ορισμός των αρχών

Με εντολή του ηθική, οι αρχές Αυτοί είναι τους κανόνες ή τους κανόνες που χρησιμεύουν για να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου.

Σειρά κανόνων και αξιών που καθοδηγούν και καθοδηγούν τη συμπεριφορά ενός ατόμου έτσι ώστε η ανάπτυξή του να συμβαίνει σύμφωνα με και στο πλαίσιο του νόμου

Δηλαδή, οι αρχές αποτελούνται από γενικοί κανόνες, που επεκτείνονται παγκοσμίως σε οποιαδήποτε κοινότητα, πολιτισμό, όπως: να μην πέφτεις στα ψέματα, να σέβεσαι και να αγαπάς τον γείτονά σου, να σέβεσαι τη ζωή, να μην ασκείς βία με οτιδήποτε ή οποιονδήποτε, δίνοντας ένα χέρι σε όσους την χρειάζονται περισσότερο χωρίς να περιμένουμε να λάβουν κάτι Σε αντάλλαγμα, μεταξύ άλλων.

Οι αρχές δεν είναι τίποτα άλλο από την εξωτερίκευση αυτών των πραγμάτων που ο άνθρωπος πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με τη συμμόρφωση και να είναι ευτυχισμένος, για παράδειγμα, έχει καθολικό πεδίο και είναι παρόντες στα περισσότερα θρησκευτικά δόγματα του πλανήτη μας.

Ο άνθρωπος ανακαλύπτει με την πάροδο των ετών και από τις βιωμένες εμπειρίες διάφορα επιβλαβή ζητήματα, που εκδηλώνονται σε συμπεριφορές και ενέργειες, που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή του, εκείνη του περιβάλλοντός του και γενικότερα του κόσμου και γι 'αυτό αποφάσισε να κωδικοποιήσει τους, έτσι ώστε τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι άνθρωποι να τους σέβονται και να είναι δυνατόν να ζήσουμε σε έναν ειρηνικό κόσμο.

Το να δοθεί ένα χέρι σε όσους το χρειάζονται έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην έξοδο από μια κρίση γρηγορότερα, επομένως, ο άνθρωπος την έχει ηθική αρχή και έχει μιμηθεί από άλλους, δεδομένης της επιτυχίας του αποτελέσματος.

Η μη συμμόρφωση με αυτό προφανώς συνεπάγεται ηθικό σφάλμα.

Εν τω μεταξύ, αυτή η αξία ή το επιχείρημα που προτείνει η αρχή θα ληφθεί υπόψη, ως οδηγός, από το άτομο, κατά την ανάπτυξη αυτής ή αυτής της δράσης, διότι ακριβώς περιέχει πάντα αυτό που θεωρείται κοινωνικά καλό και σωστό.

Κάθε άτομο, σύμφωνα με την εκπαίδευση και την εμπειρία του, θα έχει τις δικές του αρχές που θα συμμετέχουν κάθε φορά που το απαιτεί η συνείδησή του, αλλά επίσης, αυτές τις ηθικές αρχές που μοιραζόμαστε με την υπόλοιπη κοινωνία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι αρχές που εμείς οι ενήλικες αναλαμβάνουμε στη ζωή μας και λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο ως οδηγός για την εργασία συνδέονται στενά με την εκπαίδευση, το περιβάλλον και την υποκειμενικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένας παγκόσμιος κώδικας που καθορίζει το σωστό ή το λάθος και επομένως επηρεάζει άμεσα την υιοθέτηση ή όχι αυτών των αρχών.

Έναρξη για κάτι, γέννηση ενός ατόμου ή άλλου ζωντανού όντος

Από την άλλη πλευρά, η λέξη αρχή χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο για την αρχή, την αρχή, τη γένεση, επειδή αναφέρεται στην πρώτη στιγμή κάτι ή κάποιου.

Η αρχή ενός έργου, ενός βιβλίου, ενός ατόμου, που συνήθως ορίζεται ως γέννηση, και σηματοδοτεί την αρχή αυτής της αυτόνομης ζωής, επειδή το παιδί που γεννήθηκε δεν στεγάζεται πλέον στη μήτρα της μητέρας, κόβει τον ομφάλιο λώρο που το ενώνει. στη μητέρα του στην κοιλιά και ξεκινά την ανάπτυξή του στον κόσμο ως άτομο.

Λόγος για κάτι

Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται επίσης ως συνώνυμο για την αιτία ή το κίνητρο του κάτι, το έναυσμα για κάποια κατάσταση: "Οι κραυγές της Μαρίας ήταν η αρχή της συζήτησης μεταξύ των φίλων."

Συστατικό ενός σώματος

Μπορεί επίσης να είναι το συστατικό ενός σώματος που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξή του, για παράδειγμα νερό και αέρα για τα ζωντανά όντα.

Ίδρυση επιστημονικής ιδέας, συλλογιστικής ή θεωρίας

Και το θεμέλιο ή τη δήλωση πάνω στην οποία βασίζεται μια ιδέα, μια συλλογιστική ή ακόμη και μια επιστημονική έρευνα.

Όταν ένα άτομο κρατά μια ιδέα ή μια θεωρία, είναι απαραίτητο να την υποστηρίξει και να την κάνει πιο σταθερή μπροστά σε άλλους ότι έχουν βάσεις και επιχειρήματα που την υποστηρίζουν, γιατί διαφορετικά θα είναι μια απλή γνώμη και μπορεί να είναι αμφισβητήθηκε και ακόμη καταστράφηκε έτσι.

Για παράδειγμα, τα θεμέλια απαιτούνται για να θεωρηθούν και να γίνουν αποδεκτές οι επιστημονικές θεωρίες στην κοινότητα, δηλαδή πρέπει να βασίζονται στην παρατήρηση, τον πειραματισμό και την επαλήθευση.

Στις θρησκείες, οι αρχές διαδραματίζουν επίσης θεμελιώδη ρόλο, δεδομένου ότι αποτελούν τις πιο υπερβατικές πεποιθήσεις, οι οποίες συνδέονται με το ιερό και οι οποίες γίνονται αποδεκτές και θεωρούνται χωρίς συζήτηση μέσω της πίστης που κάθε πιστός κρατά για τη θρησκεία τους, δηλαδή δεν απαιτεί καμία επίδειξη.