ορισμός του επιστήμονα

Το επίθετο επιστημονικό ισχύει για έναν τύπο γνώσης και μια μεθοδολογία. Από την άλλη πλευρά, εάν υπάρχει επιστημονική μέθοδος και γνώση, αυτό σημαίνει ότι ορισμένες γνώσεις και μέθοδοι βρίσκονται στο περιθώριο της επιστήμης και, επομένως, είναι ψευδοεπιστημονικές ή μη επιστημονικές.

Η προέλευση των επιστημονικών γνώσεων

Το πρώτο στοιχείο κάθε επιστημονικής γνώσης είναι η χρήση του ανθρώπινου λόγου με μια προσέγγιση μακριά από απόψεις, προκαταλήψεις ή ιδέες που βασίζονται σε μυθολογικές ιστορίες. Οι πρώτοι που έθεσαν την ανάγκη για ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης ήταν οι Έλληνες φιλόσοφοι από τον 1ο αιώνα π.Χ. Γ. Σκοπός του ήταν να φτάσει στην αλήθεια για την πραγματικότητα και αυτή η αλήθεια έπρεπε να είναι αντικειμενική και αξιόπιστη.

Η ορθολογική γνώση ή τα λογότυπα πρέπει να έχουν τρεις θεμελιώδεις προϋποθέσεις: οι προτάσεις δεν πρέπει να είναι αντιφατικές μεταξύ τους, οι δηλώσεις πρέπει να προέρχονται λογικά από σταθερές προτάσεις (υποστηριζόμενες από εμπειρία) και οι δηλώσεις πρέπει να αναφέρονται σε εμπειρικά ή θεωρητικά ερωτήματα, αλλά όχι σε πλασματικές οντότητες. Από αυτές τις γενικές αρχές ήταν δυνατή η επακόλουθη άρθρωση των διαφορετικών συγκεκριμένων επιστημών (βιολογία, μαθηματικά, ιατρική, κοινωνικές επιστήμες και ένας μακρύς κατάλογος γνώσεων).

Η cientific μέθοδος

Η επιστημονική μέθοδος αποτελείται από μια διαδικασία εργασίας που διατάσσεται σε μια σειρά βημάτων μέσω των οποίων γίνεται προσπάθεια εξήγησης συγκεκριμένων γεγονότων.

Όταν η επιστήμη έγινε όλο και πιο περίπλοκη, έγινε απαραίτητο να σχεδιαστεί μια αξιόπιστη διαδρομή που να εγγυάται την πραγματική γνώση και αυτή η διαδρομή είναι γνωστή ως η επιστημονική μέθοδος.

Η επιστημονική μέθοδος, όπως γνωρίζουμε, εμφανίζεται από τον δέκατο έβδομο αιώνα. Ήταν στοχαστές όπως ο Μπέικον και ο Ντεκάρτς, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια της μεθόδου, η πρώτη η επαγωγική μέθοδος και η δεύτερη η αφαιρετική μέθοδος.

Το επαγωγικό βασίζεται στην παρατήρηση μιας σειράς γεγονότων προκειμένου να αντιληφθούν τις κανονικότητες που παρουσιάζουν και στον πειραματισμό.

Η αφαιρετική μέθοδος δεν ξεκινά από την παρατήρηση αλλά βασίζεται σε αρχικές υποθέσεις που στη συνέχεια έρχονται σε αντίθεση με την πραγματικότητα των γεγονότων (εάν η υπόθεση επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα, γίνεται νόμος και ένα σύνολο νόμων σχηματίζει μια επιστημονική θεωρία).

Ψευδοεπιστημονική γνώση

Όλη αυτή η γνώση που δεν συμμορφώνεται με τις αρχές της επιστημονικής γνώσης και που δεν σέβεται μια επιστημονική μεθοδολογία θεωρείται ψευδοεπιστημονική γνώση. Ο κατάλογος των ψευδοεπιστημονικών γνώσεων είναι εκτενής (αστρολογία, αλχημεία, φενγκ σούι, ομοιοπαθητική, αριθμολογία κ.λπ.).

Φωτογραφίες: iStock - BraunS / CSA-Printstock