεύει να ρυθμίσει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός τέτοιου επαγγέλματος. .Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μια πειθαρχία που έχει εισαχθεί στην εφαρμοσμένη ηθική επειδή αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος της πραγματικότητας. Σε γενικό επίπεδο, η δεοντολογία δεν είναι καταναγκαστική, δηλαδή δεν επιβάλλει ρυθμιστικές κυρ
Ορισμός της καλλιέργειας

Ορισμός της καλλιέργειας

Η καλλιέργεια είναι η πρακτική της σποράς σπόρων στο έδαφος και η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την απόκτηση φρούτων από αυτούς. Η γεωργία είναι μια αρχαία τέχνη που έχει σκοπό να καλλιεργήσει τη γη μέσω διαφορετικών θεραπειών και εναλλακτικών λύσεων προκειμένου να αποκτήσει λαχανικά και φρούτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διατροφικούς, ιατρικούς και αισθητικούς σκοπούς.Οι γεωργικές δραστηριότητες που συμβαίνουν συχνά από την ανθρώπινη δράση αλλά επίσης ανταποκρίνονται σε φυσικές διεργασίες έχουν ως αποτέλεσμα δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, ζωοτροφές και άλλα. Η καλλιέργεια θεωρείτα
Ορισμός του Κυνικού

Ορισμός του Κυνικού

Ο όρος κυνικός χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενα για να αναφερθεί στο δείγμα κυνισμού που εκτελεί ένα άτομο, ή ο βαθμός αυτού που το εν λόγω άτομο παρουσιάζει ως εμφανές χαρακτηριστικό του προσώπου του. Όταν λέγεται ότι αυτό ή ότι είναι κυνικό, είναι επειδή έχει μια προφανή τάση να μην πιστεύει στην καλοσύνη και την ειλικρίνεια των άλλων ανθρώπων, δηλαδή, η στάση κυνικ
Ορισμός της αειφορίας

Ορισμός της αειφορίας

Ο όρος αειφορία αναφέρεται στην ισορροπία μεταξύ ενός είδους με τους πόρους του περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει. Βασικά, η βιωσιμότητα, αυτό που προτείνει είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες της τρέχουσας γενιάς, αλλά χωρίς να θυσιάσει τις μελλοντικές ικανότητες των επόμενων γενεών για να ικανοποιήσει τις δικές τους ανάγκες, δηλαδή κάτι σαν την αναζήτηση της σωστής ισορροπίας μεταξύ αυτών των δύο ζητημάτων.Δηλαδή, η πρόταση αυτής της έννοιας είναι η εκμετάλλευση ενός πόρου, αλλά η εκμετάλλευση και η χρήση γίνεται κάτω από τα όρια της ανανέωσής του. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διατηρηθο
Ορισμός του κινηματογράφου

Ορισμός του κινηματογράφου

Ονομάζεται κινηματογράφος ή κινηματογραφία τεχνολογία που αναπαράγει πλαίσια γρήγορα και διαδοχικά δημιουργώντας τη λεγόμενη «ψευδαίσθηση της κίνησης», δηλαδή την οπτική αντίληψη ότι οι κινούμενες εικόνες είναι ορατές. Το κτίριο ή το δωμάτιο όπου προβάλλονται οι ταινίες ονομάζεται επίσης κινηματογράφος. Ο όρος έχει την ίδια ελληνική ρίζα με άλλες λέξεις όπως η κινητική, η κινησιολογία και άλλες που σχετ
Ορισμός του βιβλίου

Ορισμός του βιβλίου

Ένα βιβλίο είναι ένα έργο (το οποίο μπορεί να είναι χειρόγραφο, τυπωμένο ή ζωγραφισμένο) τοποθετημένο σε δεσμευμένα φύλλα χαρτιού και προστατεύεται από ένα εξώφυλλο. Σε γενικές γραμμές, για να θεωρηθεί βιβλίο, πρέπει να έχει τουλάχιστον 50 σελίδες και μπορεί να διανεμηθεί σε αρκετούς τόμους ή τόμους. Ο
Ορισμός της πολυπολιτισμικότητας

Ορισμός της πολυπολιτισμικότητας

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο σε μόνιμο μετασχηματισμό. Η παγκοσμιοποίηση έχει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές. Μία από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης του πλανήτη είναι η πολυπολιτισμικότητα, η οποία θα μπορούσε να οριστεί ως η συνύπαρξη διαφορετικών πο
Ορισμός του εσωτερικού

Ορισμός του εσωτερικού

Το εγγενές είναι αυτό που είναι απαραίτητο για κάτι. Το αντίθετο του εγγενή είναι το εξωγενές, δηλαδή εκείνα τα στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα και γνήσια για κάτι. Η θερμότητα είναι εγγενής στον ήλιο και το ίδιο ισχύει και για τη λευκότητα σε σχέση με το χιόνι ή την επιθυμία σε σχέση με την αγάπη.Η
Ορισμός του Vanguard

Ορισμός του Vanguard

Το όνομα της avant-garde είναι γνωστό ως το σύνολο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που αναπτύχθηκαν κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και χαρακτηρίζονται από την έμφαση που δίνεται στην καινοτομία και στην αντιπαράθεση με κανονικοποιημένους αισθητικούς κανόνες.. Για να κατανοήσουμε το φαινόμενο, αρκεί να αναλύσουμε τον όρο που του δίνει το όνομά του. η εμπροσθοφυλακή είναι η γραμμή που έρχεται σε επαφή με τον εχθρό για πρώτη φορά, δηλαδή είναι η πιο προηγμένη. Έτσι, ένας