ορισμός της απογοήτευσης

Εκνευρισμός είναι ένα μια τυπική συναισθηματική απόκριση που εκδηλώνουν τα ανθρώπινα όντα όταν μια επιθυμία ή ελπίδα αποτυγχάνει, δηλαδή αποτελείται από ένα υπερ-αρνητικό και δυσάρεστο συναίσθημα που συνδέεται στενά με τις μη ικανοποιημένες προσδοκίες λόγω του ότι δεν ήταν σε θέση να επιτύχει αυτό που ζητήθηκε ή ήθελε.

Εν τω μεταξύ, μια αποτυχία συνεπάγεται την έλλειψη επιτυχίας που έχει κάτι ή την επίτευξη αρνητικού αποτελέσματος, το οποίο προφανώς δεν αναμενόταν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η βούληση που έχει κάποιος για να συμβεί αυτό το γεγονός ή το γεγονός με ικανοποιητικό τρόπο, τόσο μεγαλύτερη είναι η απογοήτευση εάν δεν επιτευχθεί.

Η ψυχολογία είναι η πειθαρχία που έχει ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το ζήτημα και συνεπώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι ένα σύνδρομο που μπορεί να παρουσιάσει διαφορετικά συμπτώματα και επηρεάζει με διαφορετικούς τρόπους στους ανθρώπους και σε σχέση με τον τύπο της προσωπικότητας που παρουσιάζει το ενδιαφερόμενο μέρος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η απογοήτευση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα για όσους πάσχουν από αυτό και είναι συνήθως απαραίτητο αυτό το άτομο να λάβει υποστήριξη από την οικογένεια και τα στοργή του και τη βοήθεια ενός επαγγελματία.

Οι ειδικοί στον τομέα διακρίνουν διάφορους τύπους διαδικασιών που περιλαμβάνουν απογοήτευση: απογοήτευση (Εμφανίζεται όταν υπάρχει εμπόδιο που εμποδίζει την επίτευξη του επιθυμητού τέλους), απογοήτευση λόγω ασυμβατότητας δύο θετικών στόχων (υπάρχει πιθανότητα επίτευξης δύο στόχων, αλλά και τα δύο είναι ασύμβατα), αποφυγή-αποφυγή σύγκρουση απογοήτευση (επικρατούν δύο αρνητικές καταστάσεις που δημιουργούν πτήση), απογοήτευση από σύγκρουση προσέγγισης-προσέγγισης (Δημιουργείται από την αναποφασιστικότητα που προκύπτει από μια κατάσταση που προτείνει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα στην ίδια κλίμακα).

Τώρα, υπάρχουν τρεις βασικές συμπεριφορές κατά την πτήση: την επιθετική απάντηση, που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το άτομο που πάσχει από απογοήτευση βγάζει όλο τον θυμό του και έπειτα χτυπά αυτό που τον προκαλεί απογοήτευση.

Μια άλλη κοινή στάση είναι η δραπετευσηΜε άλλα λόγια, το άτομο που πάσχει από απογοήτευση αποφασίζει να φύγει για να τερματίσει την απογοήτευση που υποφέρει.

Και τέλος το μηχανισμός αντικατάστασης για να αποφευχθεί η απογοητευτική κατάσταση και αυτό συνίσταται στην αλλαγή του στόχου για ένα άλλο που προκαλεί λιγότερη αγωνία, λιγότερη απογοήτευση.