ορισμός των συμφερόντων

Η εννοια του τα ενδιαφέροντα αντιστοιχεί στον πληθυντικό του όρου ενδιαφέρον, μια λέξη που στη γλώσσα μας παρουσιάζει διαφορετικές αναφορές.

Επί οικονομικό θέμα, για παράδειγμα, η έννοια του ενδιαφέροντος έχει αξιοσημείωτη σημασία και παρουσία αφού μέσω αυτής καλείται η έννοια του ενδιαφέροντος αυτό το κέρδος που προκύπτει από το κεφάλαιο που κατέχει κάποιος, δηλαδή το όφελος ή τη χρησιμότητα που κατέχει ένα υλικό αγαθό, για να αναφέρω μια περίπτωση.

Στο οικονομικό πλαίσιο, επίσης, ο όρος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του Δείκτης που δείχνει την κερδοφορία μιας αποταμίευσης, μιας επένδυσης, ή σε περίπτωση αποτυχίας αυτού, του κόστους ενός δανείου που χορηγείται ή λαμβάνεται, δηλαδή, με αυτή την έννοια, ο τόκος θα δείξει τα χρήματα που θα αποκτηθούν μετά την τοποθέτηση ορισμένου χρηματικού ποσού σε καθορισμένο χρονικό διάστημα ή, αντιθέτως, το ποσό που θα πρέπει να εκταμιευτεί ως αποτέλεσμα της σύμβασης δάνειο που θα παρουσιάζει τέτοιο τόκο.

Με αριθμούς θα το καταλάβουμε καλύτερα ... Αν έχω 5.000 $ και τα τοποθετήσω σε σταθερή προθεσμία στην τράπεζα και ως εκ τούτου η τράπεζα μου προσφέρει ετήσιο επιτόκιο 14%, στο τέλος του έτους θα κερδίσω κέρδος 700 $.

Εν τω μεταξύ, εάν η τράπεζα μου χορηγήσει πίστωση 10.000 $ με τόκο 12% ετησίως, θα πρέπει να πληρώνονται 1.200 $ κάθε μήνα, σε σχέση με αυτό το δάνειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιτόκιο θα αντιπροσωπεύει την αξία του χρήματος σε μια δεδομένη αγορά, οπότε όταν κυκλοφορούν περισσότερα χρήματα, τόσο χαμηλότερο είναι το επιτόκιο που προσφέρεται και, αντίθετα, όταν λείπει το χρήμα, το επιτόκιο θα αυξηθεί.

Από την άλλη πλευρά, η λέξη ενδιαφέρον χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να αναφέρεται αυτό το συναίσθημα που κάνει την προσοχή ενός ατόμου να επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, γεγονός ή θέμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον εκφράζεται συνήθως φυσικά μέσω της διαστολής των μαθητών κάποιου που ενδιαφέρεται για κάτι.

Η αντίθετη έννοια από αυτήν του ενδιαφέροντος είναι αυτή του αδιαφορία, που αναφέρεται ακριβώς στην έλλειψη ενδιαφέροντος, ψευδαίσθησης και προσοχής που κάτι προτείνει.