ορισμός των τηλεπικοινωνιών

Η έννοια των τηλεπικοινωνιών είναι πολύ παρούσα στο τρέχον πλαίσιο σε οποιοδήποτε επίπεδο, προσωπικό ή παγκόσμιο. Η συνάφεια τους καθιστά βολικό να ξεκινήσετε από έναν γενικό ορισμό.

Έτσι, οι τηλεπικοινωνίες νοούνται ως όλες οι εκπομπές, εκπομπές ή λήψη σημάτων που πραγματοποιούνται μέσω καλωδίων, ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιουδήποτε ηλεκτρομαγνητικού συστήματος. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση ή η κινητή τηλεφωνία είναι συγκεκριμένα παραδείγματα συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

Προέρχεται από τον ελληνικό όρο telos

Ο όρος τηλεπικοινωνίες ενσωματώνει δύο θεμελιώδεις πτυχές. Το ελληνικό πρόθεμα telos αναφέρεται στην απόσταση και με την ιδέα της επικοινωνίας επισημαίνουμε την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών. Έτσι, οι τηλεπικοινωνίες είναι το σύνολο τεχνολογικών υποστηρίξεων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν πληροφορίες μέσω ενός μέσου μετάδοσης που μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε τις φυσικές γεωγραφικές αποστάσεις.

Το μέσο μετάδοσης

Το μέσο μετάδοσης είναι η ηλεκτρική ή οπτική σύνδεση μεταξύ του πομπού και του δέκτη, που είναι το σημείο σύνδεσης μεταξύ της πηγής και του τελικού προορισμού. Μεταξύ των μέσων μετάδοσης υπάρχουν καθοδηγούμενα και χωρίς καθοδήγηση μέσα. Στο πρώτο, το κανάλι μέσω του οποίου μεταδίδονται οι πληροφορίες σήματος είναι ένα φυσικό μέσο (μέσω ενός καλωδίου) και στο χωρίς καθοδήγηση, τα σήματα ταξιδεύουν μέσω της ραδιοσυχνότητας, δηλαδή ο αέρας είναι το μέσο μετάδοσης. Παραδείγματα καθοδηγούμενων μέσων θα ήταν καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους, ομοαξονικά και οπτικών ινών. Παραδείγματα μη καθοδηγούμενων μέσων θα ήταν μικροκύματα, δορυφόροι, ραδιοκύματα ή υπέρυθρες ακτίνες.

Μηχανική τηλεπικοινωνιών

Ένας μηχανικός τηλεπικοινωνιών είναι αφιερωμένος στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συνδέσμων, είτε φωνής, δεδομένων ή βίντεο. Αυτή η μηχανική βασίζεται στη φυσική και τα μαθηματικά ως γενικές γνώσεις που σχετίζονται με πολύ διαφορετικά συγκεκριμένα πεδία: ηλεκτρονικά κυκλώματα, ενεργειακά συστήματα, ψηφιακή επικοινωνία, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οπτικές επικοινωνίες ή τηλεματική, μεταξύ άλλων τομέων.

Αυτοί οι κλάδοι ή τομείς ισχύουν για παραγωγικούς τομείς όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεφωνία ή καθήκοντα που σχετίζονται με τη στρατιωτική άμυνα.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτοί οι τομείς βρίσκονται σε διαδικασία συνεχούς αλλαγής και η μόνιμη προσαρμογή των τηλεπικοινωνιών είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας, των υποδομών, της εικονικής πραγματικότητας ή της ανάπτυξης εφαρμογών. Το πεδίο των εφαρμογών υπολογιστών είναι ένα από εκείνα με μεγαλύτερο πεδίο δράσης (βάση δεδομένων, προγραμματισμός, γραμμές παραγωγής κ.λπ.).


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found