ορισμός σχήματος

Ένα διάγραμμα είναι μια γραφική ή συμβολική αναπαράσταση μιας σειράς ιδεών ή εννοιών που συνδέονται μεταξύ τους σε διαφορετικά πεδία μελέτης.

Το Σχέδιο είναι η οπτική αναπαράσταση συχνά αφηρημένων ή άυλων εννοιών που σχετίζονται με το σχηματισμό συμβολικής μορφής. Το σχήμα χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς, για παράδειγμα για τη διευκόλυνση της κατανόησης μιας επιστημονικής, λογικής ή μαθηματικής έννοιας. Ή, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέσο σύνοψης ή απλοποιημένης σύλληψης ενός συγκεκριμένου προβλήματος ή θέματος. Είναι χρήσιμα σε εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς χώρους, επίσημους και ανεπίσημους, και σε κάθε περίπτωση που απαιτεί μια γραφική σύλληψη για να εξηγήσει μία ή περισσότερες ιδέες.

Τα επιστημονικά και / ή μαθηματικά σχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για ερευνητικούς και θεωρητικούς σκοπούς. Αν και δεν έχουν πάντα έναν σκοπό απλοποίησης, συχνά εξυπηρετούν έναν αποδεικτικό ή υποθετικό στόχο, να θεωρηθούν σχετικά με κάποια πτυχή της επιστήμης ή της λογικής. Για παράδειγμα, ένα σχήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γραφική παράσταση ενός ή μιας σειράς τύπων, για να εξηγήσει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε σε μια συγκεκριμένη διαδικασία ή για να αναπαραστήσετε τη συγχρονική ή διαχρονική εξέλιξη ενός αντικειμένου ή οντότητας. Τα σχήματα συχνά συνοδεύουν τις ερευνητικές εκθέσεις, ως συμπέρασμα ή απεικόνιση των συνεισφορών του έργου.

Τα σχήματα χρησιμοποιούνται επίσης συχνά στην κοινωνική σφαίρα ή στο εκπαιδευτικό, συζήτηση ή επιχειρηματικό περιβάλλον. Ένα σχέδιο είναι χρήσιμο για τη σύνδεση εννοιών μεταξύ τους, για παράδειγμα, σε μια υπόθεση για κοινωνικά προβλήματα που προορίζονται να αντιμετωπιστούν από κυβερνητικούς ή θεσμικούς τομείς. Είναι επίσης πολύ διδακτικό όσον αφορά τη διδασκαλία αφηρημένων ή σύνθετων εννοιών στους μαθητές. Για παράδειγμα, για να αναφερθώ στη βιολογική εξέλιξη, έννοιες των μαθηματικών ή φιλοσοφικά προβλήματα. Τέλος, τα σχέδια αποτιμώνται ιδιαίτερα σε επιχειρηματικά και εργασιακά περιβάλλοντα, όπου είναι συχνά απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η πρόοδος στους τομείς εργασίας με απλοποιημένο και συγκεκριμένο τρόπο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found