ορισμός της πλανημετρίας

ο πλανημετρία είναι αυτό Υποκατάστημα τοπογραφίας που φροντίζει το αναπαράσταση της επιφάνειας της γης σε ένα επίπεδο. Έτσι, εστιάζει τη μελέτη της στο σύνολο των μεθόδων και διαδικασιών που θα τείνουν να επιτυγχάνουν την αναπαράσταση κλίμακας όλων αυτών των ενδιαφέρων λεπτομερειών του εν λόγω εδάφους σε μια επίπεδη επιφάνεια, εκτός από την ανακούφισή του και αντιπροσωπεύονται σε μια οριζόντια προβολή.

Στη συνέχεια, η πλανημετρία, προβάλλει στο οριζόντιο επίπεδο τα στοιχεία της διασταύρωσης όπως σημεία, ευθείες γραμμές, διαγώνιες, καμπύλες, επιφάνειες, περιγράμματα, σώματα κ.λπ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά ύψους.

Εν τω μεταξύ, οι οριζόντιες μετρήσεις απόστασης μπορούν να προσδιοριστούν από διάφορα όργανα και διαδικασίες και η επιλογή τους θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους επιδιωκόμενους στόχους, τα μήκη που πρέπει να μετρηθούν, τις συνθήκες εδάφους και τα διαθέσιμα όργανα.

Κυρίως, οι οριζόντιες αποστάσεις καθορίζονται από βιβλιογραφικές αναφορές (όταν τα επίπεδα είναι διαθέσιμα, οι συντεταγμένες μπορούν να διαβαστούν απευθείας χρησιμοποιώντας συστήματα συντεταγμένων), βήματα (η εν λόγω απόσταση θα είναι γνωστή μέσω των κανονικών βημάτων που λαμβάνει ένα άτομο και του αριθμού αυτών όταν καλύπτεται μια συγκεκριμένη απόσταση), με μεζούρα (θα χρειαστούμε επιπρόσθετα στοιχεία όπως πονταρίσματα, υδραυλικές γραμμές, ράβδους και επίπεδα πνευμάτων), με ταχύμετρο, μεταξύ άλλων μεθόδων.

Και από την πλευρά του το ανατομική πλανημετρία είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως στο Ανατομία που χρησιμεύει στη μελέτη του ανθρώπινου σώματος από φανταστικές γραμμές που ξεκινούν σε ορισμένες ανατομικές δομές και που έχουν ακριβώς τον στόχο να χωρίσουν τον άνθρωπο σε αεροπλάνα για να εντοπίσουν συγκεκριμένες δομές ή, ελλείψει αυτού, ορισμένες παθολογίες.

Τα θεμελιώδη σχέδια υπό αυτήν την έννοια είναι: διάμεσο ή μεσαίο επίπεδο (Είναι το κατακόρυφο επίπεδο που τρέχει διαμήκη σε όλο το σώμα και το χωρίζει σε δύο ίσα μέρη), παραϊατρικά ή παρασιτικά επίπεδα (οποιοδήποτε από τα κατακόρυφα επίπεδα που είναι παράλληλα με το διάμεσο επίπεδο και που χωρίζουν το σώμα σε δύο άνισες ζώνες), μετωπικά ή στεφανιαία επίπεδα (κάθετο επίπεδο που είναι κάθετο στο διάμεσο επίπεδο και που χωρίζει το σώμα σε πρόσθια και οπίσθια ζώνη), οριζόντια επίπεδα (Οποιοδήποτε από τα επίπεδα κάθετα προς το διάμεσο και το στεφανιαίο επίπεδο και που χωρίζει το σώμα σε δύο ζώνες, μία κρανιακή ή ανώτερη και άλλη ουραία ή κατώτερη) και εγκάρσια επίπεδα (Θα είναι αυτό το επίπεδο κάθετο στον κύριο διαμήκη άξονα).