ορισμός ισοδύναμου

Λέγεται ότι κάτι είναι ισοδύναμο με ένα διαφορετικό πράγμα όταν μεταξύ των δύο υπάρχει κάποια ομοιότητα, ισότητα ή έχουν την ίδια αξία. Το επίθετο ισοδύναμο αντιστοιχεί στην ουσιαστική ισοδυναμία και σε οποιοδήποτε από τα πλαίσια στα οποία χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι, είναι δυνατόν να μιλήσουμε για σύγκριση μεταξύ πολλών πραγμάτων που παρουσιάζουν κάποιο βαθμό ομοιότητας.

Ισοδυναμία στα μαθηματικά

Στον τομέα των μαθηματικών και της λογικής, η έννοια του ισοδύναμου εκφράζεται μέσω του συμβόλου =, που σημαίνει ότι σε μια διατύπωση με το εν λόγω σύμβολο τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν την ίδια τιμή. Για την εκτέλεση μαθηματικών πράξεων, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι σχέσεις ισοδυναμίας, οι οποίες είναι οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων κάθε συνόλου και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σιωπηρή έννοια της ισότητας. Η σημασία των σχέσεων ισοδυναμίας είναι ότι χωρίζουν τα στοιχεία ενός συνόλου σε διαφορετικές κατηγορίες, που ονομάζονται κλάσεις ισοδυναμίας (κάθε στοιχείο ανήκει σε μια αποκλειστική τάξη).

Η αρχή της ισοδυναμίας και οι τάξεις της σάς επιτρέπουν να πραγματοποιείτε καθημερινές μαθηματικές πράξεις όλων των ειδών, να χειρίζεστε διαφορετικές μονάδες εφαρμόζοντας την ισοδυναμία μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων μέτρησης ή να υπολογίσετε την αξία ενός νομίσματος σε σχέση με το άλλο, μεταξύ πολλών άλλων δυνατοτήτων.

Το ισοδύναμο σε άλλους κλάδους

Όταν ταξινομούν και ταξινομούν τα διαφορετικά βασίλεια της φύσης, οι βιολόγοι μελετούν τα χαρακτηριστικά των ειδών και αναζητούν ομοιότητες μεταξύ τους, δηλαδή πώς είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, δύο διαφορετικά όργανα έχουν ισοδύναμες λειτουργίες μεταξύ αρσενικού και θηλυκού του ίδιου είδους (για παράδειγμα, των ωοθηκών και των όρχεων) ή δύο αναπνευστικά συστήματα ζώων έχουν ισοδύναμες λειτουργίες (για παράδειγμα, η αναπνοή των θηλαστικών στους πνεύμονες και η αναπνοή των βράγχων υδρόβια ζώα).

Από πολιτική και κοινωνική άποψη, κάθε χώρα έχει τη δική της διοικητική οργάνωση και τους δικούς της οργανισμούς και για να τους κατανοήσει είναι απαραίτητο να καθοριστεί κάποιο είδος ισοδυναμίας ή σύγκρισης.

Στο πεδίο της γλώσσας, το συνώνυμο είναι το φαινόμενο που εκφράζει την ισοδυναμία μεταξύ δύο λέξεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ότι οι δύο λέξεις είναι συνώνυμες δεν σημαίνει ότι είναι απολύτως ισοδύναμες αλλά ότι είναι εναλλάξιμες ακόμα κι αν δεν σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Αν αναλύσουμε μια ανθρώπινη κουλτούρα βρίσκουμε μια σειρά στοιχείων (μια γλώσσα, μερικές παραδόσεις και μια συγκεκριμένη ιστορία). Για να κατανοήσουμε οποιαδήποτε πολιτιστική έκφραση είναι απαραίτητο να καθοριστεί κάποιος τύπος ισοδυναμίας με μια άλλη πολιτιστική έκφραση. Από αυτήν την προσέγγιση εκτιμάται ότι κάτι που φαίνεται αποκλειστικό και διαφορετικό με την πρώτη ματιά, παρουσιάζεται σε μια άλλη κουλτούρα με πολύ παρόμοια αίσθηση και, ως εκ τούτου, παρουσιάζουν μια ισοδυναμία (για παράδειγμα, οι διαφορετικοί τρόποι χορού, τα τελετουργικά κάθε θρησκείας ή διαφορετικά οικογενειακά μοντέλα).