ορισμός κατασκευής

Ο όρος Κατασκευή ορίζεται ως αυτή η διαδικασία που περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση οτιδήποτε, από πράγματα που θεωρούνται πιο βασικά όπως ένα σπίτι, κτίρια, έως κάτι πιο μεγαλόπρεπο όπως ένας ουρανοξύστης, ένας δρόμος και ακόμη και μια γέφυρα..

Έτσι, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, την τέχνη ή την τεχνική κατασκευής κτιρίων και υποδομών, ως η πιο διαδεδομένη αίσθηση της λέξης, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ...

Ξεκινήστε από ένα έργο και προγραμματισμό

Σε πολύ γενικούς όρους, θα ονομάζεται κατασκευή σε ό, τι υποτίθεται και απαιτεί πριν από την ολοκλήρωση ενός προκαθορισμένου έργου και αυτό θα γίνει με την ένωση διαφόρων στοιχείων σύμφωνα με μια παραγγελία, γιατί για παράδειγμα, με εντολή της γραμματικής, μια κατασκευή θα είναι η σειρά και η διάταξη που δίδονται στις λέξεις σε μια πρόταση και αυτά επιτρέπουν την έκφραση μιας έννοιας. Επιπλέον, ο όρος κατασκευή, κάτι που δεν συμβαίνει με πολλούς, χρησιμοποιείται σε διάφορους κλάδους, από επιστημονικούς έως εκείνους που συνδέονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Εν τω μεταξύ, επιστρέφοντας τώρα στην πιο γνωστή χρήση, όταν αναφερόμαστε στην κατασκευή, αυτό συνεπάγεται και συνεπάγεται διάφορες μορφές και τρόπους προσδιορισμού της μέσω διαφορετικών συνδυασμών που θα επιτρέψουν την κατασκευή διαφόρων τύπων κατασκευών.

Η δύναμη του ανθρώπου και η υποστήριξη της μηχανής

Στην τρέχουσα κατασκευή, το παραδοσιακό εργατικό δυναμικό, όπως οι εργαζόμενοι, ενσωματώνεται με το άλλο εργατικό δυναμικό στο οποίο συμμετέχουν πιο εξειδικευμένες συσκευές και μηχανήματα, τα οποία θα επιτρέψουν τελικά την εργασία όταν οι διαστάσεις υπερβαίνουν το εύρος των ανθρώπινων χεριών και ποδιών και Είναι επίσης αυτοί που διασφαλίζουν ότι το περιθώριο σφάλματος δεν υπάρχει ή είναι πρακτικά μηδενικό και οι αρχιτέκτονες σώζουν περισσότερο από έναν πονοκέφαλο σπάζοντας τοίχους, κάνοντας τρύπες, μεταξύ άλλων.

Καταλαβαίνω τι είναι η Αρθρωτή κατασκευή

Ένα είδος που έχει κερδίσει έδαφος στον κατασκευαστικό κλάδο είναι η λεγόμενη αρθρωτή κατασκευή, η οποία συνίσταται στο ότι πολλά από τα μεγάλα τμήματα ενός κτιρίου μπορούν να κατασκευαστούν πολύ μακριά από το σημείο όπου θα είναι η τελική τοποθεσία του ίδιου. Οι διάφορες ενότητες συναρμολογούνται όπως υποδεικνύει το σχέδιο και είναι απίστευτο ότι μέσω αυτού, τόσο ο χρόνος όσο και το κόστος μπορούν να μειωθούν.

Η σημασία των υλικών

Τα υλικά που συνοδεύουν την κατασκευή κατ 'εξοχήν είναι από σκυρόδεμα και χάλυβα. Το σκυρόδεμα είναι το στοιχείο που θα επιτρέψει τη δημιουργία στερεών θεμελίων, ενώ ο χάλυβας χρησιμεύει για την ενίσχυση των τοίχων, των στηλών και των τόξων από σκυρόδεμα.

Το ξύλο είναι επίσης ένας πολύ παρών πόρος στην κατασκευή, ωστόσο, χρησιμοποιείται περισσότερο σε μικρότερες κατασκευές και στην προαναφερθείσα αρθρωτή κατασκευή.

Αλλά, επιπλέον και πολύ περισσότερο για τον προσδιορισμό των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, για την εκτέλεση μιας κατασκευής, υπάρχουν και άλλες πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η γη στην οποία θα βρίσκεται η κατασκευή, η χρήση που θα δοθεί στις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, για παράδειγμα, εάν είναι μια περιοχή επιρρεπής σε σεισμούς, απαιτείται προσεκτική προσοχή, μεταξύ άλλων.