ορισμός της σημειολογίας

Η σημειολογία είναι μια από τις επιστήμες που αποτελούν μέρος της μελέτης της επικοινωνίας, καθώς είναι υπεύθυνη για την ανάλυση των διαφόρων τύπων συμβόλων και σημείων που παράγονται από τον άνθρωπο για επικοινωνία, καθώς και για τις έννοιες και τους σημαίνοντές τους. Η σημειολογία θεωρείται σε πολλές περιπτώσεις ως ισοδύναμη της σημειωτικής.

Κατά την επικοινωνία, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί αμέτρητους τύπους συμβόλων και σημείων που είναι τα μέσα μέσω των οποίων προβάλλεται κάποιο είδος μηνύματος. Τόσο όταν μιλάει είτε γράφει και όταν καθιερώνει εικόνες ως σύμβολα, ο άνθρωπος στέλνει ένα μήνυμα σε έναν συγκεκριμένο δέκτη και μπορεί έτσι να επικοινωνήσει. Ακόμη και οι λέξεις αποτελούνται από σύμβολα που είναι τα γράμματα και επιτρέπουν τη μετάδοση στο εξωτερικό γραπτού ή προφορικού τρόπου της ιδέας που παραμένει στο κεφάλι ενός ατόμου.

Τα σύμβολα μπορούν να έχουν μια συγκεκριμένη και αποδεκτή έννοια (όπως, για παράδειγμα, τα σημάδια που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση οδηγών), καθώς και να έχουν μια συγκεκριμένη έννοια που κάθε άτομο τους δίνει σύμφωνα με τις εμπειρίες, τις καταστάσεις, τις αισθήσεις και τις γνώσεις τους. Το καθήκον της σημειολογίας είναι ακριβώς η ανάλυση αυτού του τύπου επικοινωνίας. Οι έννοιες μπορούν επίσης να ποικίλλουν από πολιτισμό σε πολιτισμό, από κοινωνία σε κοινωνία και εδώ είναι που επίσης συμμετέχουν επιστήμες όπως η ανθρωπολογία ή η αρχαιολογία.

Τα σύμβολα έχουν πάντα κάποιο νόημα που μπορεί να είναι λίγο πολύ προφανές ανάλογα με την περίπτωση. Χώροι ή καταστάσεις όπως τελετές, τελετές, εκδηλώσεις ή ακόμη και οι πιο καθημερινές και κανονικές χρησιμεύουν ως χώροι για τη σημειολογία να ενεργεί και να αναλύει τις έννοιες πίσω από κάθε επικοινωνιακή πράξη, πίσω από κάθε μετάδοση μηνυμάτων κ.λπ. Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε πολλούς χώρους όπως η θρησκεία, η τέχνη, η ιατρική, ο στρατιωτικός κόσμος, τα οικονομικά, τα μαθηματικά κ.λπ.