ορισμός της κοινωνικής οργάνωσης

Η κοινωνική οργάνωση θεωρείται κάθε ομάδα ανθρώπων που έχει συσταθεί από κοινά στοιχεία, κοινές ιδέες, παρόμοιους τρόπους να βλέπεις τον κόσμο.

Επιπλέον, είναι σημαντικό για μια τέτοια ομάδα ανθρώπων να θεωρείται κοινωνική οργάνωση που πρέπει να επιτευχθεί ένας στόχος, είτε πρόκειται για αλληλεγγύη είτε για ιδιωτικούς. Αυτό συμβαίνει αφού μια κοινωνική οργάνωση πρέπει πάντα να υπάρχει για έναν λόγο και όχι για αυθόρμητες αιτιώδεις μεταβλητές (στην περίπτωση αυτή δεν θα μιλούσαμε για κοινωνικές οργανώσεις αλλά για κοινές εκφράσεις ορισμένων κοινωνικών ομάδων).

Οι κοινωνικές οργανώσεις υπάρχουν από τη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος άρχισε να ζει στην κοινωνία

Παρόλο που πρόκειται για έναν πολύ μοντέρνο και τρέχον όρο, οι κοινωνικές οργανώσεις μπορούν να λάβουν πολλές διαφορετικές μορφές και έχουν διαρκέσει. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια κοινωνική οργάνωση είναι να έχει μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται στοιχεία με κοινά, παρόμοια ενδιαφέροντα, παρόμοιες αξίες ή τρόπους δράσης σε ορισμένες καταστάσεις. Ταυτόχρονα, οι κοινωνικές οργανώσεις δημιουργούνται πάντα με σκοπό, για παράδειγμα να αλλάξουν την πραγματικότητα που περιβάλλει τα μέλη τους, να παρέχουν συζητήσεις για ορισμένα θέματα ή απλά να μοιραστούν μια συγκεκριμένη στιγμή.

Με τον ίδιο τρόπο που οι κοινωνίες και τα ανθρώπινα ιδρύματα είναι περίπλοκα, οι κοινωνικές οργανώσεις μπορούν επίσης να γίνουν πολύ περίπλοκες και ακόμη και συγκρουόμενες. Για να αποφευχθεί αυτό, πρέπει να διαθέτουν ένα περισσότερο ή λιγότερο άκαμπτο σύστημα ιεραρχιών που οργανώνει τα διάφορα καθήκοντα, καθορίζει διάφορες λειτουργίες και επισημαίνει τους στόχους καθώς και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν.

Διαφορά μεταξύ κοινωνικού κινήματος, κοινωνικής οργάνωσης και κοινωνίας των πολιτών

Αυτοί οι τρεις όροι έχουν ομοιότητες και διαφορές και με αυτή την έννοια μπορεί να δημιουργήσει κάποια σύγχυση. Ένα κοινωνικό κίνημα είναι μια συνήθως μεγάλη ομάδα ατόμων που μοιράζονται ιδανικά και προσπαθούν να μεταμορφώσουν κάποια πτυχή της πραγματικότητας. Κανονικά αυτά τα κινήματα είναι πολύ ετερογενή και χαρακτηρίζονται από την αντίθεσή τους στην καθιερωμένη εξουσία, ειδικά στην κυβέρνηση ενός έθνους.

Μια κοινωνική οργάνωση έχει μια σειρά στοιχείων:

1) τα άτομα που το σχηματίζουν δημιουργούν μια οντότητα με κοινό στόχο και ενδιαφέροντα (για παράδειγμα, μια πολιτιστική ένωση ή ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα),

2) η οντότητα αποκτά μια συγκεκριμένη νομική μορφή (συνεταιριστική εταιρεία, συλλογική κοινωνία και άλλα) και

3) τα άτομα που απαρτίζουν την οντότητα διέπονται από κάποιο είδος κανόνων (για παράδειγμα, τους κανονισμούς).

Από την άλλη πλευρά, η ιδέα της κοινωνίας των πολιτών έχει δύο σημασίες: είναι ένας τύπος εταιρείας και είναι ο όρος που αναφέρεται στο σύνολο των οργανώσεων και των κοινωνικών κινημάτων.

Το φάσμα των κοινωνικών οργανώσεων αντικατοπτρίζει την κοινότητα

Μια κοινωνία είναι μια ετερογενής και πληθυντική ανθρώπινη ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις κοινωνικές οργανώσεις που την απαρτίζουν. Ορισμένα έχουν καθαρά ψυχαγωγικό σκοπό, όπως πολιτιστικά ή αθλητικά. Άλλοι έχουν μια ισχυρή συνιστώσα αλληλεγγύης, όπως οι ΜΚΟ. Ορισμένοι έχουν οικονομικό σκοπό (για παράδειγμα, επιχειρηματικές ενώσεις).

Σε πολλές περιπτώσεις, οι κοινωνικές οργανώσεις επικεντρώνονται στην υπεράσπιση μιας ομάδας (για παράδειγμα, συνδικάτα εργαζομένων ή ενώσεις καταναλωτών).

Η έννοια της κοινωνικής οργάνωσης κατανοείται ως πρότυπο της κοινωνίας

Στην προϊστορική εποχή, οι άνθρωποι είχαν ήδη συσχετιστεί με κοινά ενδιαφέροντα και δεσμούς. Με αυτή την έννοια, δημιούργησαν μια γενική δομή ή έναν τύπο κοινωνικής οργάνωσης, όπως φυλή, φυλή ή ορδή. Με την πάροδο του χρόνου, επιβλήθηκε ένα νέο οργανωτικό μοντέλο με βάση το έργο ορισμένων (των σκλάβων) και την κυριαρχία άλλων (αυτό το σύστημα είναι γνωστό ως δουλεία).

Κατά τον Μεσαίωνα, καθιερώθηκε η φεουδαρχική τάξη που βασίζεται στην κοινωνική διαίρεση από κτήματα ή τάξεις. Από τη σύγχρονη εποχή έως σήμερα υπήρξαν διάφορες μορφές κοινωνικής οργάνωσης: αποικιοκρατία, κομμουνισμός και καπιταλισμός.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found