ορισμός της κοινωνιογλωσσολογίας

Η μελέτη του κοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μία από τις πιθανές απόψεις είναι η κοινωνικογλωσσολογία, η οποία αναλύει τη χρήση της γλώσσας από την κοινωνική άποψη ως ουσιαστικό μέσο επικοινωνίας.

Κοινωνιογλωσσολογία, μορφές έκφρασης και πλαίσια και παράγοντες που επηρεάζουν

Η γλώσσα είναι απαραίτητη από την ανθρώπινη άποψη έως το σημείο που το άτομο όχι μόνο επικοινωνεί μέσω λέξεων αλλά και μέσω μη λεκτικής επικοινωνίας.

Η κοινωνιογλωσσολογία μελετά τους παράγοντες του Γλώσσα και τους δείχνει με άλλους τύπους κοινωνικών παραγόντων όπως το οικονομικό επίπεδο, την κοινωνική θέση που κατέχει ένα άτομο, το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο ενός ατόμου, τις αξίες που έχει λάβει από τους γονείς του, την κατάσταση, το επάγγελμα τι είναι λάθος Με αυτό...

Από αυτή την άποψη, κοινωνιογλωσσολογία Αναλύει επίσης το επίπεδο της ανθρώπινης επικοινωνίας αναλύοντας το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο είναι ενσωματωμένο το άτομο, καθώς η γλώσσα έχει συγκεκριμένες παραλλαγές.

Το περιβάλλον και οι επιπτώσεις στο άτομο

Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνεται υπόψη ότι η γλώσσα, πολύ μακριά από έναν αφηρημένο παράγοντα, έχει άμεση επιρροή ως αιτία και αποτέλεσμα σε διαφορετικούς τομείς της ζωής ενός ατόμου. Αυτή η πειθαρχία έχει τόσο μια θεωρητική εκδοχή όσο και ένα πρακτικό μέρος. Στη μελέτη του κοινωνιογλωσσολογία Όχι μόνο το ίδιο το άτομο μελετάται, αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ζει ένα άτομο.

Η σημασία της γλώσσας στη ζωή

Η χρήση της γλώσσας είναι τόσο εγγενής στον άνθρωπο που η κοινωνικογλωσσολογία, ως μια επιστήμη που επικεντρώνεται στη μελέτη της γλώσσας, προσφέρει επίσης πρόσθετη γνώση για τον άνθρωπο. Η επιρροή της κοινωνίας στη γλώσσα είναι πολύ υψηλή. Αυτή η επιρροή αναφέρεται στους πολιτιστικούς κανόνες που αναφέρονται σε κάθε γλώσσα, τις προσδοκίες και το πλαίσιο στο οποίο αλληλεπιδρούν συνεχώς οι ομιλητές.

Η προέλευση του θέματος λαμβάνεται επίσης υπόψη ως επηρεαστικός παράγοντας. Για παράδειγμα, δεν είναι το ίδιο για ένα άτομο να γεννιέται σε μια πολύ μικρή πόλη με το να γεννιέται σε μια μεγάλη πόλη. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί επίσης να επηρεάσει είναι η θρησκεία του ατόμου. Με αυτόν τον τρόπο, οι επικοινωνιακές συνήθειες του ομιλητή αναλύονται ως άνθρωπος που ενσωματώνεται στο συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.