ορισμός υπολογιστή

Ένας υπολογιστής ή ένας υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει ως σκοπό τη λήψη και την επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών.

Οι υπολογιστές είναι επί του παρόντος οι πιο δημοφιλείς και χρησιμοποιημένες συσκευές για σκοπούς εκτέλεσης λειτουργιών τόσο διαφορετικών όσο η ανάπτυξη περιεχομένου, η επικοινωνία με άλλα άτομα, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση διαφόρων εφαρμογών και εκατοντάδων άλλων δυνατοτήτων.

Τεχνικά, ένας υπολογιστής είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και εξαρτημάτων (μεταξύ των οποίων το πιο σχετικό θα ήταν ο μικροεπεξεργαστής ή ο εγκέφαλος του μηχανήματος) που μπορούν να εκτελέσουν ακολουθίες, ρουτίνες και λειτουργίες με ταχύτητα, παραγγελία και συστηματοποίηση με βάση μια σειρά πρακτικών εφαρμογών για ο χρήστης είχε προγραμματίσει προηγουμένως.

Τα στοιχεία ενός υπολογιστή είναι συνήθως η CPU ή η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (η οποία περιέχει όλα τα εσωτερικά στοιχεία λειτουργίας όπως μνήμη και επεξεργαστής), την οθόνη, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και άλλα αξεσουάρ όπως εκτυπωτής, σαρωτής, κάμερα web, μικρόφωνο και ηχεία και άλλες φορητές αναμνήσεις.

Λειτουργικά, ο υπολογιστής διαχειρίζεται μέσω προεγκατεστημένου ή εγκατεστημένου λειτουργικού συστήματος που επιτρέπει την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών και την επακόλουθη εγκατάσταση άλλων προγραμμάτων και εφαρμογών με σκοπό την εκτέλεση πολύ πιο συγκεκριμένων ενεργειών.

Σήμερα υπάρχουν όλα τα είδη υπολογιστών με τα πιο διαφορετικά συστατικά και λειτουργίες. Το πιο συνηθισμένο είναι ο επιτραπέζιος υπολογιστής, ο οποίος περιέχει όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και επιτρέπει να εκτελείται ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Ένας άλλος τύπος υπολογιστή είναι ο φορητός υπολογιστής ή ο φορητός υπολογιστής, ο οποίος περιλαμβάνει τα ίδια συστατικά αλλά ενσωματωμένο σε μία συσκευή για εύκολη μεταφορά. Υπάρχουν επίσης μικρότεροι υπολογιστές, όπως οι λεγόμενοι υπολογιστές «palm» ή φορητών υπολογιστών.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε όλους τους τύπους υπολογιστών είναι η χρήση επεξεργαστών κειμένου και άλλων παρόμοιων όπως υπολογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων, προγράμματα περιήγησης για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, προγράμματα email, προγράμματα αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων και εφαρμογές που λειτουργούν στο Διαδίκτυο. όπως τα κοινωνικά δίκτυα.