ορισμός συνδέσμου

Οι σύνδεσμοι δεσμεύονται

Η εννοια του Σύνδεσμος Το χρησιμοποιούμε εκτενώς στη γλώσσα μας για να αναφερθούμε σε αυτό που μας συνδέει, μας ενώνει ή σχετίζεται με ένα άτομο ή κάτι τέτοιο.

Τώρα, συνήθως χρησιμοποιούμε τη λέξη σε σχέση με εκείνους τους δεσμούς που διατηρούμε, δημιουργούμε καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής μας με άλλους ή άλλους ανθρώπους και στους οποίους η αγάπη, η στοργή, η στοργή κάνουν ένα βαθούλωμα, είναι ένα θεμελιώδες γεγονός που τροφοδοτεί τόσο μεγάλη ύπαρξη όσο η συντήρηση αυτού του συνδέσμου.

Συναισθηματικοί δεσμοί

Για παράδειγμα, πρέπει να πούμε ότι χωρίς αγάπη ή άλλο θετικό συναίσθημα που αισθάνεστε για κάποιον, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσετε ή να διατηρήσετε δεσμούς με την πάροδο του χρόνου.

Τους αποκαλούμε συνήθως συναισθηματικούς δεσμούς και μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι οικογενειακοί δεσμοί, που είναι εκείνοι που διατηρούμε με τη μητέρα, τον πατέρα, τους αδελφούς, τους θείους, τα ξαδέλφια, τους παππούδες, μεταξύ άλλων. κοινωνικοί δεσμοί, που είναι εκείνοι που θα προσθέσουμε στην αλληλεπίδρασή μας στα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία ενεργούμε, όπως το σχολείο, η εργασία, το κλαμπ και που μας αφήνουν φίλους και δεσμούς αγάπης, που είναι εκείνοι που προκύπτουν από τη σχέση αγάπης που διατηρούμε με έναν σύντροφο.

Η σημασία των συνδέσμων

Οι σύνδεσμοι, ειδικά εκείνοι που έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη παράγραφο, είναι απαραίτητοι για τους ανθρώπους, καθώς μας κάνουν να νιώθουμε αγαπημένοι, να θεωρούμε και, στη συνέχεια, να βοηθούμε στο γεγονός ότι το εν λόγω άτομο δεν αισθάνεται μόνος του, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί εξαιρετική υποστήριξη ζωή και στην οποία μπορείτε να βασιστείτε όταν, για παράδειγμα, δεν είστε καλά ή τα πράγματα δεν πηγαίνουν στο δρόμο σας.

Άρα, δεν είναι το ίδιο να έχουμε ή να μην έχετε συναισθηματικούς δεσμούς, φυσικά το ιδανικό είναι να τους έχετε, να τους φροντίζετε, να τους σέβεστε και να επιστρέφετε το ενδιαφέρον και την αγάπη που μας λένε.

Η έννοια του νόμου

Στον τομέα του δικαίου, η έννοια του δεσμού έχει ειδική χρήση δεδομένου ότι αναφέρεται στον καθορισμό των περιουσιακών στοιχείων μιας οικογένειας στην αιώνια κυριαρχία της, αλλά χωρίς τη δυνατότητα διάσπασής τους ή αποξένωσης, δηλαδή της μεταβίβασής τους σε άλλο άτομο. Αυτός ο πόρος χρησιμοποιείται ευρέως για την προστασία των αγαθών.