ορισμός της μηχανικής λογισμικού

ο Μηχανική λογισμικού είναι αυτό πειθαρχία που ασχολείται με την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση λογισμικού ή προγραμμάτων υπολογιστών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να μελετηθούν τόσο οι αρχές όσο και οι μεθοδολογίες για την πραγματοποίηση αυτών των προαναφερθεισών ενεργειών, ενώ η παροχή αυτής της γνώσης είναι αυτό που θα επιτρέψει το σχεδιασμό και την κατασκευή προγραμμάτων υπολογιστών με τα οποία μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά στις διάφορες προσωπικές Υπολογιστές.

Έτσι, η μηχανική λογισμικού συνεπάγεται μια ολοκληρωμένη εργασία, δηλαδή, παράγεται μια ανάλυση του πλαισίου, σχεδιάζεται το έργο, αναπτύσσεται το αντίστοιχο λογισμικό, διεξάγονται δοκιμές για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του και τελικά το σύστημα εφαρμόζεται.

Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού αναφέρεται επίσημα ως κύκλος ζωής λογισμικούΕν τω μεταξύ, αποτελείται από τέσσερα στάδια: σύλληψη (σε αυτό καθορίζονται οι στόχοι και αναπτύσσεται το μοντέλο), επεξεργασία (σε αυτό το βήμα τα χαρακτηριστικά και πώς θα είναι η αρχιτεκτονική και γιατί καθιερώνονται), Κτίριο (συνεπάγεται την ανάπτυξη του προγράμματος) και μετάβαση (Είναι η στιγμή κατά την οποία το τελικό προϊόν μεταφέρεται στον χρήστη).

Μόλις το λογισμικό τεθεί σε λειτουργία, αυτό είναι όπου συντήρηση του. Γενικά, τα σφάλματα τείνουν να εμφανίζονται σε σχέση με τη σχεδίαση του προγράμματος, για παράδειγμα, είναι η συντήρηση που θα τους επιτρέψει να επιλυθούν όταν οι χρήστες το αναφέρουν. Συνήθως προτείνονται ενημερώσεις και αναπτύσσονται νέα στοιχεία με σκοπό την διόρθωση των σφαλμάτων που έχουν εμφανιστεί.

Το άτομο που εργάζεται επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα αναφέρεται ως μηχανικός λογισμικού. Το πρώτο και κύριο καθήκον αυτών των επαγγελματιών είναι η λεπτομερής μελέτη όλων των συνθηκών που πρέπει να τηρεί ένα πρόγραμμα πριν από την ανάπτυξή του, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών, αλλά χωρίς να ξεχνά τις δυνατότητες που διαθέτει η εταιρεία προγραμματιστών.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found