ορισμός της συνήθειας

Η συνήθεια είναι οποιαδήποτε συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται με την πάροδο του χρόνου με συστηματικό τρόπο. Πρέπει να είναι σαφές ότι μια συνήθεια δεν είναι μια απλή επιμελής συμπεριφορά, αλλά πρέπει να έχει κάποιο βαθμό κανονικότητας που συγχέεται με τη ζωή του ατόμου που την εμφανίζει. Κατ 'επέκταση, ο τρόπος ζωής των ιερέων ονομάζεται συχνά συνήθεια.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν εισχωρήσει σε μια σειρά συνήθειες Έχουν μια αξιοσημείωτη επιρροή στη ζωή τους, σε σημείο που καθορίζουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες σε διάφορες δραστηριότητες. Γι 'αυτό είναι ύψιστης σημασίας να δοθεί προσοχή στις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που έχουν ενσωματωθεί. Πολλά από αυτά είναι εντελώς ασυνείδητα, οπότε απαιτείται κάποιος βαθμός ενδοσκόπησης για την ταυτοποίησή τους. Τα περισσότερα, ωστόσο, μπορούν να φανούν εύκολα, αν και είναι δύσκολο τόσο να ενσωματωθεί ένα όσο και να το εξαλειφθεί αν είναι απαραίτητο.

Κακές συνήθειες έναντι καλών συνηθειών

ο καλές συνήθειες Είναι αυτοί που κατευθύνουν την προσωπική τους ύπαρξη στην επίτευξη στόχων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Πρέπει να καθορίζονται με βάση την ικανοποίηση που δημιουργούν σε όποιον τους ανήκει. Έτσι, η συνήθεια της ενημέρωσης, της μόρφωσης, της άσκησης, της διατήρησης της υγιεινής, της υγιεινής διατροφής κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα.

Αντιθέτως, κακές συνήθειες έχουν αρνητικές συνέπειες για τη ζωή μας, που αποτελούν πηγή δυσαρέσκειας και συχνά κακών. Μερικά από αυτά είναι διαβόητα επιβλαβή και δύσκολο να αφαιρεθούν. Η υπερβολική αδράνεια, η σπατάλη χρημάτων, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κ.λπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα. Και κατά περίπτωση είναι ότι πολλές από αυτές τις συμπεριφορές ονομάζονται κακίες. Επειδή οι κακίες θεωρούνται από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας ως πρακτικές που συνορεύουν με τους διεφθαρμένους και τους ανήθικους.

Στη συνέχεια και πέραν του αν υπάρχουν υπερβολές υπέρ των κακών συνηθειών, το ιδανικό είναι να αποφύγουμε τις τελευταίες και να προωθήσουμε την πρακτική καλών συνηθειών στον εαυτό μας και στο άμεσο περιβάλλον που μας περιβάλλει.

Τύποι συνήθειας

Τώρα μέσα στο απέραντο σύμπαν των κακών και καλών συνηθειών πρέπει να διακρίνουμε ότι αυτές μπορούν να αναπτυχθούν στον τομέα του φυσικού (που σχετίζεται με το σώμα μας), συναισθηματικών (εκείνων που συνδέονται με τη σχέση του ατόμου με το άμεσο περιβάλλον τους, όπως να είσαι ζευγάρι, φίλοι, οικογένεια), κοινωνικά (υποδηλώνουν τα τυπικά έθιμα μιας ομάδας, κοινότητας, ομάδας), ηθικά (αυτά υποδηλώνουν τον σωστό ή λανθασμένο τρόπο προόδου στη ζωή και κατά κάποιο τρόπο εκείνους που θα καθορίσουν εάν ένα άτομο θεωρείται καλό ή κακό), και οι διανοούμενοι (υπονοούν τη διάνοια μας).

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ευθύνη για συνήθειες μπορεί να είναι περιορισμένη. Πράγματι Πολλοί από αυτούς έχουν ενσωματωθεί στην παιδική ηλικία ή σε νεαρή ηλικία, όταν δεν υπάρχει ακόμη σαφής ιδέα για τις συνέπειές τους. Μπορεί επίσης να συμβεί ότι τόσο το καλό όσο και το κακό αποκτώνται μέσω της επιρροής του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως η οικογένεια. Οτιδήποτε, πάντα είναι σημαντικό να τους προσέξετε να τα χρησιμοποιήσετε προς όφελός μας.

Συνήθεια στη θρησκεία

Με την υποκίνηση της θρησκείας, η λέξη συνήθεια έχει εκτεταμένη χρήση δεδομένου ότι ορίζει την ενδυμασία, τα ρούχα που χρησιμοποιούν οι θρησκευτικοί, όπως ιερείς, μοναχές, επίσκοποι, μεταξύ άλλων και που τους διακρίνει κατά κάποιο τρόπο από την κοινωνία των πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε θρησκευτική τάξη έχει συνήθεια, χιτώνα, μανδύα ή κάπα και ότι εμφανίζει ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στις συνήθειες είναι μαύρο ή άσπρο, δηλαδή τα πιο ουδέτερα χρώματα του χρωματικού φάσματος.

Άλλες χρήσεις της λέξης συνήθεια

Αν και οι προαναφερόμενες παράγραφοι, χωρίς αμφιβολία, είναι οι πιο κοινές χρήσεις που αποδίδονται στη λέξη που μας απασχολεί, είναι επίσης πιθανό να βρούμε άλλες αναφορές ... βοτανική μια συνήθεια είναι το σχήμα ενός είδους φυτού που θα χαρακτηρίζεται από το στέλεχος, τα κλαδιά και την υφή τους.

Στο περιβάλλον ΣτρατόςΣυνήθεια ονόματα που διακρίνουν που διακρίνει μια στρατιωτική τάξη.

Σχετικά με γεωλογία η κρυσταλλική συνήθεια Είναι η εξωτερική εμφάνιση ενός ορυκτού και, για παράδειγμα, είναι αυτό που μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη τον τρόπο εμφάνισης ενός ορυκτού από μια μακροσκοπική άποψη.

Και για το ψυχολογία μια συνήθεια θα είναι η συμπεριφορά που ένα άτομο επαναλαμβάνει τακτικά και που αναπτύσσεται χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογεί το άτομο.