ορισμός ευρετηρίου

Ως ευρετήριο νοείται το σύστημα που χρησιμοποιείται κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά σε βιβλία με σκοπό την οργάνωση και παραγγελία του υλικού που θα βρεθεί σε ολόκληρο. Το ευρετήριο είναι μια ταξινομημένη και περισσότερο ή λιγότερο προσβάσιμη παρουσίαση που επιδιώκει να επιτρέψει στον αναγνώστη να βρει τις πιο χρήσιμες ενότητες, καθώς και να δημιουργήσει μια γραμμική σειρά απαραίτητη για τη διεξαγωγή της ανάγνωσης. Παραδοσιακά, το ευρετήριο βασίζεται σε τίτλους, υπότιτλους ή αριθμούς που χρησιμεύουν ως ταξινόμηση στοιχείων των πληροφοριών.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ευρετηρίαση ενός βιβλίου και το ευρετήριο μπορεί να εμφανιστεί τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του βιβλίου, ανάλογα με τον τύπο της έκδοσης, τον τόπο εκτύπωσης και άλλες λεπτομέρειες. Από την άλλη πλευρά, ενώ ο πιο γνωστός δείκτης είναι ο Πίνακας περιεχομένων ή αυτό που οργανώνει τα αντικείμενα με γραμμικό τρόπο όπως έχουν αναπτυχθεί στο κείμενο, υπάρχει επίσης το ευρετήριο ονομάτων που παρουσιάζει τους όρους, τους χαρακτήρες ή τις έννοιες που βρίσκονται σε όλο το κείμενο με τους αριθμούς σελίδων στους οποίους εμφανίζονται. Και οι δύο τύποι ευρετηρίων είναι απαραίτητοι και χρήσιμοι για διαφορετικούς τύπους αναζητήσεων.

Το ευρετήριο πρέπει πάντα να εξυπηρετεί έτσι ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει όχι μόνο τα περιεχόμενα που έχουν συμπεριληφθεί στο έργο, αλλά και πώς ταξινομήθηκαν και οργανώθηκαν, καθώς και επιτρέποντας τη δημιουργία παραπομπών και ομάδων εννοιών σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάγκη του κάθε αναγνώστη.

Ο όρος ευρετήριο χρησιμοποιείται επίσης για άλλους χώρους πέρα ​​από τις δημοσιεύσεις κειμένων. Διατηρείτε πάντα έναν στόχο ταξινόμησης, οργάνωσης και σειρά διαφορετικών τύπων περιεχομένου. Για παράδειγμα, το ευρετήριο μιας βιβλιοθήκης θα επιτρέψει τη γνώση, εύρεση και χρήση των βιβλίων που υπάρχουν στους διαφορετικούς χώρους με γρήγορο, αποτελεσματικό και λογικό τρόπο. Ένας στατιστικός δείκτης είναι για παράδειγμα μια ταξινόμηση αριθμών και δεδομένων που έχουν οργανωθεί σωστά με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρήσιμα για όσους πρέπει να τα μελετήσουν.