ορισμός της ηθικής συνείδησης

Ο άνθρωπος είναι ένα τεράστιο μεγαλείο όπως φαίνεται από τον προσωπικό πυρήνα. Μία από τις χαρακτηριστικές νότες του ανθρώπου είναι η οικειότητα. Δηλαδή, η ικανότητα προβληματισμού που έχει κάθε άνθρωπος σχετικά με το σωστό σε σχέση με την πράξη. Η ηθική συνείδηση ​​δείχνει την ηθική ορθότητα του ανθρώπου ότι μέσω της ορθολογικής κρίσης είναι σε θέση να διακρίνει αυτήν την καλή δράση από αυτήν που δεν είναι.

Ακριβώς όπως υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να είναι ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, αντίθετα, η επίτευξη του καλού είναι αυτοσκοπός, αφού η καλή δράση φέρνει ευημερία σε εκείνους που αισθάνονται ήρεμοι και ικανοποιημένοι από τον τρόπο δράσης τους. Από κοινωνική άποψη, η ηθική συνείδηση ​​δείχνει τη σημασία του σεβασμού του άλλου ανθρώπου.

Η πραγματοποίηση του καλού

Η εν λόγω ηθική συνείδηση ​​καθορίζεται επίσης από κανόνες δράσης, γενικούς και καθολικούς νόμους που βοηθούν το άτομο να εσωτερικεύσει την έννοια του ηθικού καθήκοντος. Ένα από τα κύρια κριτήρια της ηθικής συνείδησης είναι η αιτιολόγηση. Τα ανθρώπινα όντα έχουν την ικανότητα να προβληματιστούν για τις δικές τους ενέργειες προκειμένου να εκτιμήσουν πιθανά λάθη.

Η κοινωνία έχει επίσης μια πολύ σημαντική λειτουργία στην οικοδόμηση της κοινωνικής ηθικής, καθώς η εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα κατάρτισης των ανθρώπων. Η γνώση είναι ένας ορίζοντας της ελευθερίας και επίσης του ηθικού προβληματισμού. Ο άνθρωπος έχει το δώρο της ελευθερίας.

Δηλαδή, έχει την ικανότητα να εκτελεί μια καλή πράξη, αλλά μπορεί επίσης να κάνει κακή πρακτική. Το σημαντικό είναι ότι από ηθικής απόψεως, ο άνθρωπος είναι ενάρετος να ενεργεί αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεών του και μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημιά που έχει γίνει σε περίπτωση που διαπράξει κάποια αποτυχία.

Η σημασία του οικογενειακού παραδείγματος

Οι γονείς αποτελούν ηθική αναφορά για τα παιδιά τους, καθώς μέσω των ενεργειών τους καθοδηγούν την πορεία της ζωής με ένα θετικό παράδειγμα. Οι γονείς εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στη συνείδηση ​​του καλού μέσω της εκπλήρωσης κανόνων που είναι σαφείς και συγκεκριμένοι στο σπίτι. Οι γονείς και οι δάσκαλοι εργάζονται ομαδικά για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων επειδή αυτή η συνειδητοποίηση του καλού αποκτάται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής.