ορισμός της βιομηχανικής ψυχολογίας

Η ψυχολογία έχει διαφορετικούς τομείς δράσης. Σε αυτό το άρθρο αναλύουμε τι είναι η βιομηχανική ψυχολογία. Αυτή η πειθαρχία επικεντρώνεται στην επιλογή προσωπικού, σε προγράμματα κατάρτισης στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την προώθηση της αποτελεσματικότητας της εργασίας σε έναν οργανισμό. Ο σκοπός αυτού του πρακτικού κλάδου της ψυχολογίας είναι να πραγματοποιήσει προγράμματα μέσω των οποίων να προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παραγωγικότητα, καθώς η εν λόγω αύξηση της απόδοσης είναι ένα όφελος για τον ίδιο τον οργανισμό.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η βιομηχανική ψυχολογία είχε την προέλευσή της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε το έργο πήρε μια νέα διάσταση. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι όχι μόνο αναζητούν οικονομική σταθερότητα στον μισθό τους, αλλά το γραφείο μπορεί επίσης να γίνει ένα περιβάλλον ευτυχίας.

Τι είναι η βιομηχανική ψυχολογία

Από αυτήν την άποψη, η βιομηχανική ψυχολογία αναζητά επίσης έναν τρόπο να συνδέσει κάθε εργαζόμενο με την καταλληλότερη θέση για αυτόν από την άποψη των ικανοτήτων. Οι βρόχοι γίνονται επίσης στο σύστημα στο περιβάλλον εργασίας. Για αυτόν τον λόγο, είναι πολύ σημαντικό να αναλύσουμε τους δεσμούς που δημιουργούν οι εργαζόμενοι με τον ηγετικό ρόλο και επίσης με τους συναδέλφους τους, καθώς πολλές από τις οργανωτικές κλιματικές συγκρούσεις προέρχονται από κακή σχέση και έλλειψη ενσυναίσθησης. Επιπλέον, το σύστημα αλλάζει και εξελίσσεται όπως φαίνεται από τη στιγμή κατά την οποία ένας εργαζόμενος προωθείται και ασκεί ρόλο αφεντικού.

Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες όχι μόνο επικεντρώνονται στην οικονομική απόδοση της εταιρείας τους, αλλά γνωρίζουν ότι ένας οργανισμός αποτελείται από ανθρώπους.

Επομένως, η φροντίδα των ανθρώπων είναι απαραίτητη. Και αυτό επιδιώκει επίσης τη βιομηχανική ψυχολογία. Αναλύστε τη συμπεριφορά των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο

Η βιομηχανική ψυχολογία αντιμετωπίζει επίσης περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο επηρεάζει επίσης την οργάνωση, όπως φαίνεται από τον αντίκτυπο που έχει μια οικονομική κρίση στους εργαζόμενους που ζουν με φόβο να χάσουν τη δουλειά τους. Η βιομηχανική ψυχολογία ξεκινά από την υπόθεση ότι οι οργανισμοί έχουν αντίκτυπο στη συμπεριφορά των ανθρώπων, δημιουργούν επιρροή.

Φωτογραφίες: Fotolia - Abundzu / Auremar