ορισμός κάρτας δικτύου

Μια κάρτα δικτύου θεωρείται ότι είναι η συσκευή που επιτρέπει σε διαφορετικές συσκευές να συνδέονται μεταξύ τους και ότι μέσω αυτής της σύνδεσης τους δίνει τη δυνατότητα να μοιράζονται και να μεταφέρουν δεδομένα και πληροφορίες από τη μία συσκευή στην άλλη. Συνήθως, οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται στον υπολογιστή

Η κάρτα δικτύου (επίσης γνωστή ως προσαρμογέας δικτύου) μπορεί να είναι εξωτερική ή εσωτερική. Δηλαδή, μπορεί να εισαχθεί στη μητρική πλακέτα, αλλά υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνδεσης μιας κάρτας δικτύου με έναν υπολογιστή εξωτερικά χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες υποδοχές. Αυτές οι κάρτες είναι πολύ χρήσιμο υλικό, δεδομένου ότι επιτρέπουν τη δημιουργία διαφορετικών τύπων συνδέσεων (μόνιμες ή προσωρινές) μεταξύ ενός ή περισσότερων υπολογιστών, διευκολύνοντας έτσι τη χρήση, τη μεταφορά και την πρόσβαση σε βασικά υλικά.

Διαφορετικοί τύποι καρτών δικτύου διατίθενται σήμερα στην αγορά. Μερικά από αυτά είναι πιο δημοφιλή από άλλα και αυτό έχει να κάνει σχεδόν αποκλειστικά με τον τύπο υλικού που χρησιμοποιούν καθώς και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους. Υπό αυτήν την έννοια, οι κάρτες που χρησιμοποιούν το σύστημα Ethernet είναι οι πιο δημοφιλείς, δεδομένου ότι αποκτούν υψηλότερη ταχύτητα από άλλες (για παράδειγμα το Token Ring που δεν είναι πλέον πλέον στην αγορά). Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το όλο και πιο δημοφιλές και χρησιμοποιημένο Wi-Fi. Αυτός ο τύπος κάρτας δικτύου σάς επιτρέπει να δημιουργείτε συνδέσεις δικτύου χωρίς να καταφεύγετε σε καλώδια, ώστε να μπορείτε να το απολαύσετε οπουδήποτε και οποτεδήποτε αρκεί να έχετε τον κατάλληλο υπολογιστή (οι φορητοί υπολογιστές είναι συνήθως προετοιμασμένοι για αυτό).

Η κάρτα δικτύου είναι ένα περιφερειακό επικοινωνίας δεδομένου ότι η λειτουργία του είναι απλώς να συνδέει και να επικοινωνεί πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Κάθε μία από αυτές τις κάρτες δικτύου έχει έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης 48-bit.