ορισμός της αλληλεγγύης

Είναι γνωστό με τον όρο της αλληλεγγύης σε αυτό το συναίσθημα ή θεωρείται επίσης από πολλούς μια αξία, μέσω της οποίας οι άνθρωποι αισθάνονται και αναγνωρίζουν ενωμένοι και μοιράζονται τις ίδιες υποχρεώσεις, συμφέροντα και ιδανικά και επίσης σχηματίζουν έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες στους οποίους είναι θεμελιωμένοι. ηθική.Κατόπιν αιτήματος της Κοινωνιολογίας, ο όρος αλληλεγγύη απολαμβάνει μια ειδική συμμετοχή σε αυτό το πλαίσιο , είναι, όπως είπαμε, ένα συναίσθημα που προϋποθέτει την ενότητα των κοινωνικών δεσμών που θα ενώσουν τα μέλη μιας δεδομένης κοινωνίας.

Με αυτόν τον τρόπο λέγεται ότι μια δράση είναι αλληλεγγύη όταν στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των άλλων και όχι των δικών του. Έτσι, η ιδέα της αλληλεγγύης εκφράζει υποστήριξη για μια εξωτερική αιτία. Υπό αυτήν την έννοια, είναι ένα είδος βοήθειας ή συνεργασίας που προηγείται από ένα αίσθημα ενσυναίσθησης για τις περιστάσεις των άλλων.

Η αλληλεγγύη μπορεί να γίνει κατανοητή από ατομική και συλλογική άποψη και, από την άλλη πλευρά, ως κοινωνιολογικό φαινόμενο που σχετίζεται με την ηθική διάσταση του ανθρώπου.

Το μεμονωμένο επίπεδο

Εάν κάποιος λάβει την απόφαση να βοηθήσει κάποιον άλλο άτομο ή μια ομάδα που έχει ανάγκη, παίρνει μια αλτρουιστική και γενναιόδωρη δράση, αφού παραιτείται από ένα μέρος των χρημάτων του ή του χρόνου του για να τα διαθέσει σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον τύπο δράσης: μέσω ενός απλού φυλλαδίου, εργασίας ως εθελοντής σε μια κοινωνική οντότητα, αποστολή χρημάτων σε μια ΜΚΟ ή πραγματοποίηση σημαντικής οικονομικής δωρεάς, όπως αυτή που πραγματοποίησαν ορισμένοι φιλάνθρωποι.

Το κοινωνιολογικό επίπεδο

Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Emil Durkheim έκανε διάκριση μεταξύ μηχανικής και οργανικής αλληλεγγύης. Το πρώτο αναφέρεται στη συνεργασία πρωτόγονων φυλών, στην οποία τα άτομα δημιουργούν κοινοτικούς δεσμούς και συλλογικά συναισθήματα που προωθούν την αμοιβαία βοήθεια. Η μηχανική αλληλεγγύη, από την άλλη πλευρά, είναι χαρακτηριστική των πολύπλοκων κοινωνιών και πραγματοποιείται μεταξύ ατόμων που δεν είναι παρόμοια αλλά έχουν σημαντικές διαφορές.

Μερικές αξιολογήσεις σχετικά με την ιδέα

Η έννοια της αλληλεγγύης μας υπενθυμίζει ότι υπάρχει η αντίθετη πλευρά της, η έλλειψη αλληλεγγύης. Οι δύο τάσεις αποτελούν μέρος της ανθρώπινης κατάστασης και μερικές φορές συμβαίνουν ταυτόχρονα, για παράδειγμα στον πόλεμο (ο ίδιος ο πόλεμος συνεπάγεται την καταστροφή του αντιπάλου, αλλά σε αυτό λαμβάνουν χώρα αλτρουιστικές και αδιάφορες ενέργειες).

Βρίσκουμε την ιδέα της αλληλεγγύης σε διάφορα πλαίσια. Έτσι, στις περισσότερες θρησκευτικές παραδόσεις υπάρχουν προτάσεις που σχετίζονται με την αλληλεγγύη (θυμηθείτε τη συμπόνια ή τη φιλανθρωπία του Χριστιανισμού). Εάν βάλουμε τον εαυτό μας στις συντεταγμένες του ηθικού προβληματισμού, βρίσκουμε συζητήσεις για την έννοια (για παράδειγμα, τη συζήτηση για τον αλτρουισμό έναντι του εγωισμού). Από την άλλη πλευρά, στην ίδια την ιδέα του κράτους μπορεί να γίνει αντιληπτή μια αίσθηση αλληλεγγύης (για παράδειγμα, δράσεις που προωθούνται από τη διοίκηση που στοχεύουν να βοηθήσουν τους πιο μειονεκτούντες)

Στις ειδήσεις που εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης, το ζήτημα της αλληλεγγύης αντιμετωπίζεται αρκετά συχνά (η πρόταση να βοηθηθεί ο τρίτος κόσμος με το 0,7% του εθνικού ΑΕΠ ή το πρόβλημα των προσφύγων είναι δύο σαφή παραδείγματα).

Αν και η αλληλεγγύη είναι μια ηθική αξία, μερικές φορές πραγματοποιείται με αμφισβητήσιμο τρόπο (για παράδειγμα, όταν η χορηγούμενη ενίσχυση είναι περισσότερο για λόγους εικόνας και όχι ως αυθεντική δέσμευση).

Η αλληλεγγύη συνεπάγεται αρχικά ανιδιοτελή βοήθεια σε άλλους. Ωστόσο, υπάρχει ένα σαφές βοηθητικό στοιχείο σε αυτό. Στην πραγματικότητα, εάν προσφέρουμε τη γενναιοδωρία μας, θα αισθανθούμε καλύτερα για τον εαυτό μας και, επομένως, θα κερδίσουμε με κάποιο τρόπο.

Τέλος, η αλληλεγγύη είναι μια λογική συνέπεια της κοινωνικής διάστασης του ανθρώπου. Υπό αυτήν την έννοια, έχουμε τη φυσική ώθηση να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε ενσυναίσθηση για τους άλλους και αυτό το συναίσθημα είναι η προέλευση της δράσης αλληλεγγύης.

Φωτογραφίες: iStock - Cylon / Miroslav_1


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found