Κατηγορία: επιχείρηση

Ορισμός υπολογιστικού φύλλου

Ορισμός υπολογιστικού φύλλου

Ένα υπολογιστικό φύλλο είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή ή μια εφαρμογή που επιτρέπει τη χειραγώγηση των αριθμών δεδομένων που είναι διατεταγμένοι σε πίνακες για τη λειτουργία περίπλοκων υπολογισμών λογιστικής, χρηματοδότησης και επιχειρήσεων .Το υπολογιστικό φύλλο είναι μια εφαρμογή παραδοσιακών πακέτων υπολογιστών που έχει προγραμματιστεί για τη διαχείριση αριθμητικών και αλφαριθμητικών δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων από λογιστικές
Τι είναι η προσφορά και η ζήτηση

Τι είναι η προσφορά και η ζήτηση

Όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση, είμαστε στον τομέα της οικονομίας. Η προσφορά και η ζήτηση σχετίζονται με τις τιμές, τους μισθούς, την αγορά και την οικονομία γενικότερα. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησηςΤο οικονομικό σύστημα που διέπει την οικονομία είναι ο καπιταλισμός και το σύνολο της οικονομικής δραστηρι
Ορισμός της επιλογής προσωπικού

Ορισμός της επιλογής προσωπικού

Η εν λόγω έννοια χρησιμοποιείται ευρέως στον χώρο εργασίας για τον ορισμό της εταιρείας ή του περιοχή ή τμήμα εντός μιας εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με την επιλογή προσωπικού και την επακόλουθη πρόσληψή τους , αφού έχει επιλεγεί μεταξύ των υποψηφίων για τις κενές θέσεις, ή των νέων θέσεων εργασίας.Περιοχή εντός μιας εταιρείας ή εταιρείας που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στην εκλογή προσωπικού για την πλήρωση κενών θέσεων Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η επιλογή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από ένα άτομο, ή ελλείψει ότι από ένα γραφείο που αποτελείται
Ορισμός της διοίκησης

Ορισμός της διοίκησης

Η διοίκηση είναι η πράξη που διέπει, ασκεί εξουσία και διαθέτει ένα σύνολο αγαθών, ενός ιδρύματος ή ενός έθνους. Ο όρος είναι ευρύς και μπορεί να αναφέρεται τόσο στη χρήση που κάνει κάποιος από τις περιουσίες και τα περιουσιακά του στοιχεία (ή ακόμη και αυτά άλλων) στην πολιτική και οικονομική διοίκηση ενός Κράτους, μέσω της οργανωτικής διοίκησης μιας εταιρείας ή οντότητας. Η διοίκηση πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο των καθιερωμένων κανόνων και της συναίνεσης, γενικά, με δημοκρατικό τρόπο, δεδομένου ότι είναι συνήθως μια πρακτική ρύθμισης για την επιδίωξη κοινής προόδου. Ωστόσο, όταν μιλά
Τι είναι το Ιστορικό

Τι είναι το Ιστορικό

Σίγουρα σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε διαβάσει μια διαφήμιση που αναζητά έναν εργαζόμενο με φόντο στον προγραμματισμό ή έχουμε ακούσει κάποιον που λέει ότι έχει φόντο στις πλαστικές τέχνες. Το φόντο της αγγλικής λέξης σημαίνει, με κυριολεκτική έννοια, το υπόβαθρο του κάτι ή αυτό που βρίσκεται στο κάτω μέρος ενός μέρους. Ωστόσο, έχει επίσης μια εικονι
Ορισμός της επιχειρηματικής ηθικής

Ορισμός της επιχειρηματικής ηθικής

επιχειρηματική ηθική είναι ένα διακλάδωση εντός της δεοντολογίας που ασχολείται ειδικά και αποκλειστικά με ζητήματα ηθικής φύσης που προκύπτουν ή προκύπτουν κατόπιν εντολής του επιχειρηματικού και εταιρικού κόσμου.Κλάδος ηθικής που ασχολείται με την αντιμετώπιση ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν κατόπιν αιτήματος της επιχείρησηςΔηλαδή, το ηθική είναι ένα μια σειρά ηθικών κανόνων που έχουν τη λειτουρ
Ορισμός της συνολικής ποιότητας

Ορισμός της συνολικής ποιότητας

ο ποιότητα είναι μια έννοια που επιτρέπει να ληφθεί υπόψη, αφενός, το σειρά ιδιοτήτων ενός ατόμου ή ενός αντικειμένου και αυτές είναι που μας επιτρέπουν να το εξετάσουμε σε σχέση με τα υπόλοιπα που ανήκουν στο ίδιο είδος ή κατηγορία. Και από την άλλη πλευρά, ορίζει επίσης το αριστεία που έχει κάποιο άτομο ή πράγμα και αυτό φυσικά ξεχωρίζει πολύ στην ομάδα του.Εν τω μεταξύ, το συνολική ποιότητα, επίσης ορίζεται ως πλήρης
Τι είναι το ISO 9000

Τι είναι το ISO 9000

ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, γνωστό ως ISO, είναι ο οργανισμός που ασχολείται καθιέρωση προτύπων κατασκευής, επικοινωνίας και μάρκετινγκ, τόσο για προϊόντα και υπηρεσίες, σε διεθνές επίπεδο. Αυτό που βασικά προτείνει το ISO είναι τυποποιεί τους κανονισμούς ασφαλείας.Ενώ, Το ISO 9000 αποτελείται από μια σειρά προτύπων που συνδέονται με την ποιότητα κ
Τι είναι η λογοδοσία

Τι είναι η λογοδοσία

Στον επιχειρηματικό τομέα, χρησιμοποιείται ο όρος λογοδοσία, ένας αγγλικός όρος που δεν έχει ακριβή μετάφραση στα ισπανικά. Στη γλώσσα μας μιλάμε για προσωπική ευθύνη ή ατομική στάση.Δέσμευση, προληπτικότητα και ευθύνηΑυτή η έννοια θα μπορούσε να οριστεί ως ο βέλτιστος τρόπος εργασίας σε έναν οργανισμό. Έτσι, όταν μια εταιρεία ενεργεί
Ορισμός του αναπτυξιακού σχεδίου

Ορισμός του αναπτυξιακού σχεδίου

Ένα αναπτυξιακό σχέδιο είναι μια παγκόσμια πρόταση που στοχεύει στην επίτευξη ορισμένων στόχων. Η έννοια ενός αναπτυξιακού σχεδίου μπορεί να αναφέρεται σε έναν κυβερνήτη, έναν υπεύθυνο για έναν θεσμικό τομέα ή έναν αρχηγό μιας εταιρείας. Είναι ένας δρόμος διακυβέρνησης ή ηγεσίας που πρέπει να διέπει το σύνολο των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιούνται για μια χρονική περίοδο.Κύρια σημεία των αναπτυξιακών σχεδίωνΈνα σχέδιο ανάπτυξη
Ορισμός της απόκτησης

Ορισμός της απόκτησης

Το ρήμα που πρέπει να αποκτήσετε είναι ισοδύναμο με άλλα, όπως για να επιτύχετε, να αποκτήσετε ή να αποκτήσετε. Η απόκτηση ουσιαστικών χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στην απόκτηση κάτι, όπως μια χειροκίνητη ικανότητα, μια συγκεκριμένη γνώση ή ένα αντικείμενο κατανάλωσης.Απόκτηση γλώσσαςΗ ικανότητά μας να μιλάμε δεν επιτυγχάνεται απλά και αυτόματα, αλλά απαιτεί μια αργή διαδικασία απόκτησης. Σύμφωνα με ειδικούς που μελετούν την ανθρώπινη επικοινωνία, υπάρχουν δύο στάδια σε σχέση με την απόκτηση γ
Ορισμός της ικανοποίησης των πελατών

Ορισμός της ικανοποίησης των πελατών

Ικανοποίηση των πελατών είναι μια έννοια εγγενής πεδίο μάρκετινγκ και αυτό υπονοεί πώς το όνομά του το προβλέπει ήδη σε εμάς, στο ικανοποίηση που βιώνει ένας πελάτης σε σχέση με ένα προϊόν ή υπηρεσία που έχει αγοράσει, καταναλώσει, διότι ακριβώς ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν τεθεί κατά τη στιγμή της αγοράς. Η ικανοποίηση που αισθάνεται ένας πελάτης σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που καταναλώνει επειδή ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του Δηλαδή, πρόκειται για το συμμόρφωση του πελάτη με το προϊόν ή την υπηρεσία που αγόρασε, καθώς εκπλήρωσε ικανοποι
Ορισμός του επιχειρηματία

Ορισμός του επιχειρηματία

Ο όρος επιχειρηματίας εκφράζει στη γλώσσα μας το άτομο που κατέχει μια εταιρεία, μια επιχείρηση ή έναν κλάδο και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση και τη διοίκησή της, με πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση οικονομικών οφελών.Έτσι, το πεδίο εργασίας του εργοδότη είναι μια εταιρεία που μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, όπως στην περίπτωση μιας γεωργικής και κτηνοτροφικής εταιρείας, μιας κα
Ορισμός της Ολομέλειας

Ορισμός της Ολομέλειας

Μέσα από τη λέξη απόλυτος μπορεί να οριστεί ως τη συνάντηση ή το συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη που απαρτίζουν μια εταιρεία, έναν οργανισμό, μια εταιρεία, μεταξύ άλλων.Συνάντηση που καλεί όλα τα μέλη μιας εταιρείας ή οργανισμού και στην οποία αποφασίζονται θέματα που είναι εγγενή και σχετικά με αυτήν Στην Ολομέλεια
Ορισμός του επαγγελματισμού

Ορισμός του επαγγελματισμού

Ο όρος επαγγελματισμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει όλες αυτές τις πρακτικές, συμπεριφορές και συμπεριφορές που διέπονται από τους προκαθορισμένους κανόνες σεβασμού, μετριοπάθειας, αντικειμενικότητας και αποτελεσματικότητας στη δραστηριότητα που διεξάγεται. Ο επαγγελματισμός είναι η άμεση συνέπεια του να είσαι επαγγελματίας, ένα άτομο που έχει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και που το ασκεί σύμφωνα με τις κοινωνικά καθιερωμένες οδηγίες για αυτό. Τα πρότυπα του επαγγελματισμού μπορεί να
Ορισμός των Διαβαθμισμένων

Ορισμός των Διαβαθμισμένων

Οι αγγελίες είναι δημοσιεύσεις που προωθούν αγαθά και υπηρεσίες σε εφημερίδες, περιοδικά ή στο Διαδίκτυο. Ο όρος αναφέρεται στην ταξινόμηση κατά τάξεις στις οποίες είναι οργανωμένες οι ειδοποιήσεις που περιγράφονται. Γενικά καλύπτει όλους τους τύπους αγαθών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, ακίνητα, τεχνολογικά προϊόντα, βιομηχανικά μηχανήματα, επισκευή συσκευών κ.λπ. Το πλεονέκτημα των
Ορισμός της επιχειρηματικότητας

Ορισμός της επιχειρηματικότητας

Στη γλώσσα μας ο όρος του επιχειρηματικότητα να ορίσει αυτή την επιχείρηση που ένα άτομο πραγματοποίησε και διαχειρίζεται με τα δικά του μέσα και προσπάθειες και είναι χάρη σε αυτόν, για τα οικονομικά οφέλη που τον αναφέρει ότι διατηρείταιΜε άλλα λόγια, όποιος προωθεί μια ιδέα ή μια επιχείρηση δεν θα βρεθεί να εργάζεται σε μια εξαρτημένη σχέση, αλλά θα είναι ο ιδιοκτήτης του εμπορίου ή της επιχείρησής του και ο οποίος, εκτός από την επένδυση των πόρων του, θα αναλάβει το συνολικό κόστος και το εισόδημα που προέρχεται από το.Γενικά, η επιχειρηματικότητα προκύπτει ως ένα προσωπικό έργο στο οποίο α
Ορισμός της ικανότητας

Ορισμός της ικανότητας

Ένα ικανό άτομο είναι εκείνο που εφαρμόζει συγκεκριμένες ικανότητες που δείχνουν την ικανότητά του για το σκοπό αυτό. Για παράδειγμα, όταν μια εταιρεία ανοίγει μια διαδικασία επιλογής για να επιλέξει τον καταλληλότερο υποψήφιο για μια εργασία, οι συνεντεύξεις εργασίας, οι δοκιμασίες κατάστασης και οι ψυχοτεχνικές δοκιμές στοχεύουν στην επιλογή του πιο ικανού υποψηφίου, ενός με επαγγελματική κατάρτιση. Και επαρκή εργασιακή εμπειρία για την παράσταση της δουλειάς. Ο επιλεγμένος υποψήφιος είναι ο πιο ικανός. Από την άποψη της επαγγελματικής ικανότητας, η κατάρτιση είναι πολύ σημαντική για την προετ
Ορισμός του πληρεξούσιου

Ορισμός του πληρεξούσιου

Η δράση της ανάθεσης συνίσταται στο να δοθεί σε ένα άλλο άτομο μια ορισμένη ευθύνη. Αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν δύο θέματα που παρεμβαίνουν σε αυτήν τη δράση: ένας εκπρόσωπος που ενεργεί ως εκπρόσωπος κάποιου και το άτομο που αποφασίζει να εκχωρήσει την υποχρέωση ή την ευθύνη του, δηλαδή, που εκπροσωπεί.Ανατίθεται σε άλλο άτομο επειδή είναι αξιόπιστα ή επειδή είναι χρήσιμο να το κάνετε ή ως δοκιμή για να μάθετε την ικανότητα του άλλου. Η δράση της ανάθεσης σε οργανισμούς και στο επιχειρηματικό περιβάλλονΟι οργανισμοί ενός συγκεκριμένου μεγέθους έχουν σ
Ορισμός της ατζέντας

Ορισμός της ατζέντας

Η ατζέντα είναι ο πόρος που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους για τη διαχείριση των καθημερινών καθηκόντων τους με μια συγκεκριμένη χρονική σειρά. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συχνά ένα τέτοιο ημερολόγιο για να καταγράψουν τις επαγγελματικές τους εργασίες και τις δεσμεύσεις τους. Από αυτή την άποψη, η χρήση της ημερήσιας διάταξης είναι ένα μέσο για την καλή διαχείριση του χρόνου και για την αποτελεσματική εκμετάλλευση της εργάσιμης ημέρας. Η ιδανική στιγμή για την ανανέωση της ατζέντας είναι στις αρχές του έτους
Ορισμός των λειτουργικών εξόδων

Ορισμός των λειτουργικών εξόδων

Σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα υπάρχει μια ολόκληρη σειρά δαπανών. Από λογιστική άποψη, τα λειτουργικά έξοδα είναι όλες αυτές οι εκταμιεύσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της διοίκησης μιας εταιρείας και την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.Τύποι λειτουργικών εξόδων και τα λογιστικά τους κέρδηΤα λειτουργικά έξοδα χωρίζονται σε έξοδα πώλησης και διοικητικά έξοδα. Στην πρώτη περίπτωση, αναφέρονται σε όλες αυτές τις ενέργειες που στοχεύουν στην πώληση των προϊό
Ορισμός του εμπόρου

Ορισμός του εμπόρου

Σε ένα σύστημα δικαιόχρησης, ένας «έμπορος» είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο για την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών για λογαριασμό μιας εταιρείας για να λάβει οικονομικά οφέλη σε αντάλλαγμα. Το σύστημα franchise πραγματοποιείται συχνά από μεγάλες εταιρείες ή εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν να επεκτείνουν το εμπορικό τους σήμα μέσω της πώλησης fr
Ορισμός της συμφωνίας μίσθωσης

Ορισμός της συμφωνίας μίσθωσης

Όταν μιλάμε για μίσθωση, αναφερόμαστε σε έναν τύπο συμβολαίου που συνάπτεται συνήθως μεταξύ δύο μερών και που προϋποθέτει ότι το πρώτο μέρος (ο εκμισθωτής) παραδίδει ορισμένα από τα αντικείμενά τους (έπιπλα ή ακίνητα) στο δεύτερο μέρος (ο μισθωτής ) ώστε να το χρησιμοποιήσετε για δικό σας όφελος. Αυτή η σύμβαση μίσθωσης προϋποθέτει ότι το δεύτερο μέρος, ο μισθωτής, πρέπει να πληρώνει για αυτό το δάνειο περιοδικά κατά τη διάρκεια του χρόνου που καθορίζεται με κοινή συμφωνία στη σύμβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πληρωμή μπορεί να είν
Ορισμός του κερδοφόρου

Ορισμός του κερδοφόρου

Το κερδοφόρο νοείται ως κάτι που δίνει κάποιο είδος κέρδους ή οφέλους. Ο όρος κερδοφόρος είναι ένα επιλεκτικό επίθετο που χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε εκείνα τα στοιχεία, φαινόμενα ή καταστάσεις που δημιουργούν ένα όφελος, συνήθως οικονομικό. Η ιδέα είναι, επομένως, πολύ σημαντική στον τομέα των οικονομικών και των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι ό, τι είναι κερδοφόρο είναι κάτι που θα εξασφαλίσει κέρδη, κέρδη και αποδόσεις.Εάν λάβουμε υπόψη ότι οι περ
Ορισμός του εκτελεστικού

Ορισμός του εκτελεστικού

Ο όρος «εκτελεστικό» είναι ένα ειδικό επίθετο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τύπων ενεργειών, αποφάσεων ή ομάδων μέσα σε μια κοινωνία. Έτσι, η εκτελεστική συνθήκη σχετίζεται με μια συγκεκριμένη συνάφεια έναντι των άλλων. Ο όρος εκτελεστικό κατανοητό μέσα στο επιχειρη
Ορισμός προτάσεων

Ορισμός προτάσεων

Η πρόταση ή η υπόδειξη μιας ιδέαςΗ έννοια της πρότασης χρησιμοποιείται ευρέως στη γλώσσα μας και είναι επίσης ένα ερώτημα που οι άνθρωποι κάνουν πολλά σε διαφορετικές καταστάσεις και πλαίσια, επειδή η πρόταση είναι η πρόταση ή υπόδειξη μιας ιδέας μπροστά σε ένα ερώτημα που την δημιουργεί. Και συνήθως στη γλώσσα μας συνήθως χρησιμοποιούμε τη λέξη ως συνώνυμο για συμβουλές και προτάσεις.Σύσταση ή συμβουλέςΓια παράδειγμα, πρόκειται να γευματίσουμε σε ένα εστιατόριο και θεωρούμε ότι η προσοχή, η επιτραπέζια υπηρεσία, στερείται π
Ορισμός της κυκλικής και γραμμικής οικονομίας

Ορισμός της κυκλικής και γραμμικής οικονομίας

Αυτή η προσέγγιση πρέπει να γίνει κατανοητή σε αντίθεση με αυτήν της γραμμικής οικονομίας. Αυτά είναι δύο διαφορετικά μοντέλα όσον αφορά την αξιολόγηση όλων που σχετίζονται με την οικονομία: απόκτηση πρώτων υλών, κατασκευή προϊόντων, εξάλειψη των αποβλήτων, επιχειρηματικά κέρδη και ο ρόλος των καταναλωτών.Γενικό σχήμα της γραμμικής οικονομίαςΕάν παίρνουμε ένα συγκεκριμένο αγαθό καταναλωτή ως αναφορά, συνήθως παρουσιάζει μια γραμμική διαδικασία. Έτσι, πρώτα εξάγονται μερικές πρώτες ύλες, μετά αυτές τροποποιούνται ή εξευγενίζονται, αργότερα ένα προϊόν κατασκευά
Τι είναι το Conglomerate

Τι είναι το Conglomerate

Με έναν γενικό τρόπο, ένα συγκρότημα θεωρείται ως μια συμπαγής μάζα που λαμβάνεται με την προσθήκη αρκετών θραυσμάτων που παραμένουν ενωμένα μεταξύ τους από μια ουσία, η οποία ονομάζεται συνδετικό.Αυτός ο ορισμός χρησιμοποιείται επίσης για να αναφέρεται σε έναν τύπο υλικού που αποτελείται από διαφορετικά είδη ξύλου που έχει ακολουθήσει μια παρόμοια διαδικασία,
Ορισμός του υποκαταστήματος

Ορισμός του υποκαταστήματος

Οι εταιρείες έχουν μια δομή ιδρυμάτων που έχουν σχέση εξάρτησης σε σχέση με την κύρια έδρα που είναι η προέλευση και η πηγή άλλων υποκαταστημάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα ορατό σε τράπεζες που διαθέτουν οργάνωση διαφορετικών κέντρων της ίδιας τράπεζας που διανέμονται σε πόλεις. Η ύπαρξη διαφορετικών κλάδων σε διαφορετικά σημεία είναι ένα μέσο προσέγγισης μεγαλύτερου αριθμού πελατών προσφέροντας καλύτερη εξυπηρέτηση. Τα υποκαταστήματα της τράπεζας μεταδίδουν μια εταιρική εικόνα ενώ οι εγκαταστάσεις προβάλ
Ορισμός της Fayuca

Ορισμός της Fayuca

Οι Ισπανοί που ομιλούνται στην Αμερική έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους: την επιρροή των γηγενών γλωσσών, τα μεταναστευτικά κινήματα σε όλη την ιστορία τους ή την εξέλιξη της ίδιας της γλώσσας. Η λέξη fayuca είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού, γιατί είναι ένας όρος αραβικής προέλευσης που χρησιμοποιήθηκε στην Ισπανία στο παρελθόν και αυτό σημαίνει παράνομο άρθρο. Υπό αυτήν την έννο
Ορισμός της Βιομηχανικής Ψυχολογίας

Ορισμός της Βιομηχανικής Ψυχολογίας

Η ψυχολογία έχει διαφορετικούς τομείς δράσης. Σε αυτό το άρθρο αναλύουμε τι είναι η βιομηχανική ψυχολογία. Αυτή η πειθαρχία επικεντρώνεται στην επιλογή προσωπικού, σε προγράμματα κατάρτισης στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την προώθηση της αποτελεσματικότητας της εργασίας σε έναν οργανισμό. Ο σκοπός αυτού του πρακτικού κλάδου της ψυχολογίας είναι να πραγματοποιήσει προγράμματα μέσω των οποίων να προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παραγωγικότητα, καθώς η εν λόγω αύξηση της απόδοσης είναι ένα όφελος για τον ίδιο
Ορισμός του μεθοδικού χαρακτήρα

Ορισμός του μεθοδικού χαρακτήρα

Ο χαρακτήρας δείχνει τον τρόπο ύπαρξης ενός ατόμου. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι χαρακτήρων. Ο μεθοδικός χαρακτήρας αναφέρεται στη στάση ενός πολύ πειθαρχημένου ατόμου στην εκπλήρωση συγκεκριμένων συνηθειών. Οι ρουτίνες ενός μεθοδικού ατόμου είναι προβλέψιμες δεδομένου ότι είναι ένα πολύ τακτικό άτομο στις συνήθειες του και πολύ σταθερό σε αυτές. Επιπλέον, ένα μεθοδικό άτομο είναι π
Ορισμός της διαχείρισης

Ορισμός της διαχείρισης

Η διαχείριση μπορεί να γίνει κατανοητή με δύο βασικούς και κεντρικούς τρόπους: ως ένα από τα μέρη ή τμήματα μιας εταιρείας, ιδρύματος ή οργανισμού ή ως δραστηριότητα διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου οργάνωσης και σχεδιασμού σε οποιοδήποτε τύπο χώρου (αν και χρησιμοποιείται κυρίως για τον επαγγελματικό τομέα). Μαζί με άλλους όρους, η διαχείριση λέξεων συνδέεται στενά με τον χώρο εργασίας και την επιχείρηση, καθώς σχετίζεται ειδικά με την κατοχή συμπεριφορών και ικανοτήτων που στοχεύουν στην επίτευξη κατάλληλων αποτελεσμάτων για τη λειτουργία ενός ιδρύματος ή οργανισμ
Ορισμός του Χορηγού

Ορισμός του Χορηγού

Ο χορηγός είναι εκείνη η εταιρεία ή το άτομο που επενδύει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την προώθηση της επωνυμίας της σε ένα συγκεκριμένο μέσο με σκοπό να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή με τους πιθανούς πελάτες. Για παράδειγμα, πολλά περιοδικά και εκδόσεις μόδας αποκτούν μια καλή πηγή χρηματοδότησης χάρη στη χορηγία εταιρειών στον τομέα που θέλουν να έχουν το δικό τους χώρο στη δημοσίευση
Ορισμός του εργασιακού περιβάλλοντος

Ορισμός του εργασιακού περιβάλλοντος

Καθώς τα άτομα γεννιούνται, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον, το οποίο θα αποτελείται από διάφορα χαρακτηριστικά και αυτό φυσικά, θα επηρεάσει επίσης την ανάπτυξη ενός ατόμου. Οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά ζητήματα, μεταξύ άλλων, είναι μερικές από αυτές τις συνθήκες που διακρίνουν αυτό ή αυτό το περιβάλλον.Τώρα, πρέπε
Ορισμός της Ψυχοτεχνικής

Ορισμός της Ψυχοτεχνικής

Οι ψυχοτεχνικοί περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εξετάσεις που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού και επίσης σε διαδικασίες κατάρτισης, για παράδειγμα, σε ανταγωνιστικές εξετάσεις. Οι ψυχοτεχνικές εξετάσεις είναι δοκιμές που έχουν αξία αντικειμενικότητας, δηλαδή επιτρέπουν σε έναν στρατολογητή ανθρώπινου δυναμικού να γνωρίζει καλύτερα τον τρόπο υποψηφιό
Ορισμός της επιχειρηματικής εικόνας

Ορισμός της επιχειρηματικής εικόνας

Η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι μιας εταιρείας και η αποστολή της είναι η εταιρεία να ηγηθεί της αγοράς στην οποία συμμετέχειΗ εταιρική εικόνα είναι η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι μιας μεγάλης εταιρείας. Ωστόσο, αυτή η εικόνα θα είναι το αποτέλεσμα μιας εσκεμμένης κατασκευής και της οποίας η κύρια αποστολή είναι ότι η εταιρεία ηγείται του χώρου της αγοράς στον οποίο πα
Ορισμός της βιτρίνας

Ορισμός της βιτρίνας

ΕΝΑ βιτρίνα Είναι αυτό Εκτός φυσικού χώρου των επιχειρήσεων ή εμπορικών καταστημάτων των οποίων σκοπός είναι η έκθεση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών που έχει προς πώληση η εν λόγω τοπική ή επιχείρηση. Αν και γενικά εκθέτουν αυτά τα κομμάτια, αντικείμενα ή πράγματα που διατίθενται στην αγορά, είναι επίσης επαναλαμβανόμενο ότι προστίθενται τόσα πολλά πράγματα που δεν πω
Ποσοστό - Ορισμός, Έννοια και τι είναι

Ποσοστό - Ορισμός, Έννοια και τι είναι

Ο όρος ποσοστό έχει μια κατ 'εξοχήν μαθηματική έννοια και χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε όλα τα είδη καθημερινών πράξεων, όπως αγορές, υπολογισμός μιας έκπτωσης για ένα προϊόν ή διατήρηση κάποιου είδους λογιστικού ελέγχου. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού ενός ποσοστού: μπορεί να γίνει διανοητικά χρησιμοποιώντας απλές ποσότητες, χρησιμοποιώντας μαθηματικό τύπο και γράφοντας το σε χαρτί, με αριθμο
Τι είναι η Προθεσμία

Τι είναι η Προθεσμία

Η λέξη προθεσμία είναι αγγλικισμός και χρησιμοποιείται συχνά σε όλα τα είδη επιχειρηματικών τομέων. Στα ισπανικά ο όρος μπορεί να μεταφραστεί ως προθεσμία παράδοσης ή ως προθεσμία ή απλά προθεσμία.Η σημασία της προθεσμίας στην επιχειρηματική στρατηγικήΗ παρουσίαση ενός έργου ή η πώληση ενός προϊόντος σχετίζεται σε πολλές περιπτώσεις με μια προθεσμία, δηλαδή, σε
Ορισμός δοκιμαστικού ισοζυγίου

Ορισμός δοκιμαστικού ισοζυγίου

Το δοκιμαστικό υπόλοιπο είναι ένα λογιστικό εργαλείο που σας επιτρέπει να δείτε γρήγορα την κατάσταση της λογιστικής μιας εταιρείας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.Στις περισσότερες νομοθεσίες, η προετοιμασία της είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, αν και η χρήση του συνιστάται ευρέως, καθώς επιτρέ
Ορισμός του Tramoya

Ορισμός του Tramoya

Με μια εικονιστική έννοια, μια γραφική γραμμή είναι μια έξυπνη και περίπλοκη πλοκή που έχει σχεδιαστεί για να ξεγελάσει κάποιον. Μεταξύ των οπαδών του θεάτρου, η λέξη tramoya χρησιμοποιείται μερικές φορές ως συνώνυμο του θεάτρου.Είναι σύνηθες να παρατηρούμε αυτήν την περιγραφή στον τομέα της πολιτικής ή των επιχειρήσεων, εκθέτοντας ανησυχίες σχετικά με ορισμένους ελιγμούς ή προσεγγίσεις που δεν έχουν επαρκή δι
Ορισμός της επαγγελματικής εμπειρίας

Ορισμός της επαγγελματικής εμπειρίας

Η εμπειρία είναι πτυχίο σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Από εργασιακή άποψη, η επαγγελματική εμπειρία είναι μια απαίτηση που απαιτείται από πολλές εταιρείες όταν δημοσιεύουν μια προσφορά εργασίας. Για παράδειγμα, μεταξύ των απαιτήσεων μιας προσφοράς εργασίας, ο υποψήφιος μπορεί να απαιτείται να έχει πέντε χρόνια εμπειρίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Πρακτική γνώσηΗ επαγγελματική εμπειρία εί
Ορισμός της εγκατάστασης

Ορισμός της εγκατάστασης

Η έννοια της άρχουσας τάξης ή της άρχουσας τάξης έχει αντικατασταθεί από μια άλλη, τον αγγλικό όρο εγκατάσταση. Αυτή η λέξη αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο, κοινωνική ομάδα ή ίδρυμα που έχει σημαντική επιρροή σε ολόκληρη την κοινωνία. Ποιος είναι μέλος αυτής της επιλεγμένης ομάδας;Ένας πολιτικός ηγέτης, ένα σχετικό μέσο ενημέρωσης ή ένας γκουρού οικονομικών έχουν κάτι κοινό: όλοι έχουν ένα συγκεκριμένο βάρος στην κοινωνία. Ο
Ορισμός του λογιστή

Ορισμός του λογιστή

Λογιστής είναι το άτομο ή ο επαγγελματίας που διατηρεί αρχείο των λογιστικών και χρηματοοικονομικών κινήσεων σε μια εταιρεία, δημιουργώντας συχνά εκθέσεις και επενδυτικές προτάσεις που απευθύνονται στους διευθυντές της ίδιας. .Ο λογιστής, επίσης γνωστός ως λογιστής, έχει το καθήκον να καταγράφει τις κινήσεις και τις οικονομικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε μια εταιρεία, μια κοινοπραξία, μια συλλογική ή μια ομάδα
Ορισμός της πραγματικής και προσωπικής εγγύησης

Ορισμός της πραγματικής και προσωπικής εγγύησης

Όταν ένα δάνειο ζητείται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για οποιονδήποτε σκοπό, απαιτεί κάποιο είδος εγγύησης, δηλαδή κάποια υποστήριξη για να μπορεί να ικανοποιήσει την επιστροφή των χρημάτων. Έτσι, ο δανειολήπτης (το άτομο που λαμβάνει τα χρήματα) πρέπει να προσφέρει κάποια απόδειξη που χρησιμεύει ως εγγύηση για το άτομο που χορηγεί το δάνειο (για παράδε
Ορισμός του διακανονισμού

Ορισμός του διακανονισμού

Ο όρος διακανονισμός χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός τύπου νομικού και εργασιακού εγγράφου που ισχύει σε περιπτώσεις όπου μια εργασιακή σχέση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη πρέπει να τερματιστεί για διάφορους λόγους. Όπως με όλες τις πτυχές των σχέσεων και των εργασιακών δραστηριοτήτων, ο τύπος δεσμού που δημιουργείται μεταξύ των δύο μερών, καθώς και τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του καθενός, πρέπει να διευκ
Ορισμός της επαγγελματικής ανάπτυξης

Ορισμός της επαγγελματικής ανάπτυξης

Καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής, οι άνθρωποι βυθίζονται σε μια διαδικασία ανάπτυξης που μπορεί να αναφέρεται στο προσωπικό επίπεδο (επίπεδο ωριμότητας, μεγαλύτερη εμπειρία, εσωτερική αντανάκλαση) και επίσης, στο επίπεδο εργασίας. Η επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται ακριβώς στον τομέα της εργασίας, όταν ένα άτομο αισθάνεται ότι έχει εισέλθει σε μια φάση ανάπτυξης στη δουλειά του, αισθάνεται ικανοποιημένο ότι έχει εκ
Κάρτα CSC - Ορισμός, Έννοια και τι είναι

Κάρτα CSC - Ορισμός, Έννοια και τι είναι

Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που χρησιμοποιούμε για να πραγματοποιήσουμε αγορές έχουν φέρει επανάσταση στην κατανάλωση σε όλο τον πλανήτη. Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτών των πλαστικών συσκευών είναι η ασφάλεια. Το ακρωνύμιο CSC αναφέρεται στον κωδικό ασφαλείας που ενσωματώνεται σε όλες τις κάρτες. Αυτός ο κωδικός αποτελείται από τρία ή τέσσερα ψηφία ανάλογα με τον τύπο της κάρτας και η ακριβής τοποθ
Ορισμός επιμελούς

Ορισμός επιμελούς

Εάν ένα άτομο εκτελεί μια δραστηριότητα αποτελεσματικά, γρήγορα και υπεύθυνα, έχουμε να κάνουμε με ένα επιμελή άτομο. Συνήθως αυτό το επίθετο χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα και τη στάση κάποιου στο επάγγελμά του. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναφέρεται σε μαθητή ή οποιοδήποτε άτομο που εκτελεί μια ενέργεια με προσοχή και αφοσίωση.Ένας επιμελής επαγγελματίας είναι αυτός που κάνει τη δουλειά
Ορισμός της σφραγίδας

Ορισμός της σφραγίδας

Η λέξη σφραγίδα προέρχεται από το λατινικό sigillum και έχει πολλές διαφορετικές έννοιες, αν και όλοι έχουν κάτι κοινό.Μια ταυτότητα για την αποστολή μηνυμάτωνΗ σφραγίδα είναι μια επίσημη διαπίστευση που χρησιμοποιείται κατά την αποστολή αλληλογραφίας. Αν και προς το παρόν η αποστολή επιστολών είναι αχρησιμοποίητη, κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για κάποιο είδος γραμματοσήμου, το οποίο αγοράζεται σε καπνό και τοποθετείται στην άκρη δεξιά του φακέλου. Όσο πι
Ορισμός του APO

Ορισμός του APO

Το αρκτικόλεξο APO σημαίνει διαχείριση βάσει στόχων, μια επιχειρηματική στρατηγική στην οποία οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές μιας εταιρείας εργάζονται για την επίτευξη των στόχων που έχουν ήδη καθοριστεί.Προέλευση και εξέλιξηΑυτή η επιχειρηματική ιδιομορφία εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1950 προκειμένου να προωθηθεί ένα νέο μοντέλο παραγωγικότητας που α
Ορισμός της επιχειρηματικής στρατηγικής

Ορισμός της επιχειρηματικής στρατηγικής

Η ιδέα που θα ασχοληθούμε παρακάτω όπως φαίνεται από τον τίτλο της έχει συγκεκριμένη χρήση στον τομέα επιχείρηση ακριβώς εκεί που ορίζει αυτό σχέδιο που αναπτύσσεται κατόπιν εντολής μιας επιχείρησης με αποστολή την επίτευξη συγκεκριμένων μακροπρόθεσμων στόχων.Δηλαδή, πάντα, ο στόχος κατά την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής στρατηγικής θα είναι η βελτίωση της θέσης μιας εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού της και ότι προφανώς η επιχείρησή της είναι αυτή που αναφέρει τα περισσότερα οφ
Ορισμός της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Ορισμός της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Υπάρχουν ορισμένες έννοιες στον εταιρικό και επιχειρηματικό κόσμο που είναι απαραίτητες για να ληφθούν υπόψη όταν προσπαθείτε να βρείτε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ένα από αυτά είναι η έννοια της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με την οποία κατανοούμε την αναζήτηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας που πραγματοποιούν διάφορες εταιρείες, επιχειρηματικές οντότητες και εταιρείες προκειμένου να τοποθετηθούν ως οι καλύτεροι στους τομείς ή τις περιοχές τους, ξεπερνώντας τους πιθανούς ανταγωνιστές.Μιλάμε για ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όταν αναφερόμαστε στις διαφορετικές στρατηγικές και
Ορισμός του SWOT

Ορισμός του SWOT

Η λέξη ΜΕΛΕΤΩ ΕΝΤΑΤΙΚΑ είναι ένα αρκτικόλεξο που έχει αποκλειστική χρήση στον τομέα του Διοίκηση επιχειρήσεων όπου ορίζει α κλασικό και ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο σε αυτόν τον τομέα. Το SWOT είναι η απλοποίηση των ακόλουθων εννοιών που το συνθέτουν: Δυνατά σημεία, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές.Βασικά το SWOT αποτελείται από ένα σχετικά α
Ορισμός του εμπορικού αντιπροσώπου

Ορισμός του εμπορικού αντιπροσώπου

Θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και δημοφιλείς θέσεις εργασίας σήμερα, ο εμπορικός εκπρόσωπος είναι ένας τύπος εργασίας που σχετίζεται άμεσα με εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένους χώρους ή περιστάσεις. Όπως υποδηλώνει το όνομά του, ο εμπορικός αντιπρόσωπος είναι το πρόσωπο που εκπροσωπεί έναν άλλο, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι μια εταιρεία, μια δημόσια οντότητα, μια ομάδα οργανωμένων ανθρώπων ή ακόμη και ένα ά
Ορισμός της θυγατρικής εταιρείας

Ορισμός της θυγατρικής εταιρείας

Μια εταιρεία είναι ένας οικονομικός παράγοντας που χρησιμοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (γη, εργασία ή κεφάλαιο) προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Υπάρχουν πολλοί τύποι εταιρειών, μεταξύ των οποίων είναι θυγατρικές.Η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται στον επιχειρηματικό κόσμοΑυτός ο τύπος εταιρείας προέρχεται από τη λεγόμενη αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζει ότι μια λειτουργία πρέπει να εκτελείτ
Ορισμός του κλειδαρά

Ορισμός του κλειδαρά

Το εμπόριο που σχετίζεται με το άνοιγμα και το κλείσιμο συσκευών για πόρτες και παράθυρα είναι αυτό του κλειδαρά και η εγκατάσταση που είναι αφιερωμένη σε αυτήν τη δραστηριότητα είναι γνωστή ως κλειδαράς. Προφανώς, είναι μια δραστηριότητα προσανατολισμένη σε έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: τη διατήρηση της ασφάλειας στα σπίτια και τις εγκαταστάσεις. Άλλες σχετικές υπηρεσίεςΈ
Ορισμός του Rotisserie

Ορισμός του Rotisserie

Ο όρος που μας αφορά παρουσιάζει μια διαφορετική ορθογραφία, rotisserie, rotisserie, rotisserie ή rostisseria. Όσον αφορά την ετυμολογική προέλευσή του, έχει δύο πιθανές ρίζες: από την ιταλική ρουσικκερία ή τη γαλλική rotisserie. Ανεξάρτητα από την προέλευσή του και την ορθογραφία του, το rotisserie είναι μια εγκατάσταση στην οποία προετοιμάζονται έτοιμα γεύματα ώστε
Ορισμός του DIY

Ορισμός του DIY

Στο σπίτι υπάρχουν πολλές πιθανές επισκευές που πρέπει να πραγματοποιούνται περιοδικά. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο επιλογές: καταφύγετε στις υπηρεσίες ενός εξειδικευμένου επαγγελματία ή επιδιορθώστε μόνοι σας τη ζημιά. Ο κόσμος DIY αναφέρεται σε αυτήν την τελευταία δυνατότητα.Μια πολύ πρακτική δραστηριότητα αναψυχήςΠολλές δραστηριότητες αναψυχής πραγματοποιούνται για απλή ευχαρίστηση και χωρίς συγκεκριμένο πρ
Ορισμός της συνέντευξης εργασίας

Ορισμός της συνέντευξης εργασίας

ο Ενεργή αναζήτηση εργασίας απαιτεί μια εγγραφή. Ο υποψήφιος στέλνει το βιογραφικό του σε εταιρείες ή εγγραφεί για διαφορετικές προσφορές εργασίας με σκοπό να οργανώσει συνεντεύξεις εργασίας. Μια συνέντευξη εργασίας είναι η πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μεταξύ του υποψηφίου και του ερευνητή ανθρώπινων πόρων που είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση της δια
Ορισμός του Διεθνούς Μάρκετινγκ

Ορισμός του Διεθνούς Μάρκετινγκ

Η λέξη μάρκετινγκ χρησιμοποιείται συνήθως ως συνώνυμο του μάρκετινγκ. Συνίσταται στην καθιέρωση στρατηγικών για την προώθηση και πώληση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη αγορά. Αυτή η ιδέα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες πραγματικότητες, όπως το πεδίο της πολιτικής ή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Με άλλα λόγια, το μάρκετινγκ είναι
Ορισμός εσωτερικού σχεδιασμού

Ορισμός εσωτερικού σχεδιασμού

Ο εσωτερικός σχεδιασμός, η διακόσμηση ή η εσωτερική διακόσμηση είναι κλάδοι που έχουν κοινές πτυχές και κάποιες διαφορές. Όλα μοιράζονται μια θεμελιώδη ιδέα: να δημιουργήσουν χρήσιμους, λειτουργικούς χώρους με αισθητική διάσταση. Ομοίως, και στις τρεις περιοχές, ο χρήστης ενός χώρου είναι άνετος και έχει ευχάριστες αισθήσεις. Ο εσωτερικός σχεδιασμός, η διακόσμηση και η εσωτερική διακόσμηση προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν
Ορισμός της πτήσης κεφαλαίου

Ορισμός της πτήσης κεφαλαίου

Όταν ένα άτομο ή μια οντότητα αποφασίζει να μεταφέρει τα χρήματά του από τη χώρα του, αυτό το φαινόμενο είναι ευρέως γνωστό ως πτήση κεφαλαίων και είναι μια πραγματικότητα του παγκοσμιοποιημένου κόσμου.Γιατί παράγεται;Ο κύριος λόγος είναι η οικονομική αστάθεια μιας χώρας. Αυτή η αστάθεια δημιουργεί έναν ορισμένο φόβο σχετικά με την αξιοπιστία των τραπεζών, όπως συνέβη
Target Market - Ορισμός, Έννοια και τι είναι

Target Market - Ορισμός, Έννοια και τι είναι

Η έννοια της αγοράς-στόχου πρέπει να είναι συμφραζόμενη στον τομέα του μάρκετινγκ και επίσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Η αγορά-στόχος νοείται ως το προφίλ των δυνητικών αγοραστών. Με άλλα λόγια, στον οποίο απευθύνεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.Η ετικέτα της αγοράς στόχου δεν είναι η μόνη, καθώς υπάρχουν άλλοι όπως η αγορά στόχος, το κοι
Ορισμός του οικονομικού προγραμματισμού

Ορισμός του οικονομικού προγραμματισμού

Προκειμένου και σύμφωνα με την επίτευξη των στόχων που έχουν προταθεί, οι οργανισμοί και οι εταιρείες καταρτίζουν σχέδια στα οποία περιγράφουν λεπτομερώς τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτή η σημαντική διαδικασία εντός μιας εταιρείας ορίζεται από το όνομα του σχεδιασμού ή του προγραμματισμού..Εν τω μεταξύ και μέσα σε αυτήν τη γενική διαδικασία βρίσκουμε ένα μέρος αυτού που έχει ο
Ορισμός της διαπραγμάτευσης

Ορισμός της διαπραγμάτευσης

Ο όρος διαπραγμάτευση αναφέρεται σε μια ενέργεια που μπορεί να εμπίπτει στο πεδίο της οικονομίας ή της επιχείρησης και η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή κατευθυντήριων γραμμών μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών, έτσι ώστε ο καθένας να συνεισφέρει κάτι και ταυτόχρονα να αποκτά κάποιο είδος εισοδήματος ή κέρδους από το πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας (για παράδειγμα, γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ δύο εταιρειών που αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν μια επιχειρηματική πράξη και να καθορίσουν τα κέρδη και τις συνεισφορές κάθε μιας). Ο όρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην
Ορισμός του οικονομικού πλεονάσματος

Ορισμός του οικονομικού πλεονάσματος

Ο όρος που αναλύουμε είναι πολύ συνηθισμένος στον οικονομικό τομέα. Με απλά λόγια, θα μπορούσαμε να ορίσουμε το πλεόνασμα ως το ποσό που απομένει. Εάν κάποιος αγοράσει ένα προϊόν, το κέρδος που κάνει είναι το πλεόνασμα του καταναλωτή. Από την άλλη πλευρά, εάν κάποιος πουλήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, είναι το κέρδος του παραγωγού. Πλεόνασμα του καταναλωτήΟ νόμος της προσφοράς και της ζήτησης είναι το γενικό πλαίσιο στο ο