Κατηγορία: επικοινωνία

Ορισμός του διαγράμματος ροής

Ορισμός του διαγράμματος ροής

Ένα διάγραμμα ροής είναι ένας σχηματικός τρόπος αναπαραγωγής ιδεών και εννοιών στη σχέση. Συχνά χρησιμοποιείται για τον καθορισμό αλγορίθμων γραφικά. Τα διαγράμματα ροής είναι γνωστά ως αντιπροσωπευτικά γραφικά που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν έννοιες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, τα οικονομικά, τις τεχνικές και / ή τεχνολογικές διαδικασίες, την ψυχολογία, την εκπαίδευση και σχεδόν οποιοδήποτε θέμα ανάλυσης. Τα διαγράμματα ροής είναι πολλά και διαφορετικά και μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλά διαφορετικά θέματα με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Σε κάθε περίπτωση, η κοινή πτυχή μεταξύ
Ορισμός του άρθρου γνωστοποίησης

Ορισμός του άρθρου γνωστοποίησης

ΕΝΑ δημοφιλές άρθρο είναι μια γενικά σύντομη γραφή, η οποία μπορεί εξηγεί γεγονότα, ιδέες, έννοιες, ιδέες και ανακαλύψεις που σχετίζονται με την επιστημονική και τεχνολογική εργασία, το οποίο προορίζεται για έναν γενικότερο τύπο κοινού και δεν είναι εξειδικευμένο στο θέμα που απευθύνεται, αν και ενδιαφέρεται και θα διαδοθεί στα γραπτά μέσα μέσω μιας αρκετά κοινής και προσιτής γλώσσας για τον μέσο αναγνώστη.Σύντομη δημοσιογραφική συγγραφή που εξηγεί με σαφήνεια και σε προσβάσιμα γλωσσικά ζητήματα εγγενή στους τομείς της τεχνολογίας και της επιστήμηςΠρέπει να θεωρήσουμε σκόπιμα ότι τα επιστημονικά
Ορισμός του άρθρου γνώμης

Ορισμός του άρθρου γνώμης

Το άρθρο γνωμοδότησης είναι ένα δημοσιογραφικό κείμενο που εκφράζει το συναίσθημα ή τη σκέψη ενός συγκεκριμένου ατόμου ή μέσων μαζικής ενημέρωσης για ένα θέμα που προκαλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Τα άρθρα γνώμης ασχολούνται με διάφορα θέματα: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, παραστάσεις, αθλητισμός, μεταξύ άλλων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πούμε ότι όταν ένα σχετικό
Ορισμός του γραφήματος

Ορισμός του γραφήματος

Σε γενικές γραμμές, η λέξη γραφικό αναφέρεται στη γραφή ή την εκτύπωση και σε όλα όσα σχετίζονται με αυτά.Αλλά επίσης, με γράφημα, γίνεται κατανοητή η αναπαράσταση των δεδομένων, σχεδόν πάντα αριθμητική, αν και μπορεί επίσης να είναι σχήματα ή σημεία, μέσω γραμμών, επιφανειών ή συμβόλων για να προσδιοριστεί η σχέση που διατηρούν μεταξύ τους.Εν τω μεταξύ, μπορεί να είναι ένα σύνολο σημείων, που θα αντικατοπτρίζονται στις καρτεσιανές συντεταγμένες και θα χρησιμεύσουν για την ανάλυση της συμπεριφοράς μιας συγκεκριμένης διαδικασίας ή ενός συνόλου σημείων ή στοιχείων που μας επιτρέπουν να αποκρυπτογρ
Ορισμός της συνέντευξης

Ορισμός της συνέντευξης

Μπορείτε να ξεκινήσετε ορίζοντας την έννοια της συνέντευξης ως μια επικοινωνιακή πράξη που καθιερώνεται μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων και που έχει μια συγκεκριμένη δομή οργανωμένη μέσω της διαμόρφωσης ερωτήσεων και απαντήσεων. Η συνέντευξη είναι μια από τις πιο κοινές μορφές και μπορεί να παρουσιαστεί σε διαφορετικές καταστάσεις ή τομείς της καθημερινής ζωής.Η συνέντευξη καθορίζεται πάντα μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων
Τι είναι η ρητορική εικόνα

Τι είναι η ρητορική εικόνα

Οι μορφές ομιλίας, που ονομάζονται επίσης μορφές ομιλίας, αντιπροσωπεύουν έναν διαφορετικό τρόπο χρήσης της γλώσσας. Ο σκοπός αυτών των μορφών είναι να δημιουργήσει ένα πιο πρωτότυπο, πιο λογοτεχνικό επικοινωνιακό στυλ.Στα ισπανικά υπάρχουν περισσότερες από εκατό φιγούρες ομιλίας και πολλές από αυτές είναι παραλλαγές της ίδιας ιδέας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλα βασίζονται σε μι
Ορισμός του κόμικ

Ορισμός του κόμικ

Ο όρος κόμικ χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό αυτών των μορφών γραφικής ιστορίας που συναρμολογούνται με βάση σχέδια που πλαισιώνονται σε χρονογραφήματα. Το κόμικ μπορεί επίσης να είναι γνωστό ως κόμικς ή κόμικς ανάλογα με τον τόπο ή την περιοχή στην οποία αναφέρεται. Το κόμικ είναι μια μορφή τέχνης που έχει γίνει δημοφιλής ειδικά τον εικοστό αιώνα, αν και μπορούμε να βρούμε διάφορα προηγούμενα αυτής της μορφής ιστορίας σε άλλες εποχές της ιστορίας.Το κόμικ μπορεί να οριστεί ως μια ιστορία πο
Ορισμός της έκφρασης σώματος

Ορισμός της έκφρασης σώματος

Η έννοια της σωματικής έκφρασης χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε εκείνους τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το σώμα τους, τις κινήσεις και τις μορφές που μπορούν να επιτύχουν μαζί της για να εκφράσουν διαφορετικούς τύπους ιδεών. Γενικά, η έννοια της σωματικής έκφρασης εφαρμόζεται σε καλλιτέχνες όπως χορευτές, χορογράφοι, μίμοι κ.λπ., οι οποίοι εργάζονται περισσότερο με το σώμα τους παρά με τη λέξη. Η τέχνη της σωματικής
Ορισμός του "brainstorming"

Ορισμός του "brainstorming"

Η διαδικασία που είναι γνωστή ως "brainstorming" (ή επίσης δημοφιλής στα Αγγλικά ως καταιγισμός ιδεών) είναι μια διδακτική και πρακτική διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται προσπάθεια δημιουργίας πνευματικής δημιουργικότητας σχετικά με ένα θέμα. Ακριβώς όπως υποδηλώνει το όνομά του, ο καταιγισμός ιδεών συνεπάγεται γρήγορη και αυθόρμητη σκέψη για ιδέες, έννοιες ή λέξεις που μπορεί να σχετίζονται με ένα προηγουμένως καθορισμένο θέμα και
Ορισμός του εμπορίου

Ορισμός του εμπορίου

Ορίζεται με τη διάρκεια της θητείας σε αυτό το έγγραφο, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται από πρεσβείες, υπουργεία, δήμους, σχολεία και κυβερνητικά γραφεία, μεταξύ άλλων και σκοπός του οποίου είναι η ανακοίνωση διατάξεων, παραγγελιών, εκθέσεων, διαβουλεύσεων και, αφετέρου, για την εκτέλεση Διαδικασίες που σχετίζονται με συμφωνίες, προσκλήσεις, συγχαρητήρια, συνεργασία και ευγνωμοσύνη, μεταξύ των πιο επαναλαμβανόμενων. Με άλλα λόγια, όπως φαίνεται από τον ορισμό, ένα εμπόριο αποδεικνύεται ότι είναι ένα από τα πιο επίσημα μέσα επικοινωνίας κατόπιν αιτήματος του δημόσιου τομέα..υπάρχει δύο είδη γραφ
Ορισμός της επικοινωνίας

Ορισμός της επικοινωνίας

Ο όρος επικοινωνία με την ευρύτερη έννοια του αναφέρεται στη δράση και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Όταν τα ανθρώπινα όντα επικοινωνούν μεταξύ τους μοιραζόμαστε θέματα, με αποτέλεσμα οι δικές τους καταστάσεις να είναι κοινές μεταξύ τους και με αυτές που έχει. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία είναι μια απολύτως ανθρώπινη δραστηριότητα και μέρος της σχέσης των ανθρώπων σε οποιονδήποτε τομέα και χρόνο της ζωής. Δράση επικοινωνίας με συνομηλίκους που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε, να
Ορισμός της γλώσσας

Ορισμός της γλώσσας

Η γλώσσα είναι η ικανότητα των ανθρώπων να εκφραστούν μέσω ενός συστήματος επικοινωνίας που αποτελείται από προφορικές και γραπτές ενδείξεις που αποτελούν μέρος ενός δεδομένου γλωσσικού πλαισίου.Με άλλα λόγια, η δύναμη της ομιλίας κάνει τη διαφορά στην ανθρωπότητα του ανθρώπου που είναι ικανός να κάνει τον εαυτό του κατανοητό και να δημιουργήσει σχέσεις με άλλο
Ορισμός της αυτοβιογραφίας

Ορισμός της αυτοβιογραφίας

Μια αυτοβιογραφία είναι η βιογραφία ενός ατόμου που γράφτηκε από τον εαυτό του και είναι γενικά γραμμένο στο πρώτο άτομο.Σε αυτό δεν υπάρχει μυθοπλασία, ό, τι σχετίζεται είναι αληθινό, έχει συμβεί και για αυτόν τον λόγο είναι ότι για πολλούς απολαμβάνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βιογραφία που γράφτηκε στο πρώτο πρόσωπο από τον πρωταγωνιστή του, ο οποίος είναι συνήθως μια διάσημη προσωπικότητα σε κάποιο πεδίοΕδώ ο συγγραφέας και πρωταγωνιστής του βιβλίου είναι το ίδιο πρόσωπο και παρόλο που σήμερα υπάρχει
Ορισμός της ορθογραφίας

Ορισμός της ορθογραφίας

Η ορθογραφία είναι το μέρος της κανονιστικής γραμματικής που είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των κανόνων που ρυθμίζουν τη σωστή χρήση λέξεων και σημείων στίξης γραπτώς.. Η βάση της ορθογραφίας αποτελείται από μια σειρά συμβάσεων που έχουν θεσπιστεί εκ των προτέρων από μια γλωσσική κοινότητα με σκοπό τον σεβασμ
Ορισμός της κοινωνικής επικοινωνίας

Ορισμός της κοινωνικής επικοινωνίας

Ονομάζεται ως κοινωνική επικοινωνία Σε αυτό περιοχή μελέτης που μελετά και διερευνά θέματα όπως η επικοινωνία, η πληροφόρηση, η έκφραση, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πολιτιστικών βιομηχανιών.Φυσικά, χωρίς αμφιβολία, η επικοινωνία είναι ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που αντιμετωπίζει αυτή η πειθαρχία. Η επικοινωνία είναι η σχέση που δημιουργείται μεταξύ ενός αποστ
Ορισμός γραμματικού άρθρου

Ορισμός γραμματικού άρθρου

ο άρθρο γραμματικής είναι το μέρος της πρότασης που αφορά την έκφραση του φύλου (αρσενικό / θηλυκό) και τον αριθμό (πληθυντικός / ενικός) του εν λόγω ονόματος ή αντικειμένου. Ένα αναπόσπαστο στοιχείο μιας πρότασης και που θα εκφράζει το φύλο και τον αριθμό ενός ουσιαστικού Με άλλα λόγια, το άρθρο χρησιμεύει ως κ
Ορισμός της παιδείας

Ορισμός της παιδείας

Ονομάζεται γνώση γραφής προς την ικανότητα και ικανότητα ανάγνωσης και γραφής επαρκώς, αλλά επίσης, ο γραμματισμός αποτελεί α μαθησιακή διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση κατά την αρχική εκπαίδευση προτείνοντας στα παιδιά διάφορα καθήκοντα που περιλαμβάνουν δραστηριότητες γραμματισμού. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και θεωρίες για το πώς να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη διαδικασία γραμματισμού, για παράδειγμα, εστιάζετε πιο επίσημες πτυχές και μετά Αντιμετωπίζουν τη διαδικασία από τα μέρη της στο γενικό, δηλαδή, ξεκινώντας από τα γράμματα, ακολουθώντας τις συλλαβ
Ορισμός του σεναρίου ραδιοφώνου

Ορισμός του σεναρίου ραδιοφώνου

Το Radio Script είναι το εργαλείο που σας επιτρέπει να σχεδιάσετε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα και ειδικά να έχετε μια εγγραφή όλου του ηχητικού υλικού που θα είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του προγράμματος..Στη συνέχεια, στο ραδιοφωνικό σενάριο, όλα αυτά τα βήματα και οι λεπτομέρειες που αφορούν το εν λόγω πρόγραμμα αναλύονται λεπτομερώς και επισημαίνονται και ανάλογα με τ
Ορισμός της σχολικής εφημερίδας

Ορισμός της σχολικής εφημερίδας

ο σχολική εφημερίδα είναι το Περιοδική δημοσίευση που δημοσιεύεται από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και του οποίου η αποστολή είναι να ενημερώνει για διάφορα γεγονότα και γεγονότα που συμβαίνουν στο ίδρυμα, όπως είναι η περίπτωση εκδηλώσεων, ειδικών δραστηριοτήτων, καθώς και δημιουργίες ή παραγωγές των ίδιων των μαθητών, όπως ιστορίες, ποιήματα , σχέδια, μεταξύ άλλων, και περισσότερα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον κοινοτικό πολιτισμό.Έτσι, η σχολική εφημερίδα λειτουργεί και έχει μια παρουσίαση όπως η παραδοσιακή εφημερίδα, αλλά διαφέρει στο ότι αντί να συγκεντρώνει πληροφορίες γενικ
Ορισμός της σημειωτικής

Ορισμός της σημειωτικής

Η σημειωτική είναι η επιστήμη ή η πειθαρχία που ενδιαφέρεται για τη μελέτη των διαφορετικών τύπων συμβόλων που δημιουργούνται από ανθρώπους σε διαφορετικές και συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτή η μελέτη βασίζεται στην ανάλυση των εννοιών που μπορεί να έχει κάθε τύπος συμβόλου και πώς αυτό το νόημα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το χρόνο ή το διάστ
Ορισμός του Anecdote

Ορισμός του Anecdote

Ένα ανέκδοτο είναι ένα διήγημα περίεργου ή αστείου γεγονότος. Γενικά το ανέκδοτο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συμβαίνουν σε πραγματικούς χώρους και στα οποία εμπλέκονται άνθρωποι που πραγματικά υπάρχουν. "Τα ανέκδοτα που λέει η θεία μου για τη νεολαία της είναι πραγματικά απίστευτα και εξαιρετικά αστεία. Ένας γύρος μας είπε ότι πριν από αρκετά χρόνια, όταν ένας φίλος παντρεύτη
Ορισμός της γραφής

Ορισμός της γραφής

Το γράψιμο είναι η πράξη της αναπαράστασης λέξεων ή ιδεών με γράμματα ή πινακίδες σε χαρτί ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. Το γράψιμο ονομάζεται άσκηση γραφής με σκοπό τη μετάδοση ιδεών, τη σύνταξη πραγματείας, εγγράφου ή φανταστικού κειμένου, την κατάρτιση μουσικών νότες και σημείων, την εγγραφή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μεταφοράς γραμμάτων και συμβόλων σε μια δεδομένη επιφάνεια. Η ιστορία της γραφής ως συστήματος γραφικής αναπαράστασης μιας γλώσσας χρονολογείται από το 4000 π.Χ. Είναι η σύνθεση ενός λεκτικού κώδικα επικοινωνίας μέσω σημείων που έχουν καταγραφεί ή σχεδιαστεί σε ένα στ
Ορισμός της έκθεσης

Ορισμός της έκθεσης

Ο όρος έκθεση έχει πολλές αναφορές. Από τη μία πλευρά, καλείται έκθεση σε αυτήν την παρουσίαση ή έκθεση ενός συγκεκριμένου πράγμα ή ερώτησης με δημόσιο τρόπο, έτσι ώστε ένα μαζικό κοινό να μπορεί να το γνωρίζει ή να έχει πρόσβαση σε αυτό.. Συνήθως, συλλογές αντικειμένων διαφόρων προελεύσεων και θεμάτων, όπως έργα τέχνης, αρχαιολογικά ευρήματα, όργανα, μοντέλα, επιστημονικές εφευρέσεις, μεταξύ άλλων, είναι συνήθως εκείνα τα ερωτ
Ορισμός της συντονισμένης προσευχής

Ορισμός της συντονισμένης προσευχής

Μια συντονισμένη πρόταση είναι ένας τύπος σύνθετης πρότασης, δηλαδή αυτές που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες μορφές ρήματος (αυτές που έχουν μόνο ένα ρήμα είναι απλές προτάσεις).Υπάρχουν τρεις τύποι σύνθετων προτάσεων: συντονισμένες, δευτερεύουσες και αντιπαρατιθέμενες.Οι συντονισμένες προτάσεις είναι εκείνες που τα μέρη που τα σ
Ορισμός της κατανόησης

Ορισμός της κατανόησης

Το του κατανόηση είναι αναμφίβολα ένα από τα τις πιο σημαντικές ικανότητες που έχουν τα ανθρώπινα όντα, επειδή μέσω αυτών μπορούμε να γνωρίζουμε και να κατανοήσουμε εκείνα τα πράγματα που μας περιβάλλουν και τις καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή μας.Αντίθετα, είναι μια πνευματική ικανότητα που περιλαμβάνει όχι μόνο την κατανόηση λέξεων ή φράσεων, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη σωστή κατανόηση της σημασίας, για παράδειγμα, ενός κειμένου.Τότε, όποιος έχει και α
Ορισμός της γλώσσας

Ορισμός της γλώσσας

Είναι γνωστό με τον όρο γλώσσα σε οποιονδήποτε σημειωτικό κώδικα τυπικής δομής και που προϋποθέτει για τη χρήση του την ύπαρξη ενός πλαισίου χρήσης και ορισμένων αρχών.Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά πλαίσια, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν επίσης διαφορετικές γλώσσες. Έτσι έχουμε την ανθρώπινη γλώσσα, τη γλώσσα των
Ορισμός των οπτικοακουστικών μέσων

Ορισμός των οπτικοακουστικών μέσων

Καλούμε ως οπτικοακουστικά μέσα Σε αυτούς μέσα μαζικής ενημέρωσης που απευθύνονται στη χρήση των αισθήσεων της όρασης και της ακοής για τη μετάδοση των μηνυμάτων τους. Δηλαδή, τα οπτικοακουστικά μέσα συνδυάστε εικόνες και ήχο , και κατά περίπτωση, ο δέκτης μπορεί να δει και να ακούσει το εν λόγω μήνυμα. Μετ
Ορισμός του Σχεδιασμού Γραφικών

Ορισμός του Σχεδιασμού Γραφικών

Ο γραφικός σχεδιασμός είναι ένας κλάδος και επάγγελμα που έχει σκοπό να σχεδιάζει και να προβάλλει μηνύματα μέσω της εικόνας. Ο γραφικός σχεδιασμός ονομάζεται επίσης "οπτική επικοινωνία" Και αυτό συμβαίνει επειδή περιλαμβάνει μια στενή σχέση με την επικοινωνία ως θεωρητική επιστήμη και γραφική πειθαρχία. Ο γραφικός σχεδιασμός θεωρείται ότι είναι η πρακτική της ανάπτυξης και εκτέλεσης οπτικών μηνυμάτων που λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, στιλιστική, ταυτότητα, πειθώ, τεχνολογικές, παραγωγικές και καινοτομικές πτυχές. Ξεκινώντας από μια κοινή θεωρητική βάση, η γ
Ορισμός της λεζάντας

Ορισμός της λεζάντας

ο λεζάντα είναι ένα κείμενο που εμφανίζεται πάντα τοποθετημένο στο κάτω άκρο μιας εικόνας, επαναλαμβανόμενα, με τον ίδιο φόρο, του οποίου η θεμελιώδης αποστολή είναι να δώστε στον αναγνώστη συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη φωτογραφία.Πρέπει να σημειωθεί ότι η λεζάντα είναι η δική της έννοια και ως εκ τούτου διαδίδεται ευρέως στο πλαίσιο του συντακτική σχεδίαση, όπως ονομάζεται ο κλάδος του σχεδιασμού, που ασχολείται ειδικά με τη διάταξη και τη σ
Ορισμός εικόνων

Ορισμός εικόνων

Μια εικόνα είναι η οπτική αναπαράσταση ενός αντικειμένου, ενός ατόμου, ενός ζώου ή οποιουδήποτε άλλου πράγμα που είναι εύλογο να συλληφθεί από το ανθρώπινο μάτι μέσω διαφορετικών τεχνικών, όπως ζωγραφική, σχέδιο, φωτογραφία και βίντεο, μεταξύ άλλων..Σήμερα και ως συνέπεια της εκτεταμένης εξέλιξης που έχουν φτάσει τις τελευταίες δεκαετίες τεχνολογίες που σχετίζονται με την προβολή και τη λήψη εικόνων, μπορούμε να ταξινομήσουμε τον χρόνο που περνά ως κυρ
Ορισμός της συνομιλίας

Ορισμός της συνομιλίας

Η συνομιλία θεωρείται ότι είναι η επικοινωνιακή πράξη που καθιερώνεται μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών και που περιλαμβάνει την ανταλλαγή ιδεών με ήρεμο και σεβασμό. οι συνομιλίες μιλούν μάλλον με οικειότητα. Επικοινωνιακή πράξη στην οποία δύο ή περισσότεροι άνθρωποι ανταλλάσσουν ιδέες χρησιμοποιώντας τη
Ορισμός του Telegram

Ορισμός του Telegram

Το τηλεγράφημα είναι ένα μέσο επικοινωνίας που σας επιτρέπει να κοινοποιείτε μια ερώτηση με συνοπτικό, γρήγορο και σύντομο τρόπο, ενώ το όνομά της προέρχεται από τον τηλεγράφο, ένα μέσο επικοινωνίας που εμφανίστηκε στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα και που σας επιτρέπει ακριβώς να μεταδώσετε μηνύματα με μεγάλη αμεσότητα και στο βάθος, χρησιμοποιώντας έναν κωδικό. Για παράδειγμα: «Μαμά, έφτασα με ασφάλεια. Θα επικοινωνήσω την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά σε όλους".Στο τηλεγράφημα εμφανίζονται τρία σημαντικά δεδομένα εκτός από το προς μετάδοση μήνυμα, όπως: παραλήπτης, προέλευση και θέμα, το
Ορισμός των γραμμάτων

Ορισμός των γραμμάτων

Με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών, η παραδοσιακή γραφή έχει χάσει την εξέχουσα θέση της στην καθημερινή ζωή. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει μια προσπάθεια να ανακτηθεί αυτό το έθιμο και τα γράμματα είναι μια νέα μόδα που στοχεύει να σώσει την τέχνη της γραφής από τη λήθη.Γράμματα και καλλιγραφίαΗ καλλιγραφία είναι η τέχνη της γραφής με το χέρι, είτε με στυλό, μαρκαδόρο ή πινέλο. Αντίθετα, τα γράμματα είναι η τέχνη της σχεδίασης γραμμάτων με αισθητική αίσθηση. Επομένως, η καλλιγραφ
Ορισμός της φωνητικής

Ορισμός της φωνητικής

Μέσα στην επιστήμη γνωστή ως γλωσσολογία βρίσκουμε έναν πολύ σημαντικό κλάδο που είναι γνωστός ως φωνητική. Η φωνητική είναι αφιερωμένη στη μελέτη των ήχων που εκπέμπει η ανθρώπινη φωνή, του σχηματισμού και των παραλλαγών της ανάλογα με τη θέση των διαφόρων τμημάτων του συστήματος ομιλίας που περιλαμβάνουν από τη γλώσσα έως τα πιο εσωτερικά όργανα του λαιμού.Όταν κάποιος μαθαίνει μια μη μητρική γλώσσα, η φωνητική είναι πάντα ένα θεμελιώδες μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς είναι το μέρος της γλώσσας που μας επιτρέπει να προφέρουμε κάθε ήχο, κάθε λέξη με τον σωστό τρόπο, αφήνοντας κατά μέρο
Ορισμός της αφοσίωσης

Ορισμός της αφοσίωσης

ο αφιέρωση είναι αυτός κείμενο που εμφανίζεται σε ένα λογοτεχνικό έργο μέσω του οποίου ο συγγραφέας αφιερώνει το έργο της δημιουργίας του σε έναν ή περισσότερους ανθρώπους που μπορεί να είναι φίλοι, οικογένεια ή οποιοσδήποτε άλλος ηθοποιός που τον έχει βοηθήσει στην παραγωγή και τη διαδικασία του, παρέχοντας μια αποκαλυπτική μαρτυρία, για παράδειγμα,; Συνήθως τακτοποιείται στο μπροστινό μέρος της σελίδας που ακολουθεί το εξώφυλλο. Σύντομη σημείωση που εμφανίζεται σε λογοτεχνικά έργα και άλλα μέσα μέσω των οποίων η δημιουργία είναι αφιερωμένη ή ευχαριστεί κάποιον"Για τους γονείς μου, τα παιδ
Ορισμός των σχολίων

Ορισμός των σχολίων

Από σημασιολογική άποψη, η ανατροφοδότηση είναι ένας σύνθετος όρος. Το πρόθεμα ρετρό δείχνει προς τα πίσω στο χρόνο και το φαγητό χρησιμοποιείται με την έννοια της παροχής ή ενημέρωσης και όχι σε σχέση με τη διατροφή.Μια τάση στην επικοινωνίαΤα σχόλια είναι ένα φαινόμενο της επικοινωνίας. Θα μπορούσε να οριστεί ως αυτή η πληροφορία σε μια αποτελεσματική επικοινωνία. Σε κάθε διαδικασία επικοινω
Ορισμός χαρακτήρων

Ορισμός χαρακτήρων

Οι χαρακτήρες είναι τα σύμβολα ή τα γραφικά που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση των διαφορετικών αλφαβήτων και που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη γραπτών γλωσσών. Αυτοί οι χαρακτήρες μπορούν να διαφέρουν πολύ μεταξύ γλώσσας και γλώσσας, από απλούς και πρωτόγονους έως πολύ περίπλοκους και δύσκολο να ερ
Ορισμός της λογοτεχνίας Avant-garde

Ορισμός της λογοτεχνίας Avant-garde

Η λογοτεχνία Avant-garde είναι αυτό το σώμα κειμένων που προέκυψαν υπό τις προϋποθέσεις που το κίνημα της πρωτοπορίας κράτησε τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.. Βασικά, τα κριτήρια με τα οποία καθοδήγησαν οι avant-gardes υπονοούσαν την απόρριψη καθιερωμένων αισθητικών κανόνων, ενώ υποστήριζε τον πειραματισμό και την αναζήτηση της τέχνης για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που είχαν προβληθεί τόσο κοινωνικά όσο και ειδικά πολιτισμικά. Από αυτήν την άποψη, είναι σωστό να επιβεβαιωθεί ότι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά αυτών των λογοτεχνιών ήταν να έχουν χαρακτήρα μεγάλης καινοτομίας και να προσανατ
Ορισμός του επιθήματος

Ορισμός του επιθήματος

ο κατάληξη είναι ένα είδος μορφή (ελάχιστη γλωσσική μονάδα της οποίας το νόημα είτε τροποποιεί είτε συμπληρώνει την έννοια ενός lexeme) που προστέθηκε μετά το lexeme μιας λέξης. Το lexeme είναι μια ελάχιστη λεξική μονάδα που δεν έχει μορφές.Άρα, τα επίθημα είναι γλωσσικές ακολουθίες που αναβάλλονται σε μια λέξη
Ορισμός της σημειολογίας

Ορισμός της σημειολογίας

Η σημειολογία είναι μια από τις επιστήμες που αποτελούν μέρος της μελέτης της επικοινωνίας, καθώς είναι υπεύθυνη για την ανάλυση των διαφόρων τύπων συμβόλων και σημείων που παράγονται από τον άνθρωπο για επικοινωνία, καθώς και για τις έννοιες και τους σημαίνοντές τους. Η σημειολογία θεωρείται σε πολλές περιπτώσεις ως ισοδύναμη της σημειωτικής.Κατά την επικοινωνία, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί αμέτρητους τύπους συμβόλων και σημείων που είναι τα μέσα μέσω των οποίων προβάλλεται κάποιο είδος μηνύμ
Ορισμός της Σύνοψης

Ορισμός της Σύνοψης

Κατανοούμε συνοπτικά την επιχειρηματολογική περίληψη ενός γραπτού έργου, μιας ταινίας ή μιας αφήγησης, ωστόσο, είναι σωστό ότι ονομάζουμε επίσης την ουσιαστική περίληψη που έχει γίνει για την έκθεση που κάποιος πραγματοποίησε σε ένα θέμα ή θέμα ως σύνοψη. Η επίπτωση της σύνοψης κατόπιν εντολής μιας εργασίας ή μιας ταινίαςΗ σύνοψη είναι πάντα μια συντομευμένη εκδοχή του κεντρικού επιχειρήματος του εν λόγω έργου και ο κύριος στόχος του είναι να επιτρέψει στον μελλοντ
Ορισμός της αντιπαράθεσης

Ορισμός της αντιπαράθεσης

Μια αντιπαρατιθέμενη πρόταση είναι ένας τύπος σύνθετης πρότασης, με κύριο χαρακτηριστικό της τη μη ύπαρξη μιας λέξης ως σύνδεσμο μεταξύ των τμημάτων που απαρτίζουν την πρόταση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το συνδετικό στοιχείο που λειτουργεί ως άξονας είναι το σύμβολο κόμμα. Από την άλλη πλευρά, οι αντιπαρατιθέμενες προτ
Ορισμός της ομάδας εστίασης

Ορισμός της ομάδας εστίασης

ΕΝΑ Ομάδα εστίασης, όπως ονομάζεται στα Αγγλικά, ή Ομάδα εστίασης, όπως λέγεται στην ισπανική γλώσσα, είναι ένα τύπος τεχνικής μελέτης που χρησιμοποιείται στις κοινωνικές επιστήμες και στην εμπορική εργασία που επιτρέπει τη γνώση και τη μελέτη των απόψεων και των στάσεων ενός συγκεκριμένου κοινού.Η μεθοδολογία εργασίας του αποτελείται από το συνάντηση μιας ομάδας από έξι έως δώδεκα άτομα, συν έναν συντονιστή ποιος θα είναι υπεύθυνος να κάνει τις ερωτήσεις και να διευθύνει τη συνάντηση. Για να είναι αποτελεσματικό το έργο της ομάδας εστίασης,
Ορισμός της αναφοράς

Ορισμός της αναφοράς

Η αναφορά είναι ένας αριθμός, ένα κομμάτι πληροφοριών, το οποίο μπορεί να είναι ένα όνομα, το οποίο θα επιτρέπει την επακόλουθη τοποθεσία ενός αντικειμένου ή αντικειμένου όταν είναι απαραίτητο σε οποιοδήποτε πεδίο, είτε σε μια βιβλιοθήκη για να εντοπίσετε τα βιβλία που ζητούν οι μαθητές ή στον ταχυδρομικό κόσμο. Για παράδειγμα, τα γράμματα έχουν συνήθως τυπωμένες αναφορές που πρέπει να τυπώνονται σε αυτό για να αποδώσει, όπως συμβαίνει με τον λόγο για την εκχώρηση ταχυδρομικής θυρίδας.Η πιο συνηθισμένη αναφορά που έχει συναντήσει οποιοσδήποτε από εμάς, που σίγουρα έχ
Ορισμός του φακέλου

Ορισμός του φακέλου

Ο φάκελος είναι ένα σύνολο εγγράφων ή αναφορών για ένα συγκεκριμένο θέμα ή άτομο. Αποδεικνύεται ότι είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο στον τομέα των επιχειρήσεων, στην επιστήμη, μεταξύ επιστημόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών, στον Τύπο, για την άσκηση του καθήκοντός τους να ενημερώνουν και στις Δημόσιες Σχέσεις. Στην τελευταία περίπτωση, είναι επίσημα γνωστό ως Πατήστε το κιτ και είναι ένα σύνολο εγγράφων, εσωκλειόμενα, που περιέχουν πολύ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Είναι ένα βασικό και ουσιαστικό έγγραφο σε οποιαδήποτε εκστ
Ορισμός της αφίσας

Ορισμός της αφίσας

Μια αφίσα είναι μια ειδοποίηση που κοινοποιεί κάποιο μελλοντικό γεγονός ή τρέχουσα κατάσταση και που γενικά έχει σημαντική διάσταση, ώστε να εκτιμάται καλά και να γίνεται αντιληπτό από το κοινό στο οποίο κατευθύνεται και μια εσκεμμένη καλλιτεχνική πρόθεση που θα επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερα από τα συνηθισμένα.Εν τω μεταξύ, η αφίσα είναι μία από τις κύρια εργαλεία που διαθέτει η διαφήμιση όσον αφορά την αστική οπτική επικοινωνία. Με άλλα λόγια, με αυτό δεν εννοώ ότι σε εκείνα τα μέρη μακριά από τη μητρόπολη δεν βρίσκουμε αυτό το είδος μέσου για να ανακοινώσουμε στους κατοίκους
Ορισμός της αφαιρετικής λογικής

Ορισμός της αφαιρετικής λογικής

Με εντολή του λογικόςγα, μια έκπτωση θα είναι αυτή επιχείρημα στο οποίο συνάγεται το συμπέρασμα, ναι ή ναι, από τις εγκαταστάσεις που προτείνει.Εν τω μεταξύ, το επαγωγικό συλλογισμό Είναι αυτό τύπος συλλογισμού που ξεκινά από το σύνολο, από το γενικό, από μια γενική υπόθεση, προς το συγκεκριμένο, δηλαδή, από κάτι που είναι γενικό, συνάγει συγκεκριμένα συμπεράσματα.Πρέπει να σημειωθεί ότι η συλλογική συλλογιστική θα θεωρηθεί έγκυρη εφόσον το συμπέρασμα που προκύπτει προέρχεται από την υπόθεση από την οποία ξεκίνησε, για παράδειγμα: όλοι οι άντρες έχουν συναισθήματα, ο Juan είναι άντρας, επομένως
Ορισμός του Teaser

Ορισμός του Teaser

Το πειράκι, επίσης γνωστό με το όνομά του στα ισπανικά εκστρατεία ίντριγκας, είναι ένα τύπος μορφής που έχει γίνει μοντέρνα τα τελευταία χρόνια, στον τομέα της διαφήμισης πρώτα, και στη συνέχεια επίσης λόγω της καλής λήψης της, επεκτάθηκε σε μέσα όπως η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, το οποίο χρησιμοποιείται ειδικά ως προηγούμενη, προωθήστε μια διαφημιστική καμπάνια, συνδέεται με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, και αυτό ξεχωρίζει για την προσφορά στο κοινό κατακερματισμένων πληροφοριών, οι οποίες αναπόφευκτα καταλήγουν στον παραλήπτη μια κατάσταση απόλυτης ίντριγκας, η οποία θα τους κάνει να περιμέν
Ορισμός του Συμποσίου

Ορισμός του Συμποσίου

Κατανοούμε από το συμπόσιο ότι είναι ένας τύπος κοινωνικής συγκέντρωσης στην οποία διάφορα άτομα συγκεντρώνονται για να συζητήσουν, να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες σε μια προηγούμενη ατζέντα. Σήμερα, η ιδέα σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με ακαδημαϊκές συνομιλίες στις οποίες ένας ή περισσότεροι ειδικοί παρουσιάζουν και αναπτύσσουν θεωρίες για διαφορετικά θέματ
Ορισμός της τραγωδίας

Ορισμός της τραγωδίας

Η τραγωδία είναι μια θεατρική παράσταση στην οποία οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με μυστηριώδεις δυνάμεις που λειτουργούν εναντίον τους, αναπόφευκτα προκαλώντας την καταστροφή τους.. Είναι μια από τις παραλλαγές που μπορεί να έχει το δραματικό είδος. Η καταγωγή του είναι στην αρχαία Ελλάδα.Μία από τις πρώτες αναλύσεις που μπορούν να σημειωθ
Ορισμός του εκδότη

Ορισμός του εκδότη

Κατανοούμε από τον εκδότη σε ένα από τα δύο απαραίτητα και αποτελούν μέρη όλων των επικοινωνιακών διαδικασιών μαζί με τον δέκτη. Ο αποστολέας είναι αυτός που στέλνει ένα μήνυμα σε έναν κατάλληλο κώδικα για να λαμβάνεται και να κατανοείται επαρκώς από τον παραλήπτη, διαμορφώνοντας έτσι την επικοινωνιακή διαδικασία που μπορεί να συμβεί με διάφορους και άπειρους τρόπους.Το καθήκον του εκδότη στη διαδικασία επικοινωνίας είναι ίσως το πιο σημαντικό, δεδομένου ότι είναι δική τους ευθύνη να καθορίσουν έναν ουσιαστικό κώδικα για τον εκδότη, καθώς και να καθορίσουν τις πληροφορίες που θα σταλούν και να δ
Ορισμός της έκθεσης

Ορισμός της έκθεσης

Στη γλώσσα μας η έννοια του κανω ΑΝΑΦΟΡΑ χρησιμοποιείται για να ορίσει είτε a μια αναφορά ή νέα. Για παράδειγμα, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως σε διάφορους τομείς όπως οι επιχειρήσεις, η επιστήμη, η έρευνα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.Επειτα, Η αναφορά είναι το έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί όταν θέλετε να ενημερώσετε ή να δώσετε νέα σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά σε μια εταιρεία, για παράδειγμα, με
Ορισμός της Υποδοχής

Ορισμός της Υποδοχής

Η λήψη είναι ένας όρος που έχει διαφορετικές έννοιες, δηλαδή έχει έναν πολυσαιμικό χαρακτήρα.Κατανοώντας ως την άφιξη ενός πράγματοςΗ ουσιαστική λήψη αναφέρεται στη δράση λήψης κάτι. Έτσι, είναι δυνατόν να μιλήσουμε για τη λήψη ενός μηνύματος, ενός πακέτου ή ακόμη και για τη λήψη μιας μπάλας στο ποδοσφαιρικό πλαίσιο. Υπό αυτήν την ένν
Ορισμός της παραγράφου

Ορισμός της παραγράφου

Η παράγραφος είναι μια ενότητα ομιλίας που σε ένα γραπτό κείμενο εκφράζει μια ιδέα ή επιχείρημα ή θα αναπαράγει τα λόγια ενός ομιλητή σε μια ομιλία. Αποτελείται από ένα σύνολο προτάσεων που έχουν μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα ή, αν και χωρίς να έχουν, προφέρονται μαζί.Είναι εύκολο να εντοπιστεί μέσα σε ένα κείμενο λόγω των ακόλουθων χαρακτηριστικών: Ξεκινά με κεφαλαίο γράμμα και τελειώνει με τελεία και περιλαμβάνει αρκετές προτάσεις, όπως είπαμε, σχετικά με το ίδιο υποθέμα, ενώ μία από αυτ
Ορισμός του Μονολόγου

Ορισμός του Μονολόγου

Το μονόλογο είναι μια αντανάκλαση ή ομιλία, γενικά σύντομη, που μπορεί να εκφραστεί δυνατά στον εαυτό του ή πριν από ένα ακροατήριο που δεν θα παρεμβαίνει, κυρίως, επειδή όποιος το εκτελεί δεν θα αφήσει περιθώρια για απόψεις. Αντανάκλαση ή ομιλία που εκφράζεται δυνατά στον εαυτό του ή μπροστά σε ένα κοινό και στην οποία δεν υπάρχει χώρος για παρεμβάσεις από το κοινόΕίναι επίσης κοινό να βρίσκουμε άτομα που
Ορισμός του PR

Ορισμός του PR

Η συντομογραφία PR σημαίνει δημόσιες σχέσεις και είναι το τμήμα μιας εταιρείας ή προσώπου που έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους πελάτες.Προς το παρόν ο όρος PR χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά, καθώς με την εμφάνιση του Διαδικτύου η έννοια της επικοινωνίας έχει αλλάξει ριζικά. Οι παραδοσιακές δημόσιες σχέσεις έχουν άλλους ανταγωνιστές που εκτελούν πολύ παρόμοιες λειτουργίες: το σχήμα του διαχειριστή της κοινότητας. Υπάρχει μια απλοποιημένη εικόνα για το τι είναι ένα άτομο δημοσίων σχέσεων και συνήθως συν
Ορισμός τεχνικών μελέτης

Ορισμός τεχνικών μελέτης

Οι τεχνικές μελέτης είναι εκείνα τα εργαλεία που ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διευκολύνει τη μάθηση στην κατανόηση ενός κειμένου. Μέσω των διαφορετικών τεχνικών μελέτης είναι δυνατή η σύνθεση των πληροφοριών ενός θέματος, προκειμένου να μπορέσουμε να την καλύψουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε πνευματικό επίπεδο, ενισχύοντας την απομνημόνευση δεδομένων και συλλογιστική. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές μελέτης που ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις προσδοκίες του και τι είναι πιο αποτελεσματικό (κάθε μαθητής είναι μοναδικός και μη επαναλαμβανόμενος). Αυτές οι τεχνικ
Ορισμός του Copywriting

Ορισμός του Copywriting

Με το γράψιμο γίνεται κατανοητό σε όλο αυτό το γραπτό στοιχείο που έχει γραφτεί και πραγματοποιηθεί από ένα άτομο. Η συγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και με πολλά διαφορετικά στυλ ανάλογα με τον τύπο των πληροφοριών που θέλετε να περιγράψετε, τη στιγμή, το χώρο, το κοινό και πολλά άλλα πράγματα. Η πράξη της γραφής είναι, με άλλα λόγια, να γράφει κάτι που έζησε ή κάτι που θέλετε να πείτε.Το γράψιμο είναι το ουσιαστικό μέρος της γραφής. Αν και ο όρος γραφή συνήθως σχετίζεται με την καλλιτεχνική λογοτεχνία, κάθε πράξη γραφής συνεπάγεται γραφή αρκεί οι προτάσεις κα
Ορισμός των σοβαρών λέξεων

Ορισμός των σοβαρών λέξεων

Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας για να εκφραστούν έχουν μια συλλαβή στην οποία πέφτει τονισμός, ενώ επίσημα ονομάζεται ως τονιζόμενη συλλαβή.Παρόλο που δεν συμβαίνει με όλες τις λέξεις, η προφορά ή η ορθογραφία είναι αυτή που θα τοποθετηθεί σε αυτά για να δείξει αποτελεσματικά την έμφαση που έχουν.Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε το tilde θα ξέρουμε ότι πρέπει να δώσουμε σε αυτήν τη λέξη έναν τονισμό που προφέρεται στη συλλαβή που την έχει.Υπάρχουν πολλές επιλογές τόνωσης που μπορούμε να βρούμε στη γλώσσα μας, ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πιο
Ορισμός του Προλόγου

Ορισμός του Προλόγου

Είναι γνωστό με τον όρο πρόλογος σε αυτό το σύντομο γράψιμο που θα βρίσκεται πάντα στην αρχή ενός εκτεταμένου λογοτεχνικού έργου, μεταξύ των λεγόμενων προκαταρκτικών εγγράφων και που χρησιμοποιείται γενικά από τον συγγραφέα του ίδιου για να εξηγήσει στους αναγνώστες τα κίνητρα που οδήγησε να το δημιουργήσει ή να τονίσει ορισμένες πτυχές που θεωρεί αποφασιστικές και σχετικές κατά την ανάγνωση του κομματιού, αν και θα βοηθήσει επίσης τον τελευταίο να προσανατολιστεί λίγο στην ανάγνωσή του, επειδή οι πρόλογοι προσφέρουν συχνά στον αναγνώστη τα κλειδιά για την ερμηνεία του έργου.Ωστόσο, αυτές δεν εί
Ορισμός της γραφής

Ορισμός της γραφής

Το γράψιμο θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εφευρέσεις της Ανθρωπότητας σε όλη την παγκόσμια ιστορία της. Το γράψιμο είναι ένας τρόπος που ο άνθρωπος έχει αναπτύξει για να εκφράσει ιδέες και σκέψεις με γραπτό τρόπο, δηλαδή σε χαρτί κυρίως αλλά και σε άλλα στηρίγματα διαφόρων ειδών όπως ξύλο, πηλό, φλοιός, γη και ακόμη και σήμερα σε ποικίλα ψηφιακά και τεχνολογικά υποστηρίζει. Το γράψιμο είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν επιτρέψει στον άνθρωπο να αναπτύξει πιο περίπλοκες κοινωνίες λόγω της απαραίτητης αφαίρεσης για να το πραγματοποιήσει.Εκτιμάται ότι οι πρώτες μορφές γραφής προέκυψαν το έτο
Ορισμός της έρευνας

Ορισμός της έρευνας

Ονομάζεται επισκόπηση στο σύνολο ερωτήσεων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά και πιστεύεται ότι απευθύνονται σε δείγμα πληθυσμού, το οποίο εξετάζεται από ορισμένες λειτουργικές συνθήκες στην εργασία, αντιπροσωπευτικό αυτού του πληθυσμού, με σκοπό να γνωρίζει τη γνώμη των ανθρώπων για ορισμένες τρέχουσες ερωτήσεις και γιατί να μην μετράει επίσης τους ανθρώπους θερμοκρασία για ένα συγκεκριμένο συμβάν που συμβαίνει σε μια κοινότητα αποφασισμένος και που προκαλεί ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γνώμη και ότι απαιτείται ικανή διεξαγωγή έρευνας για να μάθει περισσότερα για τα συναισθήματα των ανθρώπων και έτσι
Ορισμός του μηνύματος

Ορισμός του μηνύματος

Το μήνυμα είναι το κεντρικό αντικείμενο κάθε είδους επικοινωνίας που δημιουργείται μεταξύ δύο μερών, του αποστολέα και του παραλήπτη. Αν και γενικά η ιδέα του μηνύματος σχετίζεται με γραπτά μηνύματα, σήμερα η ποικιλία των πιθανών μηνυμάτων και τρόπων επικοινωνίας είναι σίγουρα άπειρη και επιτρέπει στα άτομα να διατηρούν επαφή με άλλους ανθρώπους με πολύ διαφορετικούς τρόπους.Για να το ορίσετε τεχνικά, το μήνυμα είναι το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που στέλνει ο αποστολέας στο άτομο που θα ενεργήσει ως παραλήπτης. Τότε, μόνο μέσω του μηνύματος μπορεί να δημιουργηθεί το επικοινωνιακό φαινόμ
Ορισμός των θεματικών αξόνων

Ορισμός των θεματικών αξόνων

Στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παραγγείλουν τις γνώσεις με μια συγκεκριμένη συνοχή, διαφορετικά τα διαφορετικά θέματα θα παρουσιάζονταν χωρίς καμία σύνδεση. Υπό αυτήν την έννοια, ένας θεματικός άξονας λειτουργεί ως βασικό σενάριο που φέρνει μια συγκεκριμένη ενότητα σε διαφορετικά θέματα αλλά με κάποιες συνδέσει
Ορισμός του στυλ APA

Ορισμός του στυλ APA

Για ακαδημαϊκή εργασία ή για οποιαδήποτε αυστηρή έρευνα, είναι βολικό να χρησιμοποιείτε ένα σύστημα αναφοράς αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα. Ένα από αυτά τα συστήματα είναι γνωστό ως το στυλ APA. Είναι ένα σύνολο κανόνων που σχετίζονται με τη χρήση παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών. Στόχοι του στυλ APAΟ σκοπός αυτού του στυλ είναι η τυποποίηση του τ
Ορισμός του αγγλοσαξονικού

Ορισμός του αγγλοσαξονικού

Ο όρος Αγγλοσαξονικός μπορεί να γίνει κατανοητός από πολλές απόψεις. Η χρήση του αναφέρεται στους αποίκους γερμανικής προέλευσης που εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία και, παράλληλα, στην αγγλική γλώσσα πριν από την τρέχουσα αγγλική γλώσσα και στον πολιτισμό με διεθνή προβολή που αναπτύχθηκε από την επέκταση της βρετανικής αυτοκρατορίας.Η ιστορική προέλευσηΤον Vl αιώνα d. Διάφοροι λαοί γερμανικής προέλευσης εγκαταστάθηκαν στη σημερινή Μεγάλη Βρετανία. Ανάμεσά τους ήταν οι Άγγλοι, οι Σάξονες, οι Φράγκοι ή οι Νορμανδοί, αλλά τον όγδοο αιώνα ο όρος Αγγλοσαξονικός άρχισε να χρησιμοποιείται για να αναφέρετ
Ορισμός της γλώσσας του σώματος

Ορισμός της γλώσσας του σώματος

Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, με σκοπό την κοινή χρήση νοήματος. Ξεκινώντας από την υπόθεση ότι όλα επικοινωνούν, μπορούμε να πούμε ότι τα ανθρώπινα όντα είναι σε θέση να στέλνουν μεγάλο αριθμό μηνυμάτων χωρίς να χρησιμοποιούν λέξεις, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι. Η γλώσσα του σώματος, επομένως, είναι το ικανότητα μετάδοσης πληροφοριών μέσω του σώματός μας. Αποκαλύπτει εντελώς τις αισθήσεις μας και την αντίληψη που έχουμε για τον συνομιλητή μας.Ονομάζεται επίσης ως κινητική ή κινητική συμπεριφορά, η γλώσσα του σώματος ασχολε
Ορισμός του κριτικού

Ορισμός του κριτικού

Ονομάζεται ανασκόπηση προς την ότι η αντίδραση ή η προσωπική γνώμη για ένα συγκεκριμένο θέμα, γενικά, τα ανθρώπινα όντα, μέσω της κριτικής εκφράζουμε όχι μόνο τις προσωπικές μας απόψεις για το θέμα x, αλλά κρίνουμε επίσης την ομορφιά, την ασχήμια, την κακία ή την καλοσύνη ενός ατόμου ή κάτι.Ανάλογα με την πρόθεσή τους, βρίσκουμε τρεις διαφορετικούς τύπους κριτικών: θετικό, αρνητικό και εποικοδομητικό. Όπως προκύπτει εύκολα από τις ονομαστικές αξίες, το θετικό είναι αυτό που προσανατολίζεται να παράγει μια αλλαγή προς το κα
Ορισμός του επίθετου που πληροί τις προϋποθέσεις

Ορισμός του επίθετου που πληροί τις προϋποθέσεις

Το επίθετο είναι ένα γραμματικό στοιχείο η κύρια λειτουργία του οποίου είναι συνοδεύει ένα ουσιαστικό σε μια πρόταση για να περιορίσει ή να ολοκληρώσει την αναφορά του. Κανονικά μπορεί να προηγείται ή να προηγείται και συμπίπτουν πάντα ως προς τον αριθμό (πληθυντικός ή μοναδικός) και το φύλο (αρσενικό ή θηλυ
Ορισμός του Learn

Ορισμός του Learn

Η λέξη μαθαίνω είναι ένας όρος που σχετίζεται στενά με το απόκτηση γνώσεων και καθορισμός δεδομένων και πληροφοριών στον εγκέφαλό μας. Διαδικασία μέσω της οποίας αποκτάται η γνώσηΑν και αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται ιδιαίτερα με τα ανθρώπινα όντα, πρέπει επίσης να πούμε ότι τα ζώα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν συμπεριφορές από τη διδασκαλία των ιδιοκτητών τους ή την κατάρτιση από επαγγελματίες. Γενικά, το χρησιμοποιούμε με δύο αισθήσεις, αφενός, για να λογοδοτήσουμε για το απόκτηση γνώσης για κάτι, ένα θέμα, μια ερώτηση, μεταξύ άλλων. Και από την άλλη, το χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε ο καθ
Ορισμός της προφορικής έκφρασης

Ορισμός της προφορικής έκφρασης

Στο πλαίσιο της ανθρώπινης επικοινωνίας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προφορική έκφραση είναι και έχει πάντα μεγάλη σημασία για τα άτομα. Η επιβίωση αυτής της μορφής επικοινωνίας έναντι άλλων δείχνει ότι είναι τότε μια από τις πιο σημαντικές και χρήσιμες ικανότητες του ανθρώπου για συνύπαρξη στην κοινωνία. Ενώ σε όλη την ιστορία, ο άνθρωπος είχε πάντα τη δυνατότητα να εκφραστεί προφορικά, το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για άλλες μορφές και τεχνολογίες επικοινωνίας που υπήρχαν για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σε σύγκριση.Εάν επιδιώκουμε να ορίσουμε την έννοι
Ορισμός της σύνταξης

Ορισμός της σύνταξης

Η σύνταξη είναι ένα από τα πολλά δημοσιογραφικά είδη, αλλά το οποίο χαρακτηρίζεται κυρίως από την υποκειμενικότητά του, αν το συγκρίνουμε με το είδος ειδήσεων για παράδειγμα, αφού είναι Συλλογική γνώμη ενός μέσου επικοινωνίας, μιας εφημερίδας πιο συχνά και που ακολουθεί την ιδεολογική γραμμή αυτού σχετικά με ένα δημοσιογραφικό γεγονός τρέχον και σχετικό που απαιτεί τη γνώμη, την εξήγηση και την αξιολόγηση του μέσου σχετικά με αυτό.Αυτός ο τύπος άρθρου κατέχει προνομιακή θέση στη δομή της εφημερίδας και σχεδόν ποτέ δεν φέρει υπογραφή, για τον λόγο που ανέφερα παραπάνω. Το γράψιμό του είναι συνήθω
Πρότυπα ICONTEC - Ορισμός, Έννοια και τι είναι

Πρότυπα ICONTEC - Ορισμός, Έννοια και τι είναι

Το ακρωνύμιο ICONTEC είναι η συντομογραφία του Κολομβιανού Ινστιτούτου Τεχνικών Προτύπων και Πιστοποίησης. Αυτό το ίδρυμα είναι υπεύθυνο για την ενοποίηση κριτηρίων για την παρουσίαση εκθέσεων ή γραπτών έργων. Στο κολομβιανό ακαδημαϊκό πλαίσιο Οι εκπαιδευτικοί συχνά προτείνουν ερευνητικά έγγραφα ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Προκειμένου η μορφή τους να έχει ενοποιημένες π
Ορισμός του Madrigal

Ορισμός του Madrigal

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι λογοτεχνικών κειμένων, ένα από αυτά είναι το madrigal. Λυρική σύνθεση που έχει σύντομη δομή. Αυτός ο τύπος λυρικής σύνθεσης έχει την αγάπη ως κύριο θέμα της, δηλαδή, την πρόκληση συναισθημάτων. Αυτός ο τύπος σύνθεσης είχε έναν ιδιαίτερα κυρίαρχο ρόλο στη βιβλιογραφία της Αναγέννησης. Υπάρχουν συγγραφείς που ξεχώρισαν ιδιαίτερα σε αυτό το είδος: ο Dante και η Petrarc
Ορισμός της μουσικής

Ορισμός της μουσικής

Η λέξη μουσική ορίζει την τέχνη της οργάνωσης με λογικό και λογικό τρόπο του συνεκτικού συνδυασμού σιωπής και ήχων, χρησιμοποιώντας ως καθοδηγητικές παραμέτρους για την επιτυχή διεξαγωγή μιας τέτοιας δραστηριότητας τις θεμελιώδεις αρχές της μελωδίας, της αρμονίας και του ρυθμού. Επιπλέον, με πολύπλοκες και μερικές φορές απρόβλεπτες ψυχο-συναισθηματικές διαδικασίες. Αν και η έννοια της μουσικής και αυτό που κατανοείται από αυτήν έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, φυσικά και μακριά από την πρωταρχικά ενιαία σ
Ορισμός της αναθεώρησης

Ορισμός της αναθεώρησης

Σύντομο άρθρο με το οποίο ανακαλύπτεται ένα έργο, μια ταινία, ένα δίσκο ...Η κριτική είναι ένα άρθρο ή μια πολύ σύντομη γραφή, που αντιστοιχεί σε μια δημοσιογραφική δημοσίευση σε ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας (εφημερίδα, περιοδικό), ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στο οποίο μια εκδήλωση, ένα λογοτεχνικό, επιστημονικό έργο θα περιγραφεί με μια συνοπτική και σύντομη τρόπος., μεταξύ άλλων εναλλακτικών λύσεων. Βιβλία, δίσκοι, ταινίες και επιστημονικά έργα που εκδίδονται ή δημοσιεύονται, ανάλογα με την περίπτωση, αποτελούν αντικείμενο αυτού του είδους άρθρου. Σε αυτό το άρθρο ή τη μαρτυρία, το άτομο που κ
Ορισμός των αιχμηρών λέξεων

Ορισμός των αιχμηρών λέξεων

Οι λέξεις έχουν, σύμφωνα με τον τονισμό τους, την ακόλουθη ταξινόμηση: οξεία, επίπεδη και esdrújulas. Οι λέξεις με υψηλή ένταση είναι εκείνες στις οποίες η τελευταία συλλαβή προφέρεται πιο έντονα στη φωνή. Με άλλα λόγια, οι οξείες λέξεις είναι εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ένταση στην τελευταία συλλαβή (που ονομάζεται επίσης συλλαβωμένη πίεση).Μερικά παραδείγματ
Ορισμός του συνομιλητή

Ορισμός του συνομιλητή

Ένα άτομο που συμμετέχει σε μια συνομιλία ασκεί το ρόλο του συνομιλητή σε μια συνομιλία στην οποία καθορίζεται ανατροφοδότηση μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτήν. Μια συνομιλία στην οποία υπάρχει διάλογος μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες ευγένειας που είναι σημαντικό να διατηρείτε στη διαπροσωπική συνομιλία: σεβαστείτε τις στροφές ομιλίας, εξασκήστε ενεργή ακρόαση και κάντε ερωτήσεις που ενισχύουν τη συνομ
Ορισμός της σύνδεσης

Ορισμός της σύνδεσης

Με εντολή του γλωσσολογία ορίζεται ως έννοια σε αυτό έννοια μιας λέξης, η οποία ασχολείται με την έκφραση της δευτερεύουσας τιμής που έχει ως συνέπεια της σύνδεσής της με μια συγκεκριμένη αναφορά. Δευτερεύουσα έννοια μιας λέξης ή φράσης, η οποία σχετίζεται με την υποκειμενικότητα και τον πολιτισμό των ομιλητών Δηλαδή, η συνήθεια ασκεί δράση πλαίσιο, η οποία
Ορισμός του Cameo

Ορισμός του Cameo

Σε ορισμένες ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές, ένας ιδιαίτερα γνωστός χαρακτήρας εμφανίζεται απροσδόκητα στο κοινό, παίζει εντελώς δευτερεύοντα και άσχετο ρόλο. Όταν συμβαίνει αυτό, γίνεται λόγος για καμέο. Ένας τέτοιος χαρακτήρας μπορεί να είναι ηθοποιός, αλλά συνήθως είναι κάποιος που είναι πολύ δημοφιλής και δεν ενεργεί, για παράδειγμα, ένας γνωστός μάγειρας, ένας τηλεοπτ
Ορισμός της έκφρασης

Ορισμός της έκφρασης

Ονομάζεται έκφραση στην εκδήλωση των επιθυμιών, των σκέψεων και των συναισθημάτων ενός ατόμου. Κατ 'επέκταση, χρησιμοποιείται συνήθως για αναφορά σε όλα τα είδη εκδηλώσεων ή φαινομένων που προκαλούνται από άλλο.Η έννοια της έκφρασης κάτι συνδέεται με αυτήν που δείχνει ότι είναι δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και είναι προφανές για τους υπόλοιπους ανθρώπους και δεν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός
Τι είναι το Mise en Place

Τι είναι το Mise en Place

Το Mise en place είναι ένας γαλλικός όρος που χρησιμοποιείται συνήθως στον τομέα της γαστρονομίας. Σημαίνει κυριολεκτικά να τοποθετήσετε ή να εφαρμόσετε και μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε μαγειρική διαδικασία προετοιμασίας στην οποία είναι απαραίτητο να καθοριστεί μια συγκεκριμένη σειρά των συστατικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία μιας συνταγής. Στη γαστρονομική γλώσσα, ένα mise en place εκφράζεται με το ακρωνύμιο MEP και μπορεί να αναφέρεται στην προετοιμασία ενός πιάτου, ενός κοκτέιλ ή της υπηρεσίας ενός εστιατορίου. Σε κάθε περίπτωση, ένα mise en place συνεπάγεται
Ορισμός του σύμφωνου

Ορισμός του σύμφωνου

Ένα σύμφωνο είναι ο ήχος της προφορικής γλώσσας που παράγεται από το κλείσιμο ή τη στένωση του φωνητικού συστήματος όταν φέρνει τα όργανα που συνδέονται με την άρθρωση πιο κοντά ή σε επαφή, προκαλώντας ακουστική αναταραχή. Με άλλα λόγια, ένα σύμφωνο είναι μια γραμματοσειρά του αλφαβήτου. Η λέξη σύμφωνη στα Λατινικά σημαίνει "να ακούγεται μαζί με" και έχει να κάνει με την ιδέα ότι τα σύμφωνα δεν
Ορισμός της γραπτής

Ορισμός της γραπτής

ΕΝΑ γραπτός είναι ένα γράμμα, έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο χειρόγραφο, δακτυλογραφημένο ή τυπωμένο χαρτί. Μέσω γραψίματος μάθαμε τη θέση του σχετικά με την πώληση της εταιρείας.Κατά κάποιο τρόπο το γράψιμο είναι το ουσιώδη μαρτυρία που υπάρχει για ένα γεγονός ή μια πράξη που πραγματοποιείται κατά την άσκηση των καθηκόντων
Ορισμός της παραφράσης

Ορισμός της παραφράσης

Η παραφράση είναι μια διαδικασία διανοητικής αναπαραγωγής που συνίσταται στην έκφραση με δικά του λόγια όσων έχουν πει ή γράψει άλλοι. Ο σκοπός της παραφράσης είναι να επιτύχει μια γλώσσα πιο προσαρμοσμένη στο προσωπικό στυλ και έτσι να επιτύχει καλύτερη επικοινωνία με άλλους.Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας διδακτικός πόρος, δεδομένου ότι η παραφράση βασίζεται στην προσαρμογή όσων έχουν εκφράσει άλλοι στη δική τους γλώσσα. Ταυτόχρονα, είναι ένας τρόπος απόκτησης γνώσεων. Υπό αυτήν την έννοια, εάν είμαστε
Ορισμός της ομιλίας

Ορισμός της ομιλίας

Η λέξη κουβέντα το ορίζει αυτό συνομιλία, η οποία γενικά δείχνει φιλικούς και ανεπίσημους τόνους και που διατηρεί κάποιος με ένα άλλο άτομο ή με πολλούς, που ενεργούν ως συνομιλητές, με την αποστολή να σχολιάσουν ένα θέμα, να το θέσουν ή να μάθουν κάτι, μεταξύ άλλων θεμάτων.Άτυπη συνομιλία μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων στην οποία σχολιάζουν ένα ή περισσότερα θέματα ενδιαφέροντοςΧαρακτηρίζεται από την ανεπίσημη και μικρή ειλικρίνεια και παρόλο που μπορούν να αντιμετωπιστούν σχετικές και βαθι
Ορισμός του λογοτεχνικού έργου

Ορισμός του λογοτεχνικού έργου

Ένα λογοτεχνικό έργο θεωρείται έργο τέχνης που παρουσιάζεται σε γραπτή μορφή, όχι σε γραφική ή φυσική μορφή. Κεντρικό στοιχείο του λογοτεχνικού έργου είναι η αφήγηση ενός γεγονότος, γεγονότος, σειράς γεγονότων, συναισθημάτων, ιδεών ή απλά μια καλλιτεχνική έκφραση για διαφορετικές καταστάσεις. Τα λογοτεχνικά έργα μπορεί να είναι φανταστικά ή όχι, για παράδειγμα ένα μυθιστόρημα και μια φιλοσοφική έκθεση, αντίστοιχα.Αισθητικές και ελκυστικές αφηγήσεις Τα λογοτεχνικά έργα είναι ίσως μια από τις πρώτες μορφές τέχνης που ανέπτυξαν τα ανθρώπ
Ορισμός των δεικτών κειμένου

Ορισμός των δεικτών κειμένου

Για να γράψετε ένα κείμενο σωστά, είναι απαραίτητο να πληροίτε ορισμένες βασικές απαιτήσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να σεβαστείτε τους κανόνες γραμματικής, να συμμορφωθείτε με τους κανόνες ορθογραφίας και να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο λεξιλόγιο για κάθε πλαίσιο.Παρομοίως, για να έχει η γραφή εσωτερική συνοχή και επιχειρηματολογικό νήμα, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μια σειρά από δείκτες κειμένου, δηλαδή ένα σύνολο σύντομων και ανεξάρτητων γλωσσικών δομών που χρησιμεύουν στη δομή,
Ορισμός της βιβλιοθήκης εφημερίδων

Ορισμός της βιβλιοθήκης εφημερίδων

Η Βιβλιοθήκη εφημερίδων είναι μια βιβλιοθήκη που ειδικεύεται στη συλλογή, συντήρηση και αποθήκευση εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων περιοδικών δημοσιεύσεων που σχετίζονται με αυτές για μελλοντική διαβούλευση. Μπορεί να ανεγερθεί και να λειτουργήσει στο δικό του κτίριο, σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο ή σε έναν συγκεκριμένο τομέα αλλά μέσα σε μια παραδοσιακή βιβλιοθήκη.Γενικά, οι βιβλιοθή
Ορισμός του Word

Ορισμός του Word

Μια λέξη είναι ένας ήχος ή ένα σύνολο ήχων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη έννοια. Η γραφική αναπαράσταση αυτών των ήχων ονομάζεται επίσης λέξη. Ωστόσο, παρά τον προσωρινό αυτό ορισμό, πρέπει να σημειωθεί ότι το κριτήριο για τον ορισμό μιας λέξης έχει συζητηθεί ευρέως από γλωσσική άποψη. Μπορεί να επισημανθεί ότι εκτός από τις αρχικές και τελικές παύσεις που συνήθως συνοδεύουν έναν ορισμένο όρο, είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη η σύνταξη, στο βαθμό που μια λέξη θα πληροί πάντα μια συγκεκριμένη λειτουργία εντός της πρό
Ορισμός της έκθεσης

Ορισμός της έκθεσης

Η λέξη κανω ΑΝΑΦΟΡΑ είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε συχνά στη γλώσσα μας για να εκφράσουμε εκείνη η ενέργεια μέσω της οποίας ένα άτομο δίνει μια περιγραφή κάποιου γεγονότος, γεγονότος, γεγονότος, σε κάποιον που δεν το γνωρίζει, δηλαδή, μας ενημερώνει για κάποια νέα.Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η αναφορά ισχύει τόσο για την κοινοποίηση γεγονότων ή προσωπικών ζητημάτων, όσο και για εκδηλώσεις που έχουν εθνική ή παγκόσμια σημασία, στην τελευταία περίπτωση είναι καθήκον των μέσων μαζική
Ορισμός γλώσσας

Ορισμός γλώσσας

Ονομάζεται γλώσσα στο λεκτικό ή χειρονομικό σύστημα επικοινωνίας μέσω του οποίου οι κάτοικοι μιας δεδομένης κοινότητας θα επικοινωνούν και θα κατανοούν.Εάν αυτό δεν υπήρχε με τη μορφή μιας σύμβασης, θα ήταν πρακτικά αδύνατο για τους ανθρώπους ανταλλάσσουν ιδέες, συναισθήματα, ακόμη και συναισθήματα. Η ομιλία είναι ο πιο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η γλώσσα και, όπως είπαμε παραπάνω, δεν περιορίζεται στην προφορική έκφραση, αλλά μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω γραφής και χειρονομίας ή νοηματικής γλώσσας, αυτό είναι το τελευταίο που χ
Ορισμός της κρίσιμης σημασίας

Ορισμός της κρίσιμης σημασίας

Η λέξη κρίσιμος Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως στη γλώσσα μας και τον εφαρμόζουμε για αναφορά σε διάφορα θέματα.ΠΡΟΣ ΤΗΝ ότι το άτομο που κάνει κριτική για ένα θέμα ή πράγμα με σκοπό τη βελτίωσή τους, θα κληθεί κριτικός. Ο πατέρας του είναι ο μεγάλος κριτικός του, του λέει πάντα τι χρειάζεται να βελτιώσει στην επαγγελματική του απόδοση.Αξίζει να σημειωθεί ότι η κριτική είναι η Η γνώμη, η κρίση, που κάνει έν
Ορισμός της επιγραφίας

Ορισμός της επιγραφίας

Το επιγραφή είναι μια έννοια που έχει ειδική και περιοδική χρήση σε πεδία όπως λογοτεχνία, τρέχουσα επικοινωνία πληροφοριών και αρχιτεκτονική.Στην αρχιτεκτονική τα επιγραφή αποδεικνύονται πολύ συνηθισμένα και αποτελούνται από επιγραφές θρύλων που ασκούνται στους τοίχους ενός κτηρίου για να τους δώσουν μια διάκριση. Πολλές φορές δείχνει τον προορισμό που είχε ή είχε κάποτε αυτή η κατασκευή. Από την άλλη πλευρά, στη λογοτεχνία αυτή η λέξη χρησιμοποιείται ευρέως για να προσδιορίσει αυτή τη φράση που επιβεβαιώνει ή κατατάσσει κάποια ερώτηση που είναι εγγενής σε ένα λογοτεχνικό έργο κα
Ορισμός της ειδοποίησης

Ορισμός της ειδοποίησης

Σύμφωνα με τη χρήση του, ο όρος ειδοποίηση μπορεί να αναφέρεται σε διάφορα θέματα. Σε γενικές γραμμές, μια ειδοποίηση αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση ή τις ειδήσεις που πρέπει να δώσει ένα άτομο σε κάποιο άλλο ή, ένα που προορίζεται για ένα πολύ ευρύτερο κοινό και που μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε κατάσταση που θα μπορούσε να κοινοποιηθεί.. Σχεδόν πάντα, εάν πρόκειται για την τελευταία περίπτωση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα φέρουν την εν λόγω ειδοποίηση. Ένα παράδειγμα αυτών των τύπων μαζικής ειδοποίησης μπορεί να είναι όταν μια εταιρεία προμήθειας νερού υποβάλλει ειδοποίηση στην εφημ
Ορισμός του ατελούς

Ορισμός του ατελούς

Ο όρος πρόωρος μας επιτρέπει να λογοδοτήσουμε τι έχει ήδη συμβεί ή έχει συμβεί. Στο παρελθόν, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τον Juan, σήμερα, δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει πλέον.Εν τω μεταξύ, κατόπιν αιτήματος του γραμματική, το παρελθόν ή το παρελθόν, είναι ένα ρήμα ένταση που χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε ενέ
Ορισμός της υπογράμμισης

Ορισμός της υπογράμμισης

Η υπογράμμιση είναι μια από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από πολλούς ανθρώπους που όταν μελετούν ένα κείμενο, επισημαίνουν με εντυπωσιακό χρώμα τα μέρη του που περιέχουν τις κύριες ιδέες. Υπογραμμίζοντας αυτές τις κύριες ιδέες, ξεχωρίζοντας σαφώς από τις δευτερεύουσες, το άτομο μπορεί να απεικονίσει το επιλεγμένο περιεχόμενο. Η υπογράμμιση είναι η
Ορισμός του Conceptualize

Ορισμός του Conceptualize

Η διαδικασία γνώσης δείχνει μια ορθολογική διαδικασία στην οποία η άσκηση της σύλληψης των πληροφοριών είναι πολύ σημαντική. Μέσω αυτής της διαδικασίας, εξομοιώνουμε την πραγματικότητα με τις γνώσεις μας. Διαχειριζόμαστε διαρκώς νοητικές έννοιες, ιδέες που αναφέρονται στην πραγματικότητα. Η ουσία της γνώσης είναι η σκόπιμη, όπως εξηγείται από τον φιλόσοφο Thomas Aquinas, δηλ
Ορισμός της αντιπαράθεσης

Ορισμός της αντιπαράθεσης

Η εννοια του αντιπαράθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γλώσσα μας για να αναφέρεται στο αντιπαράθεση δράσης που περιλαμβάνει τοποθέτηση κάτι δίπλα σε κάτι άλλο. Τώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η λέξη δεν έχει τόσο δημοφιλή ή ευρεία χρήση και, στη συνέχεια, συνήθως χρησιμοποιούμε ορισμένα συνώνυμα πιο κοινής χρήσης για να αναφερθούμε στο ίδιο πράγμα, όπως στην περίπτωση: ένωση, προσέγγιση, μεταξύ των πιο χρησιμοποιούμενων.Επίσης, κατόπιν εντολής της γραμματικής, βρίσκουμε μια αναφορά για τη λέξη, για να ονομάσουμε ένα διαδικασία που επιτρέπει το συνδυασμό προτάσεων και έτσι εκδηλώνει τις συντα
Ορισμός της Prosopopeya

Ορισμός της Prosopopeya

Πιθανώς λόγω του ονόματός του, αυτή η ιδέα δεν ακούγεται τόσο κοινή για εμάς, ωστόσο, είναι μία από τις ρητορικές ή λογοτεχνικές προσωπικότητες ότι τα περισσότερα εφαρμόζουμε στα λόγια μας και σε ένα από αυτά που βρίσκουμε προφανώς κατόπιν αιτήματος της λογοτεχνίας. Η προοπτική συνίσταται στην απόδοση σε εκείνα τα αντικείμενα και πράγματα που δεν έχουν ζωή ή που έχουν αφηρημένο χαρακτήρα, χαρακτηριστικά, ενέργειες και ακόμη και ποιότητες ανθρώπων ή όντων με ζωή.Επιπλέον, εφαρμόζεται