ορισμός του μολύβδου

Η σκηνοθεσία είναι ένα ρήμα που εκφράζει μια ενέργεια του οποίου το νόημα είναι να κατευθύνει κάτι προς έναν στόχο. Μπορείτε να εκτελέσετε κάθε είδους δραστηριότητες: μια εταιρεία, έναν στρατό, μια χώρα ή τη δική σας ζωή.

Η σκηνοθεσία υπονοεί ότι κάποιος έχει την ικανότητα να ηγηθεί ενός έργου, συνήθως συλλογικού τύπου. Η ηγεσία είναι μια ποιότητα αυτών των ατόμων ειδικά προικισμένων για ηγεσία. Στην ιστορία υπήρξαν ηγέτες των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό ήταν να οδηγήσουν το λαό τους στο τέλος. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Ναπολέων ή ο Γκάντι είναι σαφή παραδείγματα. Όλοι ξεκίνησαν ένα συλλογικό κίνημα και οδήγησαν τις μάζες με τη δύναμη του φυσικού τους δώρου. Η εκτέλεση ενός παγκόσμιου έργου δεν σημαίνει ότι το έργο είναι θετικό. Αυτό συνέβη στους μεγάλους δικτάτορες της ιστορίας, σε άτομα με ηγετικές ικανότητες αλλά με διεστραμμένα ιδανικά.

Εάν κάποιος σκηνοθετεί, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιος άλλος ή άλλοι κατευθύνονται. Τηρούν τις αποφάσεις του προέδρου ή του αρχηγού και μπορούν να το πράξουν για δύο βασικούς λόγους: επειδή πιστεύουν στην πορεία που προτείνεται ή λόγω κάποιου φόβου για αντίποινα για μη υπακοή στις εντολές.

Είναι σαφές ότι για να κατευθύνουμε σωστά κάτι, είναι απαραίτητο να έχουμε έναν σαφή ορισμό της κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τέλος και για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια σειρά μέσων. Η ιδέα της σκηνοθέτησης συνδυάζει αυτούς τους δύο παράγοντες: μέσα και σκοπούς. Και τα δύο πρέπει να είναι συνδεδεμένα, να συνδυάζονται σωστά έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός στόχος.

Στα εγχειρίδια αυτοβοήθειας (που ονομάζονται επίσης εγχειρίδια προσωπικής ανάπτυξης) αντιμετωπίζεται συχνά το πρόβλημα της σωστής κατεύθυνσης στη ζωή μας. Υπάρχουν πολύ ποικίλες συνταγές, αλλά συμπίπτουν σε μία πτυχή: η ευκολία του σαφούς προσδιορισμού του τι θέλουμε να επιτύχουμε. Φαίνεται πολύ προφανές, αν και είναι σαφές ότι δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί κανείς τη ζωή του με λογικό τρόπο, καθώς υπάρχουν πολλά στοιχεία και παράγοντες που πρέπει να αξιολογηθούν.

Υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα των οποίων η βασική έννοια είναι να κατευθύνει μια πτυχή της ζωής των άλλων. Αυτοί οι επαγγελματίες (ψυχολόγοι, σύμβουλοι, σύμβουλοι κ.λπ.) βοηθούν τους πελάτες τους να λύσουν μια ανάγκη. Με κάποιες τεχνικές και γνώσεις κατευθύνουν ένα μέρος της ζωής των άλλων. Κάνοντας ένα παιχνίδι στις λέξεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας ψυχολόγος απευθύνεται στον ασθενή για να κατευθύνει ή να προσανατολίσει τη ζωή του.