Κατηγορία: Κοινωνικός

Ορισμός της εθνικής ταυτότητας

Ορισμός της εθνικής ταυτότητας

Η εθνική ταυτότητα νοείται ως η ταυτότητα ενός ατόμου που σχετίζεται με το έθνος στο οποίο ανήκει, είτε επειδή γεννήθηκε σε αυτήν την περιοχή, επειδή ήταν μέρος μιας κοινότητας ή επειδή ένιωθε δεσμούς που ανήκουν στα έθιμα και τις παραδόσεις αυτού του έθνους. Η εθνική ταυτότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά φαινόμενα της σύγχρονης εποχής, ένα που συγκρούεται και αγωνίζεται με πολλούς τρόπους με την έννοια της παγκοσμιοποίησης ή του παγκόσμιου χωριού.Η ιδέα του έθνους
Ορισμός του πολιτισμού

Ορισμός του πολιτισμού

Ο πολιτισμός είναι το σύνολο των μορφών και των εκφράσεων που θα χαρακτηρίζουν μια δεδομένη κοινωνία με την πάροδο του χρόνου.. Με το σύνολο των μορφών και των εκφράσεων γίνεται κατανοητό και περιλαμβάνει το έθιμα, πεποιθήσεις, κοινές πρακτικές, κανόνες, κανόνες, κώδικες, ρούχα, θρησκεία, τελετές και τρόποι ύπαρξης που κυριαρχούν στους κοινούς ανθρώπους που το ενσωματώνουν. Ο όρος πολιτισμός έχει μια πολύ ευρεία έννοια και με πολλαπλές σημασίες. Το ίδιο συμβαίνει με λέξεις όπως η επιστήμη, η γνώση ή η πίστη, συγκεκριμένες λέξεις με διαφορετικές αξιολογήσεις και νοήματα.Αναφερόμενος στη λέξη πολι
Ορισμός του έργου Life

Ορισμός του έργου Life

Το έργο της ζωής είναι ένα σχέδιο, ένα ζωτικό σχέδιο που ταιριάζει στη σειρά των προτεραιοτήτων, των αξιών και των προσδοκιών ενός ατόμου που, ως ιδιοκτήτης του πεπρωμένου του, αποφασίζει πώς θέλει να ζήσει. Αυτό το έργο ζωής συνδέεται άμεσα με το ευτυχία γιατί αυτό που πραγματικά θέλει η ανθρώπινη καρδιά είναι να συνδεθεί με τη χαρά μιας πλήρους ζωής. Στην ουσία, αυτό το έ
Ορισμός της προσωπικότητας

Ορισμός της προσωπικότητας

Η προσωπικότητα είναι το σύνολο των φυσικών, γενετικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που συγκεντρώνει ένα άτομο, και το καθιστούν διαφορετικό και μοναδικό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Έχει αναφορά στα λατινικά προσωπικος, αποτελείται από τη λέξη πρόσωπο, που υπονοεί τη μάσκα που εκτιμάται ιστορικά στο θέατρο, με αναφορά και στα ελλην
Ορισμός της αναψυχής

Ορισμός της αναψυχής

Η ψυχαγωγία θεωρείται ότι είναι όλες εκείνες οι δραστηριότητες και καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται η διασκέδαση, καθώς και η χαλάρωση και η ψυχαγωγία μέσα από αυτήν. Οι δυνατότητες αναψυχής που υπάρχουν σήμερα είναι σχεδόν άπειρες, ειδικά επειδή κάθε άτομο μπορεί να ανακαλύψει και να αναπτύξει ενδιαφέρον
Ορισμός της αιτιολόγησης

Ορισμός της αιτιολόγησης

Η αιτιολόγηση είναι ένα επιχείρημα που υποστηρίζει ή υποστηρίζει μια ιδέα. Με άλλα λόγια, είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί κάτι που χρησιμεύει ως συμπλήρωμα ή διευκρίνιση μιας προηγούμενης δήλωσης.Η έννοια της αιτιολόγησης χρησιμοποιείται στην καθημερινή γλώσσα, σε επίσημα πλαίσια και, τέλος, στον τομέα της επιστημονικής έρευναςΠρέπει να αιτιολογήσουμε αυτά
Ορισμός της σεξουαλικής ταυτότητας

Ορισμός της σεξουαλικής ταυτότητας

ο Ταυτότητα Το σεξουαλικό είναι μια εσωτερική και επίσης οικεία εμπειρία. Με άλλα λόγια, κάθε άτομο είναι ελεύθερο να αποφασίσει με ποιον ή όχι μοιράζεται τη σεξουαλική του τάση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σεξουαλικών ταυτοτήτων, κάτι που δείχνει ότι υπάρχουν επίσης διαφορετικοί τρόποι κατανόησης της αγ
Ορισμός της σύγκρουσης

Ορισμός της σύγκρουσης

Μια σύγκρουση είναι μια κατάσταση που περιλαμβάνει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία και μπορεί να οδηγήσει σε επακόλουθες αντιπαραθέσεις, γενικά μεταξύ δύο μερών ή μπορεί να υπάρξουν και περισσότερα, των οποίων τα ενδιαφέροντα, οι αξίες και οι σκέψεις παρατηρούν απολύτως ανόμοιες και αντίθετες θέσεις. Τότε, αυτή η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν αντίθετα συμφέροντα και μπορούν να συμβούν τρία πράγματα, τα οποία μπορεί να παραμείνουν εκεί σε αυτήν τη συζήτηση ή να εξελιχθούν προς μια διευθέτηση ή στη
Ορισμός της Λαογραφίας

Ορισμός της Λαογραφίας

ο λαογραφία είναι αυτός σύνολο παραδόσεων, εθίμων και τραγουδιών, μεταξύ άλλων, ενός λαού, μιας περιοχής ή μιας χώρας, δηλαδή, λαογραφία, επίσης γνωστή ως λαογραφία ή λαογραφία, είναι το έκφραση του πολιτισμού ορισμένων ανθρώπων και ότι επομένως θα το ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα. τη μουσική της, τον χορό της, τις ιστορίες της, τους θρύλους της, την προφορική ιστορία της, τα αστεία της, τις δεισιδαιμονίες της, τα έθιμα της, την τέχνη της και όλα αυτά τα προϊόντα των υποκουλτούρων ή των κοινωνικών ομάδων
Ορισμός της ασφάλειας

Ορισμός της ασφάλειας

Η ασφάλεια είναι η αίσθημα προστασίας από ελλείψεις και εξωτερικούς κινδύνους που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής. αρκεί να γίνεται αναφορά σε ένα συναίσθημα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των βαθμών ασφάλειας θα αμαρτήσουν να έχουν κάποιο βαθμό υποκειμενικότητας. Γενικά, Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων και των δημόσιων πολιτικών που εφαρμόζονται για την προστασία του πληθυσμού από τα εγκλήματα που υποφέρουν, ειδικά εκείνα που θέτουν σε κίνδυνο τη φυσικ
Ορισμός του κοινωνικού δικτύου

Ορισμός του κοινωνικού δικτύου

Ένα Κοινωνικό Δίκτυο είναι μια κοινωνική δομή που αποτελείται από άτομα, οργανισμούς ή οντότητες που συνδέονται μεταξύ τους με έναν ή περισσότερους τύπους σχέσεων όπως: φιλία, συγγένεια, οικονομικές, σεξουαλικές σχέσεις, κοινά συμφέροντα, πειραματισμός των ίδιων πεποιθήσεων, μεταξύ άλλες δυνατότητες.Για την τελευταία δεκαετία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυβέρνησαν τον κόσμο και άλλαξαν τον τρόπο επικοινωνίας μας. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα Smart Insights στο Mobile Marketing, το 2015, το 79% των χρηστών smartphone δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν εφ
Ορισμός του σχολείου

Ορισμός του σχολείου

Το σχολείο είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο διδάσκεται η υποχρεωτική εκπαίδευση. Εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο διδάσκεται η διδασκαλία Από το σχολείο κατανοούμε αυτό το ίδρυμα που είναι αφιερωμένο στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Το σχολείο είναι ένα από τα πιο σημαντικά ιδρύματα στη ζωή ενός ατόμου, ίσως επίσης ένα από τα πιο σημαντικά μετά την οικογένεια, δεδομένου ότι επί του παρόντος θεωρείται ότι το παιδί εντάσσεται σε αυτό από τα πρώτα του χρόνια μέχρι να
Ορισμός ομάδας

Ορισμός ομάδας

Μια ομάδα αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων που παίζουν συγκεκριμένους και αμοιβαίους ρόλους, που ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες, τις αξίες και τους στόχους που συμφωνήθηκαν πριν από τον επίσημο σχηματισμό τους για να διατηρήσουν τη συνέχεια και τη σταθερότητά της σε μια κοινωνία..Είναι αδύνατο να σκεφτούμε την κοινωνία χωρίς υποδιαίρεση σε ομάδες ανθρώπων. Επιπλέον, είναι αδύνατο να σκεφτούμε τον άνθρωπο απομονωμένο από τα άλλα όντα με τα οποία σχηματίζεται ολόκληρη η κοινωνία. Ο άνθρωπος, συνεχώς, χρειάζεται άλλο
Ορισμός της Ισότητας

Ορισμός της Ισότητας

Η ισότητα είναι η ίδια μεταχείριση που προσφέρει ένας οργανισμός, κράτος, εταιρεία, σύλλογος, ομάδα ή άτομο σε άτομα χωρίς καμία ένσταση λόγω φυλής, φύλου, κοινωνικής τάξης ή άλλης εύλογης περίστασης διαφοράς ή για να γίνει πιο πρακτική, είναι η απουσία κάθε είδους διάκρισης.Όσο για την εξήγηση του τι σημαίνει ο όρος ισότητα, ως προβληματική, η ισότητα χρονολογείται από αμνημονεύτων χρόνων ... Θα διακινδυνεύω σχεδόν να πω ότι «δεδομένου ότι ο κόσμος είναι κόσμος και ο άνθρωπος είναι άνθρωπος&
Ορισμός του Empathic

Ορισμός του Empathic

Η ενσυναίσθηση νοείται συνήθως ότι είναι το συναίσθημα που περιλαμβάνει τη συνοδεία του πόνου ή του πόνου αυτού του ατόμου που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Το ενσυναίσθητο άτομο θα είναι αυτό που δείχνει αυτό το συναίσθημα. Όταν ένα άτομο πάσχει από μια συγκεκριμένη κατάσταση ή αιτία, ένα άλλο άτομο (γνωστό ή μη του πρώτου) μπορεί να αισθανθεί την ενσυναίσθηση για το απλό γεγονός ότι αναγνωρίζει ότι η κατάσταση
Ορισμός της οργάνωσης

Ορισμός της οργάνωσης

Ο όρος οργάνωση έχει δύο βασικές αναφορές. Από τη μία πλευρά, η λέξη οργάνωση χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στη δράση ή το αποτέλεσμα της οργάνωσης ή της οργάνωσης. Και από την άλλη, Προσδιορίζεται ένα σύστημα σχεδιασμένο να επιτυγχάνει ικανοποιητικά συγκεκριμένους σκοπούς ή στόχους, ενώ αυτά τα συστή
Ορισμός της κατάστασης

Ορισμός της κατάστασης

Το καθεστώς είναι η θέση, η κοινωνική και οικονομική κλίμακα στην οποία ένα άτομο ανήκει σε μια κοινότητα, ένα γεγονός που θα καθοριστεί από την οικονομική κατάσταση που έχει, την εργασία ή την επαγγελματική δραστηριότητα που επιδεικνύουν και το κύρος που έχουν αποκτήσει στη ζωή τους για μερικούς η κατάσταση Χ, για παράδειγμα, για να είναι ταλαντούχος πιανίστας ή για να είναι ένας μεγάλος ακτιβιστής υπέρ του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων.Κοινωνική κατάσταση που καταλαμβάνει ένα άτομο σε μια κοινωνία ως αποτέλεσμα του εισοδήματός του ή της επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκεί
Ορισμός της κοινωνικοπολιτισμικής

Ορισμός της κοινωνικοπολιτισμικής

Ο όρος κοινωνικοπολιτισμική χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε οποιαδήποτε διαδικασία ή φαινόμενο που σχετίζεται με τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές μιας κοινότητας ή μιας κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, ένα κοινωνικοπολιτισμικό στοιχείο θα πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά με ανθρώπινα επιτεύγματα που μπορούν να χρησιμεύσουν τόσο για την οργάνωσ
Ορισμός της Ψυχολογίας

Ορισμός της Ψυχολογίας

Η ψυχολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά με τη μελέτη των βιολογικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, καθώς και στη λειτουργία και ανάπτυξη του ανθρώπινου νου..Αυτό που βασικά κάνει η ψυχολογία είναι να μελετά τα άτομα άμεσα, αν και συνήθως χρησιμοποιεί ορισμένα πειραματόζωα για μελέτες, των οποίων οι συμπεριφορές είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδύναμες με εκείνες των ανθρώπων, και
Ορισμός της Συμπεριφοράς

Ορισμός της Συμπεριφοράς

Η συμπεριφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο συμπεριφέρεται ή ενεργεί στη ζωή ή σε οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό παράγοντα. Δηλαδή, η συμπεριφορά είναι ο τρόπος προόδου που έχουν οι άνθρωποι ή οι οργανισμοί απέναντι στα διαφορετικά ερεθίσματα που λαμβάνουν και σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν.Τρόπος με τον οποίο ένα άτομο ή άλλος κοινωνικός ηθοποιός συμπεριφέρεται και αυτό μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πώς είναι μέσα από τις πράξεις ή τις παραλείψεις του Τείνουμε να χρησιμοποιούμε αυτήν την έννοια ως συνώνυμο της συμπεριφοράς και το αντίστροφο.Το πώς σ
Ορισμός της αυτοαξιολόγησης

Ορισμός της αυτοαξιολόγησης

ο αυτοαξιολόγηση Είναι μια μέθοδος που συνίσταται στην αξιολόγηση της ικανότητας που διατίθεται για αυτό ή για αυτήν την εργασία ή δραστηριότητα, καθώς και για την ποιότητα της εργασίας που πραγματοποιείται, ειδικά στον παιδαγωγικό τομέα.Διαδικασία που συνίσταται στην εκτίμηση και αξιολόγηση της ικανότητας ή της γνώσης κάποιου σε κάποια περιοχήΟι άνθρωποι είναι πιο συνηθισμένοι στην τυπική διαδικασία τακτικής αξιολόγησης που υποβάλλουμ
Ορισμός των κοινωνικών σχέσεων

Ορισμός των κοινωνικών σχέσεων

Η σχέση ονομάζεται αλληλογραφία ή σύνδεση που δημιουργείται ανάμεσα σε κάτι ή σε κάποιον με άλλο πράγμα ή με άλλο άτομο. Εν τω μεταξύ, οι κοινωνικές σχέσεις είναι εκείνες οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που ρυθμίζονται από κοινωνικούς κανόνες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων, καθεμία από τις οποίες παρουσιάζει μια κοινωνική θέση και εμφανίζει έναν κοινωνικό ρόλο.Ευνοούν την ομαδική κουλτούρα και προωθούν την κοινωνικοποίησηΟι κοινωνικές, διαπροσωπικές σχέσεις, καθορίζουν κατά κάποιο τρόπο τις κατευθυντήριες γραμμές της ομαδικής κουλτούρας και τη μετάδοσή της μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης
Ορισμός των νέων ετών

Ορισμός των νέων ετών

Ο χρόνος περνά αναπόφευκτα στο ρυθμό της ζωής, που χαρακτηρίζεται από κύκλους. Το έτος έχει 365 ημέρες και δώδεκα μήνες. Κάθε Δεκέμβριο αποχαιρετάμε τον τρέχοντα χρόνο για να καλωσορίσουμε τον επόμενο μήνα του Ιανουαρίου που σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου έτους. Μια αλλαγή στο ημερολόγιο που προκαλεί γιορτή λόγω της συναισθηματικής αξίας αυτής της εμπειρίας που παρά το γεγονός ότι είναι επαναλαμβανόμενη, κάθε χρόνο είναι συναρπαστική. Η νέα χρονιά αντιπροσωπεύει τη μεταφορ
Ορισμός του αγροτικού πληθυσμού

Ορισμός του αγροτικού πληθυσμού

Η έννοια του αγροτικού πληθυσμού εφαρμόζεται σε αυτούς τους τύπους πληθυσμού που βρίσκονται σε μη αστικές περιοχές που είναι αφιερωμένοι στην πρωτογενή παραγωγή, είτε πρόκειται για γεωργικά προϊόντα είτε για ζωικά προϊόντα. Οι αγροτικοί πληθυσμοί ήταν τόσο στην Αρχαιότητα όσο και στον Μεσαίωνα τα πιο σημαντικά κέντρα συγκέντρωσης, δύναμης και σπουδαιότητας του πληθυσμού που έχαναν από την ανάπτυξη πόλεων και α
Ορισμός της αλληλεγγύης

Ορισμός της αλληλεγγύης

Είναι γνωστό με τον όρο της αλληλεγγύης σε αυτό το συναίσθημα ή θεωρείται επίσης από πολλούς μια αξία, μέσω της οποίας οι άνθρωποι αισθάνονται και αναγνωρίζουν ενωμένοι και μοιράζονται τις ίδιες υποχρεώσεις, συμφέροντα και ιδανικά και επίσης σχηματίζουν έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες στους οποίους είναι θεμελιωμένοι. ηθική.Κατόπιν αιτήματος της Κοινωνιολογίας, ο όρος αλληλεγγύη απολαμβάνει μια ειδική συμμετοχή σε αυτό το πλαίσιο , είναι, όπως είπαμε, ένα συναίσθημα που προϋποθέτει την ενότητα των κοινωνικών δεσμών που θα ενώσουν τα μέλη μιας δεδομένης κοινωνίας.Με αυτόν τον τρόπο λέγ
Ορισμός του Ψυχομετρικού τεστ

Ορισμός του Ψυχομετρικού τεστ

Στον τομέα της ψυχολογίας, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί αντικειμενικά και με ακρίβεια τα άτομα που αποτελούν αντικείμενο μελέτης. Λάβετε υπόψη ότι η ψυχολογία είναι μια επιστήμη και ως εκ τούτου απαιτεί αυστηρά και αξιόπιστα όργανα μέτρησης.Ένα ψυχομετρικό τεστ είναι ένα στο οποίο αξιολογείται η προσωπικότητα ενός ατόμου, καθώς και οι ικανότητές τους. Κατά γενικό κανόνα, αυτά τα τεστ χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Μέσω αυτών προ
Ορισμός της επικράτειας

Ορισμός της επικράτειας

Η λέξη περιοχή αναφέρεται στην καθορισμένη περιοχή που έχει νόμιμη κατοχή ατόμου, οργανισμού, ιδρύματος, κράτους ή χώρας. Η έννοια του εδάφους είναι ευρεία και ποικίλη. Στη γεωγραφία χρησιμοποιείται ευρέως, και εάν σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση του έχει πολιτική αντίληψη, σε άλλες συνδέεται στενότερα με
Ορισμός της προοπτικής

Ορισμός της προοπτικής

ο προοπτική Είναι η συγκεκριμένη, ιδιαίτερη και υποκειμενική άποψη που έχει ένα άτομο σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Η προοπτική δεν είναι σταθερή και ακίνητη, καθώς το συνηθισμένο είναι ότι ένα άτομο αλλάζει γνώμη σχετικά με ορισμένα θέματα καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του, ακριβώς επειδή η εμπειρία τροποποιεί επίσης τον τρόπο ερμηνείας της πραγματικότητας. Όταν ένα άτομο δεν αλλάζει ποτέ γνώμη, είναι πεισματάρης και εκτιμά το απλό γεγονός ότι είναι σωστό περισσότερο από την ίδια την αλήθεια. Διαφορετικές απόψεις ανάλογα με τη γνώση και το προφίλΧωρίς αμφιβολία, οι άνθρωποι ταπεινός Αυτοί είναι
Ορισμός της Ραντεβού

Ορισμός της Ραντεβού

Η χρονολόγηση είναι ένα θεμελιώδες στάδιο μιας σχέσης. ο σύμπλεξη Αντικατοπτρίζει την αμοιβαία γνωριμία μεταξύ δύο ανθρώπων που περνούν χρόνο χρονολογώντας που δείχνουν την τυπική διαδικασία αποπλάνησης του χρόνου της κατάκτησης. Η ερωτοτροπία περιγράφει την αρχή μιας ιστορίας αγάπης που χαρακτηρίζεται από ερωτευμένος. Η πιο όμορφη στιγμήο ερωτική τρέλλα Είναι η φάση στην οποία ένας ερωτευμένος αισθάνεται πεταλούδες στο στ
Τι είναι η Αληθινή Αγάπη

Τι είναι η Αληθινή Αγάπη

Η αληθινή αγάπη είναι το συναίσθημα που βιώνεται ως ζευγάρι που ονειρεύονται πολλοί άνθρωποι. Πρέπει να επισημανθεί ότι για να είναι αληθινή η αγάπη πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα. Δεν υπάρχει αγάπη αν κάποιος αγαπά, αλλά δεν ανταποκρίνεται. Είναι δυνατό μόνο να δημιουργηθεί ένα κοινό έργο κοινό με αμοιβαία συνεργασία και τη βούλ
Ορισμός της ομαδικής εργασίας

Ορισμός της ομαδικής εργασίας

Δουλειά πολλών ανθρώπων και επιδίωξη ενός στόχουΗ ομαδική εργασία ονομάζεται αμοιβαία συνεργασία ανθρώπων για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Από αυτή την άποψη, η ομαδική εργασία μπορεί να αναφέρεται σε ορισμένα αθλήματα, συνεργασία για οικονομικούς ή κοινωνικούς σκοπούς, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από κοινού στον τομέα της πολιτικής κ.λπ.Προσθέστε μεμονωμένα ταλέντα για να εκμεταλλευτείτε θετικά την αποστολή της ομάδας Έτσι, η ομαδική εργασία αποδεικνύεται θεμελιώδης σε πολλούς τομείς της ζωής και η επιτυχία της έγκειται στο να γνωρίζουμε πώς να προσθέτουμε μεμονωμένα ταλέν
Ορισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος

Ορισμός του κεντρικού νευρικού συστήματος

ο Νευρικό σύστημα χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη, το Κεντρικό νευρικό σύστημα και το Περιφερικό νευρικό σύστημα. Το κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, ο εγκέφαλος από την πλευρά του αποτελείται από τον εγκέφαλο, την παρεγκεφαλίδα και τον κορμό του εγκεφάλου. Το περιφερικό νευρικό σύστημα αποτελείται από τα διάφορα περιφερειακά νεύρα που εμφανίζονται ή φτάνουν στον νωτιαίο μυελό, αυτά κατανέμονται σε όλο το σώμα.Όλα τα όργανα που απαρτίζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα έχουν περιέχεται σε μια οστική προ
Ορισμός του Hipster

Ορισμός του Hipster

Η λέξη hipster Είναι ένας όρος που προέρχεται από τη δεκαετία του 1940 του περασμένου αιώνα, αν και μόνο τη δεκαετία του 1990 απέκτησε μεγαλύτερη φήμη, όταν άρχισε να χρησιμοποιείται για να περιγράψουν νέους και εφήβους που ανήκουν στη μεσαία και ανώτερη τάξη, τους ιθαγενείς της πόλης και που εκδηλώνουν ενδιαφέροντα που απέχουν πολύ από τα κυρίαρχα σε σχέση με τη μόδα και τον πολιτισμό, αυτή είναι η περίπτωση του εναλλακτική μουσική ή ανεξάρτητη ταινία, με απλούστερα λόγια, η εναλλακτική ή η αντι-μόδα Είναι αυτό που τους αρέσουν περισσότερο οι νέοι.Μια αστική φυλή που αποτελείται από νέους μεσαί
Ορισμός της κοινωνικής οργάνωσης

Ορισμός της κοινωνικής οργάνωσης

Η κοινωνική οργάνωση θεωρείται κάθε ομάδα ανθρώπων που έχει συσταθεί από κοινά στοιχεία, κοινές ιδέες, παρόμοιους τρόπους να βλέπεις τον κόσμο.Επιπλέον, είναι σημαντικό για μια τέτοια ομάδα ανθρώπων να θεωρείται κοινωνική οργάνωση που πρέπει να επιτευχθεί ένας στόχος, είτε πρόκειται για αλληλεγγύη είτε για ιδιωτικούς. Αυτό συμβαίνει αφού μια κοινωνική οργάνωση πρέπει πάντα να υπάρχει για έναν λόγο και όχι για αυθόρμητες αιτιώδεις μεταβλητές (στην περίπτωση αυτή δεν θα μιλούσαμε για κοινωνικές οργανώσεις αλλά για κοινές εκφράσεις ορισμένων κοινωνικών ομάδων).Οι κοινωνικές οργανώσεις
Ορισμός της πυρηνικής οικογένειας

Ορισμός της πυρηνικής οικογένειας

Η οικογένεια αποτελεί ζωτικό σημείο αναφοράς για κάθε παιδί που, στην ενηλικίωση, γνωρίζει την αξία των ριζών και κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον προστασίας, φροντίδας και αγάπης. Η πυρηνική οικογένεια αναφέρεται σε αυτόν τον πυρήνα της προσωπικής οικειότητας. Δηλαδή, αν και μια οικογενειακή ομάδα μπορεί να είναι πολύ ευρεία, καθώς αποτελείται από παππούδ
Ορισμός της πολιτιστικής ποικιλομορφίας

Ορισμός της πολιτιστικής ποικιλομορφίας

Η λέξη ποικιλία Είναι ένας όρος που επιτρέπει να αναφέρεται στη διαφορά, την ποικιλία, την ανομοιότητα και την αφθονία διαφορετικών πραγμάτων σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Γ πολιτιστικός Είναι ένας όρος που μας επιτρέπει να αναφερόμαστε σε όλα όσα είναι κατάλληλα ή σχετίζονται με τον πολιτισμό. Αυτό παρέχει ε
Ορισμός της Αίσθησης του Ανήκειου

Ορισμός της Αίσθησης του Ανήκειου

ο αίσθηση του ανήκειν Αναφέρεται στην αίσθηση ιδιοκτησίας ή κατοχής που έχει ένα άτομο πάνω από ένα αντικείμενο ή ένα υλικό αγαθό. Δηλαδή, η αίσθηση του ανήκει δείχνει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του ιδιοκτήτη ενός αντικειμένου και της εν λόγω ιδιοκτησίας. Η αίσθηση του ανήκειν παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στον ιδιοκτήτη για τη χρήση και απόλαυση αυτού του υλικού περιουσιακού στοιχείου. Από αυτό αίσθηση ιδιοκτησίας, μια κοινωνική τάξη και σεβασμός καθιερώνεται
Ορισμός της οικογένειας

Ορισμός της οικογένειας

Είναι ένας συναισθηματικός και / ή δεσμός αίματος μεταξύ τουλάχιστον δύο ατόμων, των οποίων η αναγνώριση εξελίσσεται στο νομικό και κοινωνικοπολιτισμικό πεδίο σύμφωνα με μια δυναμική πολλαπλών επιλογών, ενώ η θρησκεία πιέζει να διατηρήσει τις παραδοσιακές αρχές που διέπονται από τον δεσμό που έχει δηλωθεί ενώπιον του Θεού άνδρας και γυναίκα, και η προβολή των απογόνων τους. Η οικογένεια προέρχεται από το λατινικό "famulus", μεταφρασμένο ως υπηρέτης ή ακόμη και κατανοητό ως σκλάβος ως σαφές μήνυμα κατοχής του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Μια καταγωγή που περιγράφει το "pater familia"
Ορισμός της αστικής τάξης

Ορισμός της αστικής τάξης

Για την Κοινωνιολογία, Η αστική τάξη είναι μια κοινωνική τάξη που χαρακτηρίζεται από το ότι διαθέτει τα δικά της μέσα παραγωγής και χάρη σε αυτό θα δημιουργήσει μια σχέση εκμετάλλευσης με το προλεταριάτο ή την κοινωνική ομάδα εργατικής τάξης από την οποία θα αγοράσει την εργατική της δύναμη, αφού δεν έχει τα δικά του μέσα παραγωγής. Αυτή η σχέση που διατηρούν και οι δύο κοινωνικές τάξεις λόγω της δύναμης που ασκεί το ένα πάνω στο άλλο, είναι αυτή που επιτρέπει στην αστική τάξη να συσσωρεύει κεφάλαιο..Στο τέλη του Μεσαίωνα, αυτός ο όρος γαλλικής καταγωγής Άρχισε να χρησιμοποιείται για να προσδιορ
Ορισμός της κρίσης αξίας

Ορισμός της κρίσης αξίας

Η κρίση είναι μια γνώμη, μια άποψη ή μια εκτίμηση που κάνει κάποιος για κάτι ή κάποιον και από την οποία ένα άτομο κανονικά καθορίζει πότε κάτι είναι καλό ή κακό, όταν είναι αλήθεια ή όταν είναι ψευδές, όταν είναι αξιόπιστο ή όχι, από φυσικά η άποψή του. Η επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών Εν τω μεταξύ, το Αξιολόγηση αξίας Δεν είναι τίποτε άλλο από την εκτίμηση που κάνει ένα άτομο για κάτι ή για κάποιον και αυτό είναι το αποτέλεσμα της υποβολής τ
Ορισμός του υπερπληθυσμού

Ορισμός του υπερπληθυσμού

Ο όρος υπερπληθυσμός αναφέρεται σε μια ατυχή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από το πλήθος ή τη συσσώρευση ατόμων ή ζώων στον ίδιο τόπο, ο οποίος σκόπιμα δεν ήταν φυσικά προετοιμασμένος να τα φιλοξενήσει.Δηλαδή, η ποσότητα των ανθρώπων που κατοικούν ή καταλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο χώρο είναι μεγαλύτερη από την ικανότητα που πρέπει και μπορεί να περιέχει αυτός ο χώρος,
Ορισμός της αλληλεξάρτησης

Ορισμός της αλληλεξάρτησης

Ο όρος αλληλοεξάρτηση σας επιτρέπει να ορίσετε το αμοιβαία εξάρτηση, δηλαδή, αμοιβαία, που υπάρχει μεταξύ δύο ερωτήσεων, μεταβλητών, άνθρωποι, χώρες, μεταξύ άλλων,Βασικά, η αλληλεξάρτηση συνεπάγεται μια κατάσταση στην οποία οι μεταβλητές, οι άνθρωποι κ.λπ., που βρίσκονται στην κατάσταση της αλληλεξάρτησης, είναι αμοιβαία υπεύθυνοι και μοιράζονται αρχές που και οι δύο εγγραφούν. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αλληλεξάρτηση είναι μια έννοια που διαφέρει σημαντικά α
Ορισμός των οργανισμών

Ορισμός των οργανισμών

Η λέξη οργανώσεις αναφέρεται σε εκείνες τις οντότητες που δημιουργούνται από άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και αξίες και που επιδιώκουν να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους μέσω αυτής. Σε έναν οργανισμό, κάθε άτομο εκπληρώνει μια συγκεκριμένη και εξειδικευμένη λειτουργία της οποίας σκοπός είναι να επιτύχει ορισμένα αποτελέσματα. Μαζί, τέτοιες λει
Ορισμός του σύγχρονου χορού

Ορισμός του σύγχρονου χορού

Ο χορός είναι μια από τις κλασικές καλές τέχνες. Μέσα από κινήσεις και ρυθμό, οι χορευτές εκφράζουν συναισθήματα και συναισθήματα. Κάθε χορός ή χορός συνδέεται με μια συγκεκριμένη στιγμή. Μερικά από αυτά είναι μέρος ενός τελετουργικού, άλλα είναι απλώς χόμπι και, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης προσανατολί
Ορισμός του εχθρικού

Ορισμός του εχθρικού

Η λέξη εχθρική είναι ένα χαρακτηριστικό επίθετο που χρησιμεύει για να δείξει πότε ένα άτομο, μια κατάσταση ή ένα φαινόμενο είναι επιθετικό ή δυσάρεστο. Η εχθρική προέρχεται από την εχθρότητα, τη στάση της αντίδρασης με επιθετικό και επικίνδυνο τρόπο στην ακεραιότητα ενός ατόμου ή ον. Η εχθρότητα μπορεί να ασκηθεί με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους και η ένταση του μπορεί να ποικίλει όχι μόνο ανάλογα με το άτομο, αλλά και από την κατάσταση, τα αίτια, τα ενδιαφέροντα κ.λπ.Αν και η εχθρότητα είναι παρούσα σε πολλές τάξ
Ορισμός της Drag Queen

Ορισμός της Drag Queen

Στην επιχείρηση των σόου, υπάρχουν άντρες καλλιτέχνες που παίζουν στα γυναικεία ρούχα και μακιγιάζ. Αυτοί οι καλλιτέχνες λαμβάνουν μια ονομασία, Drag Queen.Η Drag Queen δεν αντιπροσωπεύει μια γυναίκα με φυσιολογικά χαρακτηριστικά, καθώς τα ρούχα και η εμφάνισή της είναι υπερβολικά. με μεγάλες πλατφόρμες, μια εντυπωσιακή περούκα, ένα προκλητικό φόρεμα και, εν συντομία, μια πολύ εντυπωσιακή σκηνή. Με αυτόν τον τρόπο, ο θεατής βλέπει την παράσταση ενός άνδρα που τραγουδά και χορεύει με την εμφάνιση
Ορισμός του ελεύθερου χρόνου

Ορισμός του ελεύθερου χρόνου

Ο Ελεύθερος Χρόνος είναι γνωστός ως εκείνος χρόνος που οι άνθρωποι αφιερώνουν σε εκείνες τις δραστηριότητες που δεν αντιστοιχούν στην επίσημη εργασία τους ή στα απαραίτητα οικιακά καθήκοντα. Το διαφορικό χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ένας χρόνος αναψυχής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον «ιδιοκτήτη του» κατά βούληση, δηλαδή, σε αντί
Ορισμός των καθηκόντων

Ορισμός των καθηκόντων

Ο όρος καθήκοντα αναφέρεται στις δραστηριότητες, τις πράξεις και τις περιστάσεις που συνεπάγονται κάποια ηθική ή ηθική υποχρέωση. Γενικά, τα καθήκοντα σχετίζονται με ορισμένες στάσεις που όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, την εθνικότητά τους, την ηλικία ή τις συνθήκες διαβίωσής τους υποχρεούνται να εκπληρώνουν προκειμένου να διασφαλίσουν στην υπόλοιπη ανθρωπότητα τη δυνατότητα να ζει ειρηνικά, με αξιοπρέπεια και με ορισμένες ανέσεις. Τα καθήκοντα είναι, λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά σημεία όλων των συστημάτων νόμων και εθνικών συντάξεων, επειδή έχουν να κάνουν με την επίτευξ
Ορισμός των Αρχών

Ορισμός των Αρχών

Με εντολή του ηθική, οι αρχές Αυτοί είναι τους κανόνες ή τους κανόνες που χρησιμεύουν για να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Σειρά κανόνων και αξιών που καθοδηγούν και καθοδηγούν τη συμπεριφορά ενός ατόμου έτσι ώστε η ανάπτυξή του να συμβαίνει σύμφωνα με και στο πλαίσιο του νόμουΔηλαδή, οι αρχές αποτελούνται από γενικοί κανόνες, που επεκτείνονται παγκοσμίως σε οποιαδήποτε κοινότητα, πολιτισμό, όπως: να μην πέφτεις στα ψέματα, να σέβεσαι και να αγαπάς τον γείτονά σου, να σέβεσαι τη ζωή, να μην ασκείς βία με οτιδήποτε ή οποιονδήποτε, δίνοντας ένα χέρι σε όσους την χρειάζονται περισσότερ
Ορισμός της μονογονεϊκής οικογένειας

Ορισμός της μονογονεϊκής οικογένειας

Η έννοια της οικογένειας είναι πολύ ευρεία και μπορεί να μελετηθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες: η ιστορική της εξέλιξη, ως θεσμός της κοινωνίας, αναλύοντας τις λειτουργίες της μέσα στην κοινωνία ή χωρίζοντας τις οικογένειες στις διαφορετικές τυπολογίες τους. Αν επικεντρωθούμε στους διαφορετικούς τύπους οικογένειας, είναι δυνατόν να κάνουμε την ακόλουθη ταξινόμηση: παραδοσιακή οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια και άλλα μοντέλα. Τι είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια και οι διαφ
Ορισμός της καλής μεταχείρισης

Ορισμός της καλής μεταχείρισης

Ζώντας στην κοινωνία, οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους σε όλους τους τομείς της ζωής, εντός της οικογένειας, στην εργασία, στο σχολείο ή στο δρόμο. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένας άγραφος νόμος σύμφωνα με τον οποίο είναι επιθυμητό να υπάρχει καλή μεταχείριση μεταξύ των ατόμων.Ποια είναι η καλή συμφωνία;Αν και δεν υπάρχει σαφής και οριστικός ορισμός για το τι είναι μια καλή συμφωνία, είναι δυνατόν να αναφέρουμε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά του.- Η υιοθέτηση μιας σεβαστής και ανεκτικής στάσης απέν
Ορισμός της ανασφάλειας

Ορισμός της ανασφάλειας

Η ανασφάλεια είναι γνωστή ως το συναίσθημα ή η αντίληψη της απουσίας ασφάλειας που ένα άτομο ή μια κοινωνική ομάδα αντιλαμβάνεται σε σχέση με την εικόνα του, τη σωματική και / ή διανοητική τους ακεραιότητα και τη σχέση του με τον κόσμο. Υπάρχουν διάφορες αιτίες και περιβάλλοντα όπου μπορείτε να αναφερθείτε στην ανασφάλεια ...Συναισθηματική ανασφάλειαΓια παράδειγμα, η αντίληψη της ανασφάλειας συνδέεται συνήθως στενά με την ψυ
Ορισμός της πειθαρχίας

Ορισμός της πειθαρχίας

Για να υπάρχει τάξη σε οποιονδήποτε τομέα της κοινωνίας, είναι απαραίτητο να καθιερωθεί μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών και κανόνων που καθορίζουν τι επιτρέπεται και τι όχι. Με άλλα λόγια, μια πειθαρχία. Περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας ομαλής και επίμονης δράσης, προκειμένου να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο καλό ή σκοπό,
Ορισμός της φυσικής κατάστασης

Ορισμός της φυσικής κατάστασης

Είναι γνωστό ως ικανότητα σε αυτήν την ικανότητα και στην καλή διάθεση που δείχνει ένα άτομο να εκτελεί ή να ασκεί μια συγκεκριμένη εργασία, εργασία ή λειτουργία, αν και δεν μπορούμε μόνο να το μειώσουμε σε μια δραστηριότητα εργασίας, αλλά και την απόδοση και την πρακτική κάποιων αθλητικών δραστηριοτήτων , όπως το ποδόσφαιρο, το τένις, μεταξύ άλλων, απαιτούν ως επί το πλείστον ή χρειάζονται, εκτός από την επιθυμία και την καλή διάθεση, την ικανότητα να καρποφορήσει και πολλά άλλα εάν πραγματοποιείται σε επαγγελματικό επίπεδο απαιτούμενης ικανότητας και για το οποίο αποκτάται μια αμοιβή που είναι
Ορισμός της προσδοκίας

Ορισμός της προσδοκίας

ο προσδοκία αποδεικνύεται ότι είναι αίσθημα ελπίδας, ψευδαίσθησης, που βιώνει ένα άτομο πριν από τη δυνατότητα να επιτύχει έναν στόχο ή οποιοδήποτε άλλο είδος επίτευξης στη ζωή του. “Έβαλα μεγάλες προσδοκίες στη σχέση μας και με την εξαπάτησή σας δεν κάνατε τίποτα άλλο παρά να καταστρέψετε όλα όσα δημιουργήσαμε μαζί. Έχω την προσδ
Ορισμός του κοινωνικού ελέγχου

Ορισμός του κοινωνικού ελέγχου

Όταν μιλάμε για κοινωνικό έλεγχο, αναφέρεται στην ομάδα κανόνων και κανονισμών διαφορετικών ειδών που θεσπίζονται ρητά ή έμμεσα από μια κοινωνία για τη διατήρηση της τάξης των ατόμων και επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός οργανωμένου και ελεγχόμενου βιοτικού επιπέδου. Ο κοινωνικός έλεγχος μπορεί να υπάρχει με διαφορετικούς τρόπους, τόσο μέσω τυπικών όσο και άτυπων πρακτικών, μέσω κοινωνικά αποδεκτών κανονισμών και επίσης μέσω εξαναγκασμού του ίδιου ατόμου στον εαυτό του.Ο στόχος του κοι
Ορισμός της κοινωνίας

Ορισμός της κοινωνίας

ο η κοινωνία είναι το σύνολο των ατόμων που έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Έτσι, οι άνθρωποι μοιράζονται μια σειρά από πολιτιστικά χαρακτηριστικά που επιτρέπει την επίτευξη της συνοχής της ομάδας, δημιουργώντας κοινούς στόχους και προοπτικές. Η πειθαρχία που αφιερώνεται στη μελέτη των κοινωνιών είναι η κοινωνιολογία, που βασίζεται στην ιστορία, την ανθρωπολογία, τα οικονομικά κ.λπ.Η κοινωνικοποίηση είναι χαρακτηριστική φύση του ανθρώπου.
Ορισμός των ανθρωπιστικών επιστημών

Ορισμός των ανθρωπιστικών επιστημών

Κατανοούμε από τις ανθρωπιστικές επιστήμες όλους αυτούς τους κλάδους που μελετούν τη συμπεριφορά, την κατάσταση και την απόδοση του ανθρώπου, σε αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες που βασίζουν τη μελέτη τους στην ανάλυση της φύσης και των φαινομένων που σχετίζονται με αυτήν. Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες, γνωστές και ως Κοινωνικές Επιστήμες, ενδιαφέρονται για τη μελέτη στοιχείων που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την τέχνη, την επικοινωνία και την ιστορία. Υπό αυτήν την έννοια, μία από τις κ
Ορισμός της ολοκλήρωσης

Ορισμός της ολοκλήρωσης

Η ένταξη είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει όταν μια ομάδα ανθρώπων ενώνει κάποιον που είναι έξω, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά τους και χωρίς να εξετάζει τις διαφορές. Η πράξη της ένταξης είναι πολύ σημαντική για όλες τις κοινωνίες επειδή φέρνει τα μέλη της πιο κοντά στη συνύπαρξη, την ειρήνη και τη ζωή σε α
Ορισμός της Βασικής Εκπαίδευσης

Ορισμός της Βασικής Εκπαίδευσης

Μπορούμε εύκολα να πούμε ότι η βασική εκπαίδευση είναι η πιο σημαντική εκπαίδευση που λαμβάνει ένα άτομο αφού είναι εκείνη που τους επιτρέπει να αποκτήσουν στοιχειώδη γνώση από την οποία να εμβαθύνουν την πνευματική και λογική τους έννοια. Η βασική εκπαίδευση είναι μέρος αυτού που είναι γνωστή ως τυπική εκπαίδευση, δηλαδή αυτού του τύπου εκπαίδευσης που οργανώνεται σε επίπεδα ή στάδια, που έχει σαφείς στόχους και διδάσκεται σε ειδικά κα
Τι είναι φίλος

Τι είναι φίλος

Ενας φίλος είναι ο όρος που στη γλώσσα μας χρησιμοποιούμε εκτενώς για να ορίσουμε εκείνο το άτομο με το οποίο διατηρείται μια φιλία. Άτομο με το οποίο διατηρείται μια φιλία και με το οποίο δημιουργείται μια ένωση αγάπης και η επιθυμία να μοιραστεί και να είναι κοντά σε καλές και κακές στιγμές για να τον υποστηρίξειΕν τω μεταξύ, το φιλία Πρόκειται για μια διαπροσωπική σχέση που διατηρούν δύο ή περισσότερα άτομα, και χαρακτηρίζεται ειδικά από την αγάπη, την αγάπη και την αγάπη που οι εμπλεκόμενοι σε αυτό βεβαιώνουν ο ένας τον άλλον και αυτό τους οδηγεί να συνοδεύονται ο ένας τον άλλον σε καλές επο
Ορισμός της Διδασκαλίας

Ορισμός της Διδασκαλίας

Η διδασκαλία είναι μια από τις ευγενέστερες δραστηριότητες και πρακτικές που αναπτύσσουν τα ανθρώπινα όντα σε διαφορετικές περιπτώσεις της ζωής τους. Υπονοεί την ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων διαφόρων μορφών που στοχεύουν στη μετάδοση γνώσεων, πληροφοριών, αξιών και στάσεων από το ένα άτομο στο άλλο. Αν και υπάρχουν παραδείγματα διδασκαλίας στο ζωικό βασίλειο, αυτή η δραστηριότητα είναι αναμφίβολα μία από τις πιο σημαντικές για τα ανθρώπινα όντα, καθώς είναι αυτό που τους επιτρέπει να αναπτύξουν μόνιμη επιβίωση και προσαρμογή σε διαφορετικές καταστά
Ορισμός του αλτρουισμού

Ορισμός του αλτρουισμού

Κατανοημένος ως μία από τις πιο αξιοθαύμαστες και εγγενείς ιδιότητες του ανθρώπου, ο αλτρουισμός είναι η ικανότητα να ενεργεί ανιδιοτελή προς όφελος άλλων που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια ή που βρίσκονται σε κατώτερες συνθήκες. Ο αλτρουισμός θεωρείται μια εγγενής κατάσταση του ανθρώπου, καθώς, όταν ζει στην κοινωνία, σχετίζεται με άλλα άτομα και αναπτύσσει κάθε είδους συναισθήματα συμπόνιας, ενσυναίσθησης και αγάπης
Ορισμός της συζήτησης

Ορισμός της συζήτησης

Η συζήτηση θα ονομάζεται συζήτηση ή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων και που χαρακτηρίζεται κυρίως από την ανταλλαγή απόψεων, απόψεων, ιδεών και πεποιθήσεων για ένα συγκεκριμένο θέμα. Γενικά, η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων του ίδιου που παρουσιάζουν πολύ αντίθετες απόψεις ή ιδέες.Ανταλλαγή απόψεων, ιδεών μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων πο
Ορισμός της Κοινότητας

Ορισμός της Κοινότητας

Η ιδέα της κοινότητας αναφέρεται σε ένα σύνολο ατόμων. Μια ομάδα ανθρώπων ή ζώων μπορεί να σχηματίσει μια κοινότητα αρκεί να έχει κάποιο στοιχείο που τα ενώνει. Έτσι, η ισπανική κοινότητα έχει από κοινού μια γλώσσα, έναν πολιτισμό και μια ιστορία και μια ομάδα πιθήκων αποτελεί μια κοινότητα επειδή μοιράζονται δεσμούς συγγένειας και μαζί αποτελούν μια φυλή.Διαφορετικοί τρόποι κατανόησης της έννοιαςΤα ανθρώπινα όντα είναι από τη φύση τους κοινωνικά και συνήθως ο τύπος της κοινωνίας στην οποία ζουν είναι ετερογενής, καθώς συνυπάρχουν άνθρωποι με πολύ διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες, φυλές και κλίσ
Ορισμός της ανθρωποποίησης

Ορισμός της ανθρωποποίησης

Η έννοια της ανθρωποποίησης είναι μια πολύ περίπλοκη έννοια που προέρχεται από τις κοινωνικές επιστήμες και κάνει άμεση αναφορά στο φαινόμενο με το οποίο ένα άψυχο αντικείμενο, ένα ζώο ή ακόμη και ένα άτομο αποκτά ορισμένα χαρακτηριστικά που θεωρούνται ανθρώπινα και που δεν είχαν πριν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο όρος εξανθρωπισμός αντιπροσωπεύει μια διαδικασία που πραγματοποιείται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και έχει ως στόχο τη μετατροπή του εν λόγω αντικειμένου ή αντικειμένου σε κάτι πιο παρόμοιο με αυτό
Ορισμός των αποβλήτων

Ορισμός των αποβλήτων

ο απόβλητα είναι αυτά υλικά, ουσίες, αντικείμενα, πράγματα, μεταξύ άλλων, που πρέπει να εξαλειφθούν επειδή δεν είναι πλέον χρήσιμα.Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέραμε, τα απόβλητα εξαλείφονται λόγω της άχρησής τους, αν και είναι επαναλαμβανόμενο ότι για το ένα είναι απόβλητο και ως τέτοιο πρέπει να εξαλειφθεί, ένα άλλο άτομο μπορεί να το θεωρήσει χρήσιμο για τη ζωή του. Για παράδειγμα, ένα γραφείο, μια εταιρεία ή μια βιομηχανία, απορρίπτει εκείνα τα έντυπα έγγραφα που δεν χρειάζονται πλέον, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που σώζουν το εν λόγω χαρτί από τα σκουπίδια για να το μεταπωλήσουν σε εκείνους
Ορισμός της συναισθηματικότητας

Ορισμός της συναισθηματικότητας

Επί Ψυχολογία ο συναισθηματικότητα θα είναι αυτό Ικανότητα αντίδρασης που παρουσιάζει ένα άτομο σε ερεθίσματα που προέρχονται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον και των οποίων οι κύριες εκδηλώσεις θα είναι τα συναισθήματα και τα συναισθήματα.Έκφραση συναισθημάτων και συναισθημάτων που προκύπτουν από τη λήψη εξωτερικού ή εσωτερικού ερεθίσματος Σε μια λιγότερο επίσημη και πιο συνηθισμένη γλώσσα, όταν μιλάμε για συναισθηματικότητα, όλοι γνωρίζουμε ότι αν
Ορισμός της αιμομιξίας

Ορισμός της αιμομιξίας

Από καιρό κατανοητό ως στοιχείο ταμπού σε πολλές ανθρώπινες κοινωνίες (αν και όχι σε όλες), το φαινόμενο της αιμομιξίας έχει σημαντική πολυπλοκότητα. Όταν μιλάμε για αιμομιξία, αναφερόμαστε στις σεξουαλικές σχέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ ατόμων που είναι συγγενείς ή διατηρούν δεσμούς αίματος μεταξύ τους (για παράδειγμα, μεταξύ αδελφών, ξαδέρφων ή γονέων και παιδιών). Η έννοια της αιμομιξίας υπάρχει τόσο σε κοινωνίες όσο και σε πολιτισμούς μεγάλου μοντερνισμού και πολιτιστικής προόδου, καθώς και σε πρωτόγονες κοινωνίες που παραμένουν εντελώς απομονωμένες από τον υπόλοιπο κόσμο.Η έννο
Ορισμός της Συμπεριφοράς

Ορισμός της Συμπεριφοράς

Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι η εκδήλωση της συμπεριφοράς, δηλαδή αυτό που κάνουμε. Η συμπεριφορά μας μπορεί να αναλυθεί από ψυχολογική άποψη, από ηθικό προβληματισμό ή με συγκεκριμένη έννοια (για παράδειγμα, συμπεριφορά καταναλωτή). Από την άλλη πλευρά, η έννοια της συμπεριφοράς ισχύει επίσης για τα ζώα και η ηθολογία είναι η πειθαρχία που ασχολείται με αυτό το ζήτημα.Συμπεριφορά και ψυχολογίαΗ ψυχολογία προσπαθεί να γνωρίζ
Ορισμός των ηλικιωμένων ενηλίκων

Ορισμός των ηλικιωμένων ενηλίκων

Η εννοια του Ηλικιωμένος παρουσιάζει μια σχετικά πρόσφατη χρήση, καθώς έχει εμφανιστεί ως εναλλακτική λύση στα κλασικά ηλικιωμένο άτομο και γέρος. Εν τω μεταξύ, ένας μεγαλύτερος ενήλικος είναι εκείνο το άτομο που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της ζωής, αυτό που ακολουθεί μετά την ενηλικίωση και που προηγείται του θανάτου του ατόμου. Επειδή ακριβώς κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης επιδεινώνονται τα σώματα και οι γνωστικές ικανότητες των ανθρώπων.Γενικά, όσοι είναι άνω των 70 ετών ταξινομούνται ως ηλικιωμένοι ενήλικες.Τώρα, πρέπει να σημειωθεί ότι χωρίς αμφιβολία οι βελτιώσεις που σημειώθηκαν όσο
Ορισμός των τελωνείων

Ορισμός των τελωνείων

Τα έθιμα είναι γνωστά ως όλες αυτές οι ενέργειες, πρακτικές και δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της παράδοσης μιας κοινότητας ή μιας κοινωνίας και που σχετίζονται βαθιά με την ταυτότητά της, τον μοναδικό χαρακτήρα της και την ιστορία της. Τα έθιμα μιας κοινωνίας είναι ξεχωριστά και σπάνια επαναλαμβάνονται ακριβώς σε άλλη κοινότητα, αν και η εδαφική εγγύτητα μπορεί να προκαλέσει κοινή χρήση ορισμένων στοιχείων του ίδιου.Τα έθιμα και οι
Ορισμός της κοινωνικής πρόνοιας

Ορισμός της κοινωνικής πρόνοιας

ο κοινωνική φροντίδα είναι μια δραστηριότητα που αντιμετωπίζει διαφορετικές καταστάσεις, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα εξής: προώθηση της κοινωνικής αλλαγής προς μια κατάσταση βελτίωσης των ανθρώπων, επίλυση των συγκρούσεων που προκύπτουν στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ενίσχυση και απελευθέρωση των λαών σύμφωνα με τον στόχο της επίτευξης ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.Δραστηριότητα που είναι υπεύθυνη για την παροχή βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο, προωθώντας την ένταξη των πιο ευάλωτων και σταματώντας την ανισότηταΟι σχέσεις που διατηρούν οι άνθρωποι μεταξύ τους και στο περιβάλλον τους είναι πολλα
Ορισμός του πρωτοκόλλου

Ορισμός του πρωτοκόλλου

Ο όρος πρωτόκολλο Περιλαμβάνει πολλές έννοιες, ενώ το πιο γνωστό και χρησιμοποιείται συνήθως από τους κοινούς ανθρώπους αναφέρεται στο σύνολο συμπεριφορών και κανόνων που πρέπει να τηρεί και να σέβεται ένα άτομο όταν κινείται σε συγκεκριμένες επίσημες περιοχές, είτε για θέματα ειδικών περιστάσεων είτε επειδή κατέχει θέση που τους οδηγεί να διέλθουν μέσω αυτών. Γενικά, εκείνοι οι άνθρωποι που κατέχουν εκτελεστική θέση που ενδιαφέρει σε μια χώρα όπως ένας υπουργός, ένας πρόεδρος ή ένας διπλωμάτης πρέπει να σέβονται και να λαμβάνουν υπόψη ορισμένα ζητήματα που αφορούν όχι μόνο καλές συμπεριφορές ή
Ορισμός της εθνικότητας

Ορισμός της εθνικότητας

Ονομάζεται εθνικότητα προς την αυτή η κοινωνική ομάδα, η κοινότητα των ανθρώπων, που μοιράζονται διάφορα χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά όπως: γλώσσα, πολιτισμός, φυλή, θρησκεία, μουσική, ρούχα, τελετές και φεστιβάλ, μουσική, μεταξύ άλλων. Ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται τον πολιτισμό, τις αξίες, τους προγόνους, τις χρήσεις και τα έθιμα, τη φυλή, μεταξύ άλλωνΕν τω μεταξύ, όλα αυτά τα κοινά ζητήματα που προσδιορίζουν τα μέλη είναι αυτά
Ορισμός της απογοήτευσης

Ορισμός της απογοήτευσης

Εκνευρισμός είναι ένα μια τυπική συναισθηματική απόκριση που εκδηλώνουν τα ανθρώπινα όντα όταν μια επιθυμία ή ελπίδα αποτυγχάνει, δηλαδή αποτελείται από ένα υπερ-αρνητικό και δυσάρεστο συναίσθημα που συνδέεται στενά με τις μη ικανοποιημένες προσδοκίες λόγω του ότι δεν ήταν σε θέση να επιτύχει αυτό που ζητήθηκε ή ήθελε.Εν τω μεταξύ, μια αποτυχία συνεπάγεται την έλλειψη επιτυχίας που έχει κάτι ή την επίτευξη αρνητικού αποτελέσματος, το οποίο προφανώς δεν αναμενόταν.Πρέπει να σημειωθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η βούληση που έχει κάποιος για να συμβεί αυτό το γεγονός ή το γεγονός με ικαν
Ορισμός της εκτίμησης

Ορισμός της εκτίμησης

ο ευγνωμοσύνη είναι αυτός αίσθημα ευγνωμοσύνης που βιώνεται συνήθως ως αποτέλεσμα του να έχει λάβει από κάποιον κάτι που ήταν αναμενόμενο ή αναγκαίο, ότι είχε βοηθηθεί σε κάποια δύσκολη περίσταση, μεταξύ άλλων καταστάσεων.Αίσθημα αξιοθαύμαστης ευγνωμοσύνης που δείχνει κάποιος απέναντι σε κάποιον που τους βοήθησε σε μια περίπλοκη περίσταση Όταν κάποιος κάνει κάτι για εμάς, αυτή η στάση, η συμπεριφορά, δημιο
Ορισμός του Γνωστικού

Ορισμός του Γνωστικού

Το γνωστικό επίθετο προέρχεται από τη λατινική λέξη cognoscere, που σημαίνει να γνωρίζεις. Στην ψυχολογία και την παιδαγωγική, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται σε σχέση με την ικανότητα του ανθρώπου να μάθει και να αφομοιώσει τη γνώση.Στον τομέα της ψυχολογίας Από το 1950 και μετά, η ψυχολογία εγκατέλειψε τα αξιώματα συμπεριφοράς με βάση τροποποιήσεις συμπεριφοράς και ξεκίνησε μια νέα πορεία με γνωστικό ή γνωστικό
Ορισμός του διαχωρισμού

Ορισμός του διαχωρισμού

Ο όρος διαχωρισμός αναφέρεται σε ένα από τα πιο παραδοσιακά και επίμονα κοινωνικά προβλήματα της Ανθρωπότητας και αυτό συνίσταται στον διαχωρισμό ή την περιθωριοποίηση που κάποιος, μια ομάδα, πραγματοποιεί εναντίον ενός άλλου ή άλλων ως συνέπεια της φυλής, του πολιτισμού, της ιδεολογίας ή του φύλου που κατέχουν . Διαχωρισμός ή περιθωριοποίηση που γίνεται εναντίον κάποιου λόγω της φυλετικής του καταγωγής, της ηλικίας, του φύλου, της ιδεολογίας, μεταξύ άλλων Ο διαχωρισμός είναι η πράξη του διαχωρισμού και της δημιουργίας διαχωρισμών εντός των κοινωνικών ομάδων που απαρτίζ
Ορισμός ομάδας

Ορισμός ομάδας

Μια ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που ενώνονται για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Ένα γραφικό και συγκεκριμένο παράδειγμα μιας ομάδας είναι, αξίζει τον πλεονασμό, ομάδες ποδοσφαίρου, των οποίων ο σκοπός της ένωσής τους είναι να επιτύχει ένα από τα πρωταθλήματα που αμφισβητούν. Οι ποδοσφαιριστές της ίδιας αθλητικής οργάνωσης θα εργαστούν ομαδικά και θα σχηματίσουν μια ομάδα για την επίτευξη του στόχου τους.Τότε, το χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας ομάδας θα είναι η επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκαν
Ορισμός της κυρώσεως

Ορισμός της κυρώσεως

Η κύρωση είναι η εφαρμογή κάποιου τύπου ποινής ή τιμωρίας σε ένα άτομο για συγκεκριμένη συμπεριφορά που θεωρείται ακατάλληλη, επικίνδυνη ή παράνομη. Υπό αυτήν την έννοια, η έννοια της κύρωσης μπορεί να γίνει κατανοητή με δύο διαφορετικούς τρόπους, αν και παρόμοια και αλληλένδετη. Αυτές οι δύο έννοιες είναι, βασικά, οι νομικές και οι κοινωνικές, καθεμία με συγκεκριμένα στοιχεία.Πρώτον, μια κύρωση είναι ένα από τα κύρια στοιχεία του νομικού πεδίου και έχει δημιουργηθεί για να αντιπροσωπεύει την ποινή ή την τιμ
Ορισμός της κοινωνικής πρακτικής

Ορισμός της κοινωνικής πρακτικής

Κάθε άνθρωπος ζει ενσωματωμένος στο συμφραζόμενα μιας ομάδας, είναι μέρος μιας συγκεκριμένης κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από μια κουλτούρα. Κάθε πολιτισμός έχει τους δικούς του κανόνες, δηλαδή, συνήθεις συμπεριφορές που έχουν ένα συγκεκριμένο νόημα μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό αλλά που δεν έχουν καμία αξία σε μια άλλη πολιτιστική ομάδα.Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μιλήσουμε για κοινωνικές πρακτικές για να αναφερθούμε σε αυτόν τον τύπο συμπεριφοράς κοινωνικά αποδεκτής από μια ομάδα ατόμων. Ενίοτε, αντιπολίτευση ότι μια κοινωνική πρακτική που ισχύει για τη μία κουλτούρα μπορεί να απορριφθεί από
Ορισμός της νεανικής παραβατικότητας

Ορισμός της νεανικής παραβατικότητας

Εγκληματικότητα ανήλικων είναι το γενικό όνομα που δίνεται σε αυτά εγκλήματα που διαπράττονται αποκλειστικά από άτομα που δεν έχουν φτάσει στην ηλικία της πλειοψηφίας, γενικά ιδρύθηκε τα 18 χρόνια. Για παράδειγμα, ένας νεαρός που δεν φτάνει τα 18 χρόνια και ο οποίος εμπλέκεται σε διάφορες παράνομες ενέργειες θα κληθεί ανηλίκος.Τις τελευταίες δεκαετίες, ως συνέ
Ορισμός φόρουμ

Ορισμός φόρουμ

Το φόρουμ είναι ένα φυσικό ή εικονικό μέρος που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σε διάφορα θέματα. Η λέξη φόρουμ προέρχεται από το λατινικό φόρουμ, που σημαίνει τετράγωνο, αγορά ή δημόσιο χώρο. Το ρωμαϊκό φόρουμ έγινε στην πράξη ένας τόπος συνάντησης και, ως εκ τούτου, για την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων.Η ιστορική έννοια του όρουΤο ρωμαϊκό φόρουμ, γνωστό ως Magnum For
Ορισμός της ένταξης

Ορισμός της ένταξης

Συμπεριλάβετε και περιέχει κάτι ή κάποιον. Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει ο όρος ένταξη, πρέπει να ξεκινήσουμε καθορίζοντας τη δράση της συμπερίληψης. Υποθέτει ότι περιέχει ή περιλαμβάνει κάτι ή κάποιον σε άλλο πράγμα, χώρο ή συγκεκριμένη περίσταση. Το να συμπεριλάβετε τότε είναι να προσθέσετε κάτι σε κάτι άλλο που υπάρχει ήδη. Έτσι, ο όρος ένταξη αναφέρεται στην πράξη της συμπερίληψης και του περιεχομένου κάποιου ή κάποιου.Συνήθως, αυτή η έννοια χρησιμο
Ορισμός του αστικού μητρώου

Ορισμός του αστικού μητρώου

Όπως λέει και το όνομά του, το αστικό μητρώο είναι αυτός ή οργανισμός που ανήκει στο κράτος που είναι υπεύθυνος για την καταχώριση διαφορετικών πτυχών της αστικής ζωής των ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι καταχωρεί και ελέγχει πτυχές της καθημερινής ζωής ενός ατόμου που έχουν να κάνουν με τον κοινωνικό χώρο και όχι με τον δημόσιο χώρο. Μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να εγγραφούν σε έναν από αυτούς τους οργανισμούς είναι γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι, διαζύγια, απογραφές κ.λπ. Κρατικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την εγγραφή και τον έλεγχο των αστικών πτυχών των ανθρώπων μιας κοινότητας: εγγραφή γέ
Ορισμός της πολυπολιτισμικότητας

Ορισμός της πολυπολιτισμικότητας

Το ένα από πολυπολιτισμικότητα είναι μια σχετικά νέα ιδέα στη γλώσσα μας και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποικιλία πολιτισμών που υπάρχουν σε μια κοινότητα, σε ένα έθνος, σε μια ομάδα, μεταξύ άλλων. Ποικιλία πολιτισμών που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν ειρηνικά σε μια περιοχή και που επιλύουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγουΕν τω μεταξύ, αυτή η συνύπαρξη πρέπει να
Τι είναι η κοινή χρήση

Τι είναι η κοινή χρήση

Με απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κοινή χρήση δίνει κάτι στον εαυτό της σε άλλους. Το να δίνεις κάτι μπορεί να είναι πολλά πράγματα: ένα μέρος του φαγητού μας, τα χρήματα που έχει κάποιος, οι προσωπικές ψευδαισθήσεις ή το συναίσθημα της αγάπης προς ένα άλλο άτομο. Έτσι, η έννοια της κοινής χρήσης συνεπάγεται αναγκαστικά την παρέμβαση δύο ή περισσότερων θεμάτων, συνήθως ενός που δίνει και ενός που λαμβάνει ή πολλών που ανταλλάσσουν κάτι.Σε σχέσεις ζευγαριώνΣε μια σχέση ζευγαριού,
Ορισμός της Επιστημολογίας

Ορισμός της Επιστημολογίας

Η επιστημολογία είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη γνώση και τον τρόπο με τον οποίο το άτομο ενεργεί για να αναπτύξει τις δομές της σκέψης του. Το έργο της επιστημολογίας είναι εκτεταμένο και σχετίζεται επίσης με τις αιτιολογήσεις που μπορούν να βρουν τα ανθρώπινα όντα για τις πεποιθήσεις και τους τύπους γνώσης τους, μελετώντας όχι μόνο τις μεθοδολογίες τους αλλά και τις αιτίες, τους στόχους και τα εγγενή στοιχεία τους. Η επιστημολογία θεωρείται ένας από τους κλάδους της φιλοσοφίας.Ο όρος 'επιστημολογία«προέρχεται από τα ελληνικά, που σημαίνει« episteme »γνώση και«
Ορισμός της ανοχής

Ορισμός της ανοχής

Η ανοχή θα μπορούσε να περιγραφεί ως στάση, τρόπος δράσης, τρόπος ύπαρξης που βασίζεται στην ιδέα ότι όλα τα ανθρώπινα όντα είναι ίσα και ότι ως εκ τούτου πρέπει να σεβόμαστε, να προστατεύουμε και να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είμαστε χωρίς να δημιουργούμε διαιρέσεις που μας αντιμετωπίζουν, χωρίς επίθεση ή διάκριση. Σε πιο συγκεκριμένους ή ατομικούς όρους, η ανοχή μπορεί επίσης να γίνει κατανοητή ως η στάση με την οποία ένα άτομο ανέχεται ή δέχεται χαρακτηριστικά που δεν έχουν απαραίτητα σχέση με φυλετικά, εθνοτικά ή θρησκευτικά ζητήματα ενός άλλου ατόμου που γνωρίζει (για παρ
Ορισμός του ατόμου

Ορισμός του ατόμου

Η έννοια του ατόμου έχει αναμφίβολα μεγάλη πολυπλοκότητα και πλούτο. Σε τεχνικούς όρους, συμβολίζει όλα όσα δεν μπορούν να διαιρεθούν, αν και σε γενικούς όρους, χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στον άνθρωπο ή τον άνθρωπο, καθώς δεν μπορεί να διαιρεθεί ή να κατακερματιστεί. Το άτομο είναι επομένως η μικρότερη και απλούστερη μονάδα σύνθετων κοινωνικών συστημάτων και επίσης η πηγή από την οποία ιδρύονται και οργανώνονται. Ο ορισμός της έννοιας του ατόμου μπορεί να καθοριστεί σε διάφορα επίπεδα. Εάν
Ορισμός του κοινωνικού πλαισίου

Ορισμός του κοινωνικού πλαισίου

Όποιος μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον προσδιορίζεται. Μεγάλωσε σε μια συγκεκριμένη οικογένεια, ζει σε μια συγκεκριμένη πόλη, αλληλεπιδρά με συγκεκριμένους φίλους και κινείται σε έναν κύκλο σχέσεων που είναι γνωστός ως το κοινωνικό πλαίσιο με το οποίο ένα άτομο αλληλεπιδρά άμεσα. Ενώ είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει καμία επιρροή λόγω αιτίας και αποτελέσματος, είναι αλήθεια ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αγνοεί τις συνθήκες υπό τις οποίες έχουν ζήσει επειδή όλες οι εμπειρίες μας επηρεάζουν από το λίκνο. Με
Ορισμός του αναλφαβητισμού

Ορισμός του αναλφαβητισμού

Ο αναλφαβητισμός νοείται ως η αδυναμία ενός ανθρώπου να εκτελεί βασικές εργασίες ανάγνωσης και γραφής. Ο αναλφαβητισμός εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της έλλειψης εκπαίδευσης και παρόλο που το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εξακολουθεί να βυθίζεται σε τέτοιες συνθήκες είναι απείρως χαμηλότερο από ό, τι σε άλλες εποχές της ιστορίας, υπάρχουν ακόμη πολλές κοινωνίες και κοινότητες που έχουν μεγάλο μέρος των αναλφάβητων στον πληθυσμό τους. .Ο αναλφαβητισμός είναι ένα από τα κύρια προβλήματα και τα χρέη της Ανθρωπότητας, δεδομένου ότι αυτοί οι άνθρωποι που θεωρούνται αναλφάβητοι δεν είναι από τη δι
Ορισμός της καθαρής θέσης

Ορισμός της καθαρής θέσης

ο Η ισότητα είναι εκείνη η ποιότητα που σε οποιονδήποτε θα τον μετακινήσει να δώσει στον καθένα αυτό που του αξίζει και αντιστοιχεί. Ποιότητα να δίνει ο καθένας τι οφείλεται. Συνώνυμο της δικαιοσύνηςΚυρίως, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σε σχέση με το δικαιοσύνη, δεδομένου ότι θα περιλαμβάνει το αμεροληψία κατ
Ορισμός του Urbanity

Ορισμός του Urbanity

Η πόλη αναφέρεται στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και συνυπάρχουν οι άνθρωποι. Σε αυτό το αστικό περιβάλλον, δημιουργείται μια σχέση συνύπαρξης στην οποία είναι θετικό να αναζητάς το κοινό καλό καθώς η ευημερία της ομάδας ενισχύει επίσης την ατομική ευημερία. Σε σχέση με την ποιότητα της ευγένειας, αυτό το χαρακτηριστικό αναφέρεται σε ανθρώπους όταν εξασκούν τον καλό τους τρόπο και ευγένεια με χειρονομίες σεβασμού προς τους άλλους. Οι χειρονομίες ευγένειας κάνουν τη ζωή στην κοι
Ορισμός των ανασταλμένων

Ορισμός των ανασταλμένων

Από τον όρο κομπλεξικός μπορεί να ορίσει αυτό ή αυτό που υφίσταται αποτέλεσμα οποιουδήποτε περιορισμού, απαγόρευσης ή κωλύματος, είτε για να ενεργείς είτε για να εκτελέσεις ελεύθερα και όπως είναι. Όταν οι γονείς του είναι εκεί, Juan, αναστέλλεται και δεν συμπεριφέρεται τόσο χαλαρός όσο πάντα πριν από την ομάδα. Αισθάνομαι αναστατωμένος από τον χαρακτήρα του,
Ομοιοπαθητική οικογένεια - Ορισμός, έννοια και τι είναι

Ομοιοπαθητική οικογένεια - Ορισμός, έννοια και τι είναι

Μια ομοιοπαθητική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία τα μέλη ενός ζευγαριού του ιδίου φύλου γίνονται οι γονείς ενός ή περισσοτέρων παιδιών. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ελληνικό πρόθεμα homo σημαίνει το ίδιο, όπως οι λέξεις ομοφυλόφιλο, ομόλογο ή ομώνυμο.Τα ομοιοπαθητικά ζευγάρια μπορούν να είναι πατέρες ή μητέρες επειδή έχουν υιοθετήσει ένα παιδί, μέσω της παρένθετης μητρότητας ή ως συνέπεια της τεχνητής γονιμοποίησης στην περίπτωση των γυναικών.Μια νέα κοινωνιολο
Ορισμός των εργασιακών σχέσεων

Ορισμός των εργασιακών σχέσεων

Η σχέση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων στο χώρο εργασίας ή στην εργασία είναι γνωστή ως εργασιακές σχέσεις. Οι εργασιακές σχέσεις είναι εκείνες που δημιουργούνται μεταξύ εκείνου που προσφέρει το εργατικό τους δυναμικό (σωματικό ή διανοητικό) και εκείνου που προσφέρει το κεφάλαιο ή τα μέσα παραγωγής για το πρώτο άτομο που θα εκτελέσει την εργασία (ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν ο εργαζόμενος ενός γραφείου και του ιδιοκτήτη ή του αφεντικού που του παραχωρεί το χώρο εργασίας συν όλους τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση της εργασίας). Ένα από τα πιο διακριτικά χαρακτηρισ
Ορισμός της κοινωνικής τάξης

Ορισμός της κοινωνικής τάξης

ο κοινωνική τάξη είναι ένα μορφή κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην οποία μια ομάδα ατόμων μοιράζονται ένα χαρακτηριστικό ή κατάσταση που τους συνδέει κοινωνικοοικονομικά, δηλαδή, την κοινωνική τους θέση, την αγοραστική δύναμη που έχουν, τη θέση που κατέχουν σε μια συγκεκριμένη οργάνωση, συμπεριφορά, ιδεολογική αναπαράσταση ή συγγένεια, είτε σε έθιμα είτε σε συμφέροντα.Μορφή κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην οποία τα μέλη κάθε τάξης μοιράζονται κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις, ιδέες, συγγένεια, έθιμα, μεταξύ άλλωνΗ κατοχή ή μη ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη στο λεγόμενο σύστημα τάξης θ
Ορισμός του λογοτεχνικού κρανίου

Ορισμός του λογοτεχνικού κρανίου

Στο πλαίσιο της Ημέρας των Νεκρών, οι Μεξικανοί έχουν δημιουργήσει μια πολύ μοναδική γιορτή. Σε αυτό, τα αγαπημένα πρόσωπα θυμούνται, αλλά δεν είναι ένα θλιβερό και μελαγχολικό ταξίδι. Στην πραγματικότητα, υπάρχει χρώμα, διασκέδαση και χιούμορ. Τα κρανία ή τα λογοτεχνικά κρανία είναι ένα προφανές παράδειγμα της ζωτικής στάσης των Μεξι