ορισμός γωνιών

Σύμφωνα με τους επιστημονικούς ορισμούς, οι γωνίες είναι εκείνες οι μορφές που συνίστανται από το συνδυασμό δύο γραμμών σε ένα κοινό σημείο ή κορυφή. Για να σχηματιστεί μια γωνία, οι γραμμές που αποτελούν μέρος της διαδικασίας δεν μπορούν να είναι παράλληλες μεταξύ τους, καθώς αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο και επομένως δεν σχηματίζεται κοινή επιφάνεια μεταξύ τους. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι γωνιών και ο βαθμός κλίσης ή το μέγεθός του θα εξαρτηθεί από την απόσταση που διαχωρίζει τις δύο ή περισσότερες παρεμβαλλόμενες γραμμές στο σχήμα.

Όταν αναλύουμε τη λέξη γωνία από ετυμολογική άποψη, θα καταλάβουμε ότι το νόημά της στα Λατινικά ("γωνία") είναι σαφώς θεμελιώδες για τον ορισμό της. Κάποιος μπορεί να έχει πολλά στοιχεία για μέτρηση και ανάλυση υπό γωνία, αν και όλοι πρέπει να εργαστούν στο επίπεδο της επίπεδης διάστασης για να επιτύχουν αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο, ο βαθμός γωνίας είναι ένα από τα κύρια στοιχεία που μας βοηθούν να περιγράψουμε και να χαρακτηρίσουμε κάθε γωνία. Το ακτίνιο θα είναι επίσης η μονάδα κάθε γωνίας που είναι ίση με το μήκος της γωνιακής ακτίνας.

Όσον αφορά την ταξινόμηση των διαφόρων τύπων γωνιών, μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ των κύριων θα βρούμε ορθές γωνίες (εκείνες που έχουν μέτρηση 90 °), οξείες γωνίες (κάτω από 90 °) και αμβλείες γωνίες (μεγαλύτερες από 90 °). Από την άλλη πλευρά, έχουμε επίσης επίπεδες γωνίες (όλες αυτές οι γωνίες που έχουν 180 ° - δηλαδή, δύο ορθές γωνίες τοποθετημένες πάνω σε μια επιφάνεια-). Τέλος, πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε σε αυτήν την ταξινόμηση μηδενικές γωνίες (όταν δεν υπάρχουν γωνίες λόγω της διάταξης των γραμμών), πλήρεις γωνίες (που χαρακτηρίζονται από το ότι έχουν 360 °.

Οι γωνίες μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ανάλογα με το αν είναι κυρτές ή κοίλες, η πρώτη είναι μικρότερη από 180 ° και η δεύτερη, μεγαλύτερη.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found