ορισμός ομάδας

Μια ομάδα αποτελείται από ένα σύνολο ανθρώπων που παίζουν συγκεκριμένους και αμοιβαίους ρόλους, που ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες, τις αξίες και τους στόχους που συμφωνήθηκαν πριν από τον επίσημο σχηματισμό τους για να διατηρήσουν τη συνέχεια και τη σταθερότητά της σε μια κοινωνία..

Είναι αδύνατο να σκεφτούμε την κοινωνία χωρίς υποδιαίρεση σε ομάδες ανθρώπων. Επιπλέον, είναι αδύνατο να σκεφτούμε τον άνθρωπο απομονωμένο από τα άλλα όντα με τα οποία σχηματίζεται ολόκληρη η κοινωνία. Ο άνθρωπος, συνεχώς, χρειάζεται άλλους, και από τη σχέση του μαζί τους, έχει μια φυσική ανάγκη για αλληλεπίδραση. Γι 'αυτό σχηματίζονται ομάδες μέσα στην κοινωνία και γενικά ομαδοποιούνται από άτομα με κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά, είτε φυσικά (όπως ομάδες αθλητών) είτε ιδεολογικά (πολιτικά κόμματα).

Γενικά, οι άνθρωποι που το συνθέτουν μοιράζονται ιδέες, γούστα, έργα ή άλλες περιστάσεις που τους κάνουν να ομαδοποιούνται στον ίδιο κοινό παρονομαστή. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις και καταστάσεις, αυτές μπορούν να γίνουν τόσο αποφασιστικές και ισχυρές ώστε να δημιουργήσουν μια σημαντική αλλαγή για το καλό και την εξέλιξη της κοινωνίας ή να έχουν πραγματοποιήσει μια πρωτοβουλία που αποδείχθηκε εύρημα για την κοινότητα στην οποία αυτοί ανήκω. Αλλά μπορούν επίσης να βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά και να γίνουν πολύ σημαντικά εμπόδια εάν το θέλουν και η δύναμή τους τα υποστηρίζει.

Αυτές οι ομάδες, ανεξάρτητα από τους σκοπούς τους, είναι το κύριο συστατικό της κοινωνικής δομής και σε αυτές τις ομάδες θα εφαρμοστούν οι ρόλοι και το καθεστώς. Υπάρχουν δύο καλά διαφοροποιημένοι τύποι ομάδων, το πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στην πρώτη θέση η οικογένεια του ατόμου, σε αυτό δεν επιλέγει να ανήκει, αλλά δίνεται από την καθημερινή συνύπαρξη και στο δεύτερο υπάρχει ένα ποικίλο φάσμα δυνατοτήτων, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από συναφή ενδιαφέροντα, συνεργασία και έργα και μεταξύ αυτών είναι η σχολείο, εργασία, ομάδα φίλων, ομάδα ποδοσφαίρου ή συνεργάτες θεάτρου.

Επιπλέον, υπάρχουν ομάδες που δημιουργήθηκαν από ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων για συγκεκριμένους σκοπούς, οι οποίες γενικά στοχεύουν να εστιάσουν σε κάποια κατάσταση ή κοινωνικό πρόβλημα, όπως, για παράδειγμα, πολιτικές οργανώσεις, που ονομάζονται επίσης «μη κυβερνητικές» ή «τρίτες» -τομεακές οργανώσεις. »(Ονομάζεται επίσης« οργανωμένη κοινωνία των πολιτών »). Σε αυτές τις ομάδες, οι άνθρωποι απαρτίζουν ομάδες εργασίας που προσπαθούν να επικεντρωθούν και να λύσουν διαφορετικά προβλήματα, όπως η φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο, η προσφορά χώρων για συμμετοχή των πολιτών, η συγκέντρωση πόρων για θεραπείες υγείας, ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων αιτιών.

Οι πολιτικές ομάδες είναι επίσης πολύ δημοφιλείς, αν και είναι συνήθως γνωστές ως «πολιτικά κόμματα» ή «πολιτικά ρεύματα». Σε αυτήν την περίπτωση, η ομάδα, εκτός από τη θέληση και έναν κοινό στόχο, ακολουθεί επίσης μια περισσότερο ή λιγότερο ομοιογενή πολιτική ιδεολογία, και γενικά, υπάρχουν ρόλοι και ιδιαίτερα ιεραρχίες πολύ πιο έντονες από ό, τι στις ομάδες πολιτικών οργανώσεων. Μπορεί επίσης να υπάρχει η φιγούρα ενός «ηγέτη», που εκπροσωπείται από το άτομο με τη μεγαλύτερη τροχιά ή κοινωνική δύναμη, και ο οποίος επιδιώκει μια συγκεκριμένη θέση ή θέση εντός της τοπικής, επαρχιακής ή εθνικής κυβέρνησης.

Και μεταξύ των πιο εμφανών χαρακτηριστικών που παρατηρούνται από αυτά και τα μέλη τους είναι η επικοινωνία μεταξύ μελών, κανόνων και συμπεριφορών που ο χρόνος και η χρήση θα μετατραπούν σε έθιμα, ενδιαφέροντα και αξίες που θα συζητηθούν και μπορούν να γίνουν αποδεκτές ή να απορριφθούν και κάθε μέλος θα παίξει συγκεκριμένος ρόλος. Σε αυτό το τελευταίο σημείο είναι απαραίτητο να σταματήσουμε, γιατί δεν θα έχουν όλα τα μέλη την ίδια σημασία, καθώς συνήθως σε αυτούς τους οργανισμούς υπάρχουν οι λεγόμενοι επίσημοι ή άτυποι ηγέτες που θα είναι λίγοι που θα καθοδηγήσουν την πορεία και την αποστολή του ομάδα.

Από την επικοινωνία είναι δυνατή η δημιουργία ομάδων στην κοινωνία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επικοινωνία είναι μια εγγενής διαδικασία, απαραίτητη για τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων. Πώς θα το έκαναν αν δεν έφταναν σε συμφωνίες, καθόριζαν στόχους ή στόχους και θα ανέπτυξαν δραστηριότητες για την αναζήτηση ενός σκοπού;

Εν τω μεταξύ, όταν ανήκει σε μια ομάδα καθορίζεται βασικά από το οικονομικό εισόδημα, αυτή η ομάδα ονομάζεται κοινωνική τάξη. Υπό αυτήν την έννοια, η ονομασία των «ομάδων» είναι ένας παράγοντας μελέτης, δεδομένου ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σύμφωνα με τις προηγουμένως καθορισμένες μεταβλητές για να διευκολύνουν την αναγνώρισή τους, τη μελέτη τους και, σε πολλές περιπτώσεις, την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών ή στρατηγικών αγοράς. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν περισσότερα άτομα σε μια κοινωνία χωρίς πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι δημόσιες πολιτικές θα στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε αυτό το πρωτοβάθμιο επίπεδο της ανθρώπινης εκπαίδευσης. Όσον αφορά την αγορά, η κατάτμηση των «πελατών» επιτρέπει την ανάπτυξη και διαφήμιση διαφορετικών προϊόντων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found