ορισμός της διοικητικής διαδικασίας

Μια διοικητική διαδικασία, επίσης γνωστή ως διοικητική διαδικασία σημαίνει ένα σειρά τυπικών πράξεων μέσω των οποίων πραγματοποιείται διοικητική δράση που εκπληρώνει έναν σκοπό. Ο τελικός στόχος της διαδικασίας είναι να εκδώσει μια διοικητική πράξη, η οποία είναι το μέσο με το οποίο συμμορφώνεται η δημόσια διοίκηση ενός τόπου σύμφωνα με τον σκοπό της ικανοποίησης των συμφερόντων του κοινού.

Είναι απαραίτητο, λόγω της δημόσιας θέσης του, κάθε δράση που αντιστοιχεί σε αυτήν τη σφαίρα ή επίπεδο να ακολουθεί επίσημα και αυστηρά βήματα, διότι με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες είναι εγγυημένοι ότι το αποτέλεσμα θα είναι απόλυτα σύμφωνο με τον ισχύοντα νόμο. Με άλλα λόγια, η διοικητική διαδικασία μας εγγυάται ανθρώπους που ζουν σε μια κοινότητα ότι η δημόσια διοίκηση δεν θα ενεργήσει με κανέναν τρόπο αυθαίρετα ή κατά των συμφερόντων μας, αλλά αντίθετα, θα ακολουθήσει τα κλασικά βήματα που προτείνονται από τη διατύπωση της διοικητικής διαδικασίας.

Από την άλλη πλευρά, η διοικητική διαδικασία, για να διασφαλιστεί αυτή η μη αυθαιρεσία ή διακριτική ευχέρεια, είναι ότι υποστηρίζεται από μια σειρά αρχών που πρέπει να τηρούνται: της ενότητας (Αυτό εγγυάται ότι η διαδικασία είναι μοναδική και ότι έχει αρχή και τέλος, δηλαδή, πρέπει πάντα να δίνεται ένα ψήφισμα), της αντίφασης (η επίλυση της διαδικασίας θα βασίζεται αφενός στα γεγονότα και αφετέρου στα θεμέλια του νόμου και τα αποδεικτικά στοιχεία θα διευκολύνουν την επαλήθευση του ίδιου) αμεροληψίας (Η διοίκηση πρέπει να εγγυάται την αμεροληψία της και να αποφεύγει την αμεροληψία ή να επιβάλλει εχθρότητα με κάποιον στην απόφασή της) και αξιωματικών (Η διαδικασία θα καθοδηγείται από το εμπόριο σε καθεμία από τις διαδικασίες της).

Τώρα, αφού διευκρινιστεί από ποια είναι η διοικητική διαδικασία, θα πούμε ότι για να ξεκινήσει, θα είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί μια αίτηση που θα παραδοθεί σε ποιον αντιστοιχεί και στην οποία θα είναι τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου μέρους αναγνωρισθείς. Πρέπει να αναφέρει σαφώς τι σκοπεύει να επιτευχθεί και τις αιτίες. Είναι επίσης σημαντικό να εισαχθεί μια διεύθυνση δεδομένου ότι η ειδοποίηση πρέπει να καταστεί αποτελεσματική σε ένα φυσικό μέρος που υποδεικνύεται από το ενδιαφερόμενο μέρος και φυσικά αυτό το αίτημα πρέπει να επικυρωθεί με την υπογραφή του αιτούντος και την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η αντίστοιχη παραγγελία.

Μόλις ολοκληρωθεί το προαναφερθέν βήμα, πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες και μόλις ολοκληρωθούν, μια απόφαση θα εκδοθεί γραπτώς και θα μονογραφηθεί από τον δημόσιο οργανισμό πριν από την υποβολή του αιτήματος.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found