ορισμός διαύλου δεδομένων

Ο δίαυλος δεδομένων είναι μια συσκευή μέσω της οποίας μεταφέρονται δεδομένα και σχετικές πληροφορίες μέσα σε έναν υπολογιστή.

Για υπολογισμούς, ο δίαυλος είναι μια σειρά καλωδίων που λειτουργούν φορτώνοντας δεδομένα στη μνήμη για να τα μεταφέρουν στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή στην CPU. Με άλλα λόγια, ένας δίαυλος δεδομένων είναι μια εθνική οδός ή κανάλι μετάδοσης πληροφοριών εντός του υπολογιστή που επικοινωνεί τα στοιχεία του εν λόγω συστήματος με τον μικροεπεξεργαστή. Το λεωφορείο λειτουργεί με παραγγελία των πληροφοριών που μεταδίδονται από διαφορετικές μονάδες και περιφερειακά στην κεντρική μονάδα, ενεργώντας ως φανός ή ρυθμιστής των προτεραιοτήτων και των λειτουργιών που πρέπει να εκτελεστούν.

Η λειτουργία του είναι απλή: σε ένα λεωφορείο, όλοι οι διαφορετικοί κόμβοι που το συνθέτουν λαμβάνουν δεδομένα αδιακρίτως, αυτοί στους οποίους δεν κατευθύνονται αυτά τα δεδομένα το αγνοούν και, αντίθετα, εκείνοι για τους οποίους τα δεδομένα είναι σχετικά, το κοινοποιούν.

Από τεχνική άποψη, ο δίαυλος δεδομένων είναι ένα σύνολο ηλεκτρικών καλωδίων ή αγωγών σε μεταλλικές τροχιές στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή. Σε αυτό το σύνολο αγωγών κυκλοφορούν τα σήματα που μεταφέρουν τα δεδομένα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι λεωφορείων. ο λεωφορείο διευθύνσεωνΓια παράδειγμα, δεσμεύει το μπλοκ ελέγχου CPU να τοποθετεί δεδομένα κατά τη διάρκεια υπολογιστικών διαδικασιών. ο λεωφορείο ελέγχου, από την άλλη πλευρά, μεταφέρει δεδομένα σχετικά με τις λειτουργίες που εκτελεί η CPU. ο λεωφορείο δεδομένων από μόνο του, μεταφέρει πληροφορίες μεταξύ συσκευών υλικού όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής, οθόνη και επίσης συσκευές αποθήκευσης όπως σκληρός δίσκος ή φορητές μνήμες.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι λεωφορείων σε διαφορετικούς τύπους υπολογιστών. Για υπολογιστές, για παράδειγμα, τα PCI, ISA, VESA, MCA, PATA, SATA και άλλα όπως USB ή Firewire είναι κοινά. Στο Mac, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούνται τα ίδια ή άλλα όπως το NuBus.