ορισμός της ηχώ

Η λέξη eco είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για να αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο όπως η οικολογία. Το πρόθεμα echo προέρχεται από την ελληνική γλώσσα στην οποία Οίκος σημαίνει σπίτι. Τελικά, η λέξη έγινε πρόθεμα που αναφέρεται στον πλανήτη Γη ως το σπίτι μας και ό, τι συμβαίνει σε αυτό σε βιολογικό, φυσικό ή γεωλογικό επίπεδο θα σχετίζεται έτσι με την ιδέα της ηχώ. Στην κοινή γλώσσα, το eco χρησιμοποιείται για να ορίσει ό, τι συνδέεται με βιώσιμες πρακτικές και που έχουν ως κύριο στόχο τη φροντίδα του περιβάλλοντος.

Σήμερα το πρόθεμα eco μπορεί εύκολα να σχετίζεται με λέξεις όπως οικολογία, οικολογική, οικοσύστημα. Σε όλες τις περιπτώσεις μιλάμε για λέξεις που αναφέρονται στη φύση και στη συγκεκριμένη περίπτωση της οικολογίας, επισημαίνουμε επίσης μια σχετικά νέα επιστήμη ή μελέτη που στοχεύει στη φροντίδα και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Αυτός ο τομέας των φυσικών επιστημών εμφανίστηκε στα τέλη του 20ού αιώνα ως συνέπεια της αυξανόμενης υποβάθμισης του φυσικού χώρου που οι άνθρωποι ασκούσαν από τις βιομηχανικές τους δραστηριότητες. Στη συνέχεια, η Οικολογία είναι αφιερωμένη στην εξεύρεση λύσεων σε εκείνα τα προβλήματα που μπορούν ακόμη να αντιμετωπιστούν και στην πρόληψη των ζημιών που είναι ήδη μη αναστρέψιμες από το να προχωρήσουν ή να γίνουν πιο περίπλοκες. Για παράδειγμα, η οικολογία μπορεί να ασχοληθεί τόσο με το έργο, ώστε ένα είδος ζώου που κινδυνεύει να εξαφανιστεί ανακτά τον όγκο και τον αριθμό του, καθώς και με νέες τεχνολογίες που προκαλούν λιγότερες ή μηδενικές βλάβες στον πλανήτη, σχετικά με τις διαφορετικές καθημερινές πρακτικές που μπορεί να κάνει κάποιος πραγματοποιείται για τη βελτίωση του περιβάλλοντος κ.λπ.

Αλλά στην κοινή γλώσσα, το πρόθετο ηχώ χρησιμοποιείται συνήθως μεμονωμένα, καθώς τείνει να σχετίζεται άμεσα με αυτήν την ιδέα της οικολογίας. Επομένως, είναι συνηθισμένο να λέμε ότι ένα άτομο είναι ηχώ, ή ότι μια ενέργεια είναι ηχώ, ή ότι ένα γεγονός είναι ηχώ, αναφέρεται πάντα στο γεγονός ότι αυτό το στοιχείο ή θέμα λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες που χαρακτηρίζουν την οικολογία και βοηθήστε στη φροντίδα του περιβάλλοντος. Ζητήματα όπως η κατανάλωση τροφίμων με υπευθυνότητα και χωρίς προσφυγή σε βιομηχανικά προϊόντα, κράτηση ή μη σπατάλη ενέργειας, μη χρήση ρυπογόνων μεταφορικών μέσων, οδήγηση ενός πιο φυσικού τρόπου ζωής είναι όλα παραδείγματα ενεργειών που κανονικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «οικολογικά».