ορισμός της κατευθυντήριας γραμμής

Στην πολιτική γλώσσα ο όρος κατευθυντήρια γραμμή χρησιμοποιείται συχνά. Οι πολιτικές ομάδες, τα θεσμικά όργανα ή οι κρατικοί φορείς έχουν σχέδια που πηγαίνουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Η κατευθυντήρια γραμμή θα ήταν το επίκεντρο και η κατεύθυνση ενός συνόλου ιδεών.

Μια παγκόσμια πρόταση έχει ποικιλία από πτυχές και για να υπάρχει συνοχή μεταξύ τους, είναι απαραίτητο να μοιράζονται ένα μάθημα. Αυτή η κοινή αίσθηση ενός έργου είναι αυτό που συμβαίνει στην κατευθυντήρια γραμμή.

Είναι μια καλλιεργημένη λέξη και ακατάλληλη από τη συνηθισμένη γλώσσα. Εφαρμόζεται γενικά στην πολιτική αρένα. Επιπλέον, η ευθυγράμμιση (χρησιμοποιείται επίσης η ευθυγράμμιση λέξεων) υποδηλώνει ότι μεταξύ κάθε σημείου μιας πρότασης υπάρχει συμβολή.

Εάν ένας κυβερνήτης επιβεβαιώσει ότι οι νέες προτάσεις έχουν μια φιλελεύθερη κατευθυντήρια γραμμή, αυτό σημαίνει ότι κάθε σειρά μέτρων έχει το ίδιο πνεύμα ή πρόθεση, ακολουθούν τον ίδιο τρόπο.

Θα μπορούσε να συμβεί ότι υπήρχε μια απόκλιση στις αρχικές προθέσεις και για την ανακατεύθυνση μιας σωστής κατεύθυνσης θα υπήρχε μια ευθυγράμμιση, δηλαδή, μια νέα προσπάθεια να συνεχίσει το αρχικό έργο που για κάποιο λόγο έχει εγκαταλειφθεί.

Ο όρος κατευθυντήρια γραμμή υποδηλώνει στον ακροατή ότι ο εκδότης γνωρίζει τι θέλει και έχει δεσμευτεί για ένα καθορισμένο έργο και ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ακολουθώντας μια γραμμή.

Στην πολιτική, οι ηγέτες κοινοποιούν τους σκοπούς τους στους πολίτες. Με τα διάφορα μέσα, ο πρόεδρος μεταφέρει διαφορετικά σχέδια δράσης στον πολίτη. κοινωνικής, φορολογικής, ασφάλειας των πολιτών κ.λπ. Και ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Προκειμένου να διατηρηθεί η σωστή κατεύθυνση μεταξύ των διαφόρων πτυχών και να μην πέσουμε σε αντιφάσεις ή ασυνέπειες, πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση. Εάν συμβεί αυτό, υπάρχει μια κατευθυντήρια γραμμή στη γενική προσέγγιση του έργου.

Το Lineamiento είναι μια ισπανική λέξη και, όπως είναι γνωστό, τα ισπανικά έχουν τα λατινικά ως την αρχική τους γλώσσα. Αυτή η γλώσσα είναι, μαζί με τα ελληνικά, η ρίζα της γλώσσας που μοιράζεται ο ισπανικός κόσμος. Το Lineamiento προέρχεται από τη λέξη lineamentum, έναν όρο που χρησιμοποιείται για να σχεδιάσει ένα σώμα. Εκτιμάται ότι το αρχικό νόημα εξελίχθηκε για να υιοθετήσει την τρέχουσα έννοια. Είμαστε, επομένως, πριν από ένα καλό παράδειγμα του ενδιαφέροντος που προκαλεί η ετυμολογία, η μελέτη της προέλευσης των λέξεων. Κάθε όρος έχει πρωταρχική σημασία. Με την πάροδο του χρόνου, εμφανίζονται νέες χρήσεις και έννοιες. Παράλληλα, υπάρχουν παρόμοιες λέξεις (συνώνυμα) που χρησιμεύουν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου μας. Οι λέξεις ακολουθούν ένα μάθημα, μια ιστορία, μια οδηγία.