ορισμός της ταξινομίας

Η λέξη ταξινόμηση είναι μια λέξη που προέρχεται από τα ελληνικά και χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε αυτή τη διαδικασία ταξινόμησης και παραγγελίας που χρησιμεύει για την οργάνωση διαφορετικών τύπων γνώσεων. Στα ελληνικα, ταξί σημαίνει παραγγελία, οργάνωση και νομός νόμους, κανόνες. Έτσι, η ταξινομία είναι αυτό που χρησιμοποιούν διάφορες επιστήμες και επιστημονικοί κλάδοι για να ταξινομήσουν τις συγκεκριμένες γνώσεις τους, ώστε να παραμείνει οργανωμένη και σαφής για χρήση ή ανάλυση.

Η ταξινομία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε πτυχή ή τομέα της ζωής, ακόμη και εκτός της επιστήμης. Αν και η ιδέα της ταξινόμησης σχετίζεται συνήθως κυρίως με φυσικές επιστήμες όπως η βιολογία (από την ταξινόμηση των ειδών ζώων και φυτών κ.λπ.), η πραγματικότητα μας δείχνει ότι μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει μια ταξονομική διαδικασία από οποιαδήποτε γνώση τύπου ή σύνολο δεδομένων που υπάρχει. Για παράδειγμα, η συλλογή βιβλίων που μπορεί να έχει κάποιος μπορεί να ταξινομηθεί ανά συγγραφέα ή με το όνομα του έργου και με τους δύο τρόπους θα πραγματοποιηθεί μια διαδικασία ταξινόμησης.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της ταξινόμησης είναι ότι επιτρέπει στα δεδομένα να ομαδοποιούνται ή να ταξινομούνται σε ολοένα και μικρότερα ή συγκεκριμένα σύνολα, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμα πολύ πιο εύκολα και να υποδεικνύουν τα ιδιαίτερα και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους. Αυτό είναι σαφές όταν μιλάμε για είδη ζώων που προέρχονται από την ίδια ομάδα, για παράδειγμα αιλουροειδών καθώς ταξινομούνται και επισημαίνονται προοδευτικά σύμφωνα με τα διαφορικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Έτσι, ομάδες όπως η τάξη, η υποκατηγορία, η τάξη, η υποταγή, η οικογένεια ή η φυλή είναι έννοιες κοινές για τις βιολογικές επιστήμες (για παράδειγμα) που χρησιμεύουν για τον σταδιακό εντοπισμό των υπαρχόντων ζωντανών όντων από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Στη συνέχεια, με τα ταξινομημένα και οργανωμένα δεδομένα, μπορούν να πραγματοποιηθούν πολύ πιο κατάλληλες και πλήρεις αναλύσεις και παρατηρήσεις που επιτρέπουν την επίτευξη καλύτερων τελικών αποτελεσμάτων.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found