ορισμός της κοινωνικής δικαιοσύνης

Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελείται από ένα σύνολο πολιτικών που έχουν ως αποστολή την επίλυση καταστάσεων στις οποίες προκύπτουν ανισότητες και αποκλεισμός μεταξύ της κοινωνικής ομάδας ενός συγκεκριμένου τόπου. Η αποστολή είναι ότι μέσω αυτών το κράτος είναι παρόν παρουσιάζοντας υπηρεσίες που τους βοηθούν να είναι άνθρωποι για να ξεπεράσουν ή να βγουν από μια κατάσταση κοινωνικής ευπάθειας.

Κάθε έθνος διαθέτει στατιστικά εργαλεία που του επιτρέπουν να γνωρίζει τους ευαίσθητους τομείς που επηρεάζονται από την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, οπότε οι προαναφερθείσες προσπάθειες βοήθειας πρέπει να κατευθύνονται εκεί για την αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος. Στην πρώτη περίπτωση, στους πληγέντες μπορεί να προσφερθεί επιδότηση, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι το ιδανικό είναι να συνοδεύσουμε αυτήν την πολιτική με μια άλλη που περιλαμβάνει την ανάπτυξη θέσεων εργασίας που διασφαλίζουν επίσης την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ατόμου.

Διαμαρτυρία ως μηχανισμός κοινωνικής πάλης

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος στον κόσμο για να καταστεί αποτελεσματική η κοινωνική δικαιοσύνη όταν το κράτος δεν μεριμνά όπως θα πρέπει να εγγυηθεί και να προωθήσει είναι η λαϊκή διαμαρτυρία, συνήθως στους δρόμους και σε εκείνους τους δημόσιους χώρους από τους οποίους δεν λαμβάνεται απάντηση.

Προέλευση της έννοιας

Η έννοια της Κοινωνικής Δικαιοσύνης είναι μια έννοια που εμφανίστηκε στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα ως συνέπεια της ανάγκης να επιτευχθεί δίκαιη κατανομή των κοινωνικών αγαθών, επειδή σε μια κοινωνία στην οποία επικρατεί η κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων που κατοικούν Θα σεβαστούν και οι πιο ευάλωτες κοινωνικές τάξεις θα έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελείται από δέσμευση εκ μέρους του κράτους να αντισταθμίσει τις ανισότητες που προκύπτουν στην αγορά και σε άλλους μηχανισμούς της κοινωνίας. Οι αρμόδιες αρχές είναι αυτές που πρέπει να εγγυηθούν ορισμένα ζητήματα και να προωθήσουν ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε αυτό το σενάριο στο οποίο επικρατεί η κοινωνική δικαιοσύνη να είναι γεγονός και ότι, για παράδειγμα, όλοι οι πολίτες έχουν την ίδια ευκαιρία να αναπτυχθούν οικονομικά, δηλαδή, δεν υπάρχουν λίγα δισεκατομμυριούχοι και πολλοί, πολλοί φτωχοί.

Γιατί αν, για παράδειγμα, το 30% της κοινωνίας λαμβάνει κέρδη 400 χιλιάδων πέσος το μήνα και το υπόλοιπο 70%, αντιθέτως, και μόνο 1.200 δολάρια το μήνα, τότε σε αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη.

Εν τω μεταξύ, τα διάφορα ρεύματα σκέψης προτείνουν διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις όταν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι προτάσεις του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού αντιτίθενται στη λύση

ο Φιλελευθερισμός υποστηρίζει ότι η κοινωνική δικαιοσύνη θα είναι δυνατή εάν δημιουργηθούν ευκαιρίες και προστατεύονται ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Από την πλευρά του, το Σολιαλισμός και οι περισσότερες από τις αριστερές προτάσεις προτείνουν κρατική παρέμβαση για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Όπως φαίνεται, και οι δύο προτάσεις είναι απολύτως αντιφατικές και αντιφατικές.

Εν ολίγοις, περισσότερες προτάσεις λιγότερες προτάσεις, η αλήθεια και το συγκεκριμένο είναι ότι εκείνες οι χώρες που παρέχουν εξαιρετική ποιότητα ζωής στους πολίτες τους είναι εκείνες που προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και φυσικά την επιτυγχάνουν, και πρέπει επίσης να πούμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη δεν συνεπάγεται όλο και περισσότερο από τους πλούσιους να δώσουν στους φτωχούς, οι οποίοι έχουν το λιγότερο, αλλά η έμφαση πρέπει να δοθεί στην αναδιανομή του πλούτου, η οποία είναι απολύτως δίκαιη για να αποφευχθεί η έλξη, για παράδειγμα, μεταξύ δύο κοινωνικών τομέων. Η ανισότητα και η ανισότητα θα προωθούν πάντα τη βία και τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις μεταξύ εκείνων που έχουν περισσότερα και δεν θέλουν να την χάσουν και εκείνων που έχουν λιγότερα και θέλουν να πετύχουν περισσότερα.

Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Πολλοί διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ ασχολούνται ιδιαίτερα με το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι μποϊκοτάρονται από τον τρόπο σε πολλά μέρη του κόσμου, ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποφασίσει να καθιερώσουν μια διεθνή ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία είναι στις 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο την ημερομηνία κατά την οποία επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με αυτό το ζήτημα, προωθώντας δράσεις που στοχεύουν στην αύξηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της απασχόλησης, της ισότητας και της ευημερίας και της ανάπτυξης από κάθε άποψη.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found