ορισμός της ιδιότητας μέλους

Ο όρος ανήκει είναι αυτός που αναφέρεται στη δράση της κατοχής, της συμμετοχής ή της ιδιοκτησίας κάποιου. Το ρήμα να ανήκει στον εαυτό του σημαίνει ταυτόχρονα να ενσωματώνει κάτι ή να είναι μέρος κάποιου καθώς και να είναι κατοχή άλλου, δηλαδή να αντιστοιχεί στις εντολές ή την εντολή τους. Ωστόσο, ο όρος ανήκει συνήθως σχετίζεται με την πρώτη από τις δύο έννοιες που έχουν να κάνουν με την ιδέα του να αισθάνεσαι μέρος κάποιου, κάποιου φαινομένου ή περιστάσεως, κάποιας ομάδας ανθρώπων ή κάποιου χώρου.

Η ιδιότητα μέλους φαίνεται γενικά να σχετίζεται με την έννοια της προέλευσης και της προέλευσης. Και οι δύο έννοιες είναι αυτό που κάνει ένα άτομο (ή ακόμα και ένα ζώο) να αισθάνεται μέρος μιας ομάδας συνομηλίκων ανάλογα με την καταγωγή του, τον τόπο ή την ομάδα στην οποία γεννήθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο, το αίσθημα ότι ανήκετε σε ένα μέρος, σε μια κοινότητα δίνεται από την καθημερινή συνύπαρξη σε αυτόν τον χώρο και από την ανταλλαγή εννοιών, συμβόλων, παραδόσεων, ενεργειών και τρόπων σκέψης με όλα τα άλλα μέλη. Στην περίπτωση των ζώων, η αίσθηση του ανήκειν περιορίζεται στο κοπάδι στο οποίο ανήκει. Το ζώο που εγκαταλείπεται ή περιφρονείται από το πακέτο του είναι αναμφίβολα ένα ζώο που χάνει μέρος της ύπαρξής του.

Στην περίπτωση του ανθρώπου, προφανώς, η έννοια του ανήκει γίνεται πολύ πιο περίπλοκη και υπερβαίνει την έννοια του ενστίκτου. Ο άνθρωπος είναι αυτός που δημιουργεί τη δική του κοινωνική ομάδα και όλα τα κοινωνικά, πολιτιστικά και φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν σε αυτήν είναι που ενώνουν όλα τα μέλη του και τα κάνουν να νιώθουν μέρος αυτού του συνόλου, αλλά όχι μιας άλλης ομάδας.

Η ιδιοκτησία συνδέεται ιδιαίτερα σήμερα με την ιδέα του έθνους, καθώς αυτός είναι ο πιο ξεκάθαρος εκπρόσωπος μιας κοινωνικής ομάδας με την οποία μπορεί κανείς να μοιραστεί το έδαφος, το πολιτικό σύστημα, την ιστορία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις και τις διάφορες μορφές.