ορισμός καλλιέργειας

Η καλλιέργεια είναι η πρακτική της σποράς σπόρων στο έδαφος και η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την απόκτηση φρούτων από αυτούς.

Η γεωργία είναι μια αρχαία τέχνη που έχει σκοπό να καλλιεργήσει τη γη μέσω διαφορετικών θεραπειών και εναλλακτικών λύσεων προκειμένου να αποκτήσει λαχανικά και φρούτα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διατροφικούς, ιατρικούς και αισθητικούς σκοπούς.

Οι γεωργικές δραστηριότητες που συμβαίνουν συχνά από την ανθρώπινη δράση αλλά επίσης ανταποκρίνονται σε φυσικές διεργασίες έχουν ως αποτέλεσμα δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, ζωοτροφές και άλλα. Η καλλιέργεια θεωρείται ότι είναι όλες οι ανθρώπινες ενέργειες που έχουν σκοπό να βελτιώσουν, να θεραπεύσουν και να μετατρέψουν τις εκτάσεις για την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Για πολλές χώρες του κόσμου, αυτή η δραστηριότητα αποτελεί την κύρια οικονομική τους στήριξη και, ταυτόχρονα, είναι, μαζί με τα ζώα, η κύρια δράση που παρέχει τροφή για τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καλλιεργειών. Για παράδειγμα, βροχή (που παράγεται χωρίς είσοδο νερού από τον αγρότη, το οποίο τρέφεται από βροχή ή υπόγεια ύδατα), αρδεύεται (με είσοδο νερού από τον γεωργό μέσω φυσικών ή τεχνητών καναλιών) Οι καλλιέργειες μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ως διαβίωση ή βιομηχανική γεωργία. Σύμφωνα με το οικολογικό αποτύπωμα και τις επιπτώσεις στο έδαφος, μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για εντατικές καλλιέργειες (μεγάλη παραγωγή σε μικρό χώρο) ή εκτεταμένες (σε μεγαλύτερη περιοχή). Και υπάρχει επίσης μια ταξινόμηση σύμφωνα με τη μέθοδο καλλιέργειας: για παράδειγμα, η παραδοσιακή γεωργία (η οποία χρησιμοποιεί τα τοπικά συστήματα), η βιομηχανική (βασισμένη σε συστήματα παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων τροφής) και η οικολογική ή βιολογική (η οποία χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα που σέβονται το περιβάλλον και επιδιώκει να το προστατεύσει από αρνητικές επιπτώσεις).

Τα τελευταία χρόνια, οι επιπτώσεις της εντατικής καλλιέργειας στο περιβάλλον έχουν αρχίσει να εξετάζονται πολύ περισσότερο. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι οργανισμοί και πρωτοβουλίες προκειμένου να επηρεαστούν οι μεγάλοι παραγωγοί σπόρων και οι εταιρείες που έχουν επιρροή στην περιφερειακή ή παγκόσμια γεωργία για να τους ενθαρρύνουν να εφαρμόσουν πιο βιώσιμες και θετικές πρακτικές για το περιβάλλον.