ορισμός του οικολογικού αποθέματος

Ένα οικολογικό απόθεμα είναι μια περιοχή για την προστασία διαφόρων ειδών φυτών και ζώων. Με αυτόν τον τρόπο, είναι μια ανθρώπινη οριοθέτηση στην οποία απαγορεύονται διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Ο λόγος για αυτήν την ειδική φροντίδα είναι η σημασία αυτών των ειδών, είτε επειδή κινδυνεύουν να εξαφανιστούν είτε επειδή η επιρροή τους μπορεί να συνεπάγεται μεγαλύτερο πρόβλημα για τον άνθρωπο. Οι περιοχές που καθορίζονται ως οικολογικά αποθέματα είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ελέγχονται με ασφάλεια, αποφεύγοντας κάθε είδους περίσσεια που προέρχεται από το εξωτερικό.

Οικολογικά αποθέματα, ένα εμπόδιο στην ανθρώπινη δράση

ο οικολογικά αποθέματα Είναι φαινόμενα που άρχισαν να εφαρμόζονται στα τέλη του 19ου αιώνα, συνεχίζοντας αυτήν τη διαδικασία μέχρι σήμερα. Θεωρήθηκαν ως τρόπος δημιουργίας προστασίας για περιοχές που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα αρνητικά από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο αριθμός τους αυξήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, καθιστώντας δυνατή την αποτελεσματική προστασία των σημαντικών περιοχών από τη φυσική άποψη. Μερικά από αυτά τα αποθέματα έχουν ειδική αναγνώριση, όπως η Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στη σωστή λειτουργία τους λόγω αυτής της συνάφειας.

Απαγορεύσεις προστασίας

ο οικολογικά αποθέματα Παρουσιάζουν μια σειρά απαγορεύσεων σχετικά με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, απαγορεύσεις που πρέπει να τηρούνται και που εγγυώνται ότι η περιοχή θα είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κράτηση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ακραίες, όπως η απαγόρευση της κυκλοφορίας του ανθρώπου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με αυτές τις διατάξεις, το αποθεματικό έχει συνήθως εκπαιδευμένο προσωπικό για να αποφύγει κάθε είδους υπερβολή. Με αυτόν τον τρόπο, το αποθεματικό αποτελεί περιοχή όπου υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τον πληθυσμό. Υπάρχει επίσης μια περιοχή που περιβάλλει το ίδιο το αποθεματικό και έχει επίσης απαγορεύσεις, αλλά συνήθως είναι λιγότερο αυστηρές. Με αυτόν τον τρόπο, μία ακόμη προστασία γίνεται στην περιοχή.

Όπως μπορούμε να δούμε, α οικολογικό αποθεματικό είναι μια θεσμική προσπάθεια προστασίας της άγριας πανίδας μιας χώρας. Δεν θα ήταν απαραίτητα εάν η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είχε δημιουργήσει περισσότερες από διαβόητες αλλαγές στα οικοσυστήματα του πλανήτη. Με την πάροδο του χρόνου, χωρίς αμφιβολία, τα φυσικά αποθέματα θα έχουν μεγαλύτερη σημασία, διότι θα υπάρξουν ακόμη πιο πιεστικές αλλαγές σε διάφορα μέρη του πλανήτη.