ορισμός του πλούτου

Ο όρος πλούτος ορίζεται ως η κατάσταση αφθονίας αγαθών και αντικειμένων που έχουν πολύ σημαντική νομισματική αξία.

Αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και πριν από οτιδήποτε άλλο, Ο πλούτος αντικατοπτρίζει και αναφέρεται σε ένα κοινωνικοοικονομικό γεγονός ή κατάσταση στην οποία ένα συγκεκριμένο άτομο βυθίζεται και ποια είναι αυτή που φυσικά θα καταλήξει να καθορίσει την αφθονία ή την έλλειψη αυτών των πολύτιμων αγαθών που αναφέραμε.

Επειδή Ο πλούτος θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ότι είναι το προϊόν που προκύπτει από τη λειτουργία ενός οικονομικού συστήματος. Για παράδειγμα και για να είμαστε πιο ακριβείς με αυτά που λέμε, οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση που μπορείτε να φανταστείτε και με την οποία συναντάτε συχνά κάθε μέρα στη ζωή σας, όπως cyber cafe, εστιατόριο, κατάστημα ρούχων, καφές σποράς, πιστωτικός συνεταιρισμός, είναι όλες οι οικονομικές μονάδες στις οποίες εργάζονται οι άνθρωποι, των οποίων οι δουλειές, σε συνδυασμό με αυτές των μηχανών, παράγουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, το οποίο αργότερα, ο τελικός καταναλωτής θα μετατραπεί σε μετρητά και αυτό φυσικά θα συμβάλει στην συσσώρευση πλούτου για όσους διευθύνουν την επιχείρηση. Ένα μέρος των χρημάτων που μπαίνει θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κόστους παραγωγής και το υπόλοιπο, το πλεόνασμα, θα διατεθεί στα ταμεία όσων αντιστοιχούν για να συνεχίσουν να τα αυξάνουν.

Δυστυχώς, η λειτουργία του παραδοσιακού οικονομικού συστήματος που όλοι γνωρίζουμε δεν συμβάλλει στο να γίνουμε εσείς, αυτός και εμένα πλούσιοι στη δουλειά μας, επειδή ο πλούτος δεν κατανέμεται καθώς η φτώχεια είναι, αλλά συγκεντρώνεται και στα χέρια μερικών.

Εν τω μεταξύ, η προέλευση του πλούτου είναι σχεδόν τόσο παλιά όσο και του ανθρώπου, δεδομένου ότι οι αμνημονεύτων χρόνων άντρες είχαν την ανάγκη να πραγματοποιήσουν ανταλλαγές ή ανταλλαγές για να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των οικογενειών τους και φυσικά, μια καλή μέρα, αυτή η ανάγκη έπαψε να είναι τέτοια και έγινε αναγκαιότητα να έχουμε και να διαθέτουμε πιο χρήσιμα και πολύτιμα πράγματα ή αντικείμενα και έτσι δημιουργήθηκαν σημαντικές συγκεντρώσεις πλούτου σε λίγα.

Αν και ο όρος πλούτος σχετίζεται απολύτως με το υλικό, χρησιμοποιείται συνήθως σε ορισμένα πλαίσια με έναν στόχο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται συνήθως για να εξηγήσει την αφθονία των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών, τα οποία, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο Το άτομο έχει, όπως ο πλούτος του πνεύματος, μια έκφραση που χρησιμοποιείται για να δώσει μια ιδέα για τη μεγάλη συγκέντρωση των προσωπικών ιδιοτήτων που μπορεί να παρατηρήσει ένα συγκεκριμένο άτομο.