ορισμός των οργανισμών

Η λέξη οργανώσεις αναφέρεται σε εκείνες τις οντότητες που δημιουργούνται από άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και αξίες και που επιδιώκουν να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους μέσω αυτής. Σε έναν οργανισμό, κάθε άτομο εκπληρώνει μια συγκεκριμένη και εξειδικευμένη λειτουργία της οποίας σκοπός είναι να επιτύχει ορισμένα αποτελέσματα. Μαζί, τέτοιες λειτουργίες έχουν να κάνουν με την προσέγγιση του τελικού στόχου της οργάνωσης και πρέπει να είναι περισσότερο ή λιγότερο προγραμματισμένες και συστηματοποιημένες έτσι ώστε να μπορούν να παρατηρηθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο οργανισμός είναι βασικά ένα κοινωνικό προϊόν που αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτομα. Ένας οργανισμός πρέπει να έχει έναν στόχο στον οποίο πρέπει να προχωρήσει, αλλά πρέπει επίσης να έχει μια σειρά από εργασίες ή δραστηριότητες, λειτουργίες και αποφάσεις που θα είναι τελικά υπεύθυνοι για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι κοινωνικές οργανώσεις μπορούν να είναι συγκεκριμένες ή εικονικές. Ενώ οι πρώτοι είναι αισθητοί και γνωστοί στην καθημερινή πραγματικότητα, πολλοί άλλοι οργανισμοί λειτουργούν από εικονικούς και μη συγκεκριμένους χώρους. Ωστόσο, ένας οργανισμός είναι πάντα ένας θεσμός, δεδομένου ότι συνεπάγεται την παραγγελία και τη συστηματοποίηση ορισμένων οδηγιών εργασίας, λειτουργίας και επίλυσης.

Οι κοινωνικές οργανώσεις μπορούν να ταξινομηθούν με διαφορετικούς τρόπους και η δημοτικότητα ή η κυριαρχία ορισμένων από αυτές διαφέρει με την πάροδο του χρόνου. Ένας παραδοσιακός τρόπος ταξινόμησης οργανώσεων που ανήκουν σε μια δεδομένη κοινωνία είναι ανάλογα με τη δραστηριότητα ή τη λειτουργία που εκτελούν: πολιτιστική (εκκλησία), πολιτική (κομματική επιτροπή), αναψυχή (γειτονική λέσχη), εκπαίδευση (σχολείο), διάφορες οικονομικές δραστηριότητες (εργοστάσιο), υπηρεσίες (εταιρεία τηλεπικοινωνιών) κ.λπ. Αυτά μπορούν επίσης να διαιρεθούν ανάλογα με την προέλευση του κεφαλαίου τους, για παράδειγμα εάν είναι δημόσια ή ιδιωτικά. Από την άλλη πλευρά, ένας οργανισμός μπορεί επίσης να περιγραφεί ανάλογα με το μέγεθός του (μεγάλος, μεσαίος, μικρός ή ίσως ακόμη και πολυ-οργανισμοί όταν περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους μικρότερων οργανισμών σε ένα μόνο ίδρυμα).

Σήμερα ο όρος Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) έχει γίνει δημοφιλής για να αναφέρεται σε εκείνες τις οργανώσεις που δεν έχουν άμεση υποστήριξη από το Κράτος και που υποστηρίζονται με τα δικά τους μέσα ή με τη συνεργασία της κοινωνίας. Αυτές οι πολιτικές οργανώσεις είναι γενικά μη κερδοσκοπικές και είναι πολυάριθμες, δεδομένου ότι είναι καταδικασμένες να αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνία στο σύνολό της: φροντίδα του περιβάλλοντος, καταπολέμηση των διακρίσεων, φροντίδα των ζώων, ευαισθητοποίηση για την υγεία κ.λπ.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found