ορισμός του erp

Το ERP ονομάζεται συστήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού που διαχειρίζονται την παραγωγή, τη διανομή και άλλες πτυχές μιας εταιρείας.

Το ERP είναι ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει "Enterprise Resource Planning" ή "Enterprise Resource Planning". Αυτή η πρακτική έχει να κάνει με τη διαχείριση των διαφόρων πόρων, των επιχειρήσεων, των πτυχών και των παραγωγικών και διανεμητικών θεμάτων αγαθών και υπηρεσιών σε μια εταιρεία.

Συχνά αναφέρονται ως «back office», το αντίστροφο του 'μπροστινό γραφείο', στο βαθμό που η πρώτη αφορά εσωτερικές διοικητικές πτυχές, ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε λογισμικό ή λειτουργίες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών και το ευρύ κοινό.

Ένα σύστημα ERP σε ένα ίδρυμα συνήθως φροντίζει για τη διαχείριση της παραγωγής, της εφοδιαστικής, των πωλήσεων, της διανομής, του αποθέματος, των παραδόσεων, της χρέωσης και της λογιστικής, μεταξύ άλλων. Για αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά λογισμικά που διευκολύνουν την οργάνωση δεδομένων, την επικοινωνία με τους διαφορετικούς συνομιλητές, την εγγραφή λειτουργιών και την προετοιμασία αναφορών.

Για να θεωρηθεί ως τέτοιο, ένα ERP πρέπει να πληροί τις ακόλουθες αποδόσεις: να είστε περιεκτικοί (να διαχειρίζεστε όλες τις πτυχές μιας εταιρείας), να είστε αρθρωτοί (διαιρέστε τις πτυχές του σύμφωνα με τα διάφορα τμήματα της εταιρείας), και να προσαρμόζεστε (δηλαδή να προσαρμόζεστε στις ιδιαιτερότητες κάθε ιδρύματος).

Επί του παρόντος, ένα σύστημα ERP χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους εταιρειών. Όχι μόνο στο επίπεδο του τμήματος παραγωγής και χρηματοδότησης, αλλά επίσης λαμβάνονται υπόψη σε θέματα τεχνολογίας, ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ και στρατηγικής διοίκησης. Αυτός ο τύπος λογισμικού ή συστήματος μπορεί να συγκεντρώσει τις λειτουργίες και τις πληροφορίες ολόκληρης της εταιρείας, διευκολύνοντας την εργασία μεταξύ των συνομηλίκων, επιλύοντας προβλήματα και καταλήγοντας σε ικανοποιητικά και ακριβή συμπεράσματα.

Τα περισσότερα προγράμματα ERP είναι ακριβά και μερικές φορές δεν προσαρμόζονται εύκολα. Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Ορισμένα ελεύθερα ERP λογισμικού, δηλαδή, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς είναι, για παράδειγμα, AbanQ, Openbravo, OpenERP και GNUe.