ορισμός του ανήθικου

Ο όρος ανήθικος χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε όλα αυτό που είναι αντίθετο με την ηθική και τα καλά έθιμα, που αναφέρεται στην απουσία ηθικής εκ μέρους ενός ατόμου ή ομάδας και που εκδηλώνεται με κάποια ενέργεια ή εκδήλωση που αποδεικνύει. “Μην είστε ανήθικοι, φορέστε λίγο περισσότερο, δεν μπορείτε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας στη μάζα έτσι, ουσιαστικά χωρίς ρούχα, είναι μια συμπεριφορά που δεν αντιστοιχεί.”

Αυτό που είναι αντίθετο ή δεν έχει ήθος

Εν τω μεταξύ, για ηθικός Ονομάζεται σύνολο πεποιθήσεων, αξιών, εθίμων και κανόνων που κατέχει ένα άτομο ή μια κοινωνική ομάδα και λειτουργούν ως οδηγός για τις ενέργειές τουςΔηλαδή, η ηθική είναι αυτό που μας καθοδηγεί τα ανθρώπινα όντα για τις σωστές ενέργειες ή εκείνες που, αντίθετα, δεν είναι και επομένως είναι κακές. Οι πεποιθήσεις για το ηθικό γενικεύονται και κωδικοποιούνται επίσης στον πολιτισμό ή την κοινωνική ομάδα.

Ηθικό: σύνολο πεποιθήσεων και εθίμων που καθοδηγούν τις ενέργειες του ανθρώπου

Επίσης, η ηθική ταυτίζεται με θρησκευτικές και ηθικές αρχές που μια κοινότητα συμφωνεί να σέβεται ό, τι συμβαίνει.

Στη συνέχεια, ακριβώς δίπλα στην έννοια της ηθικής υπάρχουν δύο άλλοι, οι οποίοι, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αναλαμβάνει το ρόλο των ανωνύμων της έννοιας της ηθικής.

Από τη μία πλευρά βρίσκουμε ανήθικος, η έννοια που μας αφορά σε αυτόν τον γύρο και που προϋποθέτει όλη αυτή τη συμπεριφορά, το άτομο ή τη δράση που παραβιάζει τη δική τους ηθική ή, ελλείψει αυτού, την ηθική της κοινωνίας ή της ομάδας στην οποία ανήκει.

Φυσικά, στα μάτια εκείνων που σέβονται τους κανόνες της ομάδας και της κοινότητας στην οποία ανήκουν, ένα άτομο που δεν ακολουθεί τις ίδιες οδηγίες σεβασμού θα θεωρηθεί ανήθικο επειδή δεν ενεργεί σωστά.

Κάτι ή κάποιος ανήθικο ξεχωρίζει για την απουσία ηθικού κριτηρίου ή προϋπόθεσης, δηλαδή, με μια σειρά καθιερωμένων αρχών που σχετίζονται με το καλό.

Ηθική: Κατανοητή συμπεριφορά

Η ανηθικότητα είναι μια συμπεριφορά που τιμωρείται από την άποψη της ηθικής και είναι επίσης καταδικαστέα από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, καθώς η καταδίκη των ανήθικων πράξεων ή των ανθρώπων που συμπεριφέρονται με ανήθικο τρόπο είναι απολύτως εγκατεστημένη.

Οι κοινωνίες χτίζονται μέσω κατευθυντήριων γραμμών που επισημαίνουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και, για παράδειγμα, είναι δυνατόν να λάβουμε μέρος σε αυτό το θέμα και να χαρακτηρίσουμε ένα άτομο ή να ενεργήσουμε ως ανήθικο εάν έρχεται σε αντίθεση με τις συμβατικές οδηγίες της κοινωνίας που αποτελούν.

Ηθική και η επιρροή της στον προσδιορισμό τι είναι ηθικό και ανήθικο

Η ηθική είναι ένα μέρος της φιλοσοφίας που εδώ και πολύ καιρό ασχολείται με το ζήτημα του τι είναι καλό, τι είναι επιθυμητό για μια κοινωνία και τη διαφοροποίησή του από αυτό που δεν είναι, και ακόμη περισσότερο, μεθυστικό κοινωνία με ανηθικότητα.

Από την αρχαιότητα, η ανθρωπότητα αναρωτήθηκε για το τι είναι σωστό ή τι είναι λάθος, τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να αποφευχθεί, και έτσι το ζήτημα άρχισε να διευθετείται και να ανακύπτει σε διάφορους πολιτισμούς και σε διαφορετικές θρησκείες. Με αυτόν τον τρόπο, η φιλοσοφία έδωσε το επίκεντρό της για να ξετυλίξει αυτό το ερώτημα και να προωθήσει έναν ορισμό που βοηθά τον άνθρωπο σε αυτό το θέμα.

Τα περισσότερα από τα βλέμματα κατέληξαν και συμφώνησαν ότι αυτό που είναι ευεργετικό για τους ανθρώπους θα είναι σύμφωνα με την ηθική, ενώ αυτό που δημιουργεί προβλήματα και συγκρούσεις θα δημιουργήσει μια αντίθετη κατάσταση.

Εν τω μεταξύ, η άλλη έννοια που συνδέεται άμεσα με ηθικά και ανήθικα είναι αυτή του χωρίς συνείδηση ​​ηθικής, το οποίο επειδή είναι συνήθως σύγχυση με αυτό των ανήθικων, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ο τρόπος με τον οποίο διαφέρουν τα δύο, ώστε να μην υποστούν λανθασμένες χρήσεις.

Ο όρος ηθική χαρακτηρίζει εκείνους τους ανθρώπους που στερούνται ηθικών, επομένως, δεν κρίνουν τις πράξεις των δικών τους ή των άλλων ως κακές ή καλές, ή σωστές ή λανθασμένες, δεν πιστεύουν άμεσα σε καλά ή κακά ηθικά.

Και από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η έννοια συνδέεται συνήθως με τη σεξουαλικότητα, με μια ρητή εκδήλωσή της και σε δημόσιους χώρους, όπου οι άνθρωποι υποτίθεται ότι συμπεριφέρονται σωστά και χωρίς εκθέσεις, πράξεις που μπορούν να εκτελέσουν άνετα. piacere όταν είναι σε απόρρητο.

Ορισμένοι όροι που συνδέονται με την ανήθικη είναι: άσεμνο, ανέντιμο, παράνομο, αδίστακτο, ανήθικο, άσεμνο, άσεμνο, ντροπή, λαχταριστό, εν τω μεταξύ, οι αντίθετες έννοιες είναι, οι προαναφερθείσες, ηθικό, ειλικρινές και ενάρετο.