ορισμός του Δημαρχείου

Η έννοια του δημοτικού συμβουλίου είναι μια πολιτική έννοια που έχει να κάνει με τη διοίκηση και την πολιτική λειτουργία μιας περιοχής που ονομάζεται δήμος. Το δημοτικό συμβούλιο είναι τότε το όργανο στο οποίο μπορούν να συσταθούν τόσο οι εκτελεστικές όσο και οι νομοθετικές εξουσίες, ενώ η δικαστική εξουσία παραμένει γενικά εκτός αυτής και έχει το δικό της κτίριο. Οι δήμοι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, αν και θεωρείται ότι οι πρώτες μορφές αυτού του πολιτικού σώματος εμφανίστηκαν στην Ευρώπη, τον Μεσαίωνα. Από εκεί, έχουν μετακομίσει σε πολλά μέρη του πλανήτη καθώς η οδηγία σχηματίζεται σε σχετικά μικρούς χώρους.

Όταν μιλάμε για έναν δήμο αναφερόμαστε σε μια σχετικά μικρή περιοχή (αν και αυτό μπορεί να διαφέρει) και που μπορεί να έχει το όνομα της πόλης, του χωριού ή της πόλης ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε αυτό, από τις διοικητικές και πολιτικές λειτουργίες που σε αυτό αναπτύσσονται και επίσης των οικονομικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται. Υπό αυτήν την έννοια, ο δήμος είναι η τελευταία πολιτική-διοικητική ενότητα, αδιαίρετη και μπορεί να συμμετάσχει στη σειρά με άλλες επαρχίες ή κράτη και έπειτα μια χώρα ή έθνος.

Το δημοτικό συμβούλιο είναι επομένως το πολιτικό όργανο από το οποίο διέπεται η περιοχή που είναι γνωστή ως δήμος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε ορισμένα μέρη στη Λατινική Αμερική το δημοτικό συμβούλιο είναι επίσης γνωστό ως δήμος, σε άλλα ως διευθυντής. Στο δημαρχείο, συνήθως κατοικεί ο κυβερνήτης, ο δήμαρχος, ο δήμαρχος ή όποιος εκπληρώνει την ανώτερη εκτελεστική θέση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να υπάρχει το νομοθετικό σώμα που αποτελείται από νομοθέτες, βουλευτές και συμβούλους που εκλέγονται από τους πολίτες του δήμου. Μεταξύ των καθηκόντων που ασκεί το δημοτικό συμβούλιο είναι εκείνες του ελέγχου και της διαχείρισης διαφορετικών θεμάτων (εκπαίδευση, οικονομία ή χρηματοδότηση, πολιτισμός, πολεοδομία κ.λπ.) καθώς και η νομοθεσία για αυτά τα θέματα.