ορισμός του αξιώματος

Μέσα στη γλώσσα, το αξίωμα ορίζεται ως μια φράση ή μια ιδέα που είναι αυτονόητη και, επομένως, δεν χρειάζεται κανένα είδος επαλήθευσης για να το επιβεβαιώσει ή να το αρνηθεί. Αυτή είναι η περίπτωση μιας φράσης όπως "Ο Χουάν είναι Χουάν". Τα αξιώματα χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για επιστήμες όπως τα μαθηματικά ή η λογική, καθώς χρησιμεύουν ως βάση για κάθε τύπο πιο σύνθετης μελέτης ή ανάλυσης.

Τα αξιώματα είναι ίσως τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας επιστημονικής έρευνας, όποια κι αν είναι, γιατί είναι αυτά που υποθέτουν μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια (τεκμηριωμένη στο περιεχόμενό της και αδύνατη από μόνη της) από την οποία μπορούν να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται όλα τα είδη συμπερασμάτων ή παραδοχών που, αργότερα, πρέπει να επαληθευτούν ή να απορριφθούν. Τα αξιώματα στη συνέχεια λειτουργούν ως ενεργοποιητές της επιστημονικής διαδικασίας, καθώς χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε προηγούμενη αλήθεια από την οποία να ξεκινήσει. Παραδοσιακά, αυτό το σύστημα είναι παραγωγικό, δεδομένου ότι ένας πιθανός επιστημονικός κανόνας συνάγεται από μια προϋπάρχουσα αξιωματική αλήθεια.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτήν την έννοια ότι υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη ή αμετάβλητη αλήθεια, μπορεί να προστεθεί ότι ο όρος αξίωμα προέρχεται από τα ελληνικά άξονες. Αυτός ο όρος με τη σειρά του σήμαινε την έννοια του «τι είναι δίκαιο ή σωστό», γι 'αυτό το αξίωμα είναι αυτό που, επειδή είναι σωστό, δεν χρειάζεται απόδειξη ή επαλήθευση.

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να επισημανθεί ότι τα αξιώματα είναι αληθινές μορφές γλώσσας και λογικής, καθώς, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους ή την ερμηνεία που της δίνεται, η τυπική δομή παραμένει και υποθέτει πάντα κάτι προφανές ή σαφές. Με αυτόν τον τρόπο, είναι μερικές από τις απλούστερες και πιο βασικές λογικές μορφές, διότι η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα θα σήμαινε περισσότερο χώρο για ανάκριση ή άρνηση.