ορισμός της αυτοαξιολόγησης

ο αυτοαξιολόγηση Είναι μια μέθοδος που συνίσταται στην αξιολόγηση της ικανότητας που διατίθεται για αυτό ή για αυτήν την εργασία ή δραστηριότητα, καθώς και για την ποιότητα της εργασίας που πραγματοποιείται, ειδικά στον παιδαγωγικό τομέα.

Διαδικασία που συνίσταται στην εκτίμηση και αξιολόγηση της ικανότητας ή της γνώσης κάποιου σε κάποια περιοχή

Οι άνθρωποι είναι πιο συνηθισμένοι στην τυπική διαδικασία τακτικής αξιολόγησης που υποβάλλουμε στην υποκίνηση του σχολείου ή του πανεπιστημίου, στην οποία οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν κατά πόσον η γνώση είχε μάθει σωστά. Αυτή η διαδικασία είναι εξωτερική, δηλαδή πραγματοποιείται από τρίτο μέρος, από τον καθηγητή μέσω προφορικής ή γραπτής δοκιμασίας, ή παρουσιάζοντας μια πρακτική εργασία.

Εν τω μεταξύ, η αξιολόγηση μπορεί επίσης να είναι προσωπική και να είναι ευθύνη κάθε ατόμου καθώς θα εξετάσουμε και θα μάθουμε σε αυτήν την κριτική. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει σε ένα άτομο να μετρήσει τις γνώσεις που έχει για ένα θέμα και, για παράδειγμα, να γνωρίζει εάν είναι κατάλληλες, ή εάν πρέπει να μάθουν περισσότερα για να το αποκτήσουν.

Η αυτοαξιολόγηση χρησιμοποιείται συνήθως από ένα άτομο, έναν οργανισμό, ένα ίδρυμα ή μια οντότητα, δεδομένου ότι είναι ένα πολύ πρακτικό εργαλείο όταν πρόκειται να γνωρίζει την πρόοδο και τις αποκλίσεις από τους στόχους, τα προγράμματα, τα σχέδια, μεταξύ άλλων, άλλα και ιδιαίτερα ιδιαίτερα στα οποία Οι βελτιώσεις της λειτουργικότητας μιας διαδικασίας ή ενός συστήματος εξαρτώνται. Στην περίπτωση μιας εταιρείας, η αυτοαξιολόγηση θα αποτελείται από μια λεπτομερή και περιοδική αναθεώρηση από τον υπεύθυνο για την πραγματοποίηση βελτιώσεων στη λειτουργία της.

Εν τω μεταξύ, το θέμα που αξιολογεί τον εαυτό του θα πάρει στα χέρια του τη διαδικασία αξιολόγησης των συμπεριφορών του, των ιδεών του και της γνώσης του.

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο εάν γίνει ειλικρινά

Παρόλο που αυτό το εργαλείο συζητείται ως προς την αντικειμενικότητα που μπορεί να προκύψει από την αυτοαξιολόγηση κάποιου, η σημασία που θα προκύψει από αυτό δεν μπορεί να αρνηθεί εάν το άτομο το εκτελέσει με απόλυτη ειλικρίνεια, που είναι σαφώς η θεμελιώδης ιδέα αυτής της διαδικασίας.

Πώς είναι η διαδικασία;

ο αυτοαξιολόγηση της συνείδησης Είναι μια διαδικασία ενδοσκοπικής που επιτρέπει, πρώτα, να οπτικοποιήσει και μετά να κρίνει τις συμπεριφορές και τις σκέψεις κάποιου, έτσι ώστε, εάν είναι απαραίτητο, να τιμωρήσει όσους δεν οδηγούν στον καθορισμένο στόχο μέσω διορθωτικών ενεργειών.

Κέρδη

Στον ακαδημαϊκό τομέα, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν και να διδάσκουν τους μαθητές τους με αυτήν την έννοια, καθώς εκτός από την παροχή αυτονομίας, θα τους βοηθήσει όταν πρόκειται να αναλάβουν πραγματικά τι γνωρίζουν ή όχι και θα τους κάνει επίσης πιο υπεύθυνους, επειδή τους δίνεται το δικαίωμα να είναι αυτοί που κρίνουν αν έχουν μάθει το θέμα ή όχι και προφανώς από αυτό προκύπτει συνειδητοποίηση.

Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ ευεργετικό, καθώς θα βοηθήσει τον μαθητή να αναπτύξει άλλα θέματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και προβληματισμού.

Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο δάσκαλος εξαφανίζεται, πολύ λιγότερο, ο δάσκαλος θα είναι εκεί δίπλα από τον οδηγό του μαθητή και θα του παρέχει εργαλεία ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη διαδικασία που θα αποφέρει οφέλη στο εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και προσωπικά ο μαθητής.

Στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης αυτή η πρακτική αποκτά τη μεγαλύτερη δύναμη. δεδομένου ότι βοηθά να γνωρίζουμε τους μαθητές, τόσο τις αδυναμίες τους όσο και τα δυνατά τους σημεία, και ως εκ τούτου να είναι πρωταγωνιστές των δικών τους γνωστικών επιτευγμάτων. Ο δάσκαλος θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο σε αυτό, δεδομένου ότι είναι αυτός που εισάγει τον μαθητή στη διαχείριση των τεχνικών έτσι ώστε ο ίδιος να μπορέσει να καρποφορήσει.

Ομοίως, είναι σημαντικό οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλονται σε αυτοαξιολόγηση για να γνωρίζουν εάν η εκπαιδευτική διαδικασία που αντιμετωπίζει είναι η κατάλληλη και αν χρειάζεται οποιαδήποτε τροποποίηση που να επιτυγχάνει τη μέγιστη ικανοποίηση.

Ιατρική: η σημασία της διαγνωστικής αυτοαξιολόγησης για τον πρώιμο εντοπισμό ασθενειών

Από την άλλη πλευρά, στον τομέα της ιατρικής, διαγνωστική αυτοαξιολόγηση Αποδεικνύεται τεράστια βοήθεια όταν πρόκειται για την έγκαιρη ανίχνευση ορισμένων ασθενειών, όπως στην περίπτωση της αυτοαξιολόγησης που συνιστάται στις γυναίκες να πραγματοποιούν γύρω από το στήθος τους για να αυτοανιχνεύσουν εάν παρουσιάζουν ή όχι κομμάτια που μπορούν προκαλεί καρκίνο του μαστού.

Αυτή η προσωπική αναγνώριση που συνιστάται στις γυναίκες να κάνουν περιοδικά και στενά είναι τεράστια βοήθεια για φάρμακα που ασχολείται με τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη θεραπεία αυτού του τύπου καρκίνου, καθώς επιτρέπει σε μια περίπτωση να επιτεθεί έγκαιρα, προφανώς να έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι θεραπεύτηκε.

Έτσι, οι επαγγελματίες αυτής της ειδικότητας πρέπει να διδάξουν στους ασθενείς τους να κάνουν αυτήν την αυτοεξέταση στο σπίτι και, όταν υπάρχει παρατυπία, να δηλώσουν ότι πρέπει να κάνουν μια επίσκεψη για να μελετήσουν σε βάθος την υπόθεση.

Αν και αναφέρουμε μόνο τα πιο συνηθισμένα, η αυτοαξιολόγηση αποδεικνύεται πολύ σημαντική σε οποιονδήποτε τομέα ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της γνώσης του εαυτού μας, αρκεί να γίνεται με σοβαρό, στοχαστικό, τίμιο τρόπο και με σκοπό της βελτίωσης.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found