ορισμός του αδέλφιου

Γύρω από την έννοια της οικογένειας, δημιουργούνται διαφορετικοί χαρακτηρισμοί και ονόματα που χρησιμεύουν για να χαρακτηρίσουν καθεμία από τις διάφορες σχέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των μελών αυτής της οικογένειας. Οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των διαφορετικών μορφών μιας οικογένειας, οι οποίες μπορούν να είναι αυθεντικές όταν είναι άμεσες συγγενείς ή πολιτικές όταν είναι έμμεσες συγγενείς, είναι πολύ ευρείες και ποικίλες. Ένας από αυτούς τους αριθμούς είναι αυτός του αδέλφιου, ένας πολύ συνηθισμένος σήμερα λόγω της διαφοροποίησης των οικογενειακών δεσμών από την επίσης κοινή διαφοροποίηση σε ένα πιο παγκόσμιο επίπεδο ολόκληρης της κοινωνίας.

Ο αδελφός είναι ο τύπος αυτού του ατόμου που δεν έχει άμεση σχέση αίματος με τον εαυτό του εκτός από έναν από τους δύο γονείς του. Με άλλα λόγια, ο αδελφός είναι ο άνθρωπος που μοιράζεται έναν από τους γονείς (πατέρας ή μητέρα) μαζί μας αλλά όχι και τους δύο. Αυτό σημαίνει ότι η γενιά τους δόθηκε από την ένωση μεταξύ του υποδεικνυόμενου γονέα και ενός άλλου ατόμου εκτός της οικογένειας. Ο αδερφός της οικογένειας νοείται συνήθως ως μια κάπως αντιφατική φιγούρα αφού μοιράζεται δεσμούς αίματος αλλά όχι εντελώς. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με τους γονείς ή με τα δύο ζευγάρια των παππούδων, κάθε άτομο μπορεί να έχει πολυάριθμους αδέλφια ανάλογα με τον αριθμό των ζευγαριών που κάνουν οι γονείς (χωρισμένοι ή μη) μετά ή πριν από τη γέννηση ενός.

Ο αδελφός της οικογένειας είναι επίσης μια πολύ συνηθισμένη μορφή στις μέρες μας και αυτό έχει να κάνει με τον σημαντικό αριθμό συγκεντρωμένων οικογενειών ή οικογενειών που αφοπλίζουν και εξοπλίζονται από χωρισμούς, διαζύγια, γάμους και νέους ή επανενωμένους γάμους. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σύνηθες να διαπιστώνεται ότι τα παιδιά ή οι έφηβοι ζουν με έναν από τους γονείς τους και με τον τρέχοντα σύντροφο αυτού του γονέα, εκτός από το ότι επίσης ζουν με τα κοινά παιδιά αυτού του νέου συντρόφου (στην περίπτωση αυτή είναι αδέλφια) ή προηγούμενα παιδιά κάποιου άλλου (όχι αδέλφια).