ορισμός του κινητού τηλεφώνου

Η κινητή τηλεφωνία θεωρείται ότι είναι αυτό το σύστημα επικοινωνίας που προκύπτει από τη χρήση μικρών στοιχείων ή «κυττάρων» γνωστών ως κινητά τηλέφωνα. Η κινητή τηλεφωνία είναι μια από τις σημαντικότερες και διαδεδομένες εξελίξεις στον κόσμο τα τελευταία χρόνια και η άφιξή της σε εκατομμύρια ανθρώπους έχει να κάνει με την ευκολία και την άνεση που δίνει στους πελάτες της για να επικοινωνούν από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Η κινητή τηλεφωνία πρέπει να έχει ένα βασικό στοιχείο για να λειτουργεί ως τέτοια: το κινητό τηλέφωνο ή η κινητή συσκευή. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ένα μικρό τηλέφωνο που έχει τηλεφωνική σύνδεση με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που δεν είναι τα ίδια με τη συμβατική ή την παραδοσιακή τηλεφωνία. Η σύνδεση μεταξύ των δύο μερών (το τηλεφωνικό σύστημα και η κυψελοειδής συσκευή) πραγματοποιείται μέσω κυμάτων ή συχνοτήτων που περνούν με άλλα μέσα από αυτά της κανονικής τηλεφωνίας. Λόγω ακριβώς αυτής της δυνατότητας να είναι κινητό, το κινητό επιτρέπει στο άτομο να κινείται ήσυχα οπουδήποτε χωρίς να εξαρτάται από καλώδια ή στατικές συσκευές που πρέπει να διατηρούνται σε συγκεκριμένο χώρο.

Ως συνέπεια αυτής της τεχνολογικής προόδου, η κανονική τηλεφωνία έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό τη θέση της ως στοιχείο επικοινωνίας και εάν προστεθεί στο γεγονός ότι τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει όλο και πιο περίπλοκα, υιοθετώντας και προσαρμόζοντας εναλλακτικές λειτουργίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την τηλεφωνία ( μεταξύ των οποίων πρέπει να αναφέρουμε τη σύνδεση με το εικονικό δίκτυο ή το Διαδίκτυο), είναι κατανοητό να πιστεύουμε ότι στο μέλλον τα σταθερά θα έχουν ήδη εξαφανιστεί. Παρά το γεγονός ότι η κινητή ή η κινητή τηλεφωνία είναι αναλογικά ακριβότερη από την σταθερή τηλεφωνία, οι δυνατότητες των προγραμμάτων πληρωμής και η άνεση που παρέχουν την καθιστούν μια πρόοδο χωρίς να γυρίσουν πίσω.