Κατηγορία: τεχνολογία

Ορισμός του Hotmail

Ορισμός του Hotmail

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο βασίζεται στην ίδια ιδέα με το παραδοσιακό ταχυδρομείο, αλλά με μοναδικότητα: η πρόσβαση σε αυτήν την πλατφόρμα γίνεται μέσω ενός υπολογιστή συνδεδεμένου στο Διαδίκτυο. Έτσι, ένας λογαριασμός email είναι η σύγχρονη έκδοση των συμβατικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Προς το παρόν, η απουσία λογαριασμού email είναι σπάνια. Ένα από τα πιο δ
Ορισμός της CPU

Ορισμός της CPU

Η CPU ή η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας στα Ισπανικά) είναι το κεντρικό μέρος κάθε υπολογιστή, καθώς είναι αυτός που εκπληρώνει το καθήκον επεξεργασίας όλων των λειτουργιών καθώς και αποθήκευσης πληροφοριών. Είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που υπήρχε πάντα σε υπολογιστές ανεξάρτητα από το μοντέλο του και γι 'αυτό θεωρείται ένα από τα βασικά στοιχεία κάθε υπολογιστή. Θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο γ
Ορισμός των πληροφοριών

Ορισμός των πληροφοριών

Η πληροφορία είναι ένα σύνολο σημαντικών δεδομένων που διαμορφώνουν τη σκέψη των ζωντανών όντων, ειδικά των ανθρώπων. Στις διάφορες επιστήμες και τους κλάδους της ακαδημαϊκής μελέτης, η πληροφορία ονομάζεται σύνολο στοιχείων περιεχομένου που δίνουν νόημα σε πράγματα, αντικείμενα και οντότητες στον κόσμο μέσω κωδικών και μοντέλων. Οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις δραστηριότητες τόσο των ανθρώπων όσο και των άλλων ζωντανών όντων. Τα ζώα ερμηνεύουν πληροφορίες από τη φύση και το περιβάλλον τους για να λαμβάνουν αποφάσεις, όπως τα φυτά. Ωστόσο, ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να δημι
Ορισμός του σκληρού δίσκου

Ορισμός του σκληρού δίσκου

Επί Χρήση υπολογιστή, έναν σκληρό δίσκο, που ονομάζεται επίσης σκληρός δίσκος , είναι ένα μη πτητική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (επειδή τα αποθηκευμένα περιεχόμενα δεν χάνονται ακόμη και αν δεν είναι ενεργοποιημένα) και ότι χρησιμοποιεί ένα μαγνητικό σύστημα εγγραφής για την αποθήκευση των ψηφιακών δεδομένων.Ο σκληρός δίσκος αποτελείται από μία ή περισσότερες πλάκες ή άκαμπτους δίσκους ενωμένους με τον ίδιο άξονα που περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα μέσα σε ένα σφραγισμένο μεταλλικό κουτί, ενώ, σε κάθε πλάκα και σε κάθε μια από τις επιφάνειές του, υπάρχει μια κεφαλή αν
Ορισμός του ιστογράμματος

Ορισμός του ιστογράμματος

Το ιστόγραμμα είναι αυτή η γραφική αναπαράσταση στατιστικών διαφορετικών τύπων. Η χρησιμότητα του ιστογράμματος έχει να κάνει με τη δυνατότητα καθιέρωσης με οπτικό, ομαλό και εύκολα κατανοητό τρόπο όλα τα στατιστικά αριθμητικά δεδομένα που μπορεί να γίνουν δύσκολα κατανοητά. Υπάρχουν πολλοί τύποι ιστογραμμάτων και το καθένα ταιριάζει σε διαφορετικές ανάγκες, καθώς και διαφορετικούς τύπους πληροφοριών. Τα ιστογράμματα χρησιμοποιούνται πάντα από τη στατιστική επιστήμη. Η λειτουργία του είναι να εμφανίζει γ
Ορισμός της μηχανικής ενέργειας

Ορισμός της μηχανικής ενέργειας

Η μηχανική ενέργεια είναι η ενέργεια που παρουσιάζουν τα σώματα λόγω της κίνησής τους (κινητική ενέργεια), η κατάστασή τους σε σχέση με ένα άλλο σώμα, γενικά τη γη, ή την κατάσταση παραμόρφωσής τους, στην περίπτωση των ελαστικών σωμάτων.. Δηλαδή, η μηχανική ενέργεια είναι το άθροισμα του δυναμικού (ενέργεια αποθηκευμένη σε ένα σύστημα), κινητική (ενέργεια που προκύπτει στην ίδια κίνηση) και ελαστική ενέργεια ενός κινούμενου σώ
Ορισμός του δρομολογητή

Ορισμός του δρομολογητή

Ο δρομολογητής είναι μια συσκευή υλικού που επιτρέπει τη διασύνδεση των υπολογιστών σε ένα δίκτυο. Ο δρομολογητής ή ο δρομολογητής είναι μια συσκευή που λειτουργεί στο επίπεδο 3 του επιπέδου 3. Έτσι, επιτρέπει σε πολλά δίκτυα ή υπολογιστές να συνδέονται μεταξύ τους και, για παράδειγμα, να μοιράζονται την ίδια σύνδεση στο Διαδίκτυο.Ένας δρομολογητής χ
Ορισμός του υπολογιστή

Ορισμός του υπολογιστή

Ένας υπολογιστής ή ένας υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει ως σκοπό τη λήψη και την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών. Οι υπολογιστές είναι επί του παρόντος οι πιο δημοφιλείς και χρησιμοποιημένες συσκευές για σκοπούς εκτέλεσης λειτουργιών τόσο διαφορετικών όσο η ανάπτυξη περιεχομένου, η επικοινωνία με άλλα άτομα, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση διαφόρων εφαρμογών και εκατοντάδων άλλων δυνατοτήτων. Τεχνικά, ένας υπολογιστής είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και εξαρτημάτων (μεταξύ των οποίων το πιο σχετικό θα ήταν ο μικροεπεξεργαστής ή ο εγκέφαλο
Ορισμός του Data Bus

Ορισμός του Data Bus

Ο δίαυλος δεδομένων είναι μια συσκευή μέσω της οποίας μεταφέρονται δεδομένα και σχετικές πληροφορίες μέσα σε έναν υπολογιστή. Για υπολογισμούς, ο δίαυλος είναι μια σειρά καλωδίων που λειτουργούν φορτώνοντας δεδομένα στη μνήμη για να τα μεταφέρουν στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή στην CPU. Με άλλα λόγια, ένας δίαυλος δεδομένων είναι μια εθνική οδός ή κανάλι μετάδοσης πληροφοριών εντός του υπολογιστή που επικοινωνεί τα στοιχεία του εν λόγω συστήματος με τον μικροεπεξεργαστή. Το λεωφορείο λειτουργεί με παραγγελία των πληροφοριών π
Ορισμός εκδότη

Ορισμός εκδότη

ο Microsoft Publisher, καλείται επίσημα και επίσημα Microsoft Office Publisher , είναι ένα εφαρμογή δημοσίευσης επιτραπέζιου υπολογιστή από τη Microsoft Corporation. Γενικά, θεωρείται ως ένα καθαρά αρχάριο πρόγραμμα που σίγουρα διαφέρει από τον δημοφιλή επεξεργαστή κειμένου Λέξη γιατί ο Εκδότης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμός και διάταξη σελίδων πριν από τη διαδικασία και τη διόρθωση των κειμένων όπως συμβαίνει με το Word.Βασικά, ο Εκδότης θα βοηθήσει όποιον το απασχολεί δημιουργείτε εύκολα, εξατομικεύετε και μοιράζεστε επίσης μια μεγάλη ποικιλία εκδόσεων και υλικού μάρκετινγκ. Έχει μια τε
Ορισμός του HTTP

Ορισμός του HTTP

Το HTTP είναι ένα πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου που χρησιμοποιείται στον Ιστό. Το HTTP είναι ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει HyperText Transfer Protocol ή Hypertext Transfer Protocol. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε από τους διεθνείς οργανισμούς W3C και IETF και χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου. Το HTTP διευκολύνει τον ορισμό της σύνταξης και της σημασιολογίας που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά λογισμικά Ιστού - τόσο πελάτες, διακομιστές όσο και διακομιστές μεσολάβησης - για αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Αυτό
Ορισμός της επιφάνειας εργασίας των Windows

Ορισμός της επιφάνειας εργασίας των Windows

Η επιφάνεια εργασίας των Windows είναι αυτή η διεπαφή λογισμικού που δημιουργήθηκε αρχικά με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου άνετης και εύκολης πρόσβασης στα προγράμματα και τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε έναν υπολογιστή. Είναι μια γραφική διεπαφή στην οποία πολλά εικονίδια, προσβάσεις, φάκελοι, αρχεία, γραμμές εργαλείων και προγράμματα μπορούν να διευθετηθούν με διαφορετικούς τρόπους. Όλα αυτά μπορεί να ε
Ορισμός της μορφής

Ορισμός της μορφής

Η μορφή είναι το σύνολο των τεχνικών και χαρακτηριστικών παρουσίασης ενός κειμένου, αντικειμένου ή εγγράφου σε διαφορετικούς τομείς, τόσο πραγματικούς όσο και εικονικούς. Η μορφή ονομάζεται συλλογή πτυχών της μορφής και της εμφάνισης που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μιας οντότητας από την άλλη, σε αναλογικές κ
Ορισμός του φαξ

Ορισμός του φαξ

Το φαξ είναι ένα σύστημα μετάδοσης δεδομένων, γραπτών ή γραφικών μέσω τηλεφώνου.Μια πολύ δημοφιλής τεχνολογική συσκευή τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα ονομάζεται φαξ ή τηλεομοιοτυπία που επέτρεψε τη μετάδοση εγγράφων, κειμένων και άλλων δεδομένων μέσω τηλεφωνικής γραμμής, δημιουργώντας μια τηλεπικοινωνία. Το φαξ λειτουργεί απλά. Αποτελείται από τρία μέρη ενσωματωμένα και συνδυασμένα σε μία μόνο συσκευή: έναν σαρωτή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των δεδομένων, των κειμένων και των εικόνων που υπάρχουν στο πρωτότυπο έγγραφο. ένα μόντεμ, το οποίο επιτρέπει
Ορισμός του κυττάρου

Ορισμός του κυττάρου

Ένα κελί είναι ο χώρος ή το πεδίο όπου τα δεδομένα εισάγονται σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Στον υπολογισμό, τα κελιά είναι πεδία μεταβλητού μεγέθους και διάταξης που επιτρέπουν την εισαγωγή δεδομένων, γενικά αριθμητικών, προκειμένου να τα συσχετίσουν και να πραγματοποιήσουν μαθηματικές λειτουργίες σε υπολογιστικά φύλλα. Συνήθως, το κελί είναι ένας ορθογώνιος χώρος που σχηματίζεται μεταξύ σειρών και στηλών και που αναγνωρίζεται από το συνδυασμό ενός ή περισσότερων γραμμάτων και ενός αριθμού. Για παράδειγμα, B1 ή AAA5. Στο κελί εισάγονται πληροφορίες όπως κείμενο ή αριθμοί, τύποι και οδ
Ορισμός της πιθανής ενέργειας

Ορισμός της πιθανής ενέργειας

ο Δυναμική ενέργεια είναι η ικανότητα ενός σώματος να εκτελεί εργασία σύμφωνα με τη διαμόρφωση που κρατά στο σύστημα των σωμάτων που ασκούν δυνάμεις το ένα στο άλλο, δηλαδή, η πιθανή ενέργεια είναι η ενέργεια που είναι ικανή να παράγει εργασία ως συνέπεια της θέσης ενός σώματος. Μπορεί να θεωρηθεί ως ενέργεια που αποθηκεύεται στο σύστημα ή το μέτρο της εργασίας που μπορεί να προσφέρει το σύστημα.Στη συνέχεια, θεωρείται ότι όταν ένα σώμα κινητοποιείται σε σχέση με ένα συγκεκριμένο επίπεδο αναφοράς, θα είν
Ορισμός του χρήστη

Ορισμός του χρήστη

Ένας χρήστης είναι το άτομο που χρησιμοποιεί ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε αντικείμενο ή συσκευή ή χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Για υπολογισμούς, ο χρήστης είναι εκείνο το άτομο που χρησιμοποιεί μια συσκευή ή έναν υπολογιστή και εκτελεί πολλαπλές λειτουργίες για διαφορετικούς σκοπούς. Συχνά ένας χρήστης είναι αυτός που αποκτά υπολογιστή ή ηλεκτρονική συσκευή και τη χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί με άλλους χρήστες, να δημιουργεί περιεχόμενο και έγγραφα, να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού και πολλές άλλες πιθανές ενέργειες.Ε
Ορισμός της Visual Basic

Ορισμός της Visual Basic

Στον κόσμο του προγραμματισμού υπολογιστών, μία από τις πιο δημοφιλείς και γνωστές γλώσσες είναι η Visual Basic. Δημιουργήθηκε το 1991 από τον Alan Cooper για Microsoft, αυτό το πακέτο επιτρέπει τον προγραμματισμό περιεχομένου γραφικών υπολογιστών με απλό και προσβάσιμο τρόπο. Η Visual Basic έχει αναπτυχθεί με σκοπό να παρέχει στους χρήστες προγραμματισμού υπολογιστών ένα πακέτο απλών και προσβάσιμων βοηθητικών προγραμμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Visual Basic
Ορισμός του Pixel

Ορισμός του Pixel

Το εικονοστοιχείο είναι η μικρότερη και μικροσκοπική μονάδα μιας ψηφιακής εικόνας και υπάρχει σε αμέτρητους αριθμούς για να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα. Κάθε εικονοστοιχείο είναι μια ομοιογενής μονάδα χρώματος που, συνολικά και με σημαντική παραλλαγή χρώματος, οδηγεί σε μια περισσότερο ή λιγότερο πολύπλοκη εικόνα. Μπορούν να έχουν τρία ή τέσσερα χρωματικά στοιχεία για να διαλέξετε: κόκκινο, πράσινο και μπλε ή ματζέντα, κίτρινο και κυανό. Τα εικονοστοιχεία μιας εικόνας είναι εύκολα παρατηρήσιμα όταν κάνετε ζουμ σε αυτήν καθώς αυτό επιτρέπει μια πιο προσεκτική ματιά στα εικονοστ
Ορισμός του ERP

Ορισμός του ERP

Το ERP ονομάζεται συστήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού που διαχειρίζονται την παραγωγή, τη διανομή και άλλες πτυχές μιας εταιρείας.Το ERP είναι ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει "Enterprise Resource Planning" ή "Enterprise Resource Planning". Αυτή η πρακτική έχει να κάνει με τη διαχείριση των διαφόρων πόρων, των επιχειρήσεων, των πτυχών και των παραγωγικών και διανεμητικών θεμάτων α
Ορισμός του σαρωτή

Ορισμός του σαρωτή

Ένας σαρωτής ή ένας σαρωτής είναι μια τεχνολογική συσκευή που είναι υπεύθυνη για τη λήψη εικόνων, σημάτων ή πληροφοριών από όλα τα είδη αντικειμένων. Η συσκευή εισόδου που επιτρέπει την ψηφιοποίηση εικόνων, δεδομένων, σημάτων και άλλων πληροφοριών ονομάζεται σαρωτής για να την διαβάσει και να την χρησιμοποιήσει για διάφορους σκοπούς. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το υπολογιστής ή σαρωτής υπολογιστών, που χρησιμοποιείται για την ψηφιοποίηση εικόνων και δεδομένων από χαρτιά, βιβλία, φωτογραφίες, διαφάνειες και κάθε είδους αντικείμενα. Λειτουργώντας παρόμοιο με αυτό ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος,
Ορισμός των προτύπων DIN

Ορισμός των προτύπων DIN

Οι κανόνες DIN είναι τα τεχνικά πρότυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας σε βιομηχανικά και επιστημονικά προϊόντα στη Γερμανία. Τα πρότυπα DIN αντιπροσωπεύουν κανονισμούς που ισχύουν για το εμπόριο, τη βιομηχανία, την επιστήμη και τους δημόσιους οργανισμούς σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών προϊόντων. Το DIN είναι ένα αρκτικόλεξο για το «Deutsches Institut für Normung» ή «Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης», το οποίο είναι το ίδρυμα, με έδρα το Βερολίνο και ιδρύθηκε το 1917, που ασχολείται με τη γερμανική τυποποίηση. Το DIN
Ορισμός συσκευής

Ορισμός συσκευής

Η συσκευή είναι ένας μηχανισμός που εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Για παράδειγμα, οι κινητές συσκευές είναι ιδανικές για την προώθηση της διαπροσωπικής επικοινωνίας, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις. Εκτελώντας έναν κατάλογο λειτουργιών, το όνομα της συσκευής σχετίζεται με αυτήν την ουσία. Για παράδειγμα, ένας συναγερμός ασφαλείας στο σπίτι είναι μια συσκευή που διαθέτει
Ορισμός του αυτοκινήτου

Ορισμός του αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο μπορεί να περιγραφεί ως μηχανοκίνητο όχημα που λαμβάνει το όνομά του από την ικανότητα αυτο-κίνησης, δηλαδή δεν χρειάζεται ανθρώπινη ή ζωική δύναμη για να μετακινηθεί από το ένα μέρος στο άλλο. Είναι ένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή εσωτερικής καύσης που είναι ειδικά σχεδιασμένο για χερσαία μεταφορά ανθρώπων.Προέλευση και φανταστική εξέλιξη του αυτοκινήτ
Ορισμός της μητρικής πλακέτας

Ορισμός της μητρικής πλακέτας

ο Βάση βάσης, επίσης λέγεται μητρική πλακέτα και μητρική πλακέτα , είναι ένα πλακέτα που περιέχει ένα τυπωμένο κύκλωμα και στο οποίο είναι συνδεδεμένα όλα τα στοιχεία που αποτελούν έναν υπολογιστή. Μεταξύ αυτής της σειράς ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που έχετε εγκαταστήσει είναι το chipset, το οποίο είναι το κέντρο σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή, το ΕΜΒΟΛΟ, διαύλ
Ορισμός του τεταρτογενούς τομέα

Ορισμός του τεταρτογενούς τομέα

Το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας χωρίζεται σε τομείς. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τομείς. Ο πρώτος τομέας, που ονομάζεται επίσης πρωτογενής, αποτελείται από όλες τις γεωργικές, κτηνοτροφικές και δασικές δραστηριότητες, από τις οποίες λαμβάνονται οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμεύουν ως τρόφιμα για τον πληθυσμό. Ο δευτερεύων τομέας της οικονομίας είναι το σύνολο δραστηριοτήτων και διαδικασιών που περιλαμβάνουν τον μετασχηματισμό φυσικών πόρων μέσω παραγωγικών διαδικασιών (ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τη βιομηχανία, καθώς και όλα τα συστήματα μετασχηματισμού βασικών υλικών).Ο τριτογε
Ορισμός του διακόπτη

Ορισμός του διακόπτη

Ένας διακόπτης ή διακόπτης είναι μια συσκευή διασύνδεσης για δίκτυα υπολογιστών. Στον υπολογισμό και τον υπολογισμό δικτύου, ένας διακόπτης είναι η αναλογική συσκευή που επιτρέπει στα δίκτυα να διασυνδέονται, να λειτουργούν στο επίπεδο 2 ή στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων του μοντέλου OSI ή Open Systems Interconnection. Ένας διακόπτης διασυνδέει δύο ή περισσότερα μέρη ενός δικτύου, λειτουργώντας ως γέφυρα που μεταδίδει δεδομένα από ένα τμήμα σε άλλο. Η χρήση του είναι πολύ συνηθισμένη όταν υπάρχει σκοπός σύνδεσης πολλών δικτύων μεταξύ τους έτσι ώστε να λε
Ορισμός της μνήμης ROM

Ορισμός της μνήμης ROM

Μνήμη ROM είναι αυτή η μνήμη αποθήκευσης που επιτρέπει μόνο την ανάγνωση των πληροφοριών και όχι την καταστροφή τους, ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι μιας πηγής ενέργειας που τις τροφοδοτεί. Το ROM είναι ένα αρκτικόλεξο στα Αγγλικά που αναφέρεται στον όρο "Μνήμη μόνο για ανάγνωση" ή "Μνήμη μόνο για ανάγνωση". Είναι μια μνήμη
Ορισμός του υπολογιστή

Ορισμός του υπολογιστή

Ένας υπολογιστής, επίσης γνωστός ως υπολογιστής, είναι μια ηλεκτρονική μηχανή που λαμβάνει και επεξεργάζεται δεδομένα με σκοπό την μετατροπή τους σε χρήσιμες πληροφορίες. Αποτελείται από μια σειρά ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και πολλά άλλα σχετικά στοιχεία που επιτρέπουν την εκτέλεση μιας ποικιλίας ακολουθιών ή ρουτί
Ορισμός του Excel

Ορισμός του Excel

Κατανοημένο ως ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα και χρήσιμα προγράμματα λογισμικού για την εκτέλεση υπολογισμών, το Excel (ή πιο σωστά το Microsoft Excel) είναι ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε υπολογιστικά φύλλα, με λίστες, αριθμούς και ταξινομήσεις. Μετά το Microsoft Word, είναι το πιο χρησιμοποιημένο πακέτο της Microsoft λόγω της μεγάλης χρησιμότητας και του εύχρηστου χειρισμού του. Η οθόνη του Microsoft Excel εμφανίζεται με τη μορφή στηλών με πολ
Ορισμός του Outlook

Ορισμός του Outlook

Έκδοση του Outlook, που περιλαμβάνεται στο πακέτο του Office 2010.Αποψη Είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργεί κάτω από την πλατφόρμα των Windows και έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Microsoft για να υποστηρίζει άτομα που χρειάζονται έναν διαχειριστή email. Η λειτουργία αυτού του προγράμματος είναι να λαμβάνει και να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και να αποθηκεύει τα ληφθέντα και τα απεσταλμένα μηνύματα. Έχει ε
Ορισμός του δυαδικού κώδικα

Ορισμός του δυαδικού κώδικα

Ο δυαδικός κώδικας είναι ένα σύστημα αναπαράστασης κειμένων ή επεξεργαστών εντολών ενός υπολογιστή, το οποίο κάνει χρήση του δυαδικού συστήματος, ενώ, το δυαδικό σύστημα είναι αυτό το σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιείται στο μαθηματικά και επιστήμη υπολογιστών και στην οποία οι αριθμοί αντιπροσωπεύονται χρησιμοποιώντας μόνο τα ψηφία μηδέν και ένα (0 και 1).Ειδικά κατόπιν αιτήματος των τηλεπικοινωνιών και της επιστήμης των υπολογιστών, αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται με διαφορετικές μεθόδους κωδικοποίησης δεδομένων όπως: συμβολοσειρές χαρακτήρων, συμβολοσειρές bit, και μπορεί να έχει σταθερό πλά
Ορισμός πίνακα

Ορισμός πίνακα

Ο πίνακας είναι ένα εργαλείο οργάνωσης πληροφοριών που χρησιμοποιείται σε βάσεις δεδομένων υπολογιστών. Στον υπολογισμό, ένας πίνακας αναφέρεται στη μοντελοποίηση ή τη συλλογή δεδομένων από μια εφαρμογή ενός προγράμματος που επιτρέπει τη λειτουργία μαζί τους οργανώνοντας και συσχετίζοντάς τα με διάφορους τρόπους.Οι πίνακες συχνά περιλαμβάνονται σε βάσεις δεδομένων ή υπολογιστικά φύλλα, αλλά μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε έγγραφα κειμένου και σε άλλα προγράμματα. Ένα τυπικό τραπέζι αποτελείται από οριζόντιες σειρές και κάθετες στήλες. ο εξοχή είναι το όνομα κάθε στήλης, πρέπε
Ορισμός της φωτογραφίας

Ορισμός της φωτογραφίας

Ο όρος φωτογραφία προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει "να σχεδιάζεις ή να γράφεις με φως". Καλούμε τη φωτογραφία τη διαδικασία λήψης εικόνων χρησιμοποιώντας μια ευαίσθητη στο φως τεχνολογική συσκευή, η οποία βασίζεται στην αρχή της κάμερας obscura. Το αρχικό σύστημα φωτογραφίας που διατηρήθηκε μέχρι πριν από λίγα χρόνια συνεργάστηκε με ευαίσθητες ταινίες για να αποθηκεύσει τη φωτογραφία που τραβήχτηκε και στη συνέχεια να την εκτυπώσει. Πιο πρόσφατ
Ορισμός του δικτύου

Ορισμός του δικτύου

Ένα δίκτυο ή δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστών που συνδέονται μεταξύ τους μέσω διαφόρων μεθόδων για την ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών. Ονομάζεται δίκτυο ή δίκτυο σε αυτές τις σειρές υπολογιστών ή υπολογιστικών συσκευών που συνδέονται μέσω καλωδίων, κυμάτων, σημάτων ή άλλων μηχανισμών με σκοπό τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ τους, εκτός από πόρους και υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθεί κοινόχρηστη εργασιακή εμπειρία και εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα. Τα δίκτυα υπολογιστών μπορεί να ποικίλλουν στη φύση και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά πολύ συχνά ανταποκρίνονται σε ένα συνεταιρισ
Ορισμός του CorelDRAW

Ορισμός του CorelDRAW

Το CorelDRAW είναι προηγμένο λογισμικό επεξεργασίας γραφικών υπολογιστών που περιλαμβάνει διάφορους τύπους λειτουργιών αλλαγής εικόνας και μετατροπής σελίδων. Το πρόγραμμα CorelDRAW είναι μέρος του πακέτου Corel Graphics Suite που σχεδιάστηκε από την Corel Corporation, το οποίο έχει πολλές εκδόσεις από τις πιο βασικές έως τις πιο προηγμένες και πρόσφατες. Αυτό το λογισμικό χρησιμοποιείται σε γραφικές τέχνες και πεδία επικοινωνίας με σκοπό την ψηφιακή παραγωγή, επεξεργασία και μεταμόρφωση εικόνων. Είναι μια εφαρμογή σχεδίασης διανυσμάτων, με εργαλεία διαγράμματος, εφέ και λειτουργίες σε εικόνες κ
Ορισμός του Antivirus

Ορισμός του Antivirus

Ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που προορίζεται για τον εντοπισμό και την αφαίρεση ιών και άλλων επιβλαβών προγραμμάτων πριν ή μετά την είσοδό τους στο σύστημα. Αυτό των ιών και του ιού είναι ένας αγώνας παρόμοιος με τον αγώνα όπλων που στη μέση του ψυχρού πολέμου έβαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της ΕΣΣΔ. Και, αν εν
Ορισμός του Searcher

Ορισμός του Searcher

Στην πληροφορική, μια μηχανή αναζήτησης είναι ένα σύστημα που λειτουργεί με ευρετηρίαση αρχείων και δεδομένων στον Ιστό για να διευκολύνει την αναζήτησή τους για όρους και έννοιες που σχετίζονται με τον χρήστη, απλά εισάγοντας μια λέξη-κλειδί. Με την εισαγωγή του όρου, η εφαρμογή επιστρέφει μια λίστα διευθύνσεων Web στις οποίες περιλαμβάνεται ή αναφέρεται η εν λόγω λέξη. Η χρήση μηχανών αναζήτησης Ιστού έχει γίνει ένας από τους κύριους λόγους
Ορισμός της ψηφιακής εικόνας

Ορισμός της ψηφιακής εικόνας

ο ψηφιακή εικόνα είναι το Διδιάστατη αναπαράσταση μιας εικόνας χρησιμοποιώντας bit, μια ελάχιστη μονάδα πληροφοριών που αποτελείται από δυαδικά ψηφία (1 και 0), η οποία χρησιμοποιείται κατόπιν εντολής του υπολογιστή και οποιασδήποτε συσκευής ψηφιακού τύπου.Σύμφωνα με το ψήφισμα που παρουσιάζεται στην εικόνα, στατικό ή δυναμικό, μπορείτε να μιλήσετε γράφημα ράστερ (ή bitmap; αντιπροσωπεύει ένα ορθογώνιο πλέγμα εικονοστοιχείων ή σημείου χρώματος, το οποίο μπορεί να εμ
Ορισμός του CD-ROM

Ορισμός του CD-ROM

Ένα CD-ROM είναι ένας οπτικός τεχνολογικός δίσκος που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη χρήση πληροφοριών σε μέσα υπολογιστή. Ένα CD-ROM ή "Compact Disc - Read Only Memory", το οποίο στα Αγγλικά σημαίνει "Compact Disc with Read Only Memory", είναι ένας πλαστικός πλαστικός δίσκος που περιέχει κωδικοποιημένες ψηφιακές πληροφορίες που έχουν εγγραφεί σε αυτό για αναδιανομή και χρήση. Δωρεάν ή ελεγχόμενη. Για να χρησιμοποιήσετε ένα CD-ROM, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης CD. Η ιστορία του CD-ROM όπως το γνωρίζουμε σήμερα ξεκινά το 1985, όταν
Ορισμός των μέτρων αποθήκευσης

Ορισμός των μέτρων αποθήκευσης

Είναι αυτές οι μονάδες μέτρησης που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του διαθέσιμου χώρου σε μια μονάδα μνήμης. Ένα μέτρο αποθήκευσης ονομάζεται καταγραφή χώρου σε μια δεδομένη συσκευή για την καταγραφή δεδομένων και πληροφοριών μόνιμα ή προσωρινά.Μπορεί επίσης να γίνει κατανοητό ως αυτή η πρακτική που πραγματοποιείται με σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την αξιοποίηση όλου του χώρου που υπάρχει μέσα σε μια μονάδα.Στον υπολογιστή, υπάρχουν δια
Ορισμός της μνήμης RAM

Ορισμός της μνήμης RAM

Όταν ένας υπολογιστής εκτελεί ένα πρόγραμμα, τόσο ο κώδικας όσο και τα δεδομένα πρέπει να μπορούν να βρίσκονται σε ένα στοιχείο που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε αυτά και, επιπλέον, μας επιτρέπει να τα τροποποιούμε γρήγορα και ευέλικτα. Αυτό το στοιχείο είναι RAM.Μνήμη RAM (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης, μνήμη τυχαίας προσπέλασης) είναι ένας τύπος πτητικής μνήμης του οποίου οι θέσεις είναι προσβάσιμες με τον ίδιο τρόπο.Το τελευταίο
Ορισμός της εφαρμογής

Ορισμός της εφαρμογής

Η εφαρμογή είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που χρησιμοποιείται ως εργαλείο για μια συγκεκριμένη λειτουργία ή εργασία. Για τον υπολογισμό, μια εφαρμογή είναι ένας από τους διάφορους τύπους προγραμμάτων υπολογιστών ειδικά σχεδιασμένα για να εκπληρώνουν μια λειτουργία ή να λειτουργούν ως εργαλείο για συγκεκριμένες ενέργειες του χρήστη.Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα όπως λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού και άλλα, η εφαρμογή έχει τον μοναδικό και κύριο σκοπό να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία, συχνά βασική και γρήγορη και εύκολη στη χρήση για τον απλό μη προχωρημένο χρήστη. Ο πιο συνηθ
Ορισμός του ιδιόκτητου λογισμικού

Ορισμός του ιδιόκτητου λογισμικού

Ιδιόκτητο λογισμικό είναι λογισμικό στο οποίο ο χρήστης έχει περιορισμένη ικανότητα να το χρησιμοποιεί, να το τροποποιεί ή να το αναδιανέμει και η άδεια χρήσης του συχνά κοστίζει. Ιδιόκτητο, μη-ελεύθερο, ιδιωτικό ή ιδιόκτητο λογισμικό είναι ο τύπος προγραμμάτων ή εφαρμογών υπολογιστών όπου ο χρήστης δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσ
Ορισμός του φωτομοντάζ

Ορισμός του φωτομοντάζ

ο φωτομοντάζ είναι το τεχνική που συνίσταται στο συνδυασμό δύο ή περισσότερων φωτογραφιών για τη δημιουργία μιας νέας σύνθεσης. Ο Άγγλος Φωτογράφος Henry Peach Robinson Θεωρείται ο υποστηρικτής του φωτομοντάζ, καθώς ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την προαναφερθείσα τεχνική λίγο μετά την έναρξη της επαγγελματικής του καριέρας το έτος1857.Με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία, μπορούμε να εξισώσουμε το φωτομοντάζ με το κολάζ (καλλιτεχνική τεχνική που συνίσταται στη συναρμολόγηση διαφορετικών στοιχείων σε ένα ενοποιημένο σύνολο), δεδομένου ότι στην περίπτωση του φωτομοντάζ, ξεκιν
Ορισμός του Terabyte

Ορισμός του Terabyte

Ένα byte είναι δεδομένα που αποτελούνται από μια ακολουθία του συνεχόμενα bits. Στην αρχή, ο όρος byte χρησιμοποιήθηκε κατά την αναφορά αυτών των οδηγιών 4-bit που επέτρεψαν τη συμπερίληψη μεταξύ ενός και δεκαέξι bit ανά byte, αν και, αργότερα, ο σχεδιασμός παραγωγής μείωσε το byte σε πεδία 3-bit, κατάσταση που επέτρεψε να έχει μεταξύ ενός και οκτώ bits ανά byte. Τέλος, το μέγεθος ενός byte θα οριστεί σε οκτώ bit και θα δηλώνεται ως πρότυπο.Εν τω μεταξύ, το byte έχει πολλά πολλαπλάσια όπως: kilobyte (1.000 bytes), magabyte (1.000.000 byte), gigabyte (1.000.000.000 bytes) και terabyte (1.000.000.
Ορισμός της αποθήκευσης

Ορισμός της αποθήκευσης

Για οποιοδήποτε κανονικό σύστημα, οι μονάδες αποθήκευσης είναι αυτές που επιτρέπουν τη φυσική ή εικονική αποθήκευση αρχείων δεδομένων όλων των ειδών. Πιο συγκεκριμένα στον υπολογισμό, οι μονάδες αποθήκευσης θα είναι όλες αυτές οι συσκευές, εσωτερικές ή εξωτερικές, που αποθηκεύουν τις πληροφορίες ενός δεδομένου συστήματος. Οι συσκευές θα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το σχήμα, το μέγεθος και τη χρήση, αλλά συλλογικά συμβάλλουν στη διατήρηση των δεδομένων που σχετίζονται με τον χρήστη σε ψηφιακή μορφή. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες μονάδες αποθήκευσης. Το πιο κοινό από αυτά είναι το HDD, αυτή η
Ορισμός της κωδικοποίησης

Ορισμός της κωδικοποίησης

Η κωδικοποίηση ονομάζεται μεταμόρφωση της διατύπωσης ενός μηνύματος μέσω των κανόνων ή των κανόνων ενός προκαθορισμένου κώδικα ή γλώσσας. Γνωρίζουμε την κωδικοποίηση ως οποιαδήποτε λειτουργία που περιλαμβάνει την εκχώρηση μιας αξίας συμβόλων ή χαρακτήρων σε ένα συγκεκριμένο λεκτικό ή μη λεκτικό μήνυμα με σκοπό τη μετάδοσή του σε άλλα άτομα ή οντότητες που μοιράζονται τον κώδικα.Η κωδικοποίηση είναι κάτι τόσο απλό όσο αυτό που κάνουμε σε καθημερινή βάση, όταν μετατρέπουμε οπτικές εικόνες ή εννοιολογικές οντότητες σε λέξεις, προτάσεις, κείμενα και τις κοινοποιούμε σε αυτούς γύρω μας. Κωδικοποιεί ε
Ορισμός της κάρτας δικτύου

Ορισμός της κάρτας δικτύου

Μια κάρτα δικτύου θεωρείται ότι είναι η συσκευή που επιτρέπει σε διαφορετικές συσκευές να συνδέονται μεταξύ τους και ότι μέσω αυτής της σύνδεσης τους δίνει τη δυνατότητα να μοιράζονται και να μεταφέρουν δεδομένα και πληροφορίες από τη μία συσκευή στην άλλη. Συνήθως, οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται στον υπολογιστήΗ κάρτα δικτύου (επίσης γνωστή ως προσαρμογέας δικτύου) μπορεί να είναι εξωτερική ή εσωτερική. Δηλαδή, μπορεί να εισαχθεί στη μητρική πλακέτα, αλλά υπάρχει
Ορισμός του Spoiler

Ορισμός του Spoiler

Ο όρος spoiler προέρχεται από το αγγλικό ρήμα To spoil, που σημαίνει να χαλάσει. Στην πράξη, αυτή η ιδέα έχει δύο εντελώς διαφορετικές εφαρμογές: σε σχέση με τα αυτοκίνητα και, τις πιο κοινές, στον κόσμο της φαντασίας.Το Spoiler νοείται ως spoiler σε ένα αυτοκίνητοΈνα spoiler είναι ένα spoiler που είναι προσαρτημένο σε ένα όχημα με σκοπό να το κάνει να φαίνεται πιο σπορ και πι
Ορισμός της κίνησης

Ορισμός της κίνησης

Σε συγκεκριμένους όρους, η λέξη κίνημα αναφέρεται στην κίνηση ενός ατόμου, ενός ζώου, ενός μικροοργανισμού, μιας συσκευής ή μιας μηχανής για μετακίνηση από το ένα μέρος στο άλλο, για να μετακινηθεί στο διάστημα. Η μετακίνηση ποικίλλει ως προς το σχήμα, τη δομή, την ταχύτητα και άλλα στοιχεία ανάλογα με τον τύπο του θέματος στο οποίο αναφερόμαστε.Η μετακίνηση προέρχεται από το φυσικ
Ορισμός της ηλεκτρικής ενέργειας

Ορισμός της ηλεκτρικής ενέργειας

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι η μορφή ενέργειας που θα προκύψει από την ύπαρξη δυνητικής διαφοράς μεταξύ δύο σημείων, μια κατάσταση που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρικό ρεύμα μεταξύ των δύο σημείων εάν τοποθετηθούν σε επαφή μέσω ενός ηλεκτρικού αγωγού για να λάβει την προαναφερθείσα εργασία .Εν τω μεταξύ, η ηλεκτρική ενέργεια είναι μια ενέργεια ικανός να μετασχηματιστεί σε πολλές άλλες μορφές ενέργειας πώς να είναι: το ελαφριά ενέργεια, θερμική ενέργεια και μηχανική ενέργεια.Η διαδικασία λειτουργεί ως εξής ... η ηλεκτρική ενέργεια θα μετατ
Ορισμός του εκτυπωτή λέιζερ

Ορισμός του εκτυπωτή λέιζερ

Ο εκτυπωτής λέιζερ είναι ένα από τα πιο πρόσφατα μοντέλα εκτυπωτών υπολογιστών. Χαρακτηρίζεται από την υψηλής ποιότητας εκτύπωση τόσο κειμένων όσο και εικόνων σε απλό χαρτί. Μπορεί να εκτυπώσει τόσο σε ασπρόμαυρο όσο και σε χρώμα, ξεχωρίζοντας σαφώς από τα προηγούμενα μοντέλα, όπως ο εκτυπωτής inkjet που δεν επέτρεπε
Ορισμός διεύθυνσης URL

Ορισμός διεύθυνσης URL

Το URL είναι μια ακολουθία χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την ονομασία και τον εντοπισμό πόρων, εγγράφων και εικόνων στο Διαδίκτυο. Το URL σημαίνει "Uniform Resource Locator" ή "Uniform Resource Locator". Εν ολίγοις, πρόκειται για μια σειρά χαρακτήρων που ανταποκρίνονται σε μια τυπική μορφή και επιτρέπουν την ταξινόμηση των π
Ορισμός του υπερσυνδέσμου

Ορισμός του υπερσυνδέσμου

Ο υπερσύνδεσμος είναι στον υπολογισμό αυτού του στοιχείου αναφοράς ή πλοήγησης που επιτρέπει τη μετάβαση από ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε άλλο ή σε διαφορετικά μέρη του ίδιου εγγράφου. Ο υπερσύνδεσμος είναι γνωστός ως ένα από τα πιο σημαντικά και ουσιαστικά μέρη του δικτύου Διαδικτύου. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά μέσα και υποστηρ
Ορισμός του Hub

Ορισμός του Hub

Ένας διανομέας ή ένας συμπυκνωτής είναι μια συσκευή που διοχετεύει την καλωδίωση ενός δικτύου για να την επεκτείνει και να επαναλάβει το ίδιο σήμα μέσω διαφορετικών θυρών. Το Hub ονομάζεται τεχνολογική συσκευή που έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει τη λειτουργία ενός δικτύου με σκοπό την επέκτασή του σε άλλες θύρε
Ορισμός του μητρώου

Ορισμός του μητρώου

Μια εγγραφή υπολογιστή είναι ένας τύπος ή ένα σύνολο δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε ένα σύστημα. Για τον υπολογισμό, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εγγραφών, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει αναφορά στην έννοια της αποθήκευσης δεδομένων ή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση, τις διαδικασίες ή τη χρήση του υπολογιστή.Πρώτα, Το μητρώο συστήματος είναι μια βάση δεδομένων που έχει σκοπό την αποθήκευση διαμόρφωσης, επιλογών και εντολών του λειτουργικού συστήματος. Γενικά, αυτοί οι καταχωρητές χρησιμοποιούνται σε συστήματα Microsoft Windows. Ένα μητρώο συστήματος μπορεί να περιέχει πληροφορ
Ορισμός της φωτογραφικής κάμερας

Ορισμός της φωτογραφικής κάμερας

Η φωτογραφική μηχανή είναι μια τεχνολογική συσκευή της οποίας κύριος στόχος ή λειτουργία είναι η λήψη ακίνητων εικόνων καταστάσεων, ανθρώπων, τοπίων ή γεγονότων για τη διατήρηση οπτικών αναμνήσεων αυτών. Οι κάμερες είναι υπεύθυνες για τη γέννηση δύο επιστημών ή τεχνών: φωτογραφία και, αργότερα, κινηματογράφος. Οι πρώτες κάμερες δημιουργήθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα, αν
Ορισμός της χημικής ενέργειας

Ορισμός της χημικής ενέργειας

Η χημική ενέργεια είναι μια άλλη από τις εκδηλώσεις της ενέργειας και συγκεκριμένα είναι η εσωτερική ενέργεια που έχει ένα συγκεκριμένο σώμα και παρόλο που μπορεί πάντα να βρεθεί στην ύλη, θα μας δείξει μόνο όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή αυτής. Με απλά λόγια, η χημική ενέργεια είναι αυτή που παράγεται από χημικές αντιδράσεις.Μεταξύ των πιο καθημερινών παραδειγμάτων που μπορούμε να δώσουμε χημικής ενέργειας είναι: η ενέργεια που προέρχεται από
Ορισμός της μητρικής πλακέτας

Ορισμός της μητρικής πλακέτας

Η μητρική πλακέτα ή η μητρική πλακέτα σε έναν υπολογιστή είναι εκείνο που έχει τυπωμένα τα κυκλώματα της συσκευής και επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ του μικροεπεξεργαστή, των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, των υποδοχών μνήμης και άλλων πρόσθετων συσκευών. Στην πληροφορική, η πιο σημαντική συσκευή που βρίσκεται στο κύκλωμα ενός υπολογιστή ονομάζεται μητρική πλακέτα ή μητρική πλακέτα, καθώς διευκολύνει τη σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών ηλεκτρονικών μονάδων του ίδιου και επι
Ορισμός του Ipad

Ορισμός του Ipad

Το Ipad είναι μια ηλεκτρονική συσκευή, τύπου tabletΑυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει την τυπικότητα ενός φορητού υπολογιστή μέσω του οποίου είναι δυνατή η αλληλεπίδραση μέσω μιας οθόνης αφής ή πολλαπλής αφής, επιτρέποντας έτσι στον χρήστη να το ελιγμό με μια γραφίδα ή με τα δάχτυλα. αυτή η συσκευή ήταν πρόσφατα αναπτύχθηκε από την εταιρεία Apple Inc.. Βρίσκεται σε ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ του smartphone, επίσης γνωστού ως έξυπνου σήματος και του φορητού υπολογιστή, το Ipad έχει πολύ παρόμοιες λειτου
Ορισμός της Microsoft

Ορισμός της Microsoft

Η Microsoft είναι μια πολυεθνική εταιρεία υπολογιστών που ιδρύθηκε το 1975 στις Ηνωμένες Πολιτείες από τους Bill Gates και Paul Allen. Η Microsoft Corporation είναι μια εταιρεία που εδρεύει στην Ουάσινγκτον και ασχολείται με την ανάπτυξη, κατασκευή, αδειοδότηση και παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού και λογισμικού. Το αναγνωρισμένο κατ 'εξοχήν προϊόν είναι το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows στις διάφορες εκδόσεις του, μαζί με το πακέτο λογισμικού Microsoft Office. Και οι δύο καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του μερ
Ορισμός του Hertz

Ορισμός του Hertz

Η μονάδα συχνότητας του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων είναι γνωστή ως Hertz ή Hertz στα Ισπανικά. Συνδέεται στενά με τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που ανακαλύφθηκε από τον φυσικό Heinrich Rudolf Hertz, από τον οποίο πήρε το όνομά του. Το Hertz χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως στοιχείο αναφοράς για τη μέτρηση της συχνότητας των μονάδων χρόνου σε διαφορετικούς τομείς και επιστημονικά πεδία όποτε μιλάμε για περ
Ορισμός bitmap

Ορισμός bitmap

Η εννοια του bitmap χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό αυτή την εικόνα που μόλις παρουσιάζεται σε ένα bitmap, που αποτελείται από μια ορθογώνια δομή που αποτελείται από εικονοστοιχεία ή χρωματιστές κουκκίδες, και η οποία μπορεί να προβληθεί σε μια οθόνη, σε χαρτί ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που επιτρέπει την αναπαράσταση των εικόνων.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το bitmap μπορεί επίσης να αναφέρεται ως εικόνα μήτρας, bitmap και εικόνα ράστερ, είναι οι δύο τελευταίες κοινές ονομασίες στην αγγλική γλώσσα.Ο τύπος εικόνας bitmap καθορίζεται τόσο από το ύψος, το πλάτος των εικονοστοιχείων όσο και απ
Ορισμός του κλιματισμού

Ορισμός του κλιματισμού

Με τον κλιματισμό κατανοούμε το σύστημα ψύξης αέρα που χρησιμοποιείται με οικιακό τρόπο για την ψύξη του περιβάλλοντος όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλές και ζεστές. Ο κλιματισμός, αν και αναφέρεται στον ίδιο τον αέρα, είναι μια συσκευή που εγκαθίσταται σε σπίτια, χώρους και άλλους κλειστούς χώρους με σκοπό την παροχή κ
Ορισμός του κτιρίου

Ορισμός του κτιρίου

Ο όρος κτίριο χρησιμοποιείται για τον ορισμό και την περιγραφή όλων αυτών των κατασκευών που κατασκευάζονται τεχνητά από τον άνθρωπο για διάφορους αλλά συγκεκριμένους σκοπούς. Τα κτίρια είναι έργα που ο άνθρωπος σχεδιάζει, σχεδιάζει και εκτελεί σε διαφορετικούς χώρους, μεγέθη και σχήματα, στις περισσότερες περιπτώσεις για ν
Τι είναι το Byte, KB, MB, GB, TB

Τι είναι το Byte, KB, MB, GB, TB

Όπως σε οποιαδήποτε άλλη πτυχή της ζωής, στον τομέα της πληροφορικής υπάρχουν επίσης μονάδες μέτρησης για τον ποσοτικό προσδιορισμό του διαθέσιμου χώρου ή του χρησιμοποιημένου χώρου, είτε πρόκειται για αποθήκευση δίσκου είτε για μνήμη RAM.Από το μικρότερο ...Η μικρότερη μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών είναι το bit, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες σε δυαδικό (ναι / όχι, true / false, black / white, ...). Δύο πιθανές καταστάσε
Εναλλαγή ορισμού

Εναλλαγή ορισμού

Ο διακόπτης είναι μια συσκευή διασύνδεσης δικτύων άλλων συσκευών ή υπολογιστών. Επίσης γνωστό ως "διακόπτης", ο διακόπτης είναι μια συσκευή που διασυνδέει δύο ή περισσότερα τμήματα του ίδιου δικτύου για τη σύνδεση δεδομένων, που λειτουργεί ως γέφυρα. Λέγεται ότι σε ένα "δίκτυο αστεριών" ο διακόπτης είναι το κέντρο. Η λειτουργικότητα ενός διακόπτη δίνεται από τον πολλαπλασιασμό των δικτύων και των δεδομένων που θα μεταδοθούν, με την επακόλουθη α
Ορισμός της οθόνης

Ορισμός της οθόνης

Ο όρος display in computing σχετίζεται με την ιδέα να κάνουμε ορατά ορισμένα δεδομένα που είναι χρήσιμα για τον χρήστη (στα Αγγλικά, μέσα εμφάνισης για εμφάνιση, για να γίνει ορατό). Μια οθόνη είναι ο χώρος όπου είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, ένας χώρος που στα Ισπανικά θα μπορούσε να κατανοηθεί ως &quo
Ορισμός του προσομοιωτή

Ορισμός του προσομοιωτή

Ένας προσομοιωτής είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή των συνθηκών μιας δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, ένας προσομοιωτής λειτουργεί σαν ένα τεχνικό σύστημα που μιμείται πραγματικές συνθήκες.Ως γενική ιδέα, οι προσομοιωτές χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση μιας δραστηριότητας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε μια εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιηθούν
Ορισμός της Εξερεύνησης των Windows

Ορισμός της Εξερεύνησης των Windows

Ένα τυπικό παράδειγμα εξερεύνησης των Windows.Η Εξερεύνηση των Windows είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται σε λειτουργικά συστήματα της Microsoft, ώστε οι χρήστες να μπορούν να περιηγούνται σε όλα τα προγράμματα και τα αρχεία που διαθέτουν τα Windows. Αυτό το σύστημα πλοήγησης μέσω αρχείων δημιουργήθηκε με την έκδοση των Windows, που ονομάζεται Windows 95. Είναι πραγματικά το σχήμα Εμφανίζονται οι φάκελοι, τα εικονίδια και οτιδήποτ
Ορισμός του Τεχνολόγου

Ορισμός του Τεχνολόγου

Ο τεχνολόγος είναι ειδικός εκπαιδευμένος να εργάζεται στον τομέα της εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Είναι επαγγελματίας που συνδυάζει την πνευματική δραστηριότητα με τη χειροκίνητη δραστηριότητα, δηλαδή μπορεί να εργαστεί σε μια μεγάλη ποικιλία έργων μέσω της εφαρμογής βασικών μηχανικών αρχών και τεχνικών δεξιοτήτων. Η δουλειά τους επικεντρώνεται συνήθως στη βελτίωση των λειτουργιών του προϊόντος, της κατασκευής, της κατασκευής, της μηχανικής και της λειτουργίας μέσω της χρήσης και της βελτιστοποίησης της τεχνολογίας. Μπορεί να αποδώσει σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανο
Ορισμός του λειτουργικού συστήματος

Ορισμός του λειτουργικού συστήματος

Επί Χρήση υπολογιστή, λέγεται Λειτουργικό σύστημα στο σύνολο προγραμμάτων υπολογιστών που επιτρέπουν ικανοποιητική διαχείριση των πόρων που διαθέτει ένας υπολογιστής.Γνωρίστε επίσης ως λογισμικό συστήματος, το λειτουργικό σύστημα αρχίζει να λειτουργεί στον υπολογιστή αμέσως μετά την ενεργοποίησή του και διαχεί
Ορισμός του email

Ορισμός του email

Είναι μια από τις παλαιότερες υπηρεσίες του σύγχρονου Διαδικτύου, η οποία για δεκαετίες διευκόλυνε την αλληλεπίδραση, βασισμένη στη διέλευση μηνυμάτων κειμένου, μεταξύ χρηστών υπολογιστών από διαφορετικές ηπείρους.Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες υπολογιστών να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα με περιεχόμενο κειμένου, καθώς και ορισμένες πρόσθετ
Ορισμός κάδου ανακύκλωσης

Ορισμός κάδου ανακύκλωσης

Επί χρήση υπολογιστή, ονομάζεται κάδος ανακύκλωσης σε αυτό χώρο αποθήκευσης που παρουσιάζεται από όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα στα οποία αποστέλλονται αρχεία υπολογιστών που θεωρούνται άχρηστα σε πρώτη φάση και έχουν αποφασίσει να εξαλειφθούν από τη μνήμη ενός υπολογιστή, δηλαδή, οποιοδήποτε αρχείο που διαγράφουμε από τον υπολογιστή μας θα σταλεί απευθείας σε αυτήν την περιοχή έτσι ώστε να παραμείνει εκεί μέχρι να γίνει η τελική εξάλειψη. Αυτό που διευκολύνει αυτή τη λειτουργία είναι ότι, για παράδειγμα, εάν ένα αρχείο διαγράφηκε γρήγορα και χωρίς να σκεφτεί κάποιος φάκελος ή έγινε κατά
Ορισμός του WWW

Ορισμός του WWW

Το WWW, συντομογραφία του World Wide Web, είναι το παγκόσμιο παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής εγγράφων μέσω υπερκειμένου, κοινώς γνωστό ως Διαδίκτυο. Για τον υπολογισμό, το World Wide Web είναι ένα σύστημα πληροφοριών και εγγράφων που συνδέονται μέσω υπερκειμένου και υπερμέσων, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτύου, πιο συγκεκριμένα, με ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Το 1989, ο Tim Berners Lee και ο Robert Cailiau, δύο ερευνητές του CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Έρευνας) δημιούργησαν τον Ιστό, παρεμβαίνοντας στην ανάπτυξη των διαφόρων προτύπων και σεναρίων Ιστού με βάση την εφεύρεσή
Ορισμός του ηλεκτρικού κυκλώματος

Ορισμός του ηλεκτρικού κυκλώματος

Ηλεκτρικό κύκλωμα είναι το όνομα που δίνεται σε μια ηλεκτρική σύνδεση που μπορεί να εξυπηρετήσει διαφορετικές χρήσεις. Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να είναι λίγο πολύ μεγάλο ανάλογα με την ανάγκη ή τη λειτουργία, αλλά πρέπει πάντα να έχει μια σειρά σημαντικών στοιχείων έτσι ώστε η ενέργεια να μπορεί να μεταδίδεται από το ένα διάστημα στο άλλο και να φτάνει στον τελικό του στόχο.Το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι κάτι που πολλές φορές δεν βλέπουμε, αλλά αυτό υπάρχει σε όλα αυτά τα στοιχεία που εξαρτώνται από τη λειτουργία του ηλεκτρισμού, για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των αντικει
Ορισμός του επεξεργαστή

Ορισμός του επεξεργαστή

Ο επεξεργαστής είναι σε συστήματα υπολογιστών το σύμπλεγμα κυκλωμάτων που αποτελούν την κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή την CPU. Συνήθως, ένας επεξεργαστής ή ένας μικροεπεξεργαστής είναι μέρος οποιουδήποτε υπολογιστή ή ψηφιακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και είναι η μονάδα που λειτουργεί ως «κινητήρας» όλων των διεργασιών του υπολογιστή από την απλούστερη έως την πιο περίπλοκη.Σε έναν υπολογιστή, ο επεξεργαστής αναγνωρίζεται ως μια συσκευή υλικού που μπορεί να έχει διαφορετικές ποιότητες και τύπους, και από την άλλη πλευρά, η λογική έννοια από την άποψη της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας ή
Ορισμός του πυρήνα

Ορισμός του πυρήνα

Ο πυρήνας είναι το πιο σημαντικό μέρος ενός λειτουργικού συστήματος, το μέρος που είναι υπεύθυνο για την πρόσβαση στις διάφορες συσκευές που διαθέτει ένας υπολογιστής. ο πυρήνας οργανώνει επίσης τον τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων προγραμμάτων που φορτώνονται στη μνήμη. Με αυτόν τον τρόπο, το πυρήνας φροντίζει
Ορισμός του προγράμματος περιήγησης

Ορισμός του προγράμματος περιήγησης

Ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι ένας τύπος λογισμικού που επιτρέπει την οπτικοποίηση εγγράφων και ιστότοπων σε υπερκειμένο, συνήθως ομαδοποιημένο με το όνομα Ιστού ή Διαδικτύου. Ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή ένα πρόγραμμα περιήγησης είναι μια εφαρμογή που λειτουργεί μέσω του Διαδικτύου, ερμηνεύει αρχεία και ιστότοπους που αναπτύ
Ορισμός της πολλαπλής εργασίας

Ορισμός της πολλαπλής εργασίας

Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα ονομάζονται multitasking, τα οποία επιτρέπουν την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών διαδικασιών και λειτουργιών.Τόσο στον υπολογιστή όσο και σε άλλους κοινωνικούς τομείς, το multitasking ονομάζεται ικανότητα ή χαρακτηριστικό της εκτέλεσης πολλών εργασιών και λειτουργιών ταυτόχρονα. Αυτή η ικανότητα βρίσκεται συχνά σε σύγχρονους υπολογιστές ή συστήματα. Σήμερα, δεδομένης της πολλαπλότητας των διαδικασιών και των καθηκόντων που πρέπει να εκτελούνται τόσο σε εργασιακό, επιχειρηματικό όσο και σε καθημερινό περιβάλλον, οι επεξ
Ορισμός της οθόνης LCD

Ορισμός της οθόνης LCD

Μια οθόνη LCD (αρκτικόλεξο για "υγρό κρύσταλλο" στα Αγγλικά) είναι μια λεπτή οθόνη, αποτελούμενη από έναν ορισμένο αριθμό pixel που τοποθετούνται μπροστά από μια πηγή φωτός. Αυτός ο τύπος οθόνης χρησιμοποιεί μικρές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και γι 'αυτό οι οθόνες LCD χρησιμοποιούνται σε συσκευές μ
Τι είναι το ARPANET

Τι είναι το ARPANET

Αν και μπορεί να φαίνεται στους νεότερους ότι το Διαδίκτυο είναι κάτι που υπήρχε πάντα, και στους ηλικιωμένους ότι είναι κάτι πολύ πρόσφατο, ο σωστός όρος είναι -όπως σε πολλά άλλα πράγματα- το μέσο και το ARPANET αντιπροσωπεύει ένα βήμα σε αυτό μακρά, ενώ σύντομη, ιστορία.Στρατιωτική καταγωγήΤο ARPANET είναι το άμεσο προηγούμενο του Διαδικτύου, ένα δίκτυο που τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 1969 μετά από αρκετά χρόνια σχεδιασμού.Ο υποστηρικτής του ήταν DARPA (Οργανισμός Προχωρη
Ορισμός της διάταξης

Ορισμός της διάταξης

Μόνο ένας αρχιτέκτονας μπορούσε να καταλάβει ότι από μια σκαρίφημα, ούτε από μια διάταξη, θα μπορούσε να βγει έργο τόσο σημαντικό όσο το μουσείο του Γκούγκενχαϊμ.Όταν μιλάμε για διάταξη αναφερόμαστε σε έναν όρο που προέρχεται από τα Αγγλικά, μια λέξη που αναφέρεται στο σχέδιο ή το σχέδιο κάτι που θέλετε να σχεδιάσετε. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη σε κανονικές συνομιλίες, ωστόσο σε κύκλους ατόμων που είναι αφοσιωμένα στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ιστοσελίδων, μπορεί να χρησιμοποιείται συχνά. Σε κάθε περίπτωση, τα ισπανικά έχουν αρκετές λέξεις για
Ορισμός του τεχνικού

Ορισμός του τεχνικού

Με την ευρύτερη έννοια, αναφέρεται σε όλα ότι είναι κατάλληλο ή σχετίζεται με την τεχνική. Η τεχνική είναι οποιαδήποτε συστηματική διαδικασία της οποίας ο τελικός στόχος είναι η μείωση των επιπέδων κατανάλωσης πόρων και, συνεπώς, η επίτευξη του προτεινόμενου τέλους. Για παράδειγμα, η ιδέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικούς τομείς, αν και πάντα έχοντας κατά νου ότι η έννοια της είναι να επιτευχθεί ένας στόχος με τους όρους που μόλις συζητήσαμε, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.Ε
Ορισμός της Ψηφιοποίησης

Ορισμός της Ψηφιοποίησης

Ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο, κάποιοι θα το πουν από τη φύση τους (σε επίπεδο σωματιδίων, είναι ασυνεχές), ενώ άλλοι θα το πουν αυτό επειδή πρέπει να αντιπροσωπεύσουμε την πραγματικότητα με τρόπο κατανοητό από τις μηχανές, τους υπολογιστές μας. Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε στη διαδικασία ψηφιοποίησης όλων (ή σχεδόν).Η ψηφιοποίηση είναι μια διαδικασία με την οποία κάτι πραγματικό (φυσικό, απτό) μεταφέρεται σε ψηφιακά δεδομένα έτσι ώστε ν
Ορισμός του δρομολογητή

Ορισμός του δρομολογητή

Με εντολή του IT, ο δρομολογητής, επίσης γνωστός ως δρομολογητής, δρομολογητής ή δρομολογητής είναι ένα συσκευή υλικού που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση δικτύου υπολογιστών; λειτουργεί στο επίπεδο τρία του Μοντέλου OSI. Η κύρια αρετή που μας προσφέρει αυτή η συσκευή είναι η διασφάλιση σχετικά με την ικανοποιητική δρομολόγηση πακέτων δεδομένων μεταξύ δικτύων. Διαφορετικά, βοηθά να βρείτε την καλύτερη
Ορισμός της λειτουργίας

Ορισμός της λειτουργίας

Σε γενικές γραμμές, η λέξη λειτουργία αναφέρεται στην εκτέλεση της σωστής λειτουργίας που ένα άτομο ή, ελλείψει αυτού, μια μηχανή, προκειμένου να εκτελέσει μια εργασία, δραστηριότητα ή εργασία, ικανοποιητικά.Η λειτουργία είναι βασικά μια διαδικασία που πραγματοποιείται ή εφαρμόζεται σε κάτι, σε ένα πεδίο όπως η εργασία για παράδειγμα, έτσι ώστε να ξεδιπλώνεται τα καθήκοντα για τ
Ορισμός της ALU

Ορισμός της ALU

Η ALU ή η αριθμητική λογική μονάδα αποτελείται από ένα ψηφιακό κύκλωμα που επιτρέπει αμιμητικές και λογικές λειτουργίες μεταξύ δύο αριθμών. Το ALU προέρχεται από τα Αγγλικά και είναι αρκτικόλεξο για την Arithmetic Logic Unit. Στα ισπανικά, η λογική αριθμητική μονάδα θα ήταν ένα είδος κυκλώματος που έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει λειτουργίες όπως προσθήκη, αφαίρεση ή άλλα όπως NOT και
Ορισμός κλειστού κυκλώματος

Ορισμός κλειστού κυκλώματος

αριστερό ανοιχτό κύκλωμα. Στο δεξί κλειστό κύκλωμα με ροή ηλεκτρονίων.Έχουμε ένα κλειστό κύκλωμα, όπως λέει το όνομά του, μια διαδρομή μέσω ενός μεταλλικού καλωδίου ή αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του οποίου κυκλοφορεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Το γεγονός ότι ένα κύκλωμα είναι κλειστό, σημαίνει ότι το ρεύμα ή τα ηλεκτρόνια, πηγαίνει από τη μία πλευρά του κυκλώματος στην άλλη. Με άλλα λόγια, τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν από την αρχή του κυκλώματος
Ορισμός της πληροφορικής

Ορισμός της πληροφορικής

Η πληροφορική ή η πληροφορική είναι η πειθαρχία που μελετά και διερευνά ψηφιακές τεχνολογικές τεχνικές και συσκευές. Ο όρος υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1962 από έναν μηχανικό, Philippe Dreyfus και είναι μια ένωση των όρων "πληροφορίες" και "αυτόματο". Αν και ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναφέρεται σε διάφορους κλάδους και τεχνολογίες που ασχολούνται με τη διαχείριση πληροφοριών, σήμερα χρησιμοποιείται πολύ συχνά ως συνώνυμο για υπολογιστή ή
Ορισμός του iPhone

Ορισμός του iPhone

Το iPhone είναι ένα smartphone πολυμέσων από την εταιρεία Apple. Ξεκίνησε από την εταιρεία Apple στις 29 Ιουνίου 2007, το iPhone είναι μια συσκευή που θεωρείται έξυπνη λόγω των λειτουργιών πολυμέσων, της σύνδεσης στο Διαδίκτυο, της οθόνης αφής με τεχνολογία πολλαπλών αφής και της απουσίας ενός φυσικού πληκτρολογίου. Μεταξύ των λειτουργιών του και εκτός από την τεχνολογία πολλαπλής αφής, τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων και τη σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω τεχνολογίας EDGE ή Wi-Fi, το iPhone διαθέτει φωτογραφική μηχανή 2MB, συσκευή αναπα
Ορισμός του Microsoft Office

Ορισμός του Microsoft Office

Το Microsoft Office είναι μια σειρά εφαρμογών, διακομιστών και υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν από τη Microsoft. Το Microsoft Office αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια όταν ο Bill Gates, ιδρυτής της Microsoft, το παρουσίασε στο COMDEX στο Λας Βέγκας το 1988. Αυτή η πρώτη έκδοση του Office περιλάμβανε ήδη εφαρμογές όπως το Microsoft Word, το Microsoft Excel και το Microsoft PowerPoint, οι οποίες με
Ορισμός του εκτυπωτή

Ορισμός του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής είναι ένα από τα περιφερειακά που μπορούν να συνδεθούν στον Η / Υ ή στο Σημειωματάριο και μέσω του οποίου μπορεί κανείς να αποκτήσει αντίγραφο ή πολλά από αυτά τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στον εξοπλισμό, είτε κείμενα είτε εικόνες, καθώς τα εκτυπώνει σε χαρτί ή διαφάνειες χρησιμοποιώντας δοχεία μελανιού ή τεχνολογία λέιζερ.Κυρίως και όπως είπαμε, ένας εκτυπωτής συνδέεται με καλώδιο, ως περιφερειακό σε υπολογιστή μόνιμα, ωστόσο, επίσης, με έναν εκτυπωτή, μέσω μιας εσωτερικής διασύνδεσης δικτύου, Ethernet ή Wireless, του λεγόμενου εκτυπωτή δικτύου, θα επιτρέπει οποιαδήποτε χρήστης
Ορισμός του κόμβου

Ορισμός του κόμβου

Ένας κόμβος είναι ένα σημείο ή διάστημα σε διάφορους κλάδους όπου συγκλίνουν πολλά άλλα αλληλένδετα σημεία. Ονομάζεται κόμβος της επιστήμης και άλλων κλάδων στο πραγματικό ή αφηρημένο σημείο όπου τα διάφορα μέρη μιας σύνδεσης συναντώνται για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα στο τεχνολογία, ένας κόμβος είναι το σημείο, η στιγμή ή ο χώρος όπου όλα τα στοιχεία ενός δικτύου που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά συνδέονται και αλληλεπιδρούν. Αυτά τα στοιχεία είναι με τη σειρά τους κόμβοι και μ
Ορισμός γραμμής εργαλείων

Ορισμός γραμμής εργαλείων

Το Xrox Alto εκτός από το ότι έχει μια γραμμή εργαλείων και λειτουργεί με μια γραφική διεπαφή. Ο σχεδιασμός είναι πολύ τυπικό φωτοαντιγραφικό xerox. Η οθόνη δεν είναι ανάποδα, σχεδιάστηκε για να βλέπει τα έγγραφα πιο άνετα.Η γραμμή εργαλείων οποιασδήποτε εφαρμογής ή προγράμματος είναι μια κάθετη ή οριζόντια εμφάνιση κουμπιών που μας επιτρέπουν να εκτελούμε πολλαπλές εργασίες με το πρόγραμμα
Ορισμός του ασύρματου δικτύου

Ορισμός του ασύρματου δικτύου

Ένα ασύρματο δίκτυο είναι ένα δίκτυο επικοινωνίας όπου τα καλώδια εξαλείφονται και η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κύματα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι δικτύων που μπορούν να πλαισιωθούν σε αυτόν τον ορισμό, δίκτυα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή του Διαδικτύου, για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή απλά για αυστηρά προσωπική χρήση. Τα ασύρματα δίκτυα αποτελούν σήμερα μια πτυχή της τεχνολογίας που σίγουρα συνέβαλε πολύ στην αλλαγή του τρόπου ανάπτυξης των επικοινωνιών μέσα στην κοινωνία και πιστεύεται ότι έχουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες να προσφέρουν,
Ορισμός της ιατρικής τεχνολογίας

Ορισμός της ιατρικής τεχνολογίας

ο ιατρική τεχνολογία Είναι ένας τομέας γνώσεων συμπληρωματικός των επιστημών υγείας που στοχεύει στη διεξαγωγή διαδικασιών για τη διερεύνηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών υπό την επίβλεψη και επίβλεψη του θεράποντος ιατρού.Η ιατρική τεχνολογία ομαδοποιεί διαφορετικές ειδικότητεςΤο προσωπικό υποστήριξης για την εργασία φροντίδας εκτελεί διαφορετικούς τύπους εργασιών, ώστε να μπορούν να εκτελούν σε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:Κλιν
Ορισμός του χρονοδιαγράμματος

Ορισμός του χρονοδιαγράμματος

Για εκείνους που το βλέπουν έξω από τον κόσμο της τεχνολογίας, η πειθαρχία του προγραμματισμού διατηρεί κάτι εσωτερικό, ακατανόητο, είναι ένας από τους μέγιστους εκφραστές αυτού που η άγνωστη κλήση φρικς, geeks. Αλλά από τι ακριβώς αποτελείται;Ένα πρόγραμμα υπολογιστή αποτελείται από μια σειρά οδηγιών που πρέπει να εκτελεστούν από έναν υπολογιστή. Αυτές οι οδηγίες αναπτύσσονται
Ορισμός της προληπτικής συντήρησης

Ορισμός της προληπτικής συντήρησης

Αυτό που μας απασχολεί είναι μια ιδέα που εφαρμόζεται στη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού, ενώ η προληπτική συντήρηση συνίσταται σε ενέργειες που πραγματοποιούνται για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων ή ζημιών σε οποιοδήποτε εξοπλισμό, μηχανή ή συσκευή που χρησιμοποιείται για εργασία ή οικιακός σκοπός. Η συντήρηση πραγματοποιείται σε μηχάνημα για την αποφυγή βλάβης ή βλάβηςο συντήρηση είναι η λέξη που μας επιτρέπει να ορίσουμε η δραστηριότητα από την οποία είναι εύλογο να συντηρούμε ένα προϊόν, μια μηχανή, έναν εξοπλισμό, μεταξύ άλλων, έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά,