ορισμός του ηλεκτρικού κυκλώματος

Ηλεκτρικό κύκλωμα είναι το όνομα που δίνεται σε μια ηλεκτρική σύνδεση που μπορεί να εξυπηρετήσει διαφορετικές χρήσεις. Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να είναι λίγο πολύ μεγάλο ανάλογα με την ανάγκη ή τη λειτουργία, αλλά πρέπει πάντα να έχει μια σειρά σημαντικών στοιχείων έτσι ώστε η ενέργεια να μπορεί να μεταδίδεται από το ένα διάστημα στο άλλο και να φτάνει στον τελικό του στόχο.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι κάτι που πολλές φορές δεν βλέπουμε, αλλά αυτό υπάρχει σε όλα αυτά τα στοιχεία που εξαρτώνται από τη λειτουργία του ηλεκτρισμού, για τα οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των αντικειμένων που χρησιμοποιούμε σήμερα έχουν κάποιο είδος ηλεκτρικού κυκλώματος εσωτερικά.

Τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είναι, αφενός, ότι πρέπει να συνδέσει δύο ή περισσότερα μέρη μέσω κλειστού βρόχου ή κυκλώματος. Αυτό συμβαίνει ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να κινείται και να κατευθύνεται πάντα αντί να χάνεται στο διάστημα, κάτι που θα ήταν επίσης επικίνδυνο. Τα μέρη που αποτελούν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είναι κυρίως το εξάρτημα, οι κόμβοι, η πηγή, ο αγωγός. Το εξάρτημα είναι ένα από τα σημεία πάνω στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια θα περάσει και θα ταξιδέψει μέσα στο κύκλωμα, ενώ οι κόμβοι είναι οι κόμβοι διαφόρων τμημάτων του κυκλώματος στη διαδρομή του, για παράδειγμα όταν δύο αγώγιμα καλώδια ενώνονται σε ένα ή περισσότερα σημεία. Ο αγωγός είναι το ίδιο το καλώδιο, αυτό που αγωγεί ηλεκτρική ενέργεια ενώ η πηγή θα είναι το συστατικό που είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή της ενέργειας, μπορεί να είναι ένταση ή τάση.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτρικών κυκλωμάτων που διαφέρουν ανάλογα με το χαρακτηριστικό και τη χρήση που μπορεί να δοθεί σε κάθε ένα. Τα σήματα μπορεί να είναι διαφορετικά, γι 'αυτό μπορούμε να μιλάμε για συνεχές ρεύμα και εναλλασσόμενο ρεύμα. Όσον αφορά το είδος του καθεστώτος, πρέπει να μιλάμε για περιοδικό ρεύμα, παροδικό ρεύμα και μόνιμο ρεύμα. Τέλος, μπορούμε να μιλήσουμε για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Σε κάθε περίπτωση, το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ένα στοιχείο που μπορεί να ποικίλλει σε απλότητα ή πολυπλοκότητα ανάλογα με τη λειτουργία που εκπληρώνει, δεδομένου ότι ορισμένα θα πρέπει να έχουν περισσότερα στοιχεία, ενώ άλλα θα είναι απλούστερα και πιο άμεσα.