ορισμός της τριγωνομετρίας

ο Η τριγωνομετρία είναι ένας άλλος κλάδος των μαθηματικών, που προφανώς παρεμβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε αυτό και σε αυτό ασχολείται αποκλειστικά με τη μελέτη των σχέσεων μεταξύ γωνιών και πλευρών των τριγώνων. Ξέρω Χρησιμοποιείται συχνά ειδικά όταν πρέπει να λάβετε μετρήσεις ακριβείας. Για παράδειγμα, οι τεχνικές τριγωνισμού χρησιμοποιούνται στην αστρονομία για τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ των κοντινότερων αστεριών, για τη μέτρηση των αποστάσεων μεταξύ γεωγραφικών σημείων και για συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, μεταξύ άλλων ζητημάτων.

Η εμφάνιση και η μελέτη της τριγωνομετρίας χρονολογείται από την αρχαία πόλη της Βαβυλώνας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σπουδών για Ινδούς, Μουσουλμάνους και Έλληνες μαθηματικούς.

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις κατά την αρχαιότητα ορίστηκαν γενικά ως πηλίκο μεταξύ δύο πλευρών ενός ορθού τριγώνου σε σχέση με τις γωνίες του, ενώ σήμερα είναι συνηθισμένο να περιγράφονται ως άπειρες σειρές ή ως λύση διαφορικών εξισώσεων που θα επιτρέψουν την επέκταση στο περίπλοκο αριθμούς και τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιμές.

Υπάρχουν έξι βασικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις: ημιτονοειδές, συνημίτονο, εφαπτομενικό, συντεταγμένο, διαχωριστικό και κομματικό..

Αν και τα τέσσερα τελευταία θα καθοριστούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τα πρώτα δύο, μπορούν επίσης να οριστούν γεωμετρικά ή μέσω των σχέσεών τους.