ορισμός της anova

Αυτά τα ακρωνύμια αντιστοιχούν στην «Ανάλυση της Διακύμανσης» στα Αγγλικά και αναφέρονται σε μια στατιστική μέθοδο ή εργαλείο, επίσης γνωστό στα Ισπανικά ως ανάλυση παραγόντων ενός παράγοντα.

Τι είναι το ANOVA;

Είναι μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες στατιστικές τεχνικές για τη σύγκριση ομάδων μέτρων και συνήθως χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ομοιότητας και διαφορών μεταξύ τριών ή περισσότερων διαφορετικών ομάδων. Μέσω του ANOVA, δημιουργείται μια ανάλυση για τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε διαφορετικές ταξινομήσεις ή ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να υπολογιστεί εάν οι μέσες τιμές είναι ίδιες στις διάφορες ομάδες που μελετήθηκαν.

Αυτή η συγκριτική ανάλυση πραγματοποιείται σε εκείνα τα πλαίσια στα οποία οι ομάδες που μελετήθηκαν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά η παγκόσμια σύγκριση αυτών μπορεί να προσφέρει στατιστικά αποτελέσματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Εν ολίγοις, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται δείχνουν εάν οι μέσες τιμές μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων είναι παρόμοιες ή διαφορετικές. Εάν η μονόπλευρη ανάλυση ANOVA δεν χρησιμοποιηθεί, οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων ομάδων που μελετήθηκαν θα εξαρτηθούν από την υποκειμενική παρατήρηση κάθε παρατηρητή.

Δύο μελέτες περιπτώσεων ANOVA

Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για να γνωρίζει τη διακύμανση που υπάρχει σε έναν παράγοντα σε σχέση με μια ποσοτική εξαρτώμενη μεταβλητή. Έτσι, εάν διεξαγάγουμε μια μελέτη στην οποία αναλύονται τρεις διαφορετικές ομάδες παθολογιών και μετράται η ένταση του πόνου σε καθεμία από αυτές, ο παράγοντας θα ήταν η παθολογία με τρία επίπεδα και η ποσοτικά εξαρτώμενη μεταβλητή θα ήταν ο πόνος να μετρηθεί με ένα όργανο , για παράδειγμα ένα αργόμετρο.

Σε ένα εργοστάσιο κινητήρων που διαθέτει δύο προμηθευτές μπαταριών, εμφανίζεται ένας άλλος προμηθευτής που προσφέρει την μπαταρία του σε υψηλότερη τιμή αλλά με καλύτερες τεχνικές ιδιότητες. Οι διαχειριστές του εργοστασίου κάνουν μια δοκιμή συγκρίνοντας 10 μπαταρίες από τον νέο προμηθευτή με 10 μπαταρίες από τους δύο παραδοσιακούς προμηθευτές τους. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά τη σύγκριση δείχνουν στοιχεία για την ανωτερότητα του νέου παρόχου και, κατά συνέπεια, είναι χρήσιμο να ενσωματωθεί η τεχνική ANOVA.

Η χρήση του ANOVA ως στατιστικού εργαλείου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητο να αναλυθούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις

Στην ANOVA, εξετάζονται συνήθως τρία στοιχεία: η μεταβλητή υπό μελέτη, η σταθερά που δείχνει την απόκριση όλων των ομάδων που αναλύθηκαν και τον διαφορικό παράγοντα κάθε ομάδας.

Το μονόδρομο ANOVA είναι πολύ δημοφιλές στην ψυχολογία και στις περισσότερες μελέτες κοινωνικών επιστημών.

Φωτογραφίες: Fotolia - Grgroup / Gstudio


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found